Energikällor - vilka är att satsa på?

9 röster
29746 visningar
uppladdat: 2006-01-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Energikälla
Fördelar
Nackdelar
Min åsikt

Bergvärme och Jordvärme

• Det här är en förnyelsebar energikälla. Värmen i jorden/bergen tar aldrig slut.
• Värmepumpar är ett mycket driftsäkert system med lång livslängd.
• Det användes samma typ av värmepump för båda värmetyperna, vilket ger ett stort utbud av värmepumpar.
o Systemet medför ganska stora kostnader för borrning.
(Men borrarna och slangarna håller längre än själva pumparna).

Det är en bra energikälla eftersom att den inte har några större konsekvenser för naturen men däremot för landets budget. Därför har jag inget emot denna, fastän den inte är särskilt effektiv.

Biobränslen

• Eftersom att det går att odla energiskogar så räknas den som en förnyelsebar energikälla.
• Den bidrar inte till växthuseffekten eftersom den enda koldioxiden som släpps ut är den som växten en gång redan tagit upp.
• Den kan utvinnas i Sverige.
• Den ger möjlighet för fler arbeten, arbetslösheten minskar.
• Det är ett mycket effektivt sätt att använda restprodukter från skogsråvarorna.
o Under förbränningen bildas kväveoxider och svaveloxider, vilka bidrar till en försurad miljö.
o Kostnaderna för elproduktion med biobränsle i värmekraftverk är dyrare än kärnkraft, vattenkraft och kolkraft i motsvarande anläggningar.
o Biobränslen har lägre energiinnehåll än fossila bränslen.
o Råvarorna är billiga, men transporten av dem är dyr och påverkar miljön negativt.

Jag tycker att biobränslena verkar vara en bra energikälla. Själva råvarorna är billiga och påverkar inte miljö eller budget något speciellt. Däremot är användning och transporten mycket negativ för de ovanstående. Om de bättrades på så skulle jag vara helt för biobränslena.


Fossila bränslen

• Oljan är mångsidig och kan bl.a. bli gas, plast och bensin.
• Oljan innehåller mycket energi och är lätt att lagra och transportera.
• Kol är det fossila bränsle som det finns mest av på jorden.
• Naturgas är renare än olja.
• Torv finns det gott om i Sverige och även i grannländerna.
• Torv är lätt att hitta och behöver ingen komplicerad teknik för att utvinna.
o Alla fossila bränslen är begränsade och kommer alltså ta slut. Oljan kan vara slut vid 2105.
o Oljeprodukter skapar utsläpp av koldioxid och svavel.
o Olja och naturgas måste importeras.
o Kolet är dyrare än oljan, det ger fler skadliga utsläpp och är svårare att använda.
o Naturgas förbränningen frigör koldioxid.
o Torv är en vattenreserv och om den försvinner påverkas många vattenväxt- och djurarter.
o Torvmossar bildas mycket långsamt.

Eftersom att de fossila bränslena är väldigt farliga för miljön, och i så stora mängder, så tycker jag att den är en av de sämsta energikällorna. Alla är begränsade, de har en slags deadline, vilket kan ge problem för våra barn och barnbarn om Vi använder dem för mycket.
Vissa måste även importeras vilket låter för dyrt och bökigt för att verka lönsamt.

Kärnkraft

• Kärnkraft ger mycket energi. (Ett gram atomer motsvarar 10 000 liter olja).
• De fyra kärnkraftverks- anläggningarna vi har motsvarar ca 50 000 vindkraftverk.
• Kraftverken är mycket noga kontrollerade.
• Bränslet kan utvinnas i vatten, något vi har gott om.
• Den bidrar inte till växthuseffekten.
• Kärnkraft är ganska billigt.
o Anläggningarna är stora och de kräver ständig kontroll och tillsyn av myndigheterna.
o Avfallet kräver noggrann hantering och får inte spillas eller hamna i fel händer.
o Avfallet måste hanteras säkert under 100 000 år.
Jag tycket att alla fördelar med kärnkraften är mycket bra, kanske de bästa. Men nackdelarna är helt klart de sämsta. Därför tycker jag att kärnkraft är för riskabelt för att jag ska vilja ha den kvar.


Solkraft

• Den kommer aldrig ta slut, såvida inte solen dör.
• Ingen av de två typerna av energialstrare ger någon negativ miljöpåverkan under drift.
• Systemen har långa livslängder.
• Den är ett jätte bra alternativ till ställen utan elkablar. T.ex. stugor i fjällen, fyrar, segelbåtar, rymdfarkoster mm.
o Sverige har dålig sol tillgång.
o Vattnet måste lagras. T.ex. i bergrum eller liknande samt i isolerade tankar under jord, medan elenergin kan lagras i batterier.
o Inget av lagringssätten är riktigt bra, batterier är en stor fara för miljön.

Jag tycker inte att solkraft är en dålig energikälla, men den är dålig för Sverige.
Vi har inte så mycket sol att vi kan klara oss, utan måste lagra och det blir inte bara väldigt dyrt, det blir även jobbigt och kräver stora anläggningar.

Vattenkraft

• Vattenkraft är en "ren" energikälla som varken släpper ut rök eller annat avfall.
• Kraftverket kan producera energi utan tillförsel av annat än vatten.
• Vattenkraftverk kan gynna vattenlivet nedanför dammen genom att det jämnar ut vattennivåskillnader under sommar och vinter.
• Ganska billig och den kräver inga dyra, investeringar i form av bränsle för att kunna leverera el.
o Växt- och djurliv kan bli påverkade negativt om vattnet inte forsar som de är vana vid.
o Livet i strandzonen ovanför dammen kan störas eftersom nivåväxlingen mellan sommar och vinter kan leda till en död zon längs kanten som torkar ut under vintern, det är då elproduktionen är störst.
o Vattenkraftverk får inte byggas ut mer i Sverige
Jag tycker vattenkraften är en bra energikälla eftersom att den inte behöver så många resurser för att fungera, men den kräver uppoffring av den fina naturen vilket gör att vissa inte vill ha den i Sverige. Om detta säger jag: ”Man saknar inte kon förrän båset står tomt.”
Offra fler sjöar!

Vindkraft

• Vindkraft har goda möjligheter för att utvecklas i Sverige.
• Ren energi, den lämnar inga föroreningar i miljön.
• Tekniken är väl beprövad, fungerar och kräver inga onormala underhålls- och reparationskostnader.
• Aggregaten är lätta att sätta upp och ansluta till elnäten.
o Det krävs jätte många kraftverk för att de ska bli lönsamma.
o Vindenergin är ganska dyr att producera.
o Den går bara att använda på platser där det blåser.
o De påverkar landskapets utseende.
o Vindkraften går inte att styra, man kan inte styra blåsten.
o Vindkraftsparker kräver mycket stora ytor på grund av vindens låga effektivitet.
o Vindkraftverken bullrar och syns.

Vindkraftverken låter jätte bra, men de ger så lite energi. Och de verkar för dyra för min smak. De tar även för mycket plats. Den funkar nog bra kombinerat med andra bra energikällor.

Våg- och tidvattenenergi

• Den ger inga utsläpp och är förnyelsebar.
• Den behöver i stort sät...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Energikällor - vilka är att satsa på?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-11]   Energikällor - vilka är att satsa på?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5548 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×