La cosa nostra

2928 visningar
uppladdat: 2013-05-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Källförteckning Böcker En domares kamp mot Maffian Falcone, Giovanni Tomas, Maffian -Lappalainen Schott, Ian, Världsberömda gangstrar Maffians värld: historien om cosa nostra Internet http://sv.wikipedia.org/wiki/La_Cosa_Nostra#Cosa_nostra http://en.wikipedia.org/wiki/La_Cosa_Nostra#Cosa_nostra http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1321061&fileOId=1321062 http://sicilienresa.se/fakta-om-scilien/maffian-2/ http://www.angelfire.com/mo3/maffian/invig.html (Främst för att få fram biografier om personer jag stött på i texterna.) Källor: Falcone, G. (1992). En domares kamp. Lappalainen, T. (1994). Maffian. Schott, I. (1997). Världsberömda gangstrar. INLEDNING Den här uppsatsen handlar om maffian La Cosa Nostra. Anledningen till varför jag valde just detta ämne var att jag kände att jag hade alldeles för dåliga kunskaper om ett så intressant ämne. I stora delar av världen har ju trots allt olika maffior en väldig makt, och om man ska börja undersöka dem så tänkte jag att det bästa stället att börja borde vara La Cosa Nostra (”Maffiornas fader”). Jag kommer först i uppsatsen behandla maffians och Siciliens historia för att sedan kunna gå vidare och förklara hur maffian är uppbyggd och hur den verkar idag. Även hur stor makt dem har lyckats få genom att muta och få mäktiga kontakter. Jag ska även skriva om vad dem har gjort för brott, hur dem planerade kupper mm. -vad var det som hjälpte och påverkade maffian såde kunde växa och bli så mäktiga just där? -Vad är det som gör att la cosa nostra blir just igenkända, jämfört med andra brottsligheter. -Hur påverkar La Cosa Nostra livet för människorna på Sicilien? Jag har använt mig av både internet baserad och bokliteratur fakta. Detta gjorde jag både ock för att få lite blandad och nyare fakta. Det var ett ganska svårt ämne att hitta fakta om för….ja det är ett maffia gäng och dem låter inte vilken person/fakta gå ut och in hursomhelst. Men jag lyckades få ihop den fakta jag ville i alla fall. Boken jag har använt som hjälp och internet sidorna är: Sammanfattning av maffians historia Många anser att la cosa nostras födelse år var 1282, det var då enda gången sicilien har varit självständigt under ”modern tid” då dem gjorde uppror mot fransmännen och är därför ett viktigt årtal i La Cosa Nostras historia. den statliga makten har därför aldrig utvecklat något förtroende bland sicilianarna utan man hade avgjort sina privata uppgörelser i olika frågor utan statlig inblandning. En viktig fråga var beskydd av liv och egendom och detta blev ofta en uppgörelse mellan jordägare och beväpnade banditgäng. Dessa banditgäng är de som senare kommer att kallas maffia. Privat beskyddarverksamhet kom att spela en allt större roll, framförallt på västra Sicilien. Historiskt sett så är de som lyckats bäst med att sätta stopp för La cosa Nostra. (Benito Amilcare Andrea Mussolini) Mussolini är grundaren till fascismen i Italien. När Mussolini insåg hur lite makt han hade på Sicilien så ville han sätta stopp för maffian. Den man han valde till att förändra detta var en polisprefekt vid namn Morri. Morri var både intelligent och modig men också mycket brutal. Han använde extremt drastiska och hårda metoder. Han kunde tortera medlemmar av maffian för att pressa fram information eller vanära deras familjers egendomar och kvinnor, om vissa ledare inom maffian inte gav sig till känna. Dessa metoder skadade maffian oerhört men samtidigt stödde folk på Sicilien maffian eftersom man reagerade mot dessa brutala övergrepp som statsmakten utförde. När andra världskriget kom till Sicilien så hade maffian en roll att spela även där. När amerikanerna landsteg i cesare mori på bilden juli 1943 så samarbetade de med maffian. Maffian såg till amerikanarna inte mötte något motstånd av de fascistiska trupperna på ett flertal ställen, i gengäld fick de amnesti för sina tidigare brott och dessutom blev flera maffialedare utnämnda av amerikanarna till borgmästare i sina respektive hemstäder efter kriget. När fascisterna förlorade kriget försvann också Morri. Detta ledde till att brottsligheten återigen ökade. Maffian utövar också ett mycket stort inflytande politiskt på Sicilien där man genom sina kontakter till stor del kan välja politiker som stödjer maffian. Under senare år har dock maffian mött hårdare motstånd och ”La Torre-lagen” 1982 ökade polisens befogenheter betydligt i sin kamp mot maffian. Denna lag definierar maffia tillhörighet som ett brott och ger möjligheter att juridiskt angripa de typiska maffia-metoder bakom alla de brott som begås av maffian. Domaren Giovanni Falcone ledde kampen emot Maffian under 1980-talet och mordet på honom 1992 har djupt upprört folket på Sicilien. Detta har lett till att den sicilianska befolkningen inte alls stödjer maffian på samma sätt längre. Maffians uppbygdnad Man blir medlem av maffian genom en ritual som förblivit oförändrar sedan slutet av 1800-talet. Man brukar få genomgå ett prov som bevisar att man är lämpad för att kunna tillföra maffian någonting. Det kan t.ex. innebära att man måste utföra någon sorts attentat. När tidpunkten för testet kommer förs kandidaterna till en avlägsen byggnad där en representant för familjen. ( En medlem i maffia familjen). Familjens representant lägger fram det faktum att det som kallas maffian egentligen heter ”Cosa Nostra” och förklarar också de regler som styr den. Dessa regler är det inte någon som känner till exakt men enligt källor inom La Cosa Nostra så ska det finnas ”tio regler” som alla måste följa. Reglerna sägs vara: 1. Du ska inte presentera dig som en av oss inför en av våra vänner. 2. Du ska aldrig titta på en av våra vänners fruar. 3. Du ska inte umgås med polisen. 4. Du ska vara tillbakahållen med besök på krogen. 5. Du ska alltid vara ”Costa Nostra tillgänglig”. 6. Du ska visa respekt för avtalade möten. 7. Du ska vis din fru respekt. 8. Du ska alltid tala sanning om du tillfrågas. 9. Du ska aldrig lägga beslag på pengar som tillhör andra familjer. 10. Du kan inte vara en del av Costa Nostra om du har nära anknytning till någon inom polisen, om du blir bedragen i familjen eller om ditt beteende är avskyvärt och du inte kan upprätthålla våra moraliska värderingar När man upplysts om dessa saker så uppmanas man att noga tänka igenom om man verkligen vill bli medlem eftersom det aldrig går att träda ur organisationen. Därefter väljer kandidaterna en gudfader bland dem närvarande ärans män och man sticker sedan en nål i skjuthanden på kandidaten så det droppar blod ner på en helgonbild som läggs brinnande i kandidatens knä medan denne svär eden. Därefter är man en man av ära. Ytterligare ett krav som alltid funnits hos La Cosa Nostra är att man måste vara av manligt kön. Längst ner i rangordningen inom maffian står soldaten, Soldaterna utser i demokratiska val sin ledare som sedan utser gruppchefer som vardera kontrollerar tio soldater. Ledaren utser också en vicerepresentant som styr i hans ställe om han skulle vara borta. Ledaren har också alltid minst en till flera rådgivare, denna/dessa skall alltid kunna säga sanningen till ledaren. Den definition som gäller för maffian är: Våldsbaserad privat beskyddarverksamhet i strid med det statliga våldsmonopolet. Successionen inom organiserad brottslighet är betydligt mindre säker än inom någon annan bransch eftersom maffians främsta tillgång är det ”rykte” som de lyckats skaffa genom åren. När ledaren dör finns det ofta många inom familjen som söker ledarskapet för egen räkning. De konkurrerande familjerna har ett lysande tillfälle att ta över verksamheten. Detta beror på att de konkurrerande familjernas ledare har ett etablerat rykte medan den nye ledaren för problemfamiljen snabbt måste visa sig lika kompetent som sin föregångare annars är risken stor att familjens soldater inte slåss för ledaren. Komissionen har metoder för att undvika detta scenario. Det ena är att alternativet är att familjen som har successionsproblem helt enkelt slåss samman med näraliggande familjer. Det andra alternativet är att kommissionen utser en ledare som ärver familjens gamla rykte. Kommissionen låter därigenom förstå att den som bråkar med den nya maffia ledaren får problem med de övriga familjerna inom kommissionen. La Cosa Nostras uppbyggnad är alltså en ganska komplicerad och genomtänkt uppbyggnad. ”De tio budorden” tillsammans med familjeuppbyggnaden och samhörigheten inom maffian gör det extremt svårt för utomstående att skaffa sig en inblick i organisationen. EKONOMI Maffian har också tjänat mycket pengar på de offentliga kontrakt som går till Sicilien. Det vanliga är att man delar på marknaden mellan de olika byggbolagen, när en offert utgår till de olika bolagen begär vanligtvis alla utom ett bud högt över det rimliga. Bolaget som begärt minst givetvis uppdraget och detta sker på samma sätt med alla bolag. Inget bolag blir förfördelat. Både byggbolagen och maffian tjänar på detta förfarande. Eftersom konkurrensen är satt ur spel kan byggbolagen dra in stora profiter eftersom man inför sina projekt är ensam på marknaden och maffian som får in sina beskyddsavbetalningar. Maffian kan också investera sina ”svarta pengar” inom denna verksamhet. Förloraren är den italienska staten och i slutändan de italienska skattebetalarna som får betala för byggbolagen och maffians hutlösa vinster. En inkomstkälla som inbringat Cosa Nostra mycket profiter är droghanteringen. En verksamhet som numera är på nedgående. Men maffian som organisation var inte ens särskilt inblandad under de gode åren på 1970- och 1980-talet utan familjerna har varit inblandade på individuell basis. I mitten på 80-talet visade undersökningar att Cosa Nostra fortfarande innehar 30% av världshandeln med heroin, men enligt amerikanska uppskattningar hade de 1991 enbart 5% av den totala världsmarknaden. Detta tyder på en stor nedgång. Detta tros delvis bero på att konkurrensen hårdnat, men även på att maffian inriktat sig mycket på ”legal” verksamhet. Kvaliteten på heroinet har också sjunkit från krav på 95% renhet till numera enbart 50-60%. Anledningen är att antalet aktörer på marknaden ökat kraftigt. Man har också kombinerat smugglingen med illegal vapenförsäljning. Narkotika hanteringen medför också ett behov av att ”tvätta” pengarna, man kan inte låta vinsterna från försäljningen av droger gå de officiella vägarna till handlarna. Det finns tre skäl, att affären är olaglig, eventuell restrektion för valutainförsel, samt en naturlig försiktighet hos sändare och mottagare. De finansiella manövrarna kring penningtransaktionerna utförs till stora delar inte av maffian själv eftersom de saknar den nödvändiga expertisen. Istället utförs denna del av experterna inom det finansiella systemet. De som utför dessa transaktioner kallas ”vita kragar”, manschettbrottslingar som ställer sig till förfogande för den organiserade brottslighen och flyttar maffians illegala pengar till ”skatteparadis” Analys Vilka var de faktorer på Sicilien som gjorde att maffian kunde byggas upp och växa sig så mäktig just där? Orsaken till varför maffian först uppkom är enligt min mening den brist på fast ledarskap som funnits på Sicilien. Eftersom olika imperier och länder genom tiderna har styrt över ön så har ingen någonsin riktigt haft någon kontroll över den. Det har alltså stundtals varit ett nästan anarkistiskt samhälle och detta har individer dragit nytta av. De skapade helt enkelt en egen samhällsstruktur där maffian blev en naturlig del som faktiskt gillades och respekterades av resten av befolkningen. Orsaken varför de kunnat växa sig så starka även nu i modern tid är att maffian lätt blir en naturlig institution i ett samhälle där staten hyllar individen framför kollektivet. Detta eftersom ett nyliberalt system skapar ett samhälle där kraftfulla individer skapar maktimperier med de medel som är tillgängliga eftersom man inte är styrd på samma sätt som man t.ex. är i en kommunistisk planekonomi. Ett av de tydligaste exemplen på detta är det f.d. Sovjetunionen där maffian gått fram otroligt sen muren föll. Detta skedde i takt med att kollektivet fick ge vika för individen. Med detta menar jag inte att det i ett vänsterpolitiskt samhälle inte skulle existera någon maffia, men det nyliberala systemet är helt klart gynnsamt för denna sortens organiserade brottslighet. Orsaken till varför maffian fortfarande idag är så stark är enligt min mening att grunden för La Cosa Nostra är så pass stabil idag att den helt enkelt inte går att rubba. Hade maffian skapats idag hade det varit betydligt lättare att sätta stopp för den eftersom dess rötter inte hade suttit lika djupt och därmed hade inte heller dess organisation varit lika utarbetad. Vad är det som utmärker La Cosa Nostra ifrån annan organiserad brottslighet? Det som utmärker La Cosa Nostra ifrån vanlig organiserad brottslighet är den otroliga grunden som finns inom organisationen. Organisationen har en väldigt stark tradition och medlemmarna är väldigt stolta över att vara ”Ärans män”. Man skulle kort och gått kunna säga att La Cosa Nostra är en organisation vars grund är att alla ska känna sig som en enda stor familj och behandla varandra därefter. Alla som är medlemmar av någon sorts familj vet ju vilken otrolig sammanhållning och moral man skulle få inom en organisation om man kunde uppnå samma känsla där. De hierarkiska system som La Cosa Nostra använder sig av är också det väldigt användbart då man får naturliga ledare med en ställning som gör att de är beroende av gruppens moral. Det speciella med La Cosa Nostra är alltså dess uppbyggnad. Hur påverkar La Cosa Nostra livet för befolkningen på Sicilien idag? La Cosa Nostra påverkar även idag livet mycket för invånarna även om de inte kan jämföras med den makten de hade på den tiden då de i princip var Siciliens ”huvud organ”. Idag är det mer diskret som maffian påverkar livet för befolkningen på Sicilien. Skillnaden på när La Cosa Nostra startar upp ett företag och när någon annan gör det, är att Cosa Nostra fortfarande använder sig av ”maffia metoder” eller fula knep. För att maximera sina vinster. Att de hotar sina konkurrenter eller på annat sätt skaffa sig fördelar är inte ovanligt. Detta drabbar ju i slutändan konsumenten som inte har en ordentlig konkurrenssituation mellan de företag som de handlar av. En annan sak som Cosa Nostra bidrar till är en ökad brottslighet på Sicilien. Inte nog med att de själva utför en del brott de upptar dessutom så stor del av poli...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: La cosa nostra

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-05-20]   La cosa nostra
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59260 [2022-12-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×