Andning och blodet

4085 visningar
uppladdat: 2018-01-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B

Andningen och blodet


Sammanfattning

Experimentet gick på olika flera steg. Undersökningen börjades med
att bestämma egna lungornas vitalkapacitet. Samtidigt bestämdes
hjärtljud. Blodtrycket mättes med hjälp av blodtrycks anordning vid
vila och efter att man har sprungit. Lungornas vitalkapacitet
bestämdes och genofördes mellan olika kön flickar och pojkar.
Samtidigt mättes blodvärdet och blodgrupp bestämdes.

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B


Inledning

Syfte
Syftet med experimentet att undersöka Andningen och blodet och jämföra flickornas samt
pojkarnas Lungornas vitalkapacitet, Hjärtljud, Blodtrycksmätning och Blodvärde.
Teori

1. Lungornas vitalkapacitet

Vitalkapacitet är en lungvolym som anger hur mycket luft en människa kan
blåsa ut efter en maximal inandning och ger en uppfattning om lungornas volym
och funktion. Vitalkapaciteten varierar med lungstorleken och är således
genetisk. Då det finns samband mellan lung- och kroppsstorlek kan det sägas att
vitalkapaciteten till viss del beror på kroppslängd. Vid lungsjukdomar,
exempelvis KOL, minskar ofta vitalkapaciteten och det beror då på att
luftrörsväggarna blir mindre elastiska, luftvägarna allt trängre och lungblåsornas
väggar kollapsar. Detta gör att mindre luft kan komma in i lungorna under
maximal inandning och därmed kommer mindre luft att blåsas ut vid maximal
utandning
1
.

2. Hjärtljud

De två huvudsakliga ljuden från det friska hjärtat låter "lub dub". "Lubbet" är
den första hjärttonen, och orsakas av den turbulens som uppstår när mitralis- och
tricuspidalisklaffarna stängs då systole inleds. Den andra hjärttonen, "dubbet",
orsakas av att aorta- och pulmonalisklaffarna stängs, vilket markerar slutpunkten
på systole. Alltså utgör tiden mellan första och andra hjärttonen systole
(kammartömningen), och tiden mellan andra hjärttonen och den påföljande
första tonen utgör Diastole (kammarfyllnaden)
2
.


1
Vitalkapacitet https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitalkapacitet
2
Hjärtljud http://www.stethographics.com/ihs/swed13/heart/chs.htm

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B

3. Blodtrycksmätning

Högt blodtryck är blodtrycket över 140/90 mm Hg.
Lågblodtryck är blodtrycket lägre 90/60 mm Hg.
Normalvärde blodtryck är 140/120 mm Hg.
Hjärtats Systole = Systole är den aktiva fasen i hjärtcykeln då hjärtmuskeln
kontraheras (drar ihop sig) och pumpar blodet till lungorna och till
kroppspulsådern aorta.
Hjärtats Diastole = hjärtats kammare fylls med blod

4. Blodvärde och blodgrupper

Gränserna för vuxna kvinnor 120-155 gram per liter och för män 135-170 gram
per liter alltså det normala blodvärdet för kvinnor och män. Att mannens Hb är
högre än kvinnans beror på att män har robustare kroppsbyggnad och utvecklar
mer muskler än kvinnor.
När Antiserum reagerar med blodet bestäms vilken blodgrupp man tillhör till-Utförande försök1
1. Lungornas vitalkapacitet:
Materiel:

Spirometer, ev. måttband (om du inte vet din kroppslängd)
I experimenten följande introduktion följdes.
Nollställ spirometern, och sätt dit ett nytt munstycke. Andas in så mycket du kan, och blås
därefter ut all luft genom spirometern. Avläs vitalkapaciteten på spirometern. Ta av och diska
munstycket efter dig.
a) Skriv upp din vitalkapacitet, kön och kroppslängd på tavlan.
b) Sammanställ klassens värden i ett diagram där vitalkapaciteten (mätt i dm3) är på y-axeln,
och kroppslängden (mätt i cm) på x-axeln. Ange också vilket kön värdet tillhör. olika kön, t
ex x för män och o för kvinnor – eller olika färger)
Bildnr1
spirometer använd för att
bestämma lungors
vitalkapacitet

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B
2. Hjärtljud
Utförande försök 2

Materiel: stetoskop
Hjärtats ljud avlyssnades med hjälp av stetoskopet. Stetoskopet placerats mellan
femte och sjätte revbenet, något till vänster om bröstbenet. Hjärtljud beskrevs.Fignr.1
Diagram för att rita kroppslängd, kön och
vitalkapacitet


Bildnr2
Olika punkter för att kunna lyssna
på klaffarna
Bildnr3
Stetoskopet används under försöket

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B

3. Blodtrycksmätning

Materiel: Blodtrycksmanschett

Utförande försök 3.

blodtrycksmanschetten sätts runt handleden på vänster arm på insidan och
trycket mäts vid två tillfällen och angav det med ett intervall, t.ex. 80 -75 mm
Hg. Följande introduktion följdes: Man ska sitta still och ha armen högre än
hjärtat vid denna mätning. Värdena avläses digitalt. (mm Hg är en äldre enhet
för tryck som fortfarande används bl.a. vid blodtrycksmätningar.) Spring
därefter upp och ner i trappan någon minut och mät igen, använd samma mätare
– de kan visa litet olika.


4. Blodvärde och blodgrupper

Materiel och Kemikalier
blodlansett anti-A-serum

bomull anti-B-serum
alkohol 70 % två/tre
tändstickor
eller


spritpenna
tandpetare
mikrokyvett
hushållspapper
objektglas

Bildnr4
Blodtrycksmanschett används för att
mäta blodtrycket


Tabell1. Materiel och kemikalier som används i
försöket
Bild5 Antiserum används i försöketDatum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B


4. Blodvärde och blodgrupper
Utförandet försök4

Införandet följdes av introduktions lista:
* Ta fram två objektglas.
* Märk det ena objektglaset med A, och det andra med B. (om du vill kolla Rh-
faktorn också måste du ta fram ett objektglas till som märks D)
* Tvätta händerna med tvål och vatten. Tvätta därefter långfingertoppen med en
bomullstuss som fuktats lätt med 70 % alkohol.
* Stick med en lansett ett litet hål på fingertoppen på långfingret på vänster hand
(om du är högerhänt). Massera lätt tills en lagom stor bloddroppe kommit fram.
* Placera en droppe blod i en mikrokyvett (till mätningen av blodvärdet) genom
att hålla kyvettens spets mot bloddroppen, så att den sugs in av kapillärkraften.
OBS hela det runda fältet måste vara fyllt om apparaten ska fungera.
* Placera litet blod på varje objektglasen som du har märkt (till blodgrupps-
bestämningen). Väldigt lite blod behövs (Det räcker att trycka fingret mot
objektglaset så man får en röd fläck – det behövs inte en hel droppe). Ska du
kolla Rh-värdet så sätt även en liten fläck blod på objektglaset märkt D)
* Sätt på ett plåster på såret. Släng bomullstuss och lansett i ”Riskavfall”
Gör sedan så snart som möjligt undersökning av blodgrupp, och därefter
blodvärdesbestämningen.
Blodgrupp:
* Sätt en droppe anti-A-serum till blodet på den sida av objektglaset som är
märkt med ett A och en droppe anti-B-serum till blodet på den sida av
objektglaset som är märkt med ett B. *Rör om med två olika tandpetare (de
olika antiserumen får inte komma i kontakt med varandra)
* Vicka objektglaset försiktigt fram och tillbaka. Efter någon minut är
reaktionen färdig. Positivt utslag visar sig genom att blod/serumblandningen
har blivit grynig (agglutination)

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B
Blodvärde:

Mätaren öppnades ordentligt så att mätaren nollställs. Mikrokyvetten sätts in i
mätaren och mätaren stängdes, efter ca en halv minut värdet avlästes. Locket
ska inte öppnas för tidigt. Värdet noterades och sedan kyvetten togs ut och
slängdes burken för riskavfall.
Bild6
Blodgrupper och vilka grupp man tillhör till

Bildnr7 Mätaren används i
försöket för att mäta
värdetDatum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B


Resultat

Lungornas vitalkapacitet
Längden var 158cm och vitalkapacitet värde uppmäts värdet var 3329 ml =
3,3dm
3
värdarna sammanställdes på ett diagram.

Diagram1, kroppslängd och vitalkapaciteten
sammanställdes på ett diagram
Andningsluften tabell 3 Diagram2

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B


2. Hjärtljud

Undersökningen visade att i hjärtat finns det två olika ljud. De två tydliga ljud
som uppstår när hjärtat slår. Det första ljudet är något längre med dovare
stämma. Det som hörs är segelklaffarna inne i hjärtat som stängs. Det andra
ljudet är kort och hårdare.

3. Blodtrycksmätning

Blodtrycket uppmäts tabell för blodtryck:
Vid vila Efter språngmarsch

3


Systoliskt tryck 124 135
Diastoliskt tryck 77 67
Puls 71 953

https://www.google.se/search?hl=sv&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=657&q=diasystole+bl
odtryck&oq=diasystole+blodtryck&gs_l=img.3...4553.14911.0.15244.24.24.0.0.0.0.113.1592.19j1.20.0....0...1.1.
64.img..4.10.873.0..0j0i10i19k1j0i19k1j0i5i30i19k1j0i5i30k1j0i24k1j0i10i24k1.7q2Dr2gSTfs#hl=sv&tbm=isch&q
=diastole+blodtryck+och+systol&imgdii=yjp3TakrEmMHPM:&imgrc=8-mrOQQNszDu7M:
Tabell2 tabell för blodtrycket vid vila och efter språngmarsch
Bild8 beskrivning hur
blodtrycket fungerar och
diastoliskt och systoliskt
blodtryck

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B


4. Blodvärde och blodgrupper

Anti- A-serum tillsatts till blodet, När Anti-A-serum reagerat med blodet
betyder det att blodet tillhör till A gruppen.

Reaktion: Blodgrupp
Ingen
agglutination
Agglutination
i anti-A
Agglutination
i anti-B
Agglutination
i både anti- A
och anti-B
0
A
B
AB

Blodvärde:

Värdet av mätaren lästes av och värdet blev
118 g/l.

Bild9 blodet A får reagering av Anti- A- serum och tabell 4 vilka grupp kommer att blodet
reagerar på

Bild10 blodmätaren mäter blodets värde

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B


Slutsats och diskussion
Lungornas vitalkapacitet

Slutsatsen visade att flickorna har lägre vitakapacitet än pojkarna.
Vitalkapaciteten beror på kroppslängd och hur mycket man är vältränad.
Pojkarna är längre än flickor de tränar mycket mer än vad flickorna Och detta
leder till att pojkar har högre vitalkapacitet än flickorna.


2. Hjärtljud

Undersökningen visade att i hjärtat finns det två olika ljud. De två tydliga ljud
som uppstår när hjärtat slår. Det första ljudet är något längre med dovare
stämma. Det som hörs är segelklaffarna inne i hjärtat som stängs. Det andra
ljudet är kort och hårdare. Det bildas när fickklaffarna, som sitter i de utgående
blodkärlen. När hjärtat pumpar till blodet så att blodet går genom blodcirkel och
detta gör det ger upphov till dessa ljud.
I hjärtat finns fyra klaffar som fungerar som ventiler och hindrar blodet från att
pumpas i fel riktning. Klaffarna kan bli för trånga eller börja läcka, vilket kan
leda till olika typer av hjärtklaffsjukdomar. De upptäcks ofta när läkaren lyssnar
på hjärtat och hör blåsljud. Om felet på klaffen ger symtom eller påverkar
hjärtats funktion kan det krävas en operation för att ersätta den hjärtklaff som
inte fungerar med en ny detta anledningen till varför det är viktigt för läkaren att
kan lyssna på klaffarna var för sig.


3. Blodtrycksmätning

Se resultat och teori

Datum: 2017-04-14
Namn: Noor
Medlaboranter: Albin Öberg
Klass: N14B


4. Blodvärde och blodgrupper

Gränserna för vuxna kvinnor 120-155 gram per liter och för män 135-170 gram
per liter alltså det normala blodvärdet för kvinnor och män. Att mannens Hb är
högre än kvinnans beror på att män har robustare kroppsbyggnad och utvecklar
mer muskler än kvinnor.


Felkällor:

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://spa.merinfo.se/question/hur-uppkommer-hjartats-olika-ljud https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartklaffsjukdomar/ https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodv%C3%A4rde

Kommentera arbetet: Andning och blodet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2018-01-31]   Andning och blodet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60233 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×