Nicolaus Copernicus

21 röster
105006 visningar
uppladdat: 2006-01-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Nicolaus Copernicus

1473-1543

Under antiken hade Ptolemaios lagt fram en teori om att allt i universum kretsade runt jorden, den heliocentriska världsbilden. Denna teori var allmänt accepterad ända fram till slutet av medeltiden. Copernicus var av en annan uppfattning.

Copernicus föddes den 19 februari 1473 i den dåvarande preussiska staden Thorn. Egentligen hette han Mikolaj Kopernik men Nicolaus Copernicus är den latinska formen av hans namn och också den form som han själv föredrog.
Efter att ha levt de första18 åren av sitt liv i sin födelsestad flyttade han till Krakua i Italien för att studera naturvetenskap, medicin, grekiska, teologi och astronomi. År 1500 reste han till Rom där han föreläste i astronomi och matematik. Tre år senare blev han utnämnd till doktor i kyrklig rätt i Ferrara. Copernicus blev även professor i matematik. Han fortsatte sina studier fram till 1503 då han flyttade tillbaka till Polen i samband med att han blev utnämnd till kanik, medlem av ett domkapitel, vid domkyrkan i Frauenberg. Han bodde hos sin morbror, Biskopen Lukasz Watzenrode som gav honom flera av uppdragen inom kyrkan fram till morbroderns död 1512. Efter Watzenrodes död så arbetade Copernicus hos hertigen Albrekt av Königsberg som läkare.

Det var inte hans arbete inom kyrkan som bland annat administratör som skrev in honom i historieböckerna utan hans arbete som astronom.
Han fick i uppdrag av Påven att förklara varför almanackan gick elva minuter fel per år, detta orsakade att dagarna hade börjat flytta på sig. Men han avslutade aldrig arbetet eftersom hans bevis på varför almanackan inte stämde var helt i strid med kyrkans bild på universum.

Copernicus var mycket intresserad av de gamla grekerna och deras teorier. Men han såg bland annat att den teori som Ptolemaios hade om en geocentrisk världsbild hade stora brister och föreslog därför att den geocentriska världsbilden skulle ersättas med den heliocentriska. Detta gjorde att han kunde ge en förklaring till varför det såg ut som om planeterna ibland rörde sig i slingor.
Copernicus använde sig fortfarande av systemet med att himlakropparna rörde sig i cirkulära banor omkring sitt centrum. Även om han inte var helt säker på att detta system var det rätta så försökte han förbättra det men lyckades inte med uppgiften Senare observationer gjorda av andra astronomer visade att himlakropparna rör sig i elliptiska banor
På medeltiden var det farligt att ifrågasätta kyrkan och den geocentriska världsbilden (Jorden är universums mitt). På grund av risken att bli dömd för kätteri så blev hans teorier i en mer detaljerad form offentliga först 1543. Detta efter påtryckningar av andra astronomer. Copernicus hade 1507 gett ut en bok som beskrev hans teorier. Det blev inget ramaskri från kyrkans sida utan hans verk ”De revolutionibus orbium caelestium libri VI” (''''Sex böcker om de himmelska kretsloppen'''') ansågs av de flesta i kyrkan vara mycket positivt.
Nästan 100 år senare så började kyrkan ifrågasätta Copernicus och 1616 uppfördes verket på index librorum prohibitorum som är den katolska kyrkans lista över förbjudna böcker.
Som exempel blev Galileo Galilei torterad 83 år efter Copernicus död för att han sade att han trodde på Copernicus.
Copernicus dog 70 år gammal, samma år gavs hans livsverk ut. I förordet till boken som är skrivet av teologen Andreas Osiander påstår han att Copernicus endast hade framstället det nya världssystemet som en hypotes av matematiska skäl men allt annat tyder på att Copernicus ansåg att teorin var fullt verklig
De...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nicolaus Copernicus

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-12-14

    bra!

  • Inactive member 2013-06-17

    Jo i början av arbetet står det att Ptolemaios lagt fram en teori, den heliocentriska världsbilden. Men lite längre ner står det att: "Copernicus var mycket intresserad av de gamla grekerna och deras teorier. Men han såg bland annat att den teori som Ptolemaios hade om en geocentrisk världsbild hade stora brister och föreslog därför att den geocentriska världsbilden skulle ersättas med den heliocentriska" Vilket då skulle föreslå att det var tvärt om, att det var Copernicus som lade fram den heliocentriska världsbilden, inte Ptolemaios som det står först. Har jag fattat fel här eller är det inte så att den geocentriska världsbilden är den som kyrkan föredrar och som Ptolemaios lade fram som teori och Copernicus bestrider denna med den heliocentriska världsbilden och på så sätt gör sig ovän med kyrkan?

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-17]   Nicolaus Copernicus
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5561 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×