Atlantis

7230 visningar
uppladdat: 2007-09-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Atlantis

Ursprungsberättelserna om Atlantis är två dialoger skrivna av Platon; ”Timaios” och ”Kritias”. Enligt honom kom historien från den grekiske lagstiftaren Solon, som besökt Egypten under sin ålders höst och där fått höra berättelsen om Atlantis undergång. Många tror att texterna är helt påhittade, en skapelse av en filosof för att få uppmärksamhet. Andra tror att det är en historia inspirerad av verkliga händelser, medan det även finns de som tror att det finns ett för länge sedan förlorat och bortglömt land.

I Platons texter berättas det om en ö i mitten av Atlanten, bebodd av ett ädelt och mäktigt folk för över 9000 år sedan. Människorna var rika tack vare naturtillgångarna på ön och landet ansågs vara det mäktigaste på jorden så länge folket var hederliga. Ön var ett centrum för handel och styrdes av en enväldig kung. Landet kallades Atlantis.
Allting var frid och fröjd på den tekniskt avancerade högkulturen och väldet bredde ut sig mot Italien och Egypten, men det hejdades av de dygdigare Atenarna. Omoral och maktmissbruk började breda ut sig på Atlantis och landet förlorade då sin maktställning. Plötsligt drabbades ön av en naturkatastrof och sjönk ner i havet under loppet av ett dygn. Kvar fanns bara gyttja.

Sagan om Atlantis är en gåta som lockat många forskare att försöka lösa.
Det finns mängder av idéer och åsikter om vart Atlantis kan ha legat. Enligt Platon låg den utanför Herakles stoder i Atlanten, medan många moderna arkeologer säger att den låg i Egeiska havet eftersom de anser att historien med Atlantis är sammankopplad med den minoiska kulturens undegång på Kreta.

Det var ungefär på 1500-talet före Kristus som en vulkan exploderade på ön Thera 120 kilometer norr om Kreta. Det var en våldsam explosion och himlen blev mörk ända ner till Egypten och med utbrottet följde tsunamis och nedfallande aska och pimpsten som förödde och förstörde i decennier. Arkeologen Spyros Marinatos grävde på 1970-talet fram en hel stad från minoisk tid, begravd under meterdjupa asklager vid Akrotiri på Theras sydöstspets. Det är denna händelse som många tror att Atlantis kommer ifrån.

Det finns många spekulationer och det finns till och med en svensk forskare som anser att Atlantis i själva verket låg i Sverige.

Det har skrivits en hel del böcker om Atlantis, till exempel har den engelska marinarkeologen David Gibbins skrivit äventyrsromanen ”Atlantis hemlighet” där han har placerat Atlantis i Svarta havet. Syndafloden i bibeln sägs ha sin grund i en våldsam översvämning i Svarta havet regiornerna vid istidens slut. När de stora isarna började smälta steg havsnivån och efter ett tag började de svämma över de bebodda låglänta landområdena runt Svarta havet. Detta gjorde att Gibbins placerade landet där han gjorde.

Det finns flera sätt att tolka Platons berättelse, förutom de två jag redan beskrivit finns det att den skulle bevara minnet av en tidig kännedom av Amerika, av en sjunken kontinent i Atlanten eller av kontakter med något orientaliskt örike. Det finns flera likartade sägentraditioner där byggnader eller städer sjunkit i havet eller i jorden på grund av invånarnas syndfulla eller i andra avseenden klandervärda beteenden.

Det finns bara tre slutgiltiga alternativ till svaret på gåtan om Atlantis. Antingen är det helt påhittat, eller är det en överdriven historia hämtad från troligtvis ön Theras undergång eller så är berättelsen helt enkelt sann.

Att den skulle vara helt påhittad är omöjligt att bevisa. Visserligen finns det stor en risk att någon satte sig ned och hittade på en annorlunda berättelse, men beskrivningar av havet och den äkta kontinenten på andra sidan av Atlantis tyder på en mera detaljerad kunskap än bara fiktion.

Att Atlantis i själva verket är Theras undergång kan man undersöka genom att jämföra skillnader och likheter mellan de båda öarnas undergång. Vulkanutbrottet på Thera orsakade att mer än hälften av ön sjönk ned i havet och arkeologiska fynd som hittades på ön visar att det var ett mycket sofistikerat land. Det finns bevis på handel mellan egyptierna och folket på Thera och om någon katastrof eller liknande skulle ha skett på Thera är det en hög sannolikhet att egyptierna skulle få reda på detta. Därmed kunde Solon fått höra historien i Egypten som det stod i dialogerna. Om den här teorin skulle stämma skulle det dock betyda att Platons påstående att Atlantis existerade för 9000 år sedan i själva verket var för 900 år sedan. Det är först då historierna sammanfaller i tid. Det är i så fall någon som missberäknat ganska grovt i tid.

Det största beviset till att Atlantis verkligen existerat är Platons dialoger. Det finns även mycket forskning inom området, men det finns inga övervägande bevis till att historien är sann. Det finns fler argument för att civilisationen inte ska ha funnits. De arkeologiska fynd som finns idag stödjer inte att det har funnits något så sofistikerat och välutvecklat land för 9000 år sedan, någonstans i världen.

Egna reflektioner
Jag tror inte att något Atlantis existerar eller någonsin har existerat för den delen. Det finns alltför få bevis för att jag skulle kunna tro på det. Den teorin som enligt mig är mest trovärdig är att historien egentligen handlar om ön Theras undergång och att årtalet blivit helt fel. Om Solon var gammal när han besökte Egypten kanske han hörde fel eller helt enkelt tolkade fel. Hursomhelst är det ganska otroligt att det skulle ha funnits något så pass avancerat människosläkte för så pass länge sedan.
Detta är vad forskarna länge haft som sitt starkaste motargument till Atlantis existens, men man har hittat mycket gamla kvarlevor av människor. I Nevada upptäcktes år 1940 en mumie som man trodde var runt 2000 år gammal. Senare forskning har dock visat att det rör sig om 9400 år. Det fascinerande med denna upptäckt var att mumien bar mockasiner och trasor som bevisade att det fanns människor med kunskapen och teknologin att väva kläder på vävstolar, om fynden visar sig vara sanna såklart.
När man läser sånt ökar chansen lite grann att berättelsen om Atlantis faktiskt skulle vara sann, men jag tycker ändå inte att det räcker som bevis. Människor som lägger ned mycket tid på att forska om Atlantis har nog mest förhoppningar och önskningar om att hitta något som ingen annan lyckats finna. Jag erkänner att det skulle vara häftigt om det verkligen funnits något för så länge sen som var så pass civiliserat och utvecklat som det sägs att Atlantis var, men om ön sjönk ned i havet tror jag att det är närmast omöjligt att hitta fynd från den.
Det som även låter ganska otroligt är det där med att Atlantis var det mäktigaste landet på jorden så länge människorna var ädla och hederliga. Jag tycker att det mer låter som en religiös moralkaka. Det som kan ha hänt är att man tagit historien om Thenas undergång och sedan gjort om den för att få folk att se hur bra det kan va när man är hederlig och god och vad som kan hända när girighet och ondska tar över. Nästan som att berättelsen är tagen direkt från bibeln.
När man tänker på det, tycker jag inte alls att det var konstigt att David Gibbins placerade Atlantis i Svarta Havet på grund av syndafloden för det finns vissa likheter mellan historierna. Även i Bibeln blev människorna ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Atlantis

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-09-13]   Atlantis
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8546 [2023-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×