Ismer

3 röster
14715 visningar
uppladdat: 2005-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
ISMER
Dadaismen
Dadaismen grundades 1916 och innebar att man tog ställning mot samhället och krigens fasor. Man ville
utmana konstetablissemanget för att markera sin ståndpunkt. I mitten på 1920-talet upplöstes rörelsen och många av dadaisterna fortsatte sitt konstnärskap inom surrealismen.


Surrealismen
Fader till Surrealismen är fransmannen André Breton som 1924 skrev ett surrealistiskt manifest.
Surrealisterna skapar en ny verklighet där man blandar traditionell verklighetsuppfattning och förnuft med drömbilder och andra starka "effektscener". Verken framställs ofta med en sorts "automatism" där konstnären ville skapa en ny verklighet och frigöra sig från gängse normer.
Dali, Duchamp, Ernst, Magritte, Man Ray och Tanguy.


Symbolism
Symbolismen skapades på slutet av 1800-talet som en reaktion på den då rådande naturalismen. Den koncentrerar sig på att avbilda den inre verkligheten, mystisk, djup och hemlighetsfull. Konstnärerna använde sig ofta av ett symbolspråk vilket erbjuder betraktaren olika sätt att tolka budskapet. Rörelsen fick ett starkt fäste i Frankrike men växte sig stark även i övriga delar av Europa. Rörelsen växte sig stark i delar av Europa men fick ett starkt fäste i Frankrike.

Redon, Odilon
Silence 1911
Museum of Modern Art, New York
Edvard Munch


Superrealism
Superrealismen växte fram på 1970-talet och där vardagsföremål, miljöer och människor framställs så verklighetstroget som möjligt.
Inom skulpturen förekom avgjutningar med människor som modell.


Kubism
Kubismens huvudperiod varade 1907 – 1914 och skapades av Picasso och Braque. I de kubistiska verken är föremål och människor uppbyggda av mångfasetterade, abstrakta former. Teorin med kubismen bygger bl a på tanken att för att vinna en större kunskap om naturen måste man finna nya sätt att återge den.


Impressionism
Impressionismen är en av de absolut viktigaste konströrelserna. Den har fått sitt namn efter en målning av Claude Monet som hette Impression, Soleil levant. Målningarna återger endast ett visuellt intryck av t ex ett landskap i motsats till att göra en verklighetsnära avbildning. Målningarna gjordes ofta på en ljus palett utomhus. Impressionisterna målade oftast sina målningar mitt på dagen när solen stod högt efter som att ljusets inverkan på landskapet intresserade dom. Impressionismen saknar manifest och utgör ej heller någon skola.

Monet, Claude Pissarro, Camille


Konstruktivism
Konstruktivismen har sitt ursprung i Futurismen och uppstod i Ryssland på 1920-talet. Konstruktivismen har en abstrakt, "ingenjörsmässig" syn på konsten och hade en stor betydelse inför funktionalismens genombrott på 1920-talet med "Bauhaus" i spetsen.
Gösta Adrian-Nilsson, Lennart Rodhe, Olle Bonniér, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson och Olle Baertling.


Minimalism
De minimalistiska verken komponeras enligt matematiska metoder. Av identiska moduler sätts skulpturerna samman vilka byts mot varandra och kan byggas ut i oändlighet. Minimalismen försöker ge nya definitioner till vår uppfattning om form och rum.


Naivism
Naivismen uppstod i början på 1900-talet och var ursprungligen en reaktion mot den klassiska konstens perfektionistiska ideal. Det är inspirerat av folkkonst och tar medvetet upp drag från barnteckningar.
Hilding Linnqvist och Nils von Dardel.


Fauvism
Fauvismen är en konstriktning som har sitt ursprung 1905 och som ibland räknas till expressionismen. Den sätter rytm och färg i första rummet, formen är av underordnad betydelse.
Isaac Grünewald

Futurism
Futurism är en italiensk rörelse från 1900-talet. Målningarna föreställde ofta maskiner och gestalter i rörelse. Futuristerna förkastade gamla tider...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ismer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-19

    tack för hjälepn :P

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-12]   Ismer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5134 [2023-01-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×