Vad är religion?

42 röster
46511 visningar
uppladdat: 2007-05-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är religion?
Ordet religions uppkomst är omtvistat. Vissa anser att det uppkom av det latinska ordet "religo" som betyder att vara samvetsgrann, noggrann och att ta något på allvar. Andra säger att det uppkom av ordet "religare" med ursprung från samma språk, vilket betyder binda samman. Jag anser själv att religion sammanfattar båda av orden. Religion är noggrannhet och plikttrogenhet att följa sin religion, samt sammanbindning av människor som samlas i grupp för att visa sin trohet.

Jag anser att religion är, eller bör vara något som ger hopp, frid och en känsla av gemenskap. Man går med i en religion eller livsåskådning för att känna samhörighet och få förklaringar på saker som sker och skett i världen. Religion är enligt mig en tro på en övernaturlig kraft som man rättar sig och lever sitt liv efter. Det finns massor av religioner och livsåskådningar men i grunden är alla samma. De tror på en övernaturlig enorm kraft som man rättar sig efter. Man kan säga att den övernaturliga kraften, i många fall en gud, är som en mutter. I grund och botten är det en och samma sak, den ändras bara utifrån vilken sida man ser den.

Behövs religion?
Jag anser att religion behövs för många individer men inte alla. Jag tycker dels att religion är en del av vårt kulturarv och det är något vi måste bevara men samtidigt tycker jag att vi måste utvecklas och det är något som många religioner står ivägen för. Ett exempel på detta är homosexualitet vilket är vanligt i det moderna samhället. Många religioner ställer sig på tvären mot detta eftersom det står så i deras heliga skrifter men jag tycker att religioner måste uppdatera sig i denna fråga, och många fler. Om de ändrar sin uppfattning kommer de att skaffa sig flera anhängare eftersom jag tror att man anser religioner för gammalmodiga för att man skall acceptera och tro på dem.

Religioner behövs för att man inte ska glömma sitt ursprung och för att förklara det som inte vetenskapen har förklaring på. Troligtvis kommer religionen att försvinna mer och mer med tiden, i och med vetenskapens framsteg och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag skulle nog hellre välja ett samhälle med en mindre tro på övernaturliga krafter än tvärtom. Religion är nog det främsta medlet för att utnyttja människor, vi har sett detta hända flera gånger; ledare som säger att de handlar i guds vilja och gömmer sig bakom religionen, Saddam Husein och Usama Bin Ladin är bara ett par exempel på sådana personer.

Om vi blint skulle rätta våra liv efter ”guds makt” skulle vi vara zombies utan en tanke på att handla efter vår egen känsla. Det jag tycker är läskigt med religioner och livsåskådningar är extremister och fundamentalister, och faktumet att många religiösa rörelser rekryterar medlemmar. Vilka är rekryterna då? jo osäkra människor såklart. Unga, missbrukare och sökande människor blir ett lätt ”byte” för rörelsen och blir lätt hängivna medlemmar till rörelsen.

Jag har inget emot de äldsta och största religiösa rörelserna och det är kanske så att vi ska lägga störst kraft i att bevara dessa, de är ju trots allt de som byggt samhällets grundpelare. Däremot tycker jag inte lika mycket om alla småsekter, om man är med i en sådan tror jag att man är mer hängiven sin tro än annars. Det finns självklart många hängivna kristna men de samlas kanske inte i en enda koncentrerad grupp. Jag får i alla fall bilden av att sekter är en samling hängivna anhängare av en tro, en ”guds armé”, helt uppe i sin tro utan att ta intryck från samhället runt omkring. Sekter är även ofta destruktiva rörelser och sådana som ledarna har som huvudsyfte att tjäna pengar på sina anhängare samt att få makt, dessa sekter bör försvinna.

En annan sak som jag inte tycker om med religioner är att det i många fall är så lätt att smita undan det man gjort. Om man har gjort något som anses fel går man bara och biktar sig och ber om syndernas förlåtelse, och så är allt frid och fröjd. Tänk om man begått ett mord och sedan går man bara och biktar sig och blir förlåten och ren från sina synder.

Religion har givit oss våra grundtankar och riktlinjer, om vi skulle leva i en värld utan religion skulle vi säkerligen glömma bort många grundtankar och bli mer anarkistiska, utan gemensamma regler. Religion håller samman folket, men jag anser att många religiösa rörelser bör utvecklas efter dagens samhälle så att det skapas ett större stöd, samt att även många negativa rörelser bör försvinna.

En jämförelse mellan kristendomens och nyandliga rörelsers syn på samhället
Kristendomen, precis som många andra äldre religioner har en helt annorlunda syn på kvinnans roll i samhället än många nya religiösa rörelser. Hos t.ex. Wicca finns inte den traditionella synen på kvinnan vars enda uppgift är att föda barn och ta hand om hemmet. Enligt Wicca är kvinnor lika mycket värda som män om inte mer, faktum är att gudinnan är den största av deras krafter. Gudinnan är jungfru, moder, den gamla samt alla månfaser vilket får henne att bli födelsen, livet och döden. Kvinnan har alltså en mer betydande roll enligt Wicca, tillskillnad mot i den ursprungliga kristendomen där man anser mannen mäktigast och kvinnan som endast en bakgrundsfigur. Wicca tror på den gudomliga realiteten som överskrider könen och betonar alltså att alla är viktiga oavsett kön.

I dagens kristna äktenskap är man gifta eftersom man älskar varandra och skall leva resten av sitt liv tillsammans, ”tills döden skiljer oss åt”. Moonies har inte riktigt samma syn på saken. Tillskillnad mot kristendomen ser man vigseln som en reningsprocess där man blir av med sina synder, brudparen väljs faktiskt av Moon själv och känner i de flesta fall inte varandra innan riten börjar. Äktenskapet efteråt ser man inte så allvarligt på de flesta skiljs åt eftersom de tilldelas olika arbetsuppgifter efter giftermålet.
Kristendomen är en religion som faktiskt har utvecklats rätt så mycket med tiden. Den svenska kyrkan har nyligen accepterat vigsel av homosexuella. Det finns dock flera religiösa rörelser som inte anser homosexuella lika accepterade. Scientologerna t.ex. ser homosexualitet som en störning som kan botas med behandling för en redig slant, de flesta rörelser är av den uppfattningen att man-man eller kvinna-kvinna inte skall dela sitt liv med varandra, det är ju trots allt så att vi är av olika kön för att vi skall kunnas fortplantas.
Religions påverkan på världen
Religion är en viktig punkt i alla länders tänkande. Det är något som binder samman folket och kan få de att enas. Utan religion skulle vi säkerligen inte ha utvecklats så mycket som vi faktiskt har gjort.

De olika religionerna skapar dock tvister om vilken som är den rätta, och olika trosuppfattningar är en stor orsak till krig. Jag tror dock inte att det skulle bli bättre om vi alla hade en och samma religion det skulle ändå dyka upp en massa tvister och för det andra så tycker jag att människors olikheter är det som utmärker oss och får oss att bli nyfikna på vad som väntar oss ute i världen och vad som finns att utforska.

Religions påverkan på Sverige
Sverige kom för första gången i kontakt med kristendomen, i form av vikingarnas plundringståg men främst genom missionären Ansgar på 800-talet. Det dröjde dock till 1100-talet tills Sverige ansågs kristet. Idag är Sverige ett kristet l...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad är religion?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2013-10-27

    Hej Christofer, Du har givit väldig bra beskrivning av religion. Jag gratulerar dig. Jag tycker att religionen utnyttjas av övre klasser och dess stater under hela historien för att behålla folket under kontroll av makten. Den har använts som mest affektiva ideologi i historian. Religionen blir helt annorlunda om den befriar sig från staten. ABD använder och dirigerar religionen i hela Världen för att fastställa sin världs hegemoni. Inte bara kristendom Islam och alla andra religiöse fanatiska rörelser dirigeras av ABD. I början mot Sovjetunionen som gröna bälte Usame Bin Ladin och Fetullah Hoca skapades under denna period efter 11 september komplott mot Europa mot Mellanöstern mot hela Världen.

  • Inactive member 2013-10-27

    Självklart måste man förenkla ett oerhört komplext ämne, som tex, religion, eller islam, eller kristendom, för att kunna skriva några rader om dessa fenomen. Risken med förenklingar är att alltför mycket går förlorat. Så går det knappast att inordna alla former av islam eller kristendom eller vilken världsreligion eller religiös rörelse som helst under samma religionsdrfinition. Det går inte ens att hävda att islam, kristendom, judendom, hinduism, buddhism etc, är i sig själva enhetliga religioner. Dvs det finns inte en form av islam, en form av kristendom etc. Och alla dessa former skiftar genom tiden. Jag håller helt med dig att religioner kan ha en viktig funktion för samhället. Men religioner får inte förväxlas med ideologier, vilket är en helt annan sak. Jag känner t.ex. ett antal ateistiskt kristna marxister, som regelbundet firar gudstänst. Och det är inget konstigt med detta. Jag gillar ditt försök att ta dig an ett så omfattande ämne som religion, men som sagt - ämnet är så komplext och kunskapsbristen i vårt land om religioner är så stor att förenklingarna riskerar att spä på vår religiösa analfabetism.

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-18]   Vad är religion?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8195 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×