Schimpans

11 röster
23366 visningar
uppladdat: 2008-02-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

1 Inledning
2 Allmänt om schimpanser
3 Schimpansernas beteende (etologi)
4 Skillnader och likheter mellan schimpans och människa
5 Vart lever schimpanserna ? hur lever schimpanserna? (ekologi)
6 Schimpansens evolution
7 Slutanalys1. inledning
En nyfödd schimpans väger ungefär två kilo och är lika hjälplös som ett människobarn. Den har ett skrynkligt ansikte med pliriga, mörkbruna ögon. De första månaderna bär mamman sin unge på magen och när den blir lite större rider den på hennes rygg. När ungen är ungefär ett år kan den gå kortare sträckor själv och då börjar den också klättra. Den lämnar puberteten vid 12-13 års ålder. I flocken finns det en massa kunskap som förs vidare från gammal till ung. Ungen måste bland annat lära sig var fruktträden finns och när frukterna mognar.
Schimpanserna är starkt hotade. Det finns många olika faktorer som hotar deras existens. Det största hotet är människans invadering på schimpansernas mark, mycket skog huggs ner, öknen breder ut sig över savannen, detta lämnar schimpanserna utan någonstans att bo och utan mat, vilket gör att den dör ut
Det är synd att människan är så känslokall och inte ser vad som händer. Det är inte bara schimpanserna som är hotade. Många djurarter har utrotats. Vi människor kan påverka. Vi kan påverka genom att bland annat sluta hugga ner träd. Det är vi som utrotar dem genom att förändra den miljö de lever i. Vi har makten, vi kan stoppa det. Jag hoppas att allt fler unga vaknar upp och ser vad som händer, framtiden är i våra händer.
Schimpanserna är de människoapor som är närmast besläktad med människan. Människan och schimpansen är mer lik än vad man kan ana. Att vi själva påverkar utrotningen är som att utrota sina egna förfäder.

Min frågeställning är: vad är det som gör schimpanserna så sårbara att som hotas att bli utrotade?
Uppläggningen i det följande är:

2 allmänt om schimpanser
Lite fakta om schimpanser, så att du som läsare har har någon aning om vad schimpanser är.
3 schimpansernas beteende (etologi)
I detta avsnitt ska jag gräva mig in i schimpansernas beteenden
4 Skillnader och likheter mellan schimpans och människa
Likheter och skillnader inte bara i beteenden utan också kroppsuppbygnad
5 Ekologi
Jag ska berätta vart du hittar schimpanserna
6 schimpansens evolution - arvsmassans struktur
Schimpansens utveckling
7 slutanalys
hur hotade är schimpanserna ? Mina egna åsikter och reflektioner2. Allmänt om schimpansen

Schimpansen (Pan troglodytes) är tillsammans med bonobon även kallad dvärgschimpans de människoapor som är närmast besläktad med människan, de delar 99,4 % av sina gener med den moderna människan. Schimpanser har en kroppslängd på ca 63-94 cm, och stående på bakbenen når de en höjd på ca 1-1,7 meter. De väger mellan 26-70 kg. En bonobon är ca 70-83 cm lång, och har något lägre vikt än schimpansen..
Schimpanser lever i flock. En schimpansgrupp består av ca 50 individer och är splittrade i små grupper inom den stora familjegruppen. Schimpanserna är allätare, de äter såväl växter som småkryp. De lever på öppen savann eller i regenskogen. På savannen finns det gott om föda, men också många rovdjur. Där skyddas det av att leva i flock. Flockdjur upptäcker lättare rovdjur som närmar sig än ensamlevande arter.
Schimpanser har en strikt social rangordning, det finns alltid en dominant hane. Detta kallas för hierarki. Två hanar av lägre rang kan gå ihop för att gemensamt attackera och försvara sig mot den dominerande hanen. En grupp av besläktade hanar patrullerar sitt revir och ser till så att ingen överskrider gränsen till deras område.
Schimpansarterna är kända för att ha kunskapen att skapa och använda verktyg för att fånga och äta mat, de använder pinnar för att komma åt t.ex. termiter eller andra insekter som gömmer sig i trädens håligheter. Schimpanserna kan också använda sig av formade blad för att komma åt vatten. De har lärt sig att använda grenar och pinnar som tillhyggen när de försvar sina revir och skyddar sig mot rovdjur.
I regnskogen i Kongo lever dvärgschimpansen, bonobon, som upptäcktes så sent som 1929. Man började studera den först på 1970 talet. I bonobonflocken är det honorna som dominerar gruppen till skillnad från schimpansflocken. Bonobonflocken håller ihop på ett annat sätt än en schimpansflocken. Utsätts en grupp schimpanser för hot flyr individerna i olika riktningar medan bonobonflocken håller ihop även när dom flyr. Bonobonerna sover tillsammans till skillnad från schimpanserna som är oberoende individualister som helst söker sig till ett eget nattläger. Bonbonerna är känsliga, livliga, nervösa, pratsamma, sociala och solidariska, medan schimpanserna är råa, fysiska, högljuda och aggressiva.
Experiment som utförts på de två arterna visade på en stor skillnad när de gäller deras beteende mot varandra i fångenskap. I experimentet fick varje grupp tillgång till en pinne med vilken dom kunde dra upp honung ur ett hål i en behållare. I schimpansflocken tog den dominerande hanen befälet och åt av honungen så länge han orkade. I bonobonflocken tog honorna itu med honungen och fördelade så att alla fick ungefär lika mycket trots hanarnas protester. Studier i naturen visar att beteendet där är detsamma.
Det finns förmodligen bara ca 30,000 vilda schimpanser kvar. Antalet har minskat med hälften under de senaste tio åren. Minskning beror på att människor röjer så mycket skog, på det sättet minskas schimpansens habitat. De naturtyper där en arts nisch finns kallas för artens habitat. Även människans jakt efter dem för köttets skull är ett hot liksom fångst av framför allt ungar för försäljning till djurparker och för forskning.
3. Schimpansernas beteende
Schimpansernas kultur är mycket lik människans. Människor som har levt skillda från varandra i olika länder eller världsdelar har utvecklat olika kulturer. Precis som oss har schimpanser som levt skillda från varandra utvecklat olika kulturer. Ett bra exempel på olika kulturer är användandet av redskap. Schimpanserna i Gombe använder ofta långa pinnar när de ska få fram termiter medan schimpanserna som levde i Elfenbenskusten använde stenar för att knäcka nötter. Även schimpanserna som lever i samma land men i olika delar visar sig ha olika kulturer och beteenden. Jag tror att sådana olika beteenden beror på att en individ kommit på en bra sak och de andra har tagit efter. Precis som människor lär av varandra.
Ju mer utvecklat ett djur är desto snabbare lär sig djuret nya beteenden. Schimpansen är väldigt utvecklad och har lätt att lära sig nya beteenden. En schimpans kan t.ex. lära sig att stapla lådor på varandra för att nå upp till en banan. Den upprepar och staplar lådor tills den lyckas få bananen.
Det finns beteenden som inte bara är speciella för en grupp, utan beteenden som alla schimpanser delar på. Allmänna beteenden som komunikation, jakt och flockliv är exempel på beteenden som alla schimpansgrupper har.
Schimpanserna använder en rad olika beteenden för att kommunisera. För att en grupp ska kunna hållas samman måste de använda sig utav dessa beteenden. Vi människor använder också en rad olika beteenden för att kommunisera. T.ex. kroppsspråk eller ropa efter någon. Olika läten, gester och poser är några beteenden som schimpanserna använder sig av.
För att visa i vilken rang man har använder de gester och poser. En schimpans som är underlägsen visar det genom att t.ex visa rumpan, huka, sträcka ut armarna och göra vissa läten. Det är svår att förklara i skrift hur det låter men det ser ut ungeför som att man säger "oooo" lite överdrivet. Den dominanta schimpansen försöker uppmuntra den underlägsne genom att t.ex. röra vid den andra schimpansen, pussas och omfamna den. Ett beteende som vi människor använder sig av för att visa kärlek.
Schimpans hanarna vill alltid se så stora ut som möjligt, för att visa sin dominans kan de anfalla och klappa med händerna, stampa med fötterna, dra grenar efter sig medan de springer. Dessa beteenden gör så att de ser större ut och kan iblad till och med skrämma schimpanser som är högre rankade.
En viktig del för att bibehålla en god relation mellan schimpanserna är att ha kroppslig kontakt. En bra anledning till varför man ska ha kroppskontakt är t.ex att schimpanser hjälps åt för att hålla pälsen ren och vårdad. Kroppskontakt stärker vänskap inom gruppen. schimpanser söker ofta kroppskontakt när de har skrämts av ett rovdjur eller annan flockmedlem, och det lugnar nervösa och spända individer.

En arg schimpans ställer sig oftast upp på bakbenen, viftar med armarna, kastar stenar och grenar och vrålar högt. Ett beteende som jag tror att vi ursprungligen har, men de flests människan har lärt sig att bättre hantera besvärliga situtationer. Men visst finns det människor som beter sig på detta sätt än idag.
4. Skillnader och likheter mellan schimpans och människa

Man kan se många likheter mellan människan och människoapan schimpansen på många sätt. Dels på utseendet och på beteenden. När man ser en schimpans så ser man inte likheterna direkt och man kopplar inte p.g.a. att de första man ser är den största delen beklädd av hår. Håret kan göra en person förvirrad. Schimpansen går med en anining böjd rygg, går offtast på alla fyra. Jag är fascinerad av hur vår närmast besläktade art kan vara så olik oss vid första intrycket.
Schimparsen har rätt så lik struktur på händer och fötter som människan, tummarna är motställda. För att se de stora likheterna mellan oss och schimpansen måste man gräva sig in och kolla på hur skelettet är uppbyggt. Om man ställer en schimpans på två ben och kollar på skelettets uppbyggnad ser man hur lika vi är. Jag har bifogat tre bilder på olika delar och man kan se klart hur lika vi är.


Bäcken Nackhål lårben hos
schimpans och människa
om man går ner i de mindre beståndsdelar som cellerna och studerar dessa detaljerat ser man att schimpansernas gener är till 99 % identiska med människans.
Beteenden som är lika: Folk tycker att schimpansernas intelligensnivå inte är så hög och om man jämför en människa med en vuxen schimpans så ligger intelligensnivån på som en tvåårig människa.
För ungefär 5-6 miljoner år sedan utvecklades människan och schimpansen åt skiljda vägar, efter det har en hel del skillnader uppkommit. Sedan separation har ett väldigt stort antal generationer passerat och självklart uppstod det skillnader eller avvikelserna mellan människan och schimpansen, med hjälp av mutationer. Märkbara skillnader som finns idag syns tack vare levnadsförhållanden, anpassningsmöjligheter och förmågan att utvecklas
Det finns ingen schimpans i nuläget som kan läsa, och att lära en schimpans kan gå, men detta skulle ta ett bra tag. Schimpanser har ganska hög intelligensnivå om man jämför med andra apor. Schimpanser är bra på att använda sin hjärna och komma på roliga uppfinningar och smarta lösningar vid problem tillfällen. Barn lär sig av sina föräldrar. Precis som människor lär sina barn prata, gå, äta lär schimpanserna sina ungar att göra allt från att försvara sig och hitta bästa maten och ordna en säker sovplats. Schimpanser beteer sig precis som människor mot sina barn och precis som människor är schimpansspädbarn alltid nära sina mammor. Schimpanser är bra på att visa känslor, när dom är glada ler dom och visar glädjen genom att hoppa runt och kramas och pussas. När den är ilsken så visar den det genom att skrika och kasta stenar runt sig.
Schimpanser pussas och kramas för att visa att de älskar varandra. Visst klarar sig schimpanserna på egen hand vid en tidig ålder, men för att överleva och inte bli dystra så krävs samhörighet och därför, tror jag att schimpanser är som människor och lever i flock (människor med vänner och familj runt om kring sig) för att få känna kärlek och vänskap från varandra. Det viktigaste är att alla får kärlek. Det spelar ingen roll om det är en schimpans eller en människa. Ingen mår bra utan kärlek, tror jag. Detta beteende visar faktiskt att levnadsmönstret för dessa arter är likartade.
Fortplantning
En människa bär på sitt foster i runt 9 månader, en schimpans dräklighetstid ligger runt 8,5 månader. Både människobarn och schimpansbarn lär sig gå när de är ett år. Skillnaden är att en schimpansunge klarar sig själv när den är 4 år, vilket en människounge inte gör. Anledning till varför människobarn inte klarar sig själva är för att schimpansen föds med en mer utvecklad hjärna och och däför högre intelligens än ett människobarn. Schimansens hjärna kan inte bli så stor och det är en nackdel för schimpansen. Människan hinner sedan ikapp med intelligensen. människans hjärnvolym ligger runt 1400cm3 och schimpansens 400cm3. Detta gör att man ser en stor skillnad. Människan har utvecklats mer sedan splittringen medans schimpansens utvecklig har stannat. Däremot har de inre organen utvecklas jämlikt och skiljer sig inte mycket från oss.
Humant immunbristvirus - HIV
Har HIV funnits hos oss människor länge eller är det något nytt? Det är många som funderar på den frågan och man har kunnat visa att hiv viruset är nära släkt med siv viruset, ”simian immunodeficiency virus”. Ett virus som infekterar apor. människorna levde mycket nära aporna förr, därför har viruset spridits vidare, tex genom att man ätit apans kött. Det finns olika slags siv virus och olika apor har olika slags siv som skiljer sig från varandra. Hos människan finns det två typer av hiv typer, HIV 1 och HIV 2. HIV 2 finns bara i begränsade områden av Västafrika medan HIV 1 är spritt i resten av världen. Man vet att HIV 1 kommer från en schimpans art som finns i västra ekvatorial Afrika medan HIV 2 kommer från en annan apa i ungefär samma område. Schimpansernas arvsanlag är 98% identiska med människornas arvsanlag. Man vet att någon gång långt tillbaka i tiden så fördes viruset över från apa till människan. Viruset sprids mycket mer i dagens läge än vad det gjorde förut. Eftersom att förut bodde människor begränsat. I dagens läge gör vi inte det. Man har lättare att ta sig runt i världen med olika hjälpmedel. Detta gör att man sprider sjukdomar mellan sig lättare.
Ser du likheten?5. Ekologi


AFRIKA, här lever de olika schimpansarterna
1. Pan troglodytes verus
2. Pan. vellerosus
3. Pan. troglodytes
4. Pan schweinfurthii

Schimpanser förekommer idag i torrskogsområden, savannen och regnskogen i de tropiska Afrika, de lever från Senegal och Sierra Leone till västra Uganda och Tanzania, norr om Kongofloden. Varför schimpanserna förekommer där är bl.a en anledning att schimpanser spenderar lika mycket tid i träden som på marken, de sover och äter mest uppe i träden. Därför är torrskogsområden, savannen och regnskogen ett perfekt ställe att bo på eftersom att de både får sin föda och en plats att bo på.
Schimpansernas föda varierar beroende på vilket område de bor på och även från grupp till grupp och vilken föda indeviderna under genereationer präglats på. Schimpanser äter inte bara grönsaker, fruk, blad, bark, nötter, kåda,blommor och frön utan även Termiter, myror, insektslarver, ägg, maskar och medium stora däggdjur. Schimpanser är som människor, de tycker om nästan allt, och kan då leva i en öppen varitation av habitat. Inte som gorillor och orangutanger som är mer speciellicerade på ett område i de vilda.6. EVOLUTION


Fastän människor kanske ser helt annorlunda ut än schimpanser och gorillor, är dessa olikheter endast på ytan. Människan och schimpansen har gener som är jätte lika varndra. Vi vet att vi härstammar från samma förfäder.
Om man ska gå jätte långt bak i tiden så härstammar alla djur från en och samma cyanobakterie. Sedan dess har evolutionen gått vidare och det har bildats fler och fler djurarter.
Schimpanser härstammar först från aporna sedan har dessa apor med hjälp av mutationer gett upphov till gorillan. Från gorillan kom sedan den fantastiska schimpansen. Människan är ganska nära släkt med gorillan men som på bilden ovan ser man att människan är närmare släkt med schimpansen och ännu närmare med bonononen. Människan har utvecklats från schimpansen och detta har tagit lång tid. Mellan den tiden har det gått många generationer och många mutationer har skett.7. Hotet mot schimpanserna och mina slutsatser

Min uppsats framgår att schimpanserna är hotade och är på väg att bli utrotade. Som jag skrev ovan så finns det färre än
100 000 schimpanser kvar. Jag tycker att det är riktigt synd att människor inte tänker på att de stackars schimpanserna är hotade. Schimpanser har lätt att anpassa sig, de kan leva i både regnskogen och på savannen men om vi människor hugger ner deras träd och förstör deras hem, vart ska de stackars schimpanserna ta vägen då ?

Många människor jagar schimpanser och skjuter dem. Vilddjurskött, bushmeat, är ett mycket omtyckt kött som säljs till höga priser.
”Nya uppgifter från Världsnaturfonden WWF avslöjar att 1 200-1 800 slaktade schimpanser årligen säljs på marknaderna i Kameruns huvudstad, Yaoundé. Multipliceras det med antalet större köttmarknader i Afrika så inser man att schimpansen snart är utrotad i det vilda.
Nu har man upptäckt allt fler lyxkrogar och marknader i bland annat London, Bryssel och New York som serverar illegalt kött från schimpans och gorilla. Otroliga 10 ton illegal afrikansk bushmeat – kött från vilda djur – smugglas in till London via Heathrow. Varje dag! Det smugglade köttet riskerar dessutom att sprida dödliga epidemier, som Ebola, över kontinenterna.”
(http://wwf-sverige.spaces.live.com/)

Vi måste tänka på helheten, det är inte bara schimpanserna som är utrotningshotade. Det finns en massa andra arter som är starkt hotade. Det är synd att en massa människor är så korkade och egoistiska att de vill äta kött av djur som är utrotningshotade.
Studier visar att människor och schimpanser är väldigt lika. Vi vet också att vi härstammar från samma föregångare. Vi har många liknande beteenden och många saker som vi har utvecklat ifrån schimpanserna, t.ex inteligensen. Det stör mig att folk äter sina egna förfäders kött. I mina ögon är det kanibalism, som att äta människokött. Men då tänker kanske folk att alla arter härstammar från en och samma cyanobakterie och i så fall skulle man inte kunna äta kött från något djur. Jag tänker då att schimpansen tillsammans med bonobonen ändå är våra närmaste släktingar. Vi behöver inte äta våra släktingar, vi kan äta kött från djur som inte är hotade t.ex kynklingar och kor.
I framtiden kan schimpanserna kanske användas vid experiment...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Schimpans

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-10

    men komigen komnetera nu ra :D

  • Inactive member 2009-03-09

    bra!

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-07]   Schimpans
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9197 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×