Den "sanna" historien bakom aids och HIV

1 röster
7839 visningar
uppladdat: 2006-02-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
DEN ”SANNA” HISTORIEN BAKOM AIDS OCH HIV

Viruset ska ha skapats i amerikanska biologiska krigsförings program. Detta program kan spåras ända tillbaka till CIA.

 År 1951, USA utför sin första virus attack mot afroamerikaner man besmittade även får och getter.
 År 1960,fick Nikita Chrutchev tillgång till biologiska vapen så att de kunde förgöra den svarta befolkningen
 År 1961, Haldor Thomar publicerade nyheten om att viruset kunde ge cancer.
 År 1969, i president Nixons hemliga mötesanteckningar från den 18 juli fann man på papper att man skulle påbörja AIDS-förintelsen.
 År 1999, Den 4 november meddelar vita huset ” inom en så kort tid som fem år, kommer alla nya HIV-infekterade i USA att vara afroamerikaner
 Den 28 september 1998, stämdes USA för framställning (tillvekning) och marknadsföring av AIDS
 År 2000, tyckte tingsrätten att framställningen av viruset varit för lättsinnigt.
Är det så att AIDS är ett genmanipulerat virus som skapades som ett extremt sätt för att kunna kontrollera ett visst folkslag? En del konspirationsteoretiker tror att detta är den verkliga historien bakom AIDS.

Enligt vissa insatta så finns det över 20 000 hemligstämplade dokument som har hållits hemliga för att kunna bevara ”Rikets säkerhet” (USA:S) som bevisar att HIV och AIDS är ett genmanipulerat virus med skäl att kunna genomföra en befolknings kontroll. Viruset ska ha skapats i det amerikanska biologiska krigsförings programmet. Detta program kan spåras ända tillbaka till CIA, som även står för ”Rikets säkerhet”. Man har upptäckt att AIDS viruset är så avancerat i sin design att det tom är kodat för att angripa olika genuppsättningar hos människor och spreds bland annat via poliovaccinationer i Afrika och till afroamerikaner i USA. År 1977 träffades Dr Robert Gallo och ledande vetenskaps män ifrån Sovjet för att diskutera hur de skulle kunna sprida ut de 15 000 liter med AIDS virus som dem hade producerat utan att några utomstående skulle förstå vad som pågick. Lösningen på deras problem var att blanda i AIDS viruset som ett komplement till mjältbrandsvaccin, poliovaccinet och det ”Experimentella” hepatit-bvaccinet och sedan skicka ner det till de mest sjukdomsdrabbade länderna i Afrika. I god tro tog dessa människor emot de här medicinerna som de trodde skulle hjälpa dem och inte förgöra dem. ”Myten” om att AIDS viruset kommer ifrån den svarta befolkningen och ifrån de homosexuella lever kvar än idag och kommer att göra det tills den dag då ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den "sanna" historien bakom aids och HIV

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-28]   Den "sanna" historien bakom aids och HIV
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5758 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×