Barnsoldater

39 röster
25250 visningar
uppladdat: 2007-12-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Barnsoldater

Barnsoldater är ett stort problem i modern tid. Man tror att det finns runt 300,000 barnsoldater idag ute i världen. Av alla dessa uppskattar man att så mycket som en tredjedel av alla barnsoldater är unga tjejer. En barnsoldat är ett barn eller en ungdom under 18 års ålder som direkt eller indirekt deltar i en väpnad konflikt. Barn deltar i mer än 30 väpnade konflikter världen över och vissa barnsoldater är så unga som 6-7 år. Man kan tro att barnsoldater är något som hör ihop bara med Afrika men det finns barnsoldater i varenda världsdel. Flest barnsoldater finns det i länderna, Afghanistan, Burma, Sudan, Paraguay, Colombia och Sierra Leone i Afrika.
Trots att barnsoldater finns över hela världen är nog Afrika mest drabbat. Under 2004 uppskattade man att det fanns omkring 100,000 barnsoldater bara i Afrika. Majoriteten av dessa barnsoldater är inblandade i någon form av beväpnad politisk organisation som använder våld för att föra fram sina tankar och åsikter. Barnen rekryteras under tvång och ofta kidnappas de från sina egna hembyar av militära förband eller av gerillasoldater. Enligt FN:s barnkonvention, artikel 38, så ska inget barn under 15 år få användas direkt deltagande i väpnade konflikter. Artikel 6 säger också att alla barn har rätt till att överleva och utvecklas.

Konsekvenser:
Att behöva leva som barnsoldat är ett tufft liv. Att överhuvudtaget tvingas till att delta i krig är en hemsk upplevelse och för ett barn blir de psykiska och fysiska påfrestningarna enorma. En del barn slipper från början att hamna vid frontlinjen och får arbeta som budbärare eller minröjare men de kommer ändå ofta att hamna stridande för sina liv vid frontlinjen. Ett barn som är barnsoldat får också ingen riktigt utbildning och får aldrig en riktig chans att bara kunna vara barn. Många barn får också se sina syskon, föräldrar eller kamrater bli dödade rätt framför deras egna ögon och detta lämnar djupa psykologiska sår. Barnen tappar också förtroendet för andra människor, speciellt mot vuxna som satt dom i situationen att bli barnsoldat.
Inte helt oväntat har studier visat att barnsoldater ofta drabbas av svåra psykiska problem. Ångest, apati, depression, mardrömmar, koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och matvägran är några exempel. Självförvållade skador och självmord är vanligt. Barn lider också mera fysiskt än vad vuxna soldater gör i krig. Såklart dör och skadas fler barn än vuxna vid sådana här konflikter. Detta beror säkerligen på att barnen ofta har mindre utbildning, träning och erfarenhet än de vuxna soldaterna. Barns kroppar är inte heller färdigutvecklade men ändå används barn ofta för att: ta bort och lägga ut minor och för att bära tungt militärt materiel. Detta leder till att hörsel- och synskador, lemlästning och ryggproblem bland barnen. Det är också vanligt att barnsoldater är undernärda och att de har olika infektioner och hudsjukdomar. Risken att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar, som HIV, eller bli drogberoende är också hög. Speciellt tjejer löper stor risk att få en sexuellt överförbar sjukdom då de utsätts i stor del för våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Barnen injiceras med beroendeframkallande droger för att lättare lyda order och utföra de mest hemska och blodiga handlingar utan att säga emot. Barnen skickas ibland också till läger där de får lära sig att döda och bli starka. Många barn dör under dessa vistelser på grund av misshandel från de vuxna soldaterna.
Många av de barn som blir kidnappade tvingas också döda sin familj eller delar av den så att de blir bortstötta från sin hemby och inte har något att fly eller återvända till. Ingen i barnens hembyar vill bo bredvid en mördare eller ha med en att göra så de stöter bort barnen istället för att ge dem den hjälp som de verkligen behöver för att kunna komma tillbaka till samhället.Orsaker: Under de senaste 20-30 åren har det utvecklas billigare och mer lätthanterliga automatvapen. Ett barn kan lätt hålla i ett sådant vapen och skjuta mot fienden och det gör att antalet barnsoldater har ökat. Man behöver inte längre vara stor och stark för att kunna avfyra ett vapen. Barn är också billigare i drift och lättare att manipulera än vuxna. Barn är också billiga ersättare för stupade vuxna då de inte kräver något i ersättning och kan också lätt övertalas till att röja vägen genom minfält för kommande trupper.
En stor andel av de barn som idag är barnsoldater har blivit tvångsrekryterade men en del ansluter sig faktiskt frivilligt. På grund av kulturella eller ideologiska själ anmäler sig vissa barn frivilligt för att gå med i olika motståndsrörelser. En annan orsak att barn anmäler sig frivilligt till arméer är att de själva eller en familjemedlem blivit utsatta för den styrande regeringens våld, och de vill nu själva hämnas. Andra utsätts för det grupptryck som är vanligt i krigsområden. Det har också kommit rapporter att tjejer blir barnsoldater frivilligt för att slippa bli bortgifta, slippa prostituera sig och bli misshandlade i hemmet.
Några barn som är extra utsatta för att bli kidnappade av motståndsrörelse och gerillor är barn som bor i flyktingläger. Här i detta kaos bland splittrade familjer och där det sociala skyddsnätet fattas kan motståndsrörelse lätt kidnappa barn och göra dem till barnsoldater.
Att det finns så dåligt skydd i flyktinglägren gör att det finns en stor social och ekonomisk osäkerhet. Detta leder till att det finns goda förutsättningar för att arméer ska kunna rekrytera barn genom tvång eller manipulation. En annan orsak till att det finns så många barnsoldater kan vara att samhället runt omkring inte bryr sig tillräckligt eller vågar säga ifrån. Det är förstås inte alla barn som lätt kan rekryteras som barnsoldater utan dem som kommer från usla förhållanden som föräldralösa barn, skilsmässobarn, fattiga barn, gatubarn, barn utan utbildning och så vidare. Dessa barn ser armén som ett sätt att få skydd och mat.

Åtgärder:
Det finns många olika organisationer som arbetar för att stoppa användningen av barn i krig och väpnade konflikter. Röda korset, UNICEF, Rädda barnen och plansverige är några organisationer som arbetar mot användandet av barnsoldater och som är verksamma i Sverige. Det finns också en utländsk organisation, Child Soldiers organization, som har kontakter över hela världen och som endast jobbar med att förhindra och stoppa användandet av barnsoldater.
Plansverige lär ungdomar och barn hur man undviker att bli lurad in i soldatlivet och utbildar och tränar barn och ungdomar att lösa konflikter utan våld. Plan hjälper också till med utbildning, terapi och allt annat som kan behövas för att dessa barn ska få en chans att kunna komma tillbaka till ett normalt liv.
Rädda barnen hjälper barn som deltagit i krig att bearbeta sina upplevelser. De stödjer projekt i Latinamerika, Afrika, Asien och Mellanöstern som arbetar för dessa barn. I Stockholm finns också ett center för krigsdrabbade barn. Hit kommer barn från hela världen och många av dessa har tvingats delta i krig. Här kan även barnens familjer få hjälp genom terapi för att bearbeta sina erfarenheter. Rädda barnen arbetar också politiskt och arbetar med lagstiftningsfrågor för att stärka barns rättsliga skydd.
UNICEF arbetar med att återförena barn med sina familjer genom att samtala med hembyar, familjer och vänner. På så sätt hoppas man att barnen har en större chans att bli välkomna tillbaks och accepterade. Före detta barnsoldater erbjuds också rehabilitering och en chans att kunna få gå i skolan. En annan mycket viktig uppgift som UNICEF gör är att de förhandlar med krigsledare för att få dem att avstå från att använda barnsoldater och att släppa dem fria. Alla dessa organisationer vill hjälpa barn och kämpa för deras rättigheter utifrån vad som står i FN barnkonvention som antogs 1989. Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla berättar vilka rättigheter ett barn har i samhället. Alla länder i FN har skrivit under denna barnkonvention förutom USA och Somalia. Den som skriver under barnkonventionen förbinder sig att sträva efter att den följs i det egna landet genom lagar med mera. Artikel 38 i barnkonventionen slår fast att inget barn under 15 får användas för indirekt eller direkt deltagande i k...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnsoldater

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-17

    Tack för du skrev källor!Utm

  • Inactive member 2010-04-14

    Bra artikel.

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-03]   Barnsoldater
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8887 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×