Flodkulturer

9 röster
18682 visningar
uppladdat: 2006-09-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag har valt att skiva om Kina då kulturen var en högkultur.
Kina blev ett naturligt val för mig då jag varit där innan det blev sammanslaget med Hong Kong. Jag tänker studera kring anledningarna till att Kina blev en högkultur och vilka utgångspunkter de hade för att bli det.
Jag tänker också jämföra högkulturen med idag, för att se vilka likheter jag kan finna, och vad som har förändrats.
Kina har en häpnadsväckande lång och fängslande historia. Den är rågad av rön, kamp, kultur, kejsare och en massa annat dramatiskt. För många är Kina ett eftertraktat resmål, och detta var ett av själen som jag och min far åkte dit på semester.
Kinas historia är enastående på det viset att det är den enda civilisation som har genomlevt in i våra dagar. Kineserna har också sett till att anteckna ned sin historia, vilket gör att man vet rätt mycket om historien.
En kinesisk kungaätt är i regel en epok, i vilken en familj behåller makten. Makten går i förordning från far till son eller till någon närstående inom familjen. Enda avvikelsen var Xia som utnyttjade sig av ett system där makten gick till äldsta sonen, sedan till den näst äldsta sonen och så vidare. I norm så grundade man tideräkningen från varje ny dynasti. En ny dynasti uppkom när familjen blev utkörd från herraväldet, t.ex. genom plötsligt överfall, palatskupp etc. Den nya konungen skapade en ny dynasti, namngav den och gav sig själv ett lämpligt namn. De första dynastierna fram till Qin (221-206 f.Kr) kallade sig för kungar medan man från Qin och framåt kallade sig kejsare.
Mina frågor kring detta är:
När övergick Kina till att bli en historisk kultur och högkultur?
Och vad var det som Kineserna var tidiga med att inrätta?
Vilka förutsättningar hade Kina att bli en högkultur? Vad är skillnaderna och olikheterna med det Kina som grundade sin kultur och det Kina vi har idag? Mina funderingar?!

1. När övergick Kina till att bli en historisk kultur och högkultur? Och vad var det som Kina var tidiga med att grunda?

När ”Shang-dynastin” tog makten (1750 - 1040 f.Kr.) i Huang He-regionen övergick Kina till att bli en forntida kultur. Shangdynastin var mycket blodtörstig och grym, offer av människor var mycket vanligt.
Därpå togs dynastin över av Zhou, (1100- 771 f.kr) och i och med denna dynasti började Kinas existerande storhetstid. Under Zhou-dynastin tilltog sakta med säkert ett odemokratiskt samhälle. Kungen hade sitt land i mitten av riket, och området runt omkring var indelat i län som styrdes av en ”läntagare”, som drev in skatt från bönderna. Förutom att betala skatt, var bönderna även pressade att utföra dagsverk åt ”läntagaren”. Kungens försvagades allt eftersom ”läntagarnas” makt stegrade. Zhou-dynastin kom att sluta i att en av ”läntagarna” tog makten. Skrivkonsten kom också att i denna veva bli mer berömd och avancerad. Men även genom detta blev det påtagligt att Kina var ett välutvecklat samhälle med stora humanitära skillnader. Bronssmederna hade det socialt bättre än vanligt folk. Man var redan då duktiga hantverkare i Kina och tillverkade krukor och föremål i ben.
Och i Shangs sista huvudstad, Yin, finns gravpalats som liknar Egyptens Thebe. I Tin finns ett palats, bostäder för överklassare, därtill fanns det också byggnader för religiösa ritualer och förvaltning. Den politiska och sociala
Sammansättningen, samt bronstillverkningen är utmärkande kinesiskt.
Kungens plikt var att bevaka kalendern, en central uppgift i ett jordbrukarsamhälle. Kalendern bestod av 12 månader med 30 dagar. De var klassade i par och vid lägligt situation kunde en skottmånad skjutas in.
Den nya dynastin Zhou som tog över varade i tusen år, den var dock splittrad i perioder.
Regeringen var välorganiserad och kontrollerade hela landet med feodalherrar. Man tror också att det fanns en ”verkande” riksekonomi. Det odemokratiska systemet började fall sönder och kompenserades av kejsarstaten, som var en byråkratisk centralmakt. Hirsen ersattes av vete- och
Ris -odling. Jordbruket förbättrades med konstbevattning och järnplogar. Konst och litteratur var något som också Kina var duktiga på. Vad gjorde att Kina var så tidiga med att skaffa sig en civilisation och högkultur? En kvalifikation är dock att allt fler människor bor i städer, därför att det skapar ett krav av mer specialiserade yrken som t ex krukmakare, smeder, fiskare och husbyggare. De kommer då att sälja varor och tjänster både emellan sig och till kunder. Vilket ger uppkomst till utveckling och olika typer av administration. För att sedan kunna ha koll på hur försäljning och varor skötes så krävdes det någon typ av skrift, man kan alltså säga att det ena ledde till det andra. Ett skriftspråk är en betydelsefull premiss för att en kulturform ska uppstå. Så genom skriften kunde Kina skapa kultur och även anteckna sin Historia.

2. Vilka förutsättningar hade Kina att bli en högkultur? Vad är skillnaderna och olikheterna med det Kina som grundade sin kultur och det Kina vi har idag? Mina funderingar?!
Även om stora ändringar har inträffat under Kinas historia, har en sak levt kvar; hänsynen för förfäderna. Det är angeläget att de döda fick behagligt i deras följande liv. De förmögna såg till detta igenom att bland annat placera ner tyg rullar, urnor och lerkärl med kost i gravarna. Det hände också att tegel- och stenmurarna vid gravplatserna utsmyckades. Och detta sker fortfarande men inte i samma utsträckning som under högkultursperioden.
I den periodens Kina hade kvinnfolken sin ställning klar; deras position var i hemmet. Välbärgade kvinnor hade som plikt att sy, väva och tillaga mat och vin åt besökarna. Kvinnor i nödställda familjer hade än fler uppgifter, de skulle bereda till exempel halm- och tygskor för att sälja också försörja sina familjer. Och om deras släkter för övrigt var bönder så väntades de också arbeta på åkrarna. Det fanns ett fåtal yrken som kvinnorna kunde utföra, så som driva butiker, arbeta som doktor eller trollkvinna. Eller så kunde de bli sångerskor, dansare eller i värsta fall prostituerade. Det var mycket få kvinnor som hade kunskap i läsning. Och kvinnosynen har ändrats mycket sedan dess, även om många kan tycka att kvinnans plats är främst i hemmet.
Den kejserliga dynastin hade sitt hem i stora palats i huvudstaden. De rika bodde i hus med många våningar av trä, som var dekorerade med hantverk och målningar. De flesta av Kinas folk bodde i enkla hus bestående av ett enda rum. Köpmännen stod längs ner i Kinas rangsystem, trots att det var mycket tack vare handelsmännen som Kina kom att bli ett rikt land. Även om köpmännen idag inte står längst ner i på det sociala så finns det otroligt tydliga gränser mellan rika och fattigt. Detta är något som jag väldigt starkt minns ifrån min resa till Kina. De fattiga idag bor oerhört trångt och kan genom sitt fönster sträcka ut handen och ta in den i grannens fönster. Medan de rika bor i palatsliknande hus och kan låta sina barn gå på privatskolor. Det finns även mycket tigare i Kina och förbi dem susar välbärgade Kineser på gatan. Så den tydliga kontrasten mellan rik och fattig är nog den samma som under Kinas tid i högkultur. Under Han-dynastin (från 206 f.Kr. till 220 e.Kr.) började kopparmynt framställas, vilket blev Kinas valuta.
Kineserna var i högsta grad skrockfulla. Varje gång det var sol- eller månförmörkelse var de övertygad om att de skulle råka ut för alla tänkbara missöden. När de sökte tolkningar i andevärlden eller siade i framtiden använde Kineserna sig av nummer och tecken, vilket snabbt ledde till ett framställt räknelära och astronomi. Trots att forskningen började förbättras i Kina, trodde de flesta människor fortfarande på Yin och Yangs krafter. Jag tror att kineser fortfarande är mycket skrockfulla och även om det inte rör sig om direkt samma saker som förr så har de ändå massor av myter och riter som de tror på. Bland annat är det populärt med statyer i form av Lejon som anses vara beskyddande. Rökelser har också varit något som man i Kina under år tusen trott har haft en helande kraft. Det finns ett speciellt fruktträd som man anser lyckobringande och även vissa siffror, det förekommer också olika ramsor som man säger som om det skulle inge skydd, och man vill gärna hålla sig väl med sina förfäders andar. Så när man talar om Kinas skrockfullhet idag och förr så finns den i allra högsta grad fortfarande. Även om den idag inte leder fram till ny matematik och astronomi, men många gånger kan den leda fram till olika typer av hälsokost. För Kineserna är väldigt duktiga med örter .
Detta hände med Kina under början av 1900-talet; Boxarupproret!
Det har varit ett oerhört antal revolter i Kina, och boxarna utskiljer sig i basen inte mycket från de andra. Benämningen boxare härstammar ifrån att anhängarna tillämpade en slags rörelser som liknar boxning. Deras faktiska namn var ”yi ho quan” eller ”de rättmätiga och harmoniska nävarna”. Med dessa skickligheter skulle de vara oövervinnliga för fiendens vapen. Ett stort antal kineser kände i början av 1900 talet en främlings fientlighet mot invandrare. De ansåg att det var tackvare invandrarna som landet överhuvudtaget hade problem. Boxarnas löfte att man kunde bli oförstörbar för motståndarens kulor och beväpning, lockande många fattiga som annars inte hade någon tro på framtiden. Boxarsekten tilltog kraftfullt med bistånd av unga män, vilka var fast beslutna att kasta ut alla västerlänningar. Boxarna var från begynnelse ett normalt upprorsgäng som ville störta kejsardynastin, för att få en chans till ett bättre liv. Men ibland tog deras främlingsfientlighet över och ”Boxarna” ägnade sig mest åt att kasta ut invandrarna. Kejsarinnan såg en vinst med detta och lät detta fortskrida. Och ett stort antal i hovet såg boxarna som en chans till förändring och började lämna falsk underrättelse om hävdade intriger från invandrarnas sida, till Kejsarinnan. Vilket lede till att Kejsarinnan startade ett samarbete med Boxarna för att bli av med invandringen. Kejsarinnan lämnade befallning om att förinta alla invandrare i riket. Nu startade det riktiga tumultet och boxarna fick se att de inte alls var osårbara för fiendens kulor eller knivar. Man misslyckades och Beijing blev omringat av utländska arméer.1900 den 14 juni gick man in i staden, och kejsarinnan rymmer till xi´an.

Mina uppfattningar:
Jag tror att Kina hade de rätta förutsättningarna att bli en så stark högkultur.
De samlades i stora folkmängder från början vid Gula floden och hittade olika nischer kring tillverkning. Och tackvare den tillverkning av kläder, vapen, mat och så vidare så skapade de snabbt en civilisation. Och det vart först i civilisationen som en riktig kul...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Flodkulturer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-09-28]   Flodkulturer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6800 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×