Polyeten (PE)

10172 visningar
uppladdat: 2017-11-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Polyeten (PE) eller etenplast

Uppbyggnad

Ordet ”plast” kommer från plastisk som betyder formbar. 1

Polyeten ingår i samlingsnamnet för flera olika syntetiska material, däribland andra som ingår kan vara polypropen, polystyren och polyetentereftalat. PE delas in i främst tre olika grupper, där ingår det PE- LD, PE-LLD och PE-HD, beroende på densiteten, vilket gör att den kan användas i samband med hårda eller mjuka produkter. PE är en av de mest lättillgängliga plasterna i världen, årligen tillverkas det 60 miljoner ton polyeten. Det finns två olika slags plaster, termoplaster och härdplaster. Termoplaster har svagare molekylära bindningar, medan härdplaster är starkare bestående av kovalenta bindningar. 2

Eten är en färglös gas som används vid tillverkningen av polyeten. Ordet poly kommer från grekiskan som betyder ”många”, vilket menas med att den består av flera polymerer består av molekyler som kallas för monomerer, från grekiskans ”mono” som betyder ensam. 3Att plaster är syntetiska menas att de är framställda av människan. Den kemiska formeln är (C2H4), den tillverkas genom en så kallad polymerisering i en katalysator (brännugn).4 Plasten har en hög termostabilitet ända ned till -60 grader Celsius. PE har även en stor motståndskraft mot alkoholer, syror och baser. Nackdelen med termoplaster är att de är känsliga för syre, UV-ljus och värme. Det finns fördelar som att det är möjligt att omvandla termoplasten till en helt ny produkt. 5Det är även ekonomiskt återhållsamt att bearbeta termoplast till skillnad från härdplasten som dessutom är miljöförstörande. Härdplastens molekylära struktur bryts om den utsätts för värme. 6Därför kan termoplasten Polyeten vara ett alternativ om man jämför med många andra plaster. Bioplaster är däremot förhållandevis bättre för miljön då de består av naturliga råvaror som naturen är kapabel till nedbrytning. Omvandlingen från termoplaster eller härdplaster till bioplaster inkluderar även ett förnämligt politiskt klimat för jordbrukare då de får mer avsättningsmöjligheter.7

Naturskyddsföreningen har inte bedömt polyeten som en farlig kemikalier. Dock har det i vissa fall visat sig släppa plastkemikalier vid kontakt av varma livsmedel. Det är även riskabelt att tillsätta halogenerade flamskyddsmedel.

Historik

Ämnet PE upptäcktes av en slump av den tyske kemisten Hans von Pechmann på 1860-talet, den blev återigen upptäckt av två kemister från Storbritannien vid namn Eric Fawcett och Reginold Gibson från kemiföretaget Imperial Chemical Industries belägen i Nortwich. Att tillverka plast är en miljardindustri internationellt som används främst till flaskor, kläder, påsar och kablar. Dock har plastillverkning en oerhört stor påverkan på miljön men även den biologiska mångfalden. Tidigare vid 1900-talets början använde vi oss av naturliga material som sten, metall, bomull och trä. Den används dessutom till elektronik, sjukvård, byggnadsindustrin och jordbruket. Den första tillverkade plasten bestod av cellulosa, vid namn celluloid.

Idag tillverkas de flesta plaster av råolja vilket blir problematiskt då oljan som finns i marken är begränsande och inte oändlig. Därför borde vi överväga andra alternativ, som cellulosaplaster. Efterfrågan på olja blir därför hög, och länder såsom Saudi Arabien går med vinst.

 

Miljöpåverkan

Polyeten är till skillnad från många andra plaster miljövänlig, vilket gör att blir fördelaktigt att återvinning är en möjlighet. Många gånger används plasten bara som en tillfällig lösning, till exempel kassor och inpackning av livsmedel som sedan slängs bort och inte alltid i papperskorgar. Plasten slängs i högar med skräp, som senare fylls med vatten och absorberas. Vissa av de är giftiga, vilket sin tur leder ut mot grundvatten i sjöar. Vissa sjöar leder ut till havet, det kommer till slut till stilla havet där det finns ett enormt sopberg.  9

Naturen tar mycket lång tid på sig att nedbryta plast, det kan det ungefär hundra år bara för en bit, därför blir den kvar där den kan utgöra ett hot för närboende djurarter som kan svälja eller tugga på plasten. Det kan leda till svält eller tarmförstoppning. Eftersom människor konsumerar fiskar har det även än effekt på människor, plasten kan dessutom fastna i fiskares nät. 

Även i haven förekommer det mikroplast, det vill säga mycket små partiklar. Det finns fördelar med att tillverka plast, det är ekonomiskt vänligt då de är lätta att producera och väger dessutom ytterst litet. Plasten gör att livsmedlet blir fräschare och mer hållbar tills den når konsumenten, i exempelvis utvecklingsländer förstörs maten innan den når konsumenten vilket tyder på att plasten har en substantiell roll i samhället vid fraktning av produkter. Däremot har det skett förändring på 2000-talet genom olika miljöorganisationer bland annat Eco Waste Coalition från Filippinerna och Toxics Link från Indien.

I de skandinaviska länderna är vi noga med miljösäkerhet som är den främsta åtgärden relevant för tillfället. Utvecklingsländer lägger mer fokus på sophantering. Avfallshanteringen sker avsevärt mer effektivt i Sverige än i Syd då somliga vattenledningar korkas igen på grund av plasten. Plast har en visad effekt på reproduktionssystemet hos djur; sälar, tunna äggskal hos fågelarter och imposex hos snäckor, som betyder att honsnäckor utvecklar manliga könsorgan. EU har som agenda att innan år 2025 förändra livstillvaron för miljön i Europa, där det bland annat ingår att minska föroreningar i havet av alla slags material som plast, 14.1. Det ska dessutom införas åtgärder för att förhindra försurning på alla plan, där det ingår kalkning. Några av de länder som dumpar plast mest är Vietnam, Filippinerna, Kina, Thailand och Indonesien. Det har beräknats att bara 50 procent av flaskorna återvinns.

Det finns även ett orsakssamband med människor, som visar att plast har indirekt påverkan på sjukdomar som neurologiska, fetma, hjärtsjukdomar och reproduktionssjukdomar men bara vid vissa plasttyper som bisfenol A. Naturskyddsföreningen menar att finns starka indikationer som pekar på att effekterna av plast blir mer uppenbara, dock väldigt svårtolkade. Det är lättare att se hälsoeffekterna hos djur än hos människor.

Lösningar

De mest effektiva långsiktiga åtgärderna är att förnya miljöavtal, minska produktionen av plastpåsar i butiker, då de flesta tenderar att köpa på plats istället för att ta med egen tygpåse. Det är även bra att återvinna de plaster vi redan har. I en butik i Malmö kan man konsumera mat kilovis, det gäller bara att ta med sig en egen påse, det förekommer även liknande butiker i USA. Ordna mer återvinnstationer i kommuner samt på olika sätt uppmärksamma problemet i centrum osv.

 Innovativa lösningar som föreslås innefattar mikrobiologiska barriärer, med filtrering som vid senare tillfälle plockas upp. Problematiken med detta är att det är svårt att ta reda vems ansvarsområde det är att hantera plastavfallen då den flyter runt mellan olika nationer. Något som man påpekar från en ny miljörapport från juli är konkreta förändringar som bör ske då de nuvarande åtgärderna har visat sig vara otillräckliga. Några av dessa förslag är att höja alternativen för återvinning av plaster i Sverige, då det finns olika typer plaster som gör olika skada. De betonar att det är svårt att återvinna om plasten är sliten eller är giftig. Dessutom är vissa produkter tillverkade av olika plaster och innehåller metall vissa gånger. Återvunnen plast är även dyrare än nytillverkad plast vilket bidrar till att efterfrågan är så pass låg, de förslår att detta ska förändras genom högre krav på innehållsdeklarationer av varor samt krav på design. 10

Det kom även en regel nyligen i juni där man har infört en avgift på plastpåsar för öka medvetenheten kring omfattningen av miljöproblemet, detta enligt en EU-förordning. Vilket gör att produktionen och konsumtionen kan minska avsevärt. Det beräknas att svenskar konsumerar 1,3 miljarder plastpåsar årligen, målet är att minska halva konsumtionen.

Men om vi återvinner kommer plasten till en fabrik där den görs till ett block, som sedan görs till mindre bitar. Bitarna rengörs och smälts, det leder till en ny produkt.

Ett alternativ till termoplaster är bioplasten som tillverkas av biologiskt framställda varor som stärkelse. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyeten Henriksson, Anders. Naturkunskap 2. 2. uppl. Malmö: Gleerups AB, 2017. https://faktatexter.se/pe-plast-polyeten-polymeren https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien-forpackningar/forpackningar/plast https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten.pdf https://sv.wikipedia.org/wiki/Bioplast https://www.nordiskbioplastforening.se/vad-ar-bioplast/ https://www.nyteknik.se/automation/bioplasterna-styr-in-oss-i-framtiden-6417533#conversion-122831618 https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Att-f%C3%B6r%C3%A4ndra-v%C3%A5r-v%C3%A4rld_-Agenda-2030-f%C3%B6r-h%C3%A5llbar-utveckling.pdf https://www.aktuellhallbarhet.se/plastavfallet-maste-minska-har-ar-fyra-konkreta-atgarder/ https://www.nyteknik.se/energi/sa-blir-starbucks-kaffesump-till-forpackning-6416699#conversion-122831618 (

Kommentera arbetet: Polyeten (PE)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2017-11-10]   Polyeten (PE)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60182 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×