Hinduism

7 röster
37540 visningar
uppladdat: 2007-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Generellt sett så räknas hinduismen som en polyteistisk religion pga. Det finns flera olika gudar så som Vishnu, Shiva och så den gud som de flesta barn tillbeder: Genesha.
Genesha avtecknas som hälften man och hälften elefant.
Genesha hyllas som visdomens och ”herren över hindrens” gud. Han finns i de flesta tempel och ibland tillber man honom som äktenskapsgud.
I augusti- september håller man en stor religiös fest i indien åt Geneshas ära. Genesha som den första som skrev mahabarata.
Trots att vi räknar hinduismen som en polyteistisk religion så finns det framför allt många hinduer men även annat folk som påstår att hinduismen är en monoteistisk religion.
Hur kan de göra det? Trots att det tydligt framgår i alla fakta texter och dylikt om hinduismen att de tillber flera gudar.
Jo, de menar att trots att det i skrifter och annat omnämns flera gudar, Vishnu, Shiva osv. så säger dom att alla dessa gudar egentligen är brahman- världssjälen.
Brahman anses inom hinduismen som den som skapade allt, världen, jorden, universum, vattnet.
Men vi människor är så små och okunniga så att vi därför inte kan förstå hur stor brahman är.
Därför har brahman delat upp sina egenskaper och förmågor i flera små gudar så att vi människor ska kunna måla upp, föreställa och förstå brahman.
Alltså Vishnu och Shiva kan T. ex vara armarna på brahman.
Gudarna avbildas allt som oftast med 4 armar detta är för att symbolisera att de är övernaturliga och har speciella krafter.
Jag kan förstå båda parters resonemang och förklaringar angående vilken sorts religion det är eller ej. Men den personliga uppfattningen som jag bildade mig när jag läste religionsboken och saker jag hört tidigare är att hinduismen är en polyteistisk religion just på grund av att det så tydligt framkommer att dom dyrkar och tillber flera olika gudar.
Men jag håller det inte omöjligt att alla dessa gudar skulle kunna vara brahman.


Kastsystemet är något som uppkom ca 150 f.kr av arierna. Arierna invandrade från norr på den indiska halvön, där det då bodde dravider. Draviderna var mörkhyade, arierna erövrade många städer och byar från draviderna och utnämnde sig själva till härskare.
Det var vid denna tidpunkt som hinduismen bildades, dravidernas och ariernas religion flöt samman och blev hinduismen.
Då bildade arierna kastsystem för att skilja de olika samhällsgrupperna åt.
Det hinduiska kastsystemet kan liknas med det gamla ståndsamhället som vi svenskar gång hade.
Det högsta kastet är präster och lärda personer, efter dem följde krigare och ämbetsmän, sedan kom bönderna, köpmännen och hantverkarna och sist av alla tjänare och slavar, de 3 högsta kasten bestod enbart av arierna medans det sista var endast dravider.
Man säger att de olika kasterna framkom ur brahman, lärda män och präster kom från hans huvud, ur armarna kom de starka krigarna och ur hans lår kom bönderna och längst nere vid hans fötter kom slavarna och tjänarna.
Inom hinduismen kan man inte byta kast, du föds in i ett kast. Vilket kast man föds in i beror på hur man levat i sitt tidigare liv. En person i ett kast gifter sig oftast med en kvinna ur sitt eget kast. Det är ovanligt med giftermål mellan kasten, det är föresten ovanligt med så mycket koppling mellan kasten.
Kastsystemet har många påverkningar i samhället. Folk umgås ofta med folk från sitt eget kast och hånar folk från lägre kast. Kasten påverkar också vem man anställer och hur man beter sig mot annat folk.
Nu för tiden påstås det att kasten inte påverkar så mycket, men de används fortfarande om en i på lite mindre utsträckning. Kastsystemet har fungerat förut då alla människor visste sin plats och fann sig i det. Men något rättvist system var det inte.
Jag tycker att detta system förstör och att det borde upphöra helt så att alla människor kan vara lika mycket värda och ha samma förutsättningar och chanser i samhället.
Samtidigt så är hinduismen en ganska så förnuftig religion, jag menar ju bättre man lever ju bättre får man det i sitt nästa liv ,reinkarnationen, om man inte uppgår i moksha och förenas med brahman, världssjälen.

Reinkarnation:
Ordet reinkarnation kommer från det latinska ordet ”re in carne” vilket betyder ”åter in i köttet”. Men vi kallar det oftast pånyttfödelse, själavandring eller återfödelse.
Detta är ett begrepp för som inom den hinduiska tron innebär att en människas själ inte dör med kroppen utan att människans själ kan övergå och återfödas i en ny kropp, människa eller djur.
Vad man föds till avgörs av hur karman i ditt liv var. Har du begått många onda gärningar så återföds du inte till det högsta kastet. Har man däremot levt ett riktigt liv så kan man bli återfödd som en ko, kon är helig inom hinduismen och en av de bästa saker att födas till. Målet inom hinduismen är att nå moksha vilket innebär att själen ”atman” förenas med världssjälen och befrias från själavandringen.
För att kunna nå moksha måste hinduerna leva enligt Dharma. Som innebär att man inte skall stjäla, inte döda, inte skada, arbeta hårt, sköta sina plikter mot familj och vänner samt att man alltid måste tala sanning. Många hinduer dricker inte alkohol och många är även vegetarian.
Inom hinduismen är reinkarnationen en självklarhet och det blir mer vanligt i nya religioner och bland annat folk. Jag skulle tro att mycket folk tror på reinkarnationen för att det kan göra det lättare att hantera sorgen om en nära vän eller släkting skulle gå bort, för då behöver man inte känna att han/hon är borta för evigt utan då vet man att han återföds och finns kvar på jorden och att man själv ska vandra samma väg.
Reinkarnationen använd inom många olika religioner några utav dem är : buddism, new age, antroposofi och wicca.

Det finns inte några speciella regler inom hinduismen, man kan dyrka 1 eller flera gudar. Det som känns bra för den enskilde personen är bra för honom/henne. Men det finns en lag, den kallas för ”den eviga lagen” eller ”den eviga ordningen. De flesta hinduer menar att det finns 1 lag som alla hinduer har gemensamt. Man kan beskriva denna lag vid ett kretslopp, samsara. Man kommer tillbaka gång på gång på gång men i olika former. Man kan säga att världens och människans liv går i en cirkel. En hindu strävar efter god karma, karma betyder handling och resultat. Själen återföds men kanske inte i sin ursprungliga form kanske inte ens som en mänsklig gestalt. Detta beror på om man
Handlat bra i sitt tidigare liv, själen bestämmer rättvist var själen ska återfödas i nästa gång. Karman bestämmer om vilka som ska ha lycka och framgång i livet och tvärtom, detta beror helt och hållet på hur man levt i sitt tidigare liv. Man kan ändra sin karma genom att leva bra i ett liv och på så sett återfödas som en bättre gestalt eller rent av nå moksha som är själva meningen med allt


Ahimsa :
Ahimsa idealet är en moralisk princip inom bland annat hinduismen som innebär att man inte ska skada eller döda varken människa eller djur. Man bör inte skada något levande ting. Detta spred sig i indien 600 f.kr och har stor del i att nästan alla indier är vegetarianer.
Trots att hinduerna lever enligt ahimsa idealet så inträffar det ständigt kravaller och andra våldsbrott i indien, hur går det ihop med den hinduiska tron?.
Jag skulle tro at dessa kravaller beror på att indien är ett väldigt stort land och det finns alltid några människor som inte följer reglerna. Och dessa människor kan skapa otrolig oreda i ett land.
Hinduerna lever på ett sätt som innebär att man ska låta allt levande leva, det förekommer ändå i de lägre kasten att man äter kött men de flesta hinduer har aldrig smakat kött, vin eller sprit. Att inte skada kan röra sig allt från myggor till elefanter. Det heligaste inom hinduismen är kon.
Inom hinduismen så är korna heliga och får gå runt lösa på gatorna och göra som man vill. Detta gör att eftersom hinduerna inte får störa korna så kan dom orsaka enorma trafikstockningar och att folk kör av vägarna eftersom dom hellre väjer undan och kör av vägen istället för att köra på en ko. Korna får även gå runt och skita på gatorna och detta blir också så småningom en smittohärd. Korna ger iochförsig samtidigt gödsel och mjölk men jag tycker att det är vansinne att låta kreatur gå runt lösa och göra som dom vill, utan att ha någon som helst koll på dem.
Jag skulle inte villa ha de så i Lycksele. Eftersom jag anser att det skulle skapa totalt kaos. Både på gatorna och i trafiken.

Att indien har kärnvapen tror jag är för att även om indien är ett fredligt land och de flesta lever enligt ahimsa så måste dom ha något sorts försvar om någonting skulle hända.
Jag tror att det skulle kunna vara bra om alla på jorden skulle leva enligt ahimsa men jag tror inte att det någonsin kommer att gå eftersom det alltid kommer att finnas människor som vill ha makt och som gör allt för att få den.
Jag tror att det även kan finnas en hel del problem med att man inte får skada några djur, inte ens insekter och råttor. Det säger sig ju självt att om man inte får...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hinduism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-12]   Hinduism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8959 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×