Kina Vs Kanada

4 röster
13715 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kanada vs Kina

Vi fick i uppgift att välja ett U-land och ett I-land och sedan jämföra dessa två. Jag har först skrivit lite kort fakta om dom båda länderna och sedan kommer jag försöka förklara varför de ser ut som det gör. Jag har valt Kanada och Kina, två länder som jag tror har stor skillnad mellan sig.

Kanada.
Snabbfakta: Statsskick: monarki
Huvudstad: Ottawa, där det bor ca 1,1 miljoner människor.
Högsta berg: Mount Logan 6050 meter högt.
Längsta floder: Mackenziefloden.
Största sjö: Lake Superior, världens största sötvattenssjö.
Invånarantal: 30,8 miljoner människor.
BNP/invånare: 22700 US dollar.
Naturtillgångar: olja, naturgas, kol, järnmalm, koppar, zink, nickel, guld, pottaska m.m.
Viktigaste exportvaror: bilar och bildelar, verkstadsprodukter, naturgas, olja, m.m.
Valuta: 1 kanadensisk dollar som är ca 6,80 svenska kronor.
Gränsar till: Usa.

Befolkning: Kanada är världens näst största land. Det har 30,8 miljoner invånare och mer än hälften av landets befolkning bor i Ontario och Québec. De allra flesta bor i städerna längs gränsen till Usa. I norr är det mycket glesbefolkat och stora områden är obebodda. Över hälften av kanadensarna är av franskt eller engelskt ursprung. Många härstammar också från Europa och Asien. Europerna kom dit genom den stora immigrationen och ville odla marken. Asiaterna sökte sig till gruvorna, järnvägsbyggen och även jordbruket.

Språk: När Kanada bildades 1867 blev både franska och engelska huvudspråket. Så var det ända fram till 1969 då landet fick en språklag som innebar att landet officiellt blev tvåspråkigt.
En fjärdedel av landets befolkning har franska som modersmål. De bor huvudsakligen i Québec, där över 80 % är fransktalande. Omkring en miljon fransktalande bor utanför Québec. 1977 antog Québec en lag för att stärka franskan mot engelskan.. Lagen förbjöd användandet av engelska på skyltar och reklampelare utomhus. Lagen sa också att alla avtal inom näringslivet skulle skrivas på franska och att franska skulle läras ut som undervisningsspråk i skolorna. Nu så är Engelska modersmålet och de är de som dom allra flesta andväner.
Ekonomi: Kanada har extremt mycket naturtillgångar och väldigt många välutbildade människor. Tack vare detta så är Kanada världens näst rikaste land.

Religon: Omkring hälften av befolkningen är katoliker. En stor del av katolikerna finns i Québec. Det största samfundet heter Kanadas förenade kyrka. Som representerar dom flesta kyrkorna Närmare 800 000 kanadensare tillhör den anglikanska kyrkan. Andra religioner är pingstvänner, baptister, kväkare, grekisk-ortodoxa, ukrainsk-ortodoxa och mormoner. Det finns också ca 320 000 judar och ungefär 1/4 miljon muslimer.

Utbildning: I Kanada börjar eleverna skolan när de är 6 eller 7 år gamla. Det finns tre nivåer i skolsystemet: grundskolan (åk 1-8), gymnasiet, eller high school samt högskolan, eller college som det heter. Det är ganska så likt Sveriges system. Provinserna ansvarar själv för utbildningen på grundskole- och gymnasienivå. Detta har gjort att de kan skilja endel på Kanadas läroplaner m.m. I de flesta grundskolor undervisar man på engelska, men det finns även de skolor där det undervisas på franska. I Québec är nästan alla skolor franskspråkiga. Engelsktalande barn som är födda i Québec har rätt till undervisning på engelska. I Kanada så kan nästan alla skriva och läsa.

Kina.

Snabbfakta: Huvodstad: Peking (Bijing)
Folkmängd: 1,3 miljarder människor.
Officiellt Språk: mandarin.
Statsskick: Folkrepublik.
President: Jiang Zemin.
Valuta: RMB ? .. 1 RMB är ungefär som 1 svensk krona.
Utlandsskuld: 146 miljarder dollar.
Förväntad livslängd: 71 år
Andel läskunniga vuxna: 86 %
Mest export: maskiner, textiler och kläder, skor, leksaker, sportredskap, bränsle
Gränsar till: Vietnamn, Laos, Burma, Nepal, Indien, Pakistan, Kazakstan, Ryssland och Mongoliet.

Befolkning: Kina är världens folkrikaste land med sina närmare 1,3 miljarder invånare. Men inte världens största så de blir trångt på vissa ställen. det bor 127 invånare/km2. Eftersom man tycker att detta är ett problem så har man fått sätta vissa lagar, till exempel lagen om att ett par endast får ha ett barn. Den lagen har lett till att tjejer som ska födas ofta "tas bort" därför att pojkar anses mer värda än tjejer.. Eftersom det är mest på slätterna och vid kusterna man har kunnat odla är det just där den största delen av befolkningen bor. Det finns ungefär 55 olika folkgrupper i Kina. Den största gruppen är Han-kineserna. Minst 90 % av kineserna påstår sig vara Han-kineser och menar att de är äkta kineser till skillnad för andra folkgrupper.

Ekonomi: Den ekonomiska utvecklingen i Kina sedan 1978 har varit snabbare än något annat lands. Internationella valutafonden säger att Kina snart kommer att passera Usa:s och Eu-ländernas ekonomi och bli den allra starkaste. Industrin är den viktigaste delen, för människona i landet och exporten. Det är stora skillnader ekonomiskt mellan inlandet och kusten, beroende på att industrin gått fortare vid kusten.. Görandet och varor har varit svåra att kontrollera och regeringen har flera gånger varit tvungna att att dämpa tillväxten av varor för att undvika att ekonimin kollapsar. Eftersom landet har så pass många invånare så behöver många jobb, vilket inte alla kan få. Arbetslösheten är hög. När kina var ett dåligt skött land förr itiden så drog man på sig stora utlandskulder som man nu får betala tillbaka, vilket inte är några små summer.

Språk: I kina finns de många olika språk och dialekter vilket gör att alla inte förstår varandra. Men deras skrivtecken betyder alltid samma sak. Kan man allså läsa och skriva så kan man nästan göra sig förstådd överallt i Kina. Den vanligaste dialekten är Beijing-dialekten. Den har valts som riksspråk i Kina och det är den som valts att lära ut i skolorna i landet.

Religon: Religonerna konfucianismen och daoismen är mycket viktiga för kineserna. Men de är mer vishetsläror än religioner i Kina. Dom bygger inte på en gud eller vad som är rätt eller fel, utan på hur man är mot varandra. Den verkliga religionen är buddhismen. Det är nästan bara den som utövas i landet, och det är den som jag tror på om jag nu var tvungen att välja en. Jag tycker den verkar mest verklig på nått sätt.

Utbildning: Den tvungna skolan varar i 6 år och börjar när de är 7 år gamla. När barnen är 6 år går de ett år i lekskolan. I städerna går barnen nästan alltid i skolan i 9 år. Sedan kommunisterna tog makten är utbildning en av landets viktigaste angelägenheter. Förvandlingen av ett fattigt bondeland till en modern industristad kräver välutbildade och läskunniga människor tycker dom. Vilket jag också kan tänka mig stämmer. Läskunnigheten är ungefär 80 %. Det är främst i de inre delarna av landet som utbildningsnivån är låg. Den högre utbildningen har ökat de senaste 20 åren. I början av 80-talet fanns 25 000 universitetsstudenter i landet. Idag finns de drygt 150 000. Det har allså blivit mycket bättre. I Kina är de mycket stor skillnad på rika och fattiga människor. Man är antingen rik eller fattig, inget mittimellan, i vissa delar av landet.

Jämförelse.

Ekonimi: Kina har en ny och uppåtgående ekonomi, som börjat från noll och som nu går uppåt. Kinas ekonomi ökar stadigt och har förutspåtts att bli den starkaste. Kina tjänar mest på industrin. Kanadas ekonomi har gått något uppåt de senaste åren och ligger stabilt. Tjänstesektorn är Kanadas viktigaste del.

Befolkning: Båda länderna är stora, med stora obebodda ytor. Kina, som är världens folkrikaste land, har förstås en väldigt mycket högre invånare/km2-siffra än Kanada. Båda länderna består av många olika folkgrupper.

Språk: Kanada har två modersmål och flera språka som talas av urbefolkningarna. I Kina finns det många olika dialekter, som kan vara helt olika. Skrivtecknen är dock desamma och man kan göra sig förstådd överallt. Kinesiska är också det tredje största språket i Kanada, på grund av den stora invandringen.

Religon: Kanada har flera olika religioner i sitt land och den största är romersk-katolska. I Kina finns de största världsreligionerna men det är Buddhism som dominerar.

Utbildning: I Kanada är skolgången ganska lik den svenska, med grundskola, high school och college. I Kanada är läs- och skrivkunnigh...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kina Vs Kanada

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-03-16

    ursäkta... x)

  • Inactive member 2014-09-24

    du är skit dålig

  • Inactive member 2014-09-24

    du är horunge hahahahah

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Kina Vs Kanada
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4987 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×