Hinduismen

2 röster
14138 visningar
uppladdat: 2007-12-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Grundare: Har ingen mänsklig grundare
Var: Indusdalen (Indien)
När: 2500-1700 FVT
Utbredning: Hela världen, dock främst Indien, Bali och Sri Lanka
Antal anhängare: 800 miljoner – 1 miljard
Byggnad: Tempel
Heliga skrifter: De Vediska skrifterna (Rigveda, Upanishaderna, Bhagavadgita), Agama, Mababharata, med flera.

Hinduism är ur vissa perspektiv inte en religion, utan hinduernas hela civilisation. Det är den tredje största religionen i världen, och en dominerande religion i Indien. Det är den största religionen i Sydasien, och är stadsreligion i Sri Lanka. Hinduismen har haft stort inflytande historiskt sett också utanför Sydasien, men har trängts undan av andra religioner.

Historia

Hinduismens historia har sina rötter lång tillbaka. Mellan åren 2500 till 1700 före vår tideräkning blomstrade kulturen kring floden Indus. Den hinduistiska kulturen utvecklades efter att ett ariskt folk invandrade till området. De heliga skrifterna är skrivna i det ariska folkets språk, sanskrit.

Under de följande 1000 åren efter att det ariska folket hade invandrat till området, ungefär 1500 till 500 FVT, utvecklades den vediska hinduismen. Namnet kom från de religiösa skrifterna som skrevs under den här tiden, Veda skrifterna. Äldst är Rigveda. Upanishaderna innehåller en samling filosofiska analyser av människan och livsfrågor från den här perioden. Upanishaderna har spelat stor roll för tänkandet inom hinduismen. Bhagavadgita (´Den högstes sång´) är ett senare verk som blivit en huvudkälla för dagens moderna hinduer.

Olika grupperingar

Det finns olika grupperingar inom hinduismen. Shivaismen (med flera undergrupper), Shaktism (som är nära besläktad med shivaismen), och Bhaktirörelsen (som centrerar sin tro på en dyrkan av Rama och Krishna. Nu har också nyhinduism och andra reformhinduiska rörelser framkommit.Gudar

Hinduismen har många gudar – det sägs att det finns mellan tre och 330 miljoner gudar. De tre mest framstående är Brahma, Vishnu och Shiva. Brahma är skaparen, Vishnu står för uppehållaren och Shiva är förstöraren. Vishnu uppenbarar sig som Rama (som man kan läsa om i Ramayana) eller Krishna (som man kan läsa om i Bhagavad Gita) när han befinner sig bland människor. Shiva har tio olika skepnader vilka han uppenbarar sig som när han är bland folk.
Över allt detta står Brahman . Brahman kan man läsa om i Upanishaderna.

Det finns tre sätt att nå frälsning inom hinduism.

Den första är Kunskapens Väg (Gyana marga), vilket är mestadels präster som ägnar sig åt. Här koncentrerar man sig på Brahman, och får kunskap av denne.

Den andra är Handlingens Väg (karma marga).

Den tredje är Hängivenhetens Väg (Bhakti marga). Denna vägen är det mest lägre kaster som ägnar sig åt. De dyrkar Vishnu eller Shiva.

Grundpelare

En av hinduismens grundpelare är Samsara – tron på ett evigt kretslopp. Det är det här man vill bli fri från. Man vill nå Moksha. Detta gör man för att, om man följer den första vägen (kunskapens väg), kunna bli ett med Brahman. Följer man den tredje vägen (hängivenhetens väg) vill man dock inte bli ett med Vishnu eller Shiva, utan vill fortsätta ha sin egen identitet.

För att nå Moksha ska man följa dharma och karma. Dharma är att följa sin egen kast och vad den kasten gör. För att få god karma ska man göra goda gärningar. Kärlek, ickevåld och respekt är därför lagen för hinduerna. Dharma och karma tillsammans betyder att om man är i krigar kasten så får man döda, för det är vad den kasten gör. Det är inte dåligt för karman eftersom man enbart dödar en annans kropp, medan själen (Atman) går vidare.

Just detta, att själen går vidare, är en annan grundpelare inom hinduismen. Reinkarnation är grunden till tron, eftersom man ska jobba upp sig bland kasterna för att sedan nå Moksha.Kaster

I Indien lever man efter ett klassystem. Detta klassystem är i sin tur indelade i kaster/yrken. Högst upp i detta system står prästerna (brahminerna), som följs av krigare, bönder och hantverkare i nedstigande led. Till slut kommer tjänarna (sudras). Inom dessa klasser finns det runt 3000 olika kast. Det finns även en femte klass – de "kastlösa", som utgör ungefär 20% av Indiens befolkning. De kastlösa kallades också "Guds barn" eller haridjan av Mahatma Gandhi. Dessa människor är utstötta från samhället och står allra längst ner på den sociala skalan. Om man dricker vatten från samma brunn som en kastlös blir man oren.

Man kan inte byta kast. Detta betyder att om man är son till en krukmakare så blir man själv krukmakare.

Kastsystemet är inte lika utbrett i städerna som på landsbygden.

Övrigt

Hinduismens tidsuppfattning är, precis som Buddhismens, cyklisk. Det finns ingen början och inget slut. När man dör går man vidare och föds igen, och allting kommer att börja, sluta och börja igen.

Hinduismen är både en polyteism (den tror på många gudar), en monoteism (eftersom allting är del av en enda gud) och samtidigt en panteism (gud är överallt).

Hinduerna anser att kor är heliga. I Indien ses kor ofta lugnt betandes mitt bland storstädernas rusningstrafik. Detta är för att man anser att kon ger så mycket (mjölk, dynga) och tar så lite. Man får därför inte äta kött och inte dricka "rusdrycker". Det utesluter naturligtvis också droger.

Viktiga personer inom hinduismen är Shankara – en teolog – och Mahatma Gandhi. En lärd man inom hinduismen kallas Guru.

Aum tecknetTill slut

Kärlek, ickevåld och respekt är genomgående för hinduer. De vill, genom att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hinduismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2019-02-25

    Tak jag fik et F pågrond av dena täxt

  • Whilliam Andersson 2020-11-18

    Edvin det är inte meningen att du ska kopiera det rakt av för då fattar hon att du kopiera annars hade du inte fått F

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-10]   Hinduismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8938 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×