Idrottens historia- analys av likheter och skillnader i utvecklingen av modern idrott mellan Sverige och England

6 röster
14002 visningar
uppladdat: 2006-10-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Idrottens historia

(Analys av likheter och skillnader i utvecklingen av modern idrott mellan Sverige och England)


Under 1900-talet har idrotten genomgått enorma förändringar. Bland annat har många länder fått genomgå dessa förändringar. Sverige och England hör till dessa (som jag just ska analysera), men det finns ändå vissa skillnader i utvecklingen av idrotten, sen finns det även likheter. Men vi börjar med att ta upp skillnaderna. Det finns många skillnader i utvecklingen av den moderna idrotten mellan Sverige och England. Den första skillnaden man lade märke till är skolidrotten. Den engelska skolidrotten skiljer sig rätt mycket från den svenska. Det är främst idrottens ställning och vilken syn man hade på prestationsidrotten inom den obligatoriska skolundervisningen. I England så var det så att deras idrottsundervisning var mer inriktat mot prestationsidrott. I Sverige så var det gymnastiksystemet som dominerade idrottsundervisningen ända till mitten av 1950-talet och där bland annat motion var i centrum istället för elit och prestation. Linggymnastiken och Gymnastiska centralinstitutet (GCI) var de som länge dominerade de fysiska övningarna i Sverige. Under hela 1800-talet och en bit på 1900-talet var linggymnastiken de största kroppsövningsformerna i hela världen, den var helt i klass med den engelska sporten. Men de förlorade sin betydelse, tack vare att idrotten började växa mer och mer och allt mer föreningar bildades. Linggymnastiken blev aldrig någon massrörelse. Den var mycket beroende av bland annat utbildningen på (GCI) och gymnastiklärarna inom skolsystemet.

Den var egentligen inte heller så mycket lockande för publik. Idrotten var helt tvärtom, den blev betydligt mer attraherande. Den lingianska gymnastikens företrädare såg den moderna idrotten som en sorts övergående modefenomen och att linggymnastiken skulle vara det bestående systemet. Men det skulle visa sig vara snarare tvärtom. I och med att idrotten har växt mer och mer så skulle dess existens vara ett hot mot linggymnastiken. När linggymnastikens företrädare insåg det så angrep han tävlingsidrotten. Då började det bli en konflikt mellan idrottsrörelsen och lingianinsmen som varade ända till mitten av 1900-talet. Det var många principfrågor som berördes. Denna konflikt yttrade sig på flera olika områden, sånt som personliga motsättningar (Hjalmar Ling-Törngren mot Nyblaeus-Balck), maktkamp och ideologiskt meningsutbyte. Lingianernas ideologiska argumentering mot idrottsrörelsen var främst att idrottsrörelsen orsakade elit och professionalism som bland annat vände sig mer mot dem som var fysiskt begåvade. De ansåg att man borde vända sig till hela folket. Sen att det var en fråga om moral. Lingiansimen ansåg att tävlingsidrotten hade en tendens att framkalla negativa egenskaper hos deltagarna som tex individualism, äregirighet, övermod och fåfänga vid vunna segrar. Men trots alla dessa ideologiska argument så blev det inte till någon stor hjälp för linggymnastiken. I mitten av 1900-talet fick idrotten ett definitivt övertag. Det blev allt mer plats åt de olika idrottsgrenarna. Riksidrottsförbundet (RF) fick allt mer inflytande över undervisningen samtidigt som gymnastiken blev mindre och mindre och reformerades till slut.

En annan skillnad som man bör nämna mellan Sverige och England är att i England så var det så att man hade en frivillig idrottsorganisation, där idrottsföreningarna organiserades grenspecifikt. I Sverige så hade man en så kallad samlad idrottsorganisation.
Sen har vi en annan skillnad som absolut inte bör glömmas och det är den engelska idrottsexporten. England var den som exporterade de flesta idrottsgrenarna/sporterna till andra länder främst var det fotboll och sen var det en rad andra idrotter. Man kan säga att på detta sätt så skiljer sig inte England bara ifrån Sverige utan från hela den övriga världen.
Den engelska public school var den som hade en stor betydelse till den engelska sportexporten. Den blev socialt exklusiv och många av dess idrotter som utövades där spreds snabbt till andra länder och kontinenter.

Om man nu ska gå in på likheterna mellan Sverige och England så hittar man inte så särskilt många faktiskt. Man hittar dock betydligt mer skillnader som man kan se ovan. Men en likhet som man kanske kan nämna är föreningsbildningen. I England har antalet föreningar ökat kraftigt under 1900-talet och därför kan en parallell dras här med Sverige. I Sverige så bildades det allt mer föreningar under 1900-talet, speciellt mellan år1920 och 1950 så växte idrottsrörelsen i Sverige väldigt kraftigt. Redan år 1937 kom föreningsantalet upp till femtusen. Så här har vi kanske en likhet och en annan likhet som jag har hittat är att de båda länderna har haft en lyckosam utveckling. Sverige har lyckats riktigt bra genom sitt gymnastiksystem och England har lyckats bra med den här engelska sporten. Men som tidigare sagt så skiljer sig dessa båda länderna relativt mycket ifrån varandra och det gör det svårare att hitta likheterna mellan dessa länderna, vilket man märker när man har läst boken Idrottens historia. Där kunde man snabbt i sin analys hitta de här skillnaderna. Sen så hittar man även den här engelska idrotts...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Idrottens historia- analys av likheter och skillnader i utvecklingen av modern idrott mellan Sverige och England

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-10-26]   Idrottens historia- analys av likheter och skillnader i utvecklingen av modern idrott mellan Sverige och England
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6968 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×