Stress

3 röster
8302 visningar
uppladdat: 2006-12-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Stress är en naturlig och vanlig reaktion hos oss människor. Stressen har alltid funnits hos både människor och djur. De har varit nödvändigt för kroppen att undvika faror.

Kroppen reagerar på två sätt av stress, genom att antingen vilja kämpa eller fly.

Vid kamp får vi mer kraft till armarna som ska slåss. Vid flykt går kraften till benen så vi kan springa. Vi svettas lättare, och vi inriktar oss på att klara av faran.

Vad som händer i kroppen när vi blir stressade.

All stress börjar i hjärnan. När vi människor utsätts för olika typer av påfrestningar tolkar hjärnan informationen och den i sin tur skickar ut stressimpulser genom kroppens ”stressystem”. Stressystemet består av nerver och hormoner. Impulserna sätter igång flera olika reaktioner i kroppen för att hjälpa kroppen med det som är stressigt.

Binjuren och det sympatiska nervsystemet är de två organ som främst reagerar på stress.
Det sympatiska nervsystemet är ett nervsystem som man inte kan kontrollera med sin egen vilja. Binjuren är ett livsviktigt organ som sitter strax ovanför njurarna, och som tillverkar stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol.
När kroppen blir stressad skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser från hjärnan, ner längs ryggraden och ut till kroppens organ, som sedan reagerar med till exempel smärta.

När kroppen får så mycket att göra blir vissa organ mer belastade än andra. Det förklarar bla varför matsmältningen blir sämre. Det förs mindre mängd blod till matsmältningen. Men det här tillståndet är bara tänkt att hjälpa oss under en kortare insats.
När faran är över sänder hjärnan återigen signaler att allt kan återgå till det normal. Efteråt är vi ibland darriga och trötta och behöver vila.
Den här kortare insatsen är inte skadlig.

När vi blir stressade påverkas flera av våra kroppsdelar.

*Hjärta och blodkärl. Hjärtat slår snabbare och hårdare för att låta mer blod pumpas ut till de organ som behöver blod och syre under stressen. Samtidigt drar blodkärlen ihop sig som ger ett ökat blodtryck.

*Lungorna. Andningen blir snabbare och djupare så att syret i blodet ökar för att försörja muskler och organ.

*Muskler
Musklerna spänns. De förbereder sig på att kämpa eller att fly.

*Mage och tarmar
Blodet omfördelas från mage, tarm och vissa inälvor till muskler, hjärta och lungor, som ger en sämre matsmältning. Stress frisätter också fettsyror och socker som ger energi till muskler och organ, och halten av skadligt kolesterol ökar.

*Immunförsvaret
Vid kortvarig stress stärks immunförsvaret som skydd mot angrepp. Men vid långvarig stress utan återhämtning blir det istället sämre.

*Hormoner
Långvarig stress gör att höga halter av stresshormoner utsöndras samtidigt som mängden könshormoner och tillväxthormon i blodet minskar.

Orsaker till stress:
Saker som utlöser stress i hjärnan och kroppen kallas för stressorer. De kan vara både fysiologiska och psykologiska.

Till de fysiologiska hör bland annat rökning, alkohol, dålig sömn osv.

Till de psykologiska hör till exempel relationsproblem, mobbning på arbete/skola, förlorat någon nära vän osv.

Det finns två typer av stress, positiv och negativ stress.
Negativa stressen är förstås den skadliga stressen. Den uppstår när vi T.ex. känner att vi inte räcker till eller att inte kunna påverka situationer under en längre tid. När den negativa stressen har fått pågått en längre tid kan sjukdomar bryta ut.

Positiv stress är till exempel påfrestningar som man själv tycker är bra och kul. T.ex. träna eller att ha ett krävande, men kul arbete. Men även om man trivs med sitt arbete klarar inte kroppen för mycket belastning. Därför kan positiv stress förvandlas till negativ om man inte lyssnar på kroppens signaler i tid. All stress blir dåligt om man utsätter kroppen för stress utan att ge den utrymme att återhämta sig.

Negativ stress uppstår alltså när man känner olust eller inte kan påverka en situation.
Det kan gälla både för privatlivet och i arbetslivet.
Och positiv stress uppstår av personen själv genom att inte lyssna på kroppen signaler.
En del som blir utbrända eller som har ”gått in i väggen” kan ha varit så pass motiverad i sitt tränande eller arbete att de inte lyssnar på sin kropps varnings signaler.

Om man inte blir av med stressen måste däremot kampen fortsätta. Det betyder att det sympatiska nervsystemet överansträngs och att höga nivåer av stresshormonerna...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Stress

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-07]   Stress
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7280 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×