Andra Världskriget (WWII)

29 röster
22088 visningar
uppladdat: 2007-03-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Inledning

Andra världskriget är historiens mest världsomspännande och blodiga krig som pågick mellan 1939 och 1945. Under kriget pågick en gigantisk etnisk utrotning och människojakt där flera miljoner judar blev mördade. Men hur kunde något så hemskt hända? Hur kunde en man som Adolf Hitler bli framröstad till Tysklands ledare? De frågorna ska jag försöka svara på med denna text.

2. Bakgrunden till andra världskriget

Bakgrunden till att andra världskriget började var att efter första världskriget, 1918, stod Tyskland som förlorare och de ansågs av Storbritannien och Frankrike vara skyldiga till att första världskriget startade. Den 18 januari 1919 hölls det en fredskonferens i Versailles och det man kom fram till och beslutade där kallas för Versaillesfreden. Versaillesfreden innebar att Tyskland skulle lämna ifrån sig sina kolonier och eftersom de ansågs vara skyldiga till första världskriget fick de även betala ett gigantiskt krigsskadestånd på 132 miljarder guldmark, ca 33 miljarder dollar. Vidare förbjöds Tyskland att ha en tillräckligt stor armé för att kunna erövra ett annat land, armen fick endast bestå av 100 000 man. De förbjöds även att ha en krigsflotta, militärflygplan av alla slag och stridsvagnar. De var även tvungna att demilitarisera Rhenlandet, vilket är ett stort industriområde i Tyskland som under första världskriget användes till att tillverka vapen, stridsvagnar m.m.

Krigsskulden gjorde många tyskar bittra och bland högerextremister och militären föddes också myten om ”dolkstötsprincipen”. Huvudorsaken till att myten startade var att högerextremister och militärerna inte kunde erkänna och ta till sig att Tyskland förlorat kriget. ”Dolkstöts principen” handlar om att förlusten vid första världskriget skedde på grund av att soldaterna blivit svikna (fått en dolkstöt i ryggen) av judar och kommunister. ”Dolkstötsprincipen” spred sig och tyskarna fick syndabockar att rikta sin ilska och bitterhet emot.

2.1 Hur Hitler kom till makten

Adolf Hitler som var soldat under första världskriget fick i uppdrag av tyska armén att kontrollera det National Socialistiska Tyska Arbetar Partiets möten. Adolf lyssnade på partiets åsikter och idéer, som var starkt rasistiska. Adolf Hitler blev mer och mer intresserad av politik. År 1921 utvaldes Hitler till NSDAP:s (National Socialistiska Tyska Arbetar Partiet) partiordförande och partiet växte med Hitler som ledare. Symbolen för nazismen, Hakkorset, tog Hitler från ett liktänkande parti i Österrike. Hitlers och NSDAP:s första försök att ta makten kom 1923 då Hitler och ett antal andra nazister skulle tåga genom München och begära en ny regering. Försöket misslyckades och 16 av nazisterna blev skjutna och Hitler fick 5 års fängelse. Under sin vistelse i fängelset började han skriva på boken ”Mein Kampf”, där han beskrev sina politiska åsikter och sitt hat mot judarna. Redan efter ett år i fängelse släpptes han dock eftersom den tyska regeringen trodde att nazismen inte längre var något hot.

Vid tiden då Hitler kom ut ur fängelset rådde det en extrem inflation i Tyskland och arbetslösheten var enormt stor. Adolf Hitler sågs som en stark man som visste vad han ville och han lovade att pengar och arbeten skulle komma om man valde NSDAP som ledare för Tyskland. Han kallades en räddande ängel och i riksdagsvalet 1932 fick NSDAP 40% av alla röster och i Januari 1933 utnämndes Hitler till rikskansler. Många vill tro att det bara var överklassen och arbetslösa som röstade på Hitler men folk i alla samhällsklasser röstade på honom.

Efter att Hitler utnämnts till rikskansler förbjöd han alla andra partier förutom NSDAP att verka i Tyskland. Han utsåg sig själv till diktator över Tyskland och senare också till regeringschef och statschef. Nu hade han Tyskland i sin hand då han ensam hade rätt att ändra grundlagen.

3. Hur och varför de olika länderna började kriga

3.1 Tyskland

När Hitler fått makten började han planera det som skulle komma att bli andra världskriget. Målet var att tredje riket skulle utbreda sig över hela jorden och att det skulle vara i tusen år. Han struntade totalt i Versaillesfreden och han återinförde den allmänna värnplikten och den Tyska armén upprustades våldsamt. Mellan 1938 och 1939 förenades Tyskland med Österrike igen, Tjeckoslovakien delades, Böhmen och Mähren (som idag kallas för Tjeckien) kom att ingå i Tyskland och Slovakien förlorade sin självständighet och blev ett lydland. Hitler fortsatte att expandera ”Det Tredje Riket” och sommaren 1939 när Tyskland hotade att anfalla Polen startade andra världskriget. Hitler ansåg att tyskarna behövde livsrum och invaderade därför andra länder för att få det. Därför började (grovt sett) andra världskriget. Under andra världskriget dog det ca 4 000 000 tyska militärer och civila plus cirka 1 000 000 soldater som Tyskland tvångskommenderat från andra länder.

3.2 Italien

Italien som leddes av den fascistiska diktatorn Benito Mussolini slöts sig 1936 till Tyskland och de kallade sig för axelmakterna pga. att de ansåg sig vara förenade av en järnaxel. Senare samma år förde de kriget vidare till Afrika när de invaderade Abessinien (Etiopien) och år 1940 beslöt de sig för att attackera Grekland. Då beslöt sig Hitler för att ta Balkan i kontroll och skickade trupper för att hjälpa Italien att erövra Grekland och Jugoslavien.

Mussolini avsattes den 25 juli 1943 av Italiens kung och han arresterades. Tyska fallskärmsjägare lyckades dock befria honom och de tog Mussolini med sig till norra Italien där tyskarna gjorde honom till ledare över den tysk ockuperade delen av Italien. Där skapade nu Mussolini ett fascistiskt skräckvälde ända tills den 26 april 1945 då han återigen fångades och dömdes till döden för landsförräderi. Under andra världskriget dog det ca 500 000 italienska militärer och civila.

3.3 Storbritannien och Frankrike

Storbritannien och Frankrike, som var de två nationer som stått bakom beslutet om Versaillesfreden, hade endast kunnat protestera mot Tyskland när de expanderat mellan 1938 och 1939, detta för att de till varje pris inte ville starta ett nytt storkrig. De hade försökt att gå med på Tysklands krav på större livsrum men när de 1939 hotade att anfalla Polen fick de nog och man förklarade krig mot Tyskland om Tyskland anföll Polen. Tyskland anföll Polen trots hot om krig och nu började andra världskriget på allvar. Under andra världskriget dog det ca 400 000 brittiska militärer och civila och cirka 500 000 franska militärer och civila.

3.4 Sovjetunionen (Ryssland)

Hitler ville till varje pris undvika ett tvåfrontskrig från både öst, dvs. Ryssland och väst, dvs. Storbritannien och Frankrike, när de anföll Polen och skrev därför under en icke-aggressionspakt med Sovjetunionen (pakten hette Molotov-Ribbentroppakten) och dess dåvarande diktator Josef Stalin. Cornelius Ryan skriver i sin bok ”Den längsta dagen” att för att Sovjet skulle gå med på att skriva under aggressionspakten krävde de att få halva Polen av Tyskland, vilket Tyskland gick med på. Sovjetunionen förblev neutralt ända fram till sommaren 1941 då de trots allt angrep Polen och senare på hösten angrep de också Finland, då startade det finska vinterkriget. Sovjet var ensamma ända tills Tyskland anföll dem. Då inledde Sovjet ett samarbete med USA och Storbritannien för att krossa deras gemensamma fiende, Tyskland. Under andra världskriget dog det ca 27 000 000 sovjetiska militärer och civila.

3.5 Japan

Japan drev i början av 1930-talet en mycket aggressiv utrikespolitik. År 1932 blev Manchuriet (en del av nordöstra Kina) ett lydland under Japan och några år senare, 1937, invaderade japanska trupper resterna av Kina. Japan ville skapa ett östasiatiskt imperium och när de ockuperat Kina fortsatte de vidare mot Indien genom Burma och de intog också staden Singapore. De ockuperade även Nya Guinea, Salomonöarna samt stora delar av Filippinerna.
Hitler såg chansen att på sikt utbreda ”Tredje Riket” över Asien och år 1941 allierade sig Japan med Tyskland och blev den tredje axelmakten. Japan gav sig inte även då Tyskland och Italien redan förlorat och den 6 augusti 1945 släppte USA en atombomb över den Japanska staden Hiroshima. Några dagar senare släppte man även en atombomb över Nagasaki. Det var de första, och enda, atombomb som använts i krig och ca 129 000 människor dog eller skadades. Nu gav Japan upp. Under andra världskriget dog det ca 2 000 000 japanska militärer och civila.

3.6 USA

USA var under andra världskriget neutrala och ville helst inte höra talas om kriget i Europa. Den 7 december 1941 bombades den amerikanska flottbasen Pearl Harbor av japanska flygplan och förstörde stora delar av den amerikanska flottans slagskepp. Fyra dagar senare förklarade Tyskland krig mot USA. Då insåg USA att det här kriget inte gick att strunta i och de blev tvungna att agera. De allierade sig snabbt med Storbritannien och Sovjetunionen.

USA släppte, den 6 och 9 augusti 1945, de två första atombomberna använda i krig över Hiroshima och Nagasaki i Japan. Anledningen till att de släppte bomberna var officiellt att USA ville att Japan skulle ge sig utan att några amerikanska soldater och krigsmaterial gick förlorade. Men det kan ha vart så att de bara ville visa Sovjetunionen vilka vapen de hade. USA med sin överlägsna armé är en stor anledning att de allierade till slut vann över nazityskland. Under andra världskriget dog det ca 400 000 amerikanska militärer. Inga civila amerikaner omkom.

4. Sverige under andra världskriget

Sverige tillsammans med Finland, Norge, Schweiz, Jugoslavien, Nederländerna, Luxemburg, Belgien, Sovjetunionen och USA förklarade sig neutrala då Tyskland attackerade Polen men endast Sverige förblev neutrala under hela kriget. Sveriges dåvarande statsminister gick, samma dag som Polen attackeras, ut i radio och meddelade:

”Medborgare! Det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi har att konstatera detta ohyggliga faktum och det tjänar bra litet till att försöka giva uttryck åt den sorg och fasa vi känna vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och ve för en redan förut sargad och pinad mänsklighet.

För oss svenskar gäller det nu att med lugn och beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar.”


När Sovjetunionen ställde krav på Finland samlades de nordiska ländernas kungar, och i Finlands fall, president för att visa omvärlden en nordisk sammanhållning. Mötet väckte stor uppmärksamhet och man fick till och med ett stödjande telegram ifrån USA. När det finska vinterkriget drog igång fruktade Sverige att de stod på tur att dras med i kriget och de förklarade sig ”icke krigsförande” istället för neutrala, genom att göra detta kunde Sverige skänka krigsmaterial och på så sätt hjälpa Finland. I Sverige hölls det högtidsmöten för att samla in pengar åt Finland och i januari 1940 räknade den svenska regeringen ut att Sverige har skänkt en femtedel av dess jaktplan, 40 000 gevär och 42 miljoner patroner med mera till Finland. Även en frivilligkår startades och cirka 8000 man hann gå i strid innan det finska vinterkriget slutade den 13 mars 1940 och då hade cirka 40 svenskar dött i finsk tjänst.

Den 9 april 1940 fick Sverige följande krav från Tyskland:
1. ”Tyska regeringen förväntar sig att Sverige skall iakttaga den strängaste neutralitet och avhålla sig från alla slags åtgärder som riktar sig mot Tysklands besättande av Danmark och Norge, i synnerhet militära mobiliserings- och uppmarschåtgärder.
2. Tyska regeringen anhåller att svenska krigsfartyg i sitt eget intresse tillsvidare inte rör sig utanför svenskt territorialvatten (3 sjömil) i Kattegatt, Öresund och den svenska sydkusten fram till Karlskrona. Sedan läget klarnat skall denna inskränkning i rörelsefrihet för de svenska krigsfartygen åter upphävas.
3. Tyska regeringen förväntar sig att telegram- och telefontrafiken till de i Norge befintliga tyska myndigheterna över svenska ledningar icke förhindras.
4. Tyska regeringen förväntar sig att järnmalmsleveranserna till Tyskland skall upprätthållas och engelskinspirerade sabotageåtgärder förhindras. ”
Sverige meddelade till Tyskland att de skulle fortsätta att hålla samma neutralitetspolitik som tidigare men att de gick med på deras krav. Två dagar senare invaderade Tyskland Norge och Danmark. Sverige höjde sin beredskap för att eventuellt försvara sig mot en attack från Tyskland. Men eftersom Sverige gett mycket av sina militära styrkor i bistånd till Finland och hade de mesta av sin armé stationerad i Norrbotten så försvårades detta men den 11 april höjdes, i hemlighet, antalet soldater från runt 100 000 till 320 000. Efter Tysklands invasion kom det nya krav på att få transportera tysk militär och utrustning genom Sverige. Först sa den svenska regeringen nej men efter ett tag ändrade man sig och tillät Tyskland att transportera 300 sjukvårdare och 400 ton material till Norge. Senare kom det fram att dessa ”sjukvårdare” i själva verket var vapen- och radiospecialister. När Norge bad om krigsmaterial från Sverige sa Sverige nej med anledningen att förråden tagit slut i och med bistånd till Finland.

Efter Norges fall, den 7 juni 1940, hade Tyskland omringat Sverige och använde sin maktposition för att få Sverige att gå med på ytterligare krav på att få transportera tyska soldater på permission fram och tillbaka genom Sverige. D...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Andra Världskriget (WWII)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2011-02-06

    Tummen upp.

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-22]   Andra Världskriget (WWII)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7807 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×