Växthuseffekten, problemet och lösningen!

8 röster
17840 visningar
uppladdat: 2011-04-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Växthuseffekten, problemet och lösningen!

Introduktion
Den ökande växthuseffekten förstör vårt samhälle mer och mer. Det blir allt mer varmare vintrar. Ingen av oss lägger märke till hur samhället förändras och varför, och ingen gör något åt det heller. Växthuseffekten gör så att jorden inte är så kall för oss. Koldioxiden, som bildas av fossila bränslen gör så att växthuseffekten ökar. Det är då det blir varmare. Temperaturs förändring påverkar vårt klimat och liv, till sämre så småningom. De klimatförändringarna sker för att vi släpper ut för mycket växthusgaser, alltså måste vi minska utsläppen!

Frågeställning
Vad händer om vi inte minskar våra utsläpp?
Hur skadas samhället av den ökade växthuseffekten?
Vad kommer hända i framtiden?
Hur ska vi lösa problemen?
Vad är det som diskuteras?
Har vi något alternativ?

Sammanfattning
Som sagt, den ökade växthuseffekten ökar temperaturer på jorden . Det blir varmare och varmare. Då det blir varmare kommer allt is och glaciär smälta, då kommer vattnets volym att bli större, då täcker vattnet över städer och länder. Öknen, som är så varma redan nu, kommer också att bli varmare. Detta leder till många dödsfall. Många insekter som liver i varma klimat kommer att sprida sig, vi snackar om insekter som myggor som bär på Malaria.  

Vad är egentligen växthuseffekten?

I atomsfären finns det som kallas växthuseffekten. Växthuseffekten gör så att allt på jorden kan leva under en lagom temperatur.  Växthuseffekten gör så att temperaturen är 35 grader mindre.  Nu när människor släpper ut växthusgaser så som metan, dikväveoxid, svavelhexaflourid och flourföreningar leder till högre klimat vid jordytan. De har gaserna förbränns av fossila bränslen som olja, kol och naturgas. De naturella är koldioxid och vattenånga. Men ju mer växthusgaser som utsläpps, ju varmare det blir. Det finns mest av koldioxid, som ansvarar för 70 % ungefär, sen metan och sen dikväveoxid och flourföreningar.[1]

Flygplanet som är däruppe och flyger släpper ut kväveoxider. Därefter ger dessa utsläpp däruppe upphov till omfattande bildning av ozon. Man räknar med att denna ozonbildning bidrar mer till växthuseffekten än flygets utsläpp av koldioxid. Dessa utsläpp ger också ökad molnbildning, som ökar uppvärmning vid jordytan eftersom molnen ökar atmosfärens värmehållande förmåga.

Andra orsaker är avskogning. Träd, som är viktiga för naturen. Koldioxid halten har ökat med 30 % sen industrialiseringen. Utsläppen måste därför minskas lika snabbt för att stoppa haltstigningen.
Gör man inget åt de kraftiga utsläppen kommer det att bli 1.4 - 5.8 C grader varmare de närmaste 100 åren. Klimatförändringars effekter runt oss syns redan nu.[2]  Stora skillnader mellan södra och norra Europa är ett exempel, södra börjar få mindre nederbörd medan i norra Europa regnar det bara mer och mer

Målet här är att vi ska ha växthusgasernas utsläpp så låg som möjligt som förhindrar klimatförändringen.  Man räknar med att medeltemperaturs ökning måste bli mindre än 2°C över förindustriell nivå. Sen måste den minska så snabbt som möjligt. Man beräknar också att ekosystemen inte har någon möjlighet att anpassa sig om ökningen överskrider 0.1°C, per årtionde.

Fossila bränslen används för mer grejer än bara transport, energi (värme), det används även för att tillverka konstgödsel och plats och sådana kemiska ämnen. För att lösa upp vårt problem måste vi avstå från de flesta av de här grejerna.

  • Undvik slöseri
  • Välj ett miljövänligare alternativ
  • Avstå konsumtion
  • Påverka andra

De flesta känner till de här viktigaste 4 punkterna. Men jag tror inte att det är så särskilt många som gör något av de. Men egentligen är lättare än vad man tror. Undvik slöseri punkten, kan man göra genom att t.ex. stänga av datorn när man inte använder den. Miljövänligare alternativ är att t.ex. köpa en miljöbil istället för en farlig-dyr Mercedes. Att avstå konsumtion är lite svårare, men man kan alltid göra det, man använder sig inte av allt man har. Men att påverka andra är det lättaste, man ska sprida information till alla man känner t.ex. Ifall alla skulle göra allt det här skulle vi rädda våran planet.  Vi känner inte av så många konsekvenser nu. Men våra barn och barnbarn kommer att göra det.

Diskussion

Jag tycker att om man skulle följa de fyra stegen skulle en stor förändring uppstå och vi skall sluta tänka på hur farligt vi har det nu. De flesta kan tycka att det här är löjligt och inte viktigt, men det är nu det viktigt. Nu har vi ju den chansen att stoppa eller minska allt vi gör.

Att t.ex. använda miljöbilar istället för farliga bilar minskar koldioxidutsläppen jätte mycket. Plus att de inte är så dyrt som man tror. Man behöver bara älska naturen och tänka på den och på hur vi behandlar den. Vi behandlar naturen på fel sätt, Gud gav oss naturen för att unna oss med den, och inte första den för att vi kom på "egen" natur. En hållbar utveckling är som behövs nu.

Att rika länder fortfarande släpper ut mycket, så hur ska fattiga då minska det? Den rikare delen har råd att minska utsläppen, men de har inte vilja eller mod. Den fattiga delen är tvungna och släppa ut så som de gör nu eftersom de inte har något annat alternativ, men det har vi. Sverige bör först och främst ta sitt ansvar och minska allt utsläpp, eftersom den tillhör den rikare delen och Sverige räknas vara som ett hållbart land.

Om vi går tillbak...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Växthuseffekten, problemet och lösningen!

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-04-28]   Växthuseffekten, problemet och lösningen!
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58934 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×