Nikotin- kroppen och livsstil

2947 visningar
uppladdat: 2017-11-10
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Nikotin- Kroppen och livsstil

Nikotin (”Nicotiana Tabacum, rustica”) finns i tobaksplantan, potatis, tomat och kokabusken. Det är en drog som är berondeframkallande, den är giftig och dödlig för kroppen speciellt på lång sikt som med cigaretter, nikotintuggumin och snusdosor. Nikotinet når hjärnan inom 10-20 sekunder när man röker. 1 Nikotinet stannar längre i blodet när man snusar gemfört med rökning, och snusarna har oftast en högre dos av det. Av bara ett bloss andas man in 8000 skadliga ämnen. 2 Man blir illamående första gången man andas in röken och uppfattar den som ett gift. Kroppen skapar fler recepteror efter ett par gånger och man blir lugnare

Cigarettten innehåller tungmetaller, arsenik, vätecyanid, kolmonixid och andra giftiga ämnen. Tungmetallerna som finns i cigaretten har kroppen svårigheter med att bryta ner och den lagras då i kroppen. Varje år dör cirka 6400 människor av rökning som lett till sjukdom. Barn påverkas mycket av tobak, deras organ växer och utvecklas snabbare. Det är på tobaksodlingarna barn används, som billig arbetskraft.

De flesta människor vill sluta, statistik visar att 50-75% vill det. Många är medvetna om riskerna men ger sig ändå in på det, det kan till exempel vara när man är yngre och grupptryck tvingar dig att börja trots att du inte vill. Man kan även börja på grund av depression, ångest osv. Tyvärr så täcker inte tobaksskatten sjukvårskonstnaderna som behövs.3

Det har gjorts en undersökning av Eurofins (opartisk) som testar de populäraste snusen där man mätte hur mycket av innehållet som var giftigt. Den kan mycket väl leda till cancer, anser professorn och läkaren i epidemiologi från Karolinska insitutet, Rosaria Galanti. Det finns mest nitrosaminer i märket LD men den innehållet också minst nikotin. Märket skruf innehållet mest nikotin. Johan Lindholm från Swedish match, menar att är smartare att köpa in tobak från andra länder för att förhindra att bekämpninsmedel inte följer med. Men Anneli Widenfalk, toxikolog och riskvärderare på livsmedelsverket tycker fortfarande att tungmetallerna inte är det värsta eftersom halterna är små, nikotinet är mer oroande.4

 

 

Konsekvenser av nikotinet på individ- och samhällsnivå

Om du röker under en lång tid förkortas livet, ökar ämnesomsättningen, ökar blodtrycket och ger en högre hjärtfrekvens. Det blir svårare att springa ju med att din kondition försämras, lungorna blir svarta av rökning. Du kan känna dig lugnare och piggare med hjälp av nikotinet men hjärnan luras till det. I hjärnan aktiveras nikotinreceptorerna och en signalsubstans, dopamin utsöndras som gör att du snabbt blir beroende. Det är också hjärnbarken och hippocampus som påverkas samt de noradrenerga nervcellerna och locus coeruleus.5

På 1970-talet rökte ungefär var tredje kvinna i Sverige, på 1960-talet rökte män mest, hälften. Idag röker det fler kvinnor (11%) än män (9%).

Munnen påverkas också, tanköttat förstörs, tänderna blir gulare och får försämrad andedräkt. Du kan även få en stroke och hjärtinfarkt av rökning och snusning. Det blir svårare att koncentrera sig och kan även bli irriterad, hungrig eller sugen. Det är livsfarligt att röka om man är gravid speciellt för fostret. Det finns många sjukdomar som har orsakats av ämnet nikotin; lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, förvärrad astma eller psoriasis.

Snusning är inte farligt för samhället på samma sätt som rökning genom att luften inte blir förerenad. Luften som kan andas in av barn, gravida och andra som gör det farligt för dem. Det finns skolor som följer tobakslagen där det står att man inte får röka vid vissa områden. Det finns en lag som säger att texten måste täcka 30 procent av förpackningen. Det står oftast ”Rökning dödar” på förpackningen. I Norge ser förpackningen neutral ut och det står inget märke på den. Cigaretter och snusdosor är väldigt tillgängliga i butiker, även om det finns en 18-års gräns. Det finns människor över 18-årsåldern som kan vara närstående till mindeåriga och ge ut cigaretter, vilket är olagligt.6

Inom sjukvården kan de erbjuda hjälp genom nikotinläkemedel som nikotinplåster, tuggummi och extra stöd. Sjukvårdskostnaderna kan bli dyra om beroendet blir till en sjukdom. Det kan leda till psykisk ohälsa, vilket redan är en stor dominerande sjukdom i Sverige. Men man kan må dåligt redan innan, rökning och snusning kan vara beroende även mentalt. Därför är det viktigt att strukturera sin vardag, anser Lene Nordstrand. 

Många ungdomar lider av psykisk ohälsa. Det blir alltså både en social och ekonomisk negativ samhällseffekt, BNP blir dessutom lägre, som inte utjämnar tobaksskatten. Flera människor kan sjukskriva sig själva men även förtidspensionera sig. Det kostar Sverige cirka 30 miljoner kronor per år. Däremot blir det kostsamt om fler klarar sig på grund av åldringsvården. Barnkonventionen (Unicef) har bestämt att länder måste följa en förslag som säger att hälsoskadliga ämnen inte får vara i närheten av barn. Men även att barnarbete ska försvinna. Det förekommer mest barnarbete i utvecklingsländer med stor fattigdom.

Att sluta röka och snusa

Efter att man har slutat andas nikotin och andra farliga ämnen, förbättras blodcirkulationen och lungfunktionen. Det blir alltså inte lika besvärligt att promenera. Gradvis  får man tillbaka flimmerhåren och kan börja hosta lite. Det är lungorna som renar kroppen och minskar risken för infektionener och förkylningar. Munnen blir även fräschare och friskare. Hjärnan gynnas genom att ångest minskar och man sover bättre. Enligt John Waller, lungspecialist och överläkare på karolinska sjukshuset, är det bra att sluta eftersom det förhindrar allvarliga sjukdomar. Det är mindre risk att man får hjärtinfarkt och blodpropp.7

Tobaksplantage

I USA arbetar det 130 000 barn på tobaksplantage. Barnen som har arbete på ett plantage känner minskad aptit och illamående. Enligt HRW har 3 av 4 barn utsatts för nikotinförgiftning. Men det är enligt amerikansk lag tillåtet för barn över 14 år att arbete med jordbruk. De tjänar 50 kronor i minimumlön.

I södra Afrika, Malawi börjar barnen att arbeta med på plantagen redan vid 5 årsålder. Även om människor inte konsumerar cigaretter eller snus så är plantagen livsfarliga. Det beräknas att cirka 80 procent jobbar med tobaksplantage och av dem 78 000 barn. Dessutom har de ingen skyddsutrustning och får dåligt betalt. Men många är beroende av plantagen då fattigdom hindrar dem från att göra något annat. Plan International anser att det bästa vore att förbättra arbetsvillkoren och att Malawis regering måste skärpa sig.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.drugsmart.com/fakta/tobak/ http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rokning-och-snusning/ http://www.testfakta.se/tester/kropp-och-h%CN3%A4lsa/m%C3%A5nga-gifter-i-snuset http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56 http://kravrokfritt.se/fakta-om-rokning/barn-och-tobak http://www.metro.se/nyheter/hundratusentals-barn-forgiftas-pa-tobaksplantager-i-usa/EVHnfd!egwl2kWN0Lurs/

Kommentera arbetet: Nikotin- kroppen och livsstil

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Nadia Recinos [2017-11-10]   Nikotin- kroppen och livsstil
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60183 [2022-08-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×