Nietzsche och Sartre - Existentialister

2 röster
14669 visningar
uppladdat: 2006-03-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Nietzsche och Sartre, två olika filosofer med två helt olika meningar om frihet. Vem har rätt?
Vilket stämmer? Vilket är det rätta? Frågorna är svåra och svaret är nog svårare att få fram.
Är vi människor fria? Eller är vi pjäser i det schackspel som är systemet? Nietzsche föraktar allt som är bundet med av system, politik, religion, ja till och med språk. Han anser att allt detta begränsar oss. Han anser att dessa ”värden” är fel, att det är vi som har lagt in världen i vår tillvaro för att ha en mening med livet. Nietzsche är emot moralen, han anser att det är omöjligt att göra moraliska bedömningar. Han menar att för att bli en fri människa ska vi göra som vi vill, strunta i moralen och gör det som faller oss in. Först då kan vi bli övermänniskor. En övermänniska som har brutit sig loss från dessa hämmande och begränsande system.

Sartre menar att Gud inte existerar för människan längre. Gud som tidigare gav människan en mening, precis som människan skapade hammaren för att kunna slå in en spik i väggen, gick efter modellen ”essensen föregår existensen”. ”Existensen” att ett ting är, medan ”essensen” anger vad det är. Men nu när inte Gud existerar längre så har människan inte längre en essens. Vad skulle hammaren vara bra för, om inte människan fanns? Samma sak gäller människan nu, enligt Sartre. Han menar att nu är det existensen som föregår essensen. Att människan kastas in i världen utan någon anledning eller orsak. Därför är det människans uppgift att ta över Guds ”roll”, och ge sig själv en mening. Sartre menar att vi därför är fria. Fria att bestämma över oss själva. Nu är det upp till människan att med sina planer och drömmar inför framtiden, skapa sig själva, ge sig en essens.

Nietzsche menar att människan inte är fri, att vi måste bryta oss loss från all slags system, då de begränsar oss. Först då kan vi bli fria, då blir vi övermänniskor. Sartre menar att eftersom Gud inte existerar längre, så är det människans uppgift att skaffa sig en mening, en essens. Alltså, är vi fria, fria att bli vad vi vill, att göra vad vi vill. Själv ser jag Sartres syn på människan och friheten som ganska ryslig. Bara själva idén om att vi har kastats in i en gudlös värld ger mig kalla kårar. Jag själv ser Gud som en stor del av mänskligheten, något som ger oss hopp och mening. Att säga att människan ska leva i en gudlös värld, där man ska bestämma över sig själv och ta ansvar och konsekvenser, tycker jag är ganska dystert och ensligt. Sedan är det en till sak som har irriterat mig med existentialismen, och det är att man koncentrerar sig på mänsklighetens dåliga sidor. Det finns så mycket vackert med livet och varför ska man kritisera allt?
Sartre menar som sagt att alla människor är fria att göra vad de behagar, att vi inte har några begränsningar. Men detta kan bli väldigt problematiskt. Men alla andra då? Jag är ju inte den enda människan i världen, det finns andra som också är fria, som inte har några begränsningar. Kan man verkligen vara fri då? Den andre personen kan ju begränsa mig, hon kanske också vill ha den sista kakbiten på bordet, därför kan vi lätt hamna i konflikt.
Det leder till att jag försöker kontrollera den andre. Den andre personen är viktig för att jag ska kunna se mig själv. Jag blir då uppmärksam på att jag är ett objekt, ett objekt för den andre, precis som hon är för mig. Existentialismen har till och med tagit konceptet kärlek och dragit ner det i smutsen. För hur kan kärlek vara en möjlighet i en värld som Sartre beskriver? I Sartres värld är ju alla fria, men alla har ett behov av att äga och kontrollera. Då kommer vi vilja äga den andra personen som man är kär i. Personen blir ett i-sig istället för ett för-sig . Ett ting för mig. Genom att jag med min frihet gör någon till ett i-sig, blir jag en sadist. Det är här sadismen uppstår. En annan sak är masochismen. Det är när jag själv gör mig till ett ting för den andre, jag går från ett för-sig till ett i-sig.
Nietzsche menar att vi är bundna av systemet. Språk, religion, politik och moral är bara några saker som människan måste göra sig av med för att kunna bli fria, för att kunna bli en övermänniska. Jag tycker att Nietzsches syn på frihet är bättre, jag tycker inte att det är den ultimata, men den är bra mycket bättre än Sartres syn, eftersom att jag ofta känner att systemen begränsar mig. Politiken kan hindra mig från att göra vad jag vill.
Ambassaden kan vägra låta mig flytta till t.ex. USA och språket begränsar mig oerhört mycket.
Som sagt vill Nietzsche att man ska göra sig av med alla begränsningar, såsom moral, politik, språk, religion m.m. Men vad skulle konsekvenserna av detta egentligen bli?
Jag tror att de skulle bli kaotiskt. Hur ska vi kommunicera utan språk? Vill han ens att vi ska kommunicera? Eller vill han att vi ska stå i ett hörn som gamla statyer? Det jag vill säga är att vi människor är beroende av varandra. Om vi går igenom livet ensamma, är vi då människor? Men å andra sidan så kan jag se det ur ett annat perspektiv, jag kanske inte förstår dessa synpunkter på grund av att jag är så infångad i våra system. Jag kan ju inte ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nietzsche och Sartre - Existentialister

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-23]   Nietzsche och Sartre - Existentialister
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5907 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×