Vad är Trafficking

16 röster
21335 visningar
uppladdat: 2006-05-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vetenskaplig UppsatsInnehållsförteckning

Inledning
Syfte
Metod Sid. 1
Vad är Trafficking?
Vilka drabbas? Sid. 2
Hur går det till? Sid. 2-3
Olika typer av Trafficking
Barn i krig Sid. 3-4
Slavarbete Sid. 4
Sexhandeln Sid. 5
Läget idag Sid. 5-6
Amerika Sid. 6
Europa Sid. 6 Asien och Afrika Sid. 6-7
Konsekvenser Sid. 7
Offren Sid. 7
Länder Sid. 8
Kriminalitet Sid. 8
Diskussion Sid. 9
Avslutning Sid. 10
Litteratur och källförteckning Sid. 11
Inledning

Jag har valt att skriva om trafficking för att det är ett världsomfattande och ett aktuellt problem. Människohandeln är ett globalt problem och jag tycker att man ska ge fler resurser så att man kan komma i bukt med problemet.

Tänk att ni lever i ett fattigt land, du går hemma med barnen och din maka/make har förlorat jobbet. Ni står med ett hus och två små flickor som ni måste försörja. Livet blir allt svårare att klara av och ni blir allt hungrigare och hungrigare. En nära vän till er kommer med ett förslag där barnen ska få transporteras till ett annat land för att få ett bättre liv. Ni tänker och vill era barn dess bästa och går med på detta. Ni litar på er vän när han/hon säger att barnen får ett värdigt liv.

Men så blir det inte. Barnen era blir torterade, sexuellt utnyttjade samt misshandlade psykiskt som fysiskt av andra medens ni sitter med tron om att era barn har det bra.

Frågeställningarna jag har använt mig av är:

• Vad är Trafficking.
• Vilka drabbas.
• Hur går det till.
• Vilka typer av trafficking finns.
• Läget idag inom de olika kontinenterna.
• Konsekvenser för offer, länder.
• Hur kriminaliteten påverkas.

Syftet

Syftet med denna vetenskapliga uppsats är att informera och ge andra en inblick i vad som händer inom Trafficking. Vi måste få upp ögonen för vad som händer med dessa offer och hur det går till.

Metod

Jag har tagit mitt material ifrån rapporter, hemsidor, artiklar och faktablad. Jag har gått tillväga på följande vis att jag har läst in allt material för att sedan summera det i stödpunkter. Efter det så har jag skrivet ihop uppsatsen.

1

Vad är trafficking?

Ordet trafficking är en illegal handel över gränserna men förknippas numera med en illegal människohandel. Trafficking sker oftast i tredje världen i samband med prostitution men begreppet är vitt och problemet begränsar sig inte regionalt.

Trafficking är ett socialt problem som i dagens läge är den snabbaste växande formen av brottslighet. Trafficking avser det nätverk som gör det möjligt för handel men människor, rekrytering och transport.

Trafficking är en väldigt lönsam rörelse för dem som bedriver den. Människorna som säljs köps upp för prostitution, adoption, slavarbete, soldater eller som hustrur. Människorna som faller offer för trafficking utsätts för kränkning av sina mänskliga rättigheter, individerna utsätts för våld, hot, löften samt bedrägerier.

Vilka drabbas?

I dagens läge så finns det inga grupper som kommer undan traffickingen. Det finns dock de grupper som är mer utsatta än andra och detta beror oftast på naturliga orsaker.

De barn som är i riskzonen är i åldrarna 10-13 år, Dessa barn kommer ifrån fattiga familjer och tillhör en minoritetsgrupp på landsbygden, men även de barnen som lever i splittrade familjer löper en stor risk. Bristen på det sociala skyddsnätet samt brist på pengar och utbildning gör att barnen blir lätta offer.

Man kan tro att det är bara flickor som blir utsatta men så är det inte. Pojkarna säljs framför allt till slavarbete eller till barnsoldater, flickorna säljs till falska giftermål och prostitution. Anledningen till att flickorna säljs till falska giftermål är att männen kan sälja dem vidare när de har tröttnat.

Hur går det till?

Tillvägagångssättet för att rekrytera nya offer är tydligt. Löftena om ett bättre liv genom arbete, utbildningar och sociala faktorer gör att individerna mer än gärna följer med handlaren i tron om ett bättre liv. Istället hamnar de i en hopplös situation som är väldigt svår att ta sig ur.

Föräldrarna till barnen blir också lurade med tron på att barnet får det bättre och att de själva får en inkomstkälla. Med inkomstkälla menar man att föräldrarna slipper mat kostnader och hushåll.

En stor orsak till att föräldrarna och barnen är så lättlurade är att det kommer så många positiva historier till byarna. De negativa faktorerna kommer aldrig fram där de behövs.

De individer som skapar kontakterna är inte allt för sällan en närstående person, en vän eller en högt uppsatt respekterad man på orten. Som lockbete använder de sig ofta av arbetsannonser, utbildningserbjudanden men även resebyråer, matchmakingbyråer samt modellagenturer.

Det är fattigdomen samt brist på utbildning som är de största orsakerna men hot, våld och även kidnappning förekommer och blir allt vanligare. Det händer att barn hämtas i hemmen mitt i natten för att sedan forslas bort med lastbilar med dåliga förhållanden. Där finns oftast dåligt med mat och vatten. Detta medför att barnen blir sjuka och i de värsta fallen så dör de.

För att människohandeln ska bli effektiv så forslas barnen helt isolerade långt bort ifrån sina hem. Oftast så hamnar barnen där de inte förstår språket eller har någon att ty sig till. I och med att de kommer in som illegala invandrare så vågar de mycket sällan att söka hjälp hos myndigheterna där de befinner sig. De offer som kommer undan vågar inte återvända hem pga. skammen.

Olika typer av Trafficking

Barn i Krig

All världens krig skördar offer och det är barnen som drabbas mest. Siffror från UNICEF visar att; 20 miljoner barn har flytt, 2 miljoner har dött och 6 miljoner har fått permanenta skador och 1 miljon har blivit separerade från sina föräldrar eller blivit föräldralösa under det senaste årtiondets krig.


Idag finns det ca 300 000 barnsoldater i krig. Barnsoldaterna används i strid, som budbärare, kockar och för sexuella tjänster. Åldrarna på dessa barnsoldater
är 15-18 år men det har kommit fram i rapporter att det även finns yngre barnsoldater.

Hur barnen blir soldater sker på många olika vis. För det mesta så sker det genom våld och kidnappning, men det händer även att barnen tar värvning på flykt undan fattigdom och förtryck. Man får inte glömma bort att barnen även söker värvning för att kunna hämnas på situationer som har hänt dem själva. Barnen är lättare att manipulera till lydnad.

Problemet med barnsoldater är störst i Afrika och Asien, men även Sydamerika, Mellanöstern och Europa använder barnsoldater. Barnsoldaterna lever i ständig fara där de blir bestraffade och tränade. Barnen används för det mesta i specialuppdrag där minröjning och bränning av byar ingår.

Slavarbete

Alla vet om att barn har ett behov av att vara till lags, detta gör att de är eftertraktad arbetskraft. Att behovet av billig arbetskraft är stor gör inte saken bättre. Uppskattningsvis så finns det ca 20 miljoner slavarbetande barn i världen. Dessa barn köps och säljs som arbetskraft utan något hopp om en bättre framtid. Barnen utsätts för våld, exploatering samt förtryck under tiden de arbetar. Arbetsdagarna varierar men de flesta jobbar 20 timmar om dagen 7 dagar i veckan.

Antalet barnarbetare är högre och barnarbetarna finns i både I- och U-länder. Enligt UNICEF så ligger antalet på barnarbetare på 246 miljoner varav ca en tredjedel jobbar inom riskfyllda förhållande.

Yrkes Grupp Totalt (%) Pojkar (%) Flickor (%)
Jordbruk 70,4 68,9 75,3
Fabriker 8,3 9,4 7,9
Försäljning, Restauranger och Hotell 8,3 10,4 5,0
Offentlig och privat service 6,5 4,7 8,9
Transport, lager och kommunikation 3,8 3,8 -
Byggnad 1,9 1,0 19
Gruvindustrin 0,9 1,0 0,9

Statistiken gäller utvecklingsländer ifråga om barnarbetare inom område och kön i medeltal.Sexhandeln

Det finns flera former inom sexhandeln, den mest vanliga och största är barnprostitution men det förekommer även incest och våldtäkter. När man blir sexuellt utnyttjad så förnekas ens grundläggande rättigheter. Sexuellt utnyttjande är en social sjukdom.
I dagens läge så finns det ca 10 miljoner barn inom sexindustrin. Barnen förser den illegala verksamheten med flera miljarder kronor. Orsakerna till att barn blir sexuellt utnyttjade varierar ifrån land till land. När det kommer till småorterna så är det efterfrågan hos den lokala befolkningen en stor orsak, men en annan orsak beror på sexturismen. Där sexturismen råder är länderna väldigt ovilliga till att bekämpa problemet på grund av att de ser det som en turismnäring.

Det är ca 2 miljoner kvinnor och barn som antingen tvingas eller frivilligt går in i sexhandeln på grund av fattigdomen. När det kommer till barnen så är det oftast föräldrarnas påtryckning som påverkar mest. Föräldrarna har hamnat i en situation där de inte ser någon annan lösning.

Myten om HIV/AIDS kan botas genom att ha sex med oskulder sprids i Afrika. Detta medför att sexhandeln och HIV/AIDS ökas.

Sexhandeln är svårast att bekämpa i och med att den göms undan och styrs av organiserade brottsligheter. Dagens samhälle är ovilligt till att ingripa i och med att den sexuella aktiviteten anses vara privat.

Internet har blivit en bas där man använder sig av pornografisk reklam. Detta använder man sig av för att det är globalt och har låga kostnader. De organiserade brottslingarna använder sig av barn för att göra media genom fotografier, videor och så kallade snufffilmer som kan ses på Internet grattis eller mot en liten summa.

Läget idag

Alla världens länder berörs av människohandeln, antingen så fungerar de som källa, övergång eller som destinationsland. Det är inte förrän nu på senare år som hjälporganisationer och regeringar har uppmärksammat handeln med människor. Dock är det så att alla länder inte erkänner problemet eller har ingen lagstiftning emot människohandel.

Människohandeln idkas på många olika nivåer, allt ifrån den organiserade internationella brottsligheten till kontakter på lokal nivå. Detta med för att problemet blir svåråtkomligt.

Människohandeln ökar ständigt och söker sig därför till nya marknader hela tiden. Människohandeln ändrar ständigt sina mönster och offren förs från fattiga områden till rika, från norr till söder, öster till väster.

Uppskattningsvis så trafikeras det ca 800 000-900 000 människor årligen över de internationella gränserna, hur stor siffran är inom gränserna är det ingen som vet.

Amerika

I USA så för människohandeln in ca 18 000-20 000 människor årligen och ca 100 000- 2, 4 miljoner barn involveras i prostitution och pornografi.

I Syd- och Centralamerika på är sexturismen i ständig uppgång. Det finn uppgifter på att 92 % av de prostituerade i Nicaragua är i åldrarna 12-18 år.
Det har skett en 500 % ökning i Columbia inom sexhandeln där barn är i åldrarna 8-13. I Mexico så har socialdepartementet meddelat att ca 16 000 barn är involverade i prostitution. I Brasilien så finns det ca ½ miljon prostituerade under 20 år och i Centralamerika arbetar det ca 17,4 miljoner barn. Barnen används inom narkotikasmuggling samt som arbetare på plantager.

Europa

Det är sexhandeln som är störst i Europa. Kvinnor och barn kommer från Östeuropa, gamla sovjetstater eller från Nordafrika till Västeuropa för att säljas vidare till bland annat bordeller. En väldigt liten del rör sig om arbetskraft och då säljs det främst till hushåll.

Asien och Afrika

Asien tillsammans med Afrika är mest känd för rekrytering till människohandeln. Sexhandeln har en stark koppling till den organiserade brottsligheten. Centrum för handen ligger vid Mekongfloden i Sydostasien. Länderna som är inblandade i människohandeln är Thailand, Laos, Myanmar ( f.d. Burma) och Vietnam.6
I området så är 30-35 % av de prostituerade i åldrarna 12 till 17 år. Man har uppskattat att över 30 miljoner barn och kvinnor har fallit offer för sexhandeln de senaste 30 åren. En tredjedel av de prostituerade i Asien tros vara smittade av HIV.

Det land som är mest drabbad av sexhandeln är Thailand och hit kommer de flesta. Av de ca 1 miljon prostituerade i Thailand är ca 80 % under 18 år och ca 50 % av de prostituerade barnen är HIV-positiva.

Ca 127,3 miljoner barn är barnarbetare i Asien och åldrarna där är mellan 5.14 år. Ca 5000-7000 flickor kommer årligen till Indien ifrån Nepal och Bangladesh. Flickorna som kommer till Indien skickas vidare till Mellanöstern eller så hamnar de på en bordell någonstans i Bombay eller New Delhi. De indiska pojkarna säljs främst till Västasien för att bli kamelryttare.

Söder om Sahara finns det ca 45 miljoner barnarbetare och ca en tredjedel av barnen under 15 år är slavarbetare.

Konsekvenser

Människohandelns konsekvenser är många och komplexa, många tror att det bara är individen som drabbas men så är det inte. Resan ur fattigdomen i utvecklingsländerna omintetgörs av människohandeln samt att den ger näring åt brottsligheten och korruptionen.

Offren

Konsekvenserna är stora och många inom människohandeln. Offren för människohandeln lider oftast av svåra psykologiska trauman på grund av separation, tvång, sexuellt utnyttjande samt psykologiska och fysiska förtryck. De offer som lyckas göra sig fria från människohandeln få ett liv inom kriminaliteten, våld eller till olika sorters missbruk. Detta beror på att de kommer tillbaka till fattigdomen med trauman och depressioner.

De flesta inom människohandeln är HIV-smittade och lever där det inte finns tillgång till bromsmediciner. Offren får där med ingen chans till att leva ett normalt liv för HIV-smittan leder till dödsdom.Länder

Länder töms på arbetskraft

Enligt ILO så ger människohandeln en negativ effekt på arbetsmarknaden. Länderna mister arbetskraften både nu och i framtiden. Färre blir kvar att ta hand om de äldre och balansen mellan könen rubbas samtidigt som utbildningsnivån sjunker. Många av de unga människorna tvingas till att börja jobba med långa arbetsdagar. Då blir utbildningen lidande och det är utbildningen som är utvecklingsländernas framtida hopp.

Folkhälsan

Tack vare människohandeln så sjunker hälsonivån som i sin tur hindrar utvecklingen i form av minskad arbetskraft och ökad kostnad. Människohandeln utsätter individerna för tortyr, våldtäkter, sjukdomar, dåliga arbetsförhållanden samt dåligt med näring. Allt detta medför att individerna behöver stöd och hjälp vilket är svårt att få.

Kriminalitet

Den människohandlande verksamheten inbringar ca 7-10 miljarder dollar varje år. Pengarna går först och främst till den kriminella organisationen som en finansiering till nya organisationer samt andra illegala verksamheter. De andra som tar del av vinsten är kriminella grupper, bordellägare, korrumperade poliser samt andra korrumperade myndighetspersoner.Diskussion

Hur kan detta få fortsätta?

Att människohandeln är så svår att upptäcka gör att det idag är mycket lätt att föra människor illegalt över världens gränser. Det är till och med lättare att transportera människor än vad det är med narkotika.

Den politiska viljan att bekämpa människohandeln saknas i vissa länder och det beror på att människohandeln kan vara inkomstbringande som en turistattraktion. Det finns väldigt få resurser när det kommer till att åtala en människohandlare och att ge skydd till offerna men det är ju så att korruptionen spelar en stor roll. Inte nog med det så saknas det kunskap i hur man ska kunna lösa den internationella välorganiserade brottsligheten, andra länder saknar en lagstiftning emot människohandeln.

De kriminella har även kontakter inom andra illegala verksamheter vilket gör att de får större möjligheter.

Vad ska man då göra för att få bukt på människohandeln?
Man kan ju börja med att ge större resurser till myndigheter och föra in en lagstiftning i varje land emot trafficking.

Att bekämpa fattigdomen är en lång process som tar tid. Utbildningen är viktig för så väl individer som länder. Barn och unga är vår framtid, det är de som ska få världen till att fungera senare. Satsa på utbildningar och sänk kostnaderna så har man kommit en bra bit på vägen.9


Avslutning

Människohandeln är globaliseringens baksida som i dagens läge omfattar miljontals av världens människor. Människohandeln är 2000-talets slaveri. Ett slaveri som skor sig på andra människors vilja till ett bättre liv. Individerna som utsätts för människohandel berövas på sina mänskliga rättigheter, sin frihet och sin integritet.

Handeln men människor sker på grunder av flera orsaker:

• Sexuellt utnyttjande

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad är Trafficking

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-15

    Jättebra information!!

  • Inactive member 2007-11-15

    MVG!!!

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-12]   Vad är Trafficking
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6176 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×