Internationell politik

1 röster
3196 visningar
uppladdat: 2014-03-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Om FN fick mer makt...

En fråga som ständigt cirkulerar är vad som skulle ske om FN blev mäktigare. Vilka skulle det gynna? Vad skulle stå på spel och till vilket pris?

Vi börjar med att ta upp fördelarna med ett mäktigare FN. Om man kollar från en idealistisksyn så är FN redan från början en fin grundtanke vars uppgift är att sprida rättvisa, fred och säkerhet. FN drivs enligt demokratiska principer och strävar efter fredliga och rättvisa beslut inom politiken. Om FN skulle växa(genom att få fler medlemsstater) skulle deras inflytande bli större och deras fredligt avspända utveckling skulle spridas som ett föredöme för staterna världen över. En positiv del med ett mäktigare FN är att ju fler samarbeten man har eller ingår i olika förbund/allianser desto större samhörighet skapas och mindre konflikter finns. Om FN blir högre uppsatta betyder det att alla stater trots sina olika åsikter(religion, kultur och ideologi) är villiga att kompromissa och ge upp en större del av sin makt för att kunna bidra till en gemensam utrikespolitik.

Nackdelen med ett mäktigare FN från en idealistisksyn är att om staterna har valt att leva efter integrationstrenden i hopp om att få en enad utrikespolitik men samtidigt bli påtvingad reformationer som man inte räknat med innan. T.ex. försöka sprida den islamiska religionen världen över skulle det uppstå mycket frustration och missnöje. Det kan alltså aldrig bli fullständig rättvisa för alla medlemsstater och det kan skapa stort missnöje och indirekta konflikter pga. denna idealistiska syn inte fungerar för oss i västvärlden.

Ur en realistisk synvinkel så är alla stater i praktiken suveräna trots att de ger en beslutande makt till FN. Men trots staternas medlemskap i FN så använder de ändå sin makt utifrån sina egna intressen t.ex. när USA ville gå in i Irak trots att FN enats om att de absolut inte fick invadera landet. Men av eget intresse ignorerade USA FNs veto och tågade in i Irak. USAs ”hjältefasoner”(indirekt statsmannakonst) som skulle gå ut på att ”införa demokrati” gick istället ut på att tömma Irak på dess olja. Detta resulterade i att USA tillgodosåg endast sina egna intressen i grund och botten. Min första är tanke är då vilken funktion har egentligen FN i en sådan situation? Hur stort inflytande har dem egentligen på de 193 medlemsstaterna?

En ytterligare aspekt är att om en stat inte följer FNs regleringar så kan dem få sanktioner på sig. Exempelvis när FN införde sanktion mot Syrien vilket innebar att ingen medlemsstat fick handla med Syrien. På så sätt vill dem sätta ett tryck på Syrien att sluta föra inbördeskrig.

Integrationstrenden som man genomgår om man vill vara med i FN gynnar realisten förr eller senare. Det är alltså mer gynnsamt att ge bort en del av sin suveränitet för att få ett större inflytande på en annan stats politik. Vilket ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Bok: FN – Spruckna drömmar av Fredrik Segerfeldt http://www.dn.se/nyheter/varlden/frankrike-for-fn-sanktion-mot-syrien http://www.fn.se/ http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationerna http://www.unric.org/html/swedish/uninbrief/human_rights_law.html

Kommentera arbetet: Internationell politik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2014-03-13]   Internationell politik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59363 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×