Människan och schimpansen

8 röster
15873 visningar
uppladdat: 2007-06-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fördjupningsarbete i Biologi
Människan och schimpansen
En fascinerande studie

Detta fördjupningsarbete är en jämförelse mellan schimpansen och människan och jag hoppas på trevlig läsning!

Vem har inte hört uttrycken: Sluta apa dig då! Du beter dig som en apa!
Ganska roligt är att dessa uttryck använder vi för att JÄMFÖRA varandra med den art som är mest besläktad med människan; Apan och som sedan grenar ut sig till schimpansen.
Bakgrund till arbetet:
Under detta arbetes gång tänker jag få med allt som för mig är intressant vid denna jämförelse och på bästa sätt förklara, beskriva och analysera alltså ge mina egna åsikter till det faktamässiga innehåll som följer. Jag har också försökt ta till mig de kommentarer som du hade om mitt förra arbete och tänk igenom detta. I texten följer de frågeställningar med enligt mig godtagbara svar. Förkunskaper inför detta arbete har kommit i kursen Biologi A där vi mest har koncentrerat oss på evolution i största allmänhet samt genetik.
Varför valde jag människan och schimpansen?
Anledningen till detta är för att forskning om dessa primater har gått fort framåt nu den senaste tiden och jag tycker verkligen att det är något som är intressant att fördjupa sig i och se vad som kan ha gjort att schimpansen stannat i utvecklingen och en del utvecklades vidare till dagens människor: Homo Sapiens. I förra arbetet vi fick skriva ett arbete om mutationer och gener där jag också hade människan och schimpansen som huvuddelar i just det arbetet. Jag är fascinerad av hur vår mest besläktade art kan vara så olik oss vid första intrycket men ändå skiljer det inte många procent mellan oss om man går ner i de mindre beståndsdelar som cellerna och studerar dessa detaljerat.
Lite allmän fakta och jämförelse kring levnadssättet och hur livet ser ut för respektive art:
Människoapan schimpansen liknar oss på många sätt. Direkt när man ser en schimpans så ser man inte likheterna och man kopplar inte direkt p.g.a. att den är till största delen beklädd av hår. Något som är iögonfallande är att den är upprättgående med en aning böjd rygg, delvis tvåbent, och har rätt så lika händer och fötter som oss(samma struktur). För att se lite mer precisa likheter så måste man se till hur skelettet är uppbyggt - Osteologi. Jag sökte på internet efter kroppsdelar där man kunde jämföra de två däggdjuren emellan och kunde direkt se likheter. Jag kommer bifoga bilder på hur olika delar av skelettet ser ut hos människan respektive schimpansen för att du som läsare ska förstå varför vi är så nära besläktade. Visst ser man likheter utseendemässigt, men vad mer kan man koppla till människan? Jo, schimpansernas beteende. Vissa anser att schimpansernas intelligensnivå är om man jämför till en människa för en vuxen schimpans, som en tvåårig människa. Detta visar att sedan människan och schimpansen utvecklades åtskiljda vägar för ungefär 5-6 miljoner år sedan så har en del skillnader uppkommit. Sedan separation har ju X antal generationer passerat och självklart uppstår skillnader eller avvikelserna mellan människan och schimpansen. Allt från levnadsförhållanden anpassningsmöjligheter och förmågan att utvecklas har gett upphov till de märkbara skillnader som finns idag. Möjligheten för schimpanser att läsa är obefintlig och att eventuell utvecklas till att kunna göra det är inte något som sker på en dag. Det är ganska intressant att schimpanserna ändå har en ganska hög intelligensnivå om man jämför med andra apor. Schimpanser kan använda hjärnan till att göra något uppfinningsrikt och komma på smarta lösningar när dem stöter på problem. Som vuxna människor lär sina barn att prata och gå så lär schimpanserna sina ungar att göra allt från att försvara sig, hitta de bästa ställena för frukt och ordna en sovplats för natten är bara några av de olika saker schimpanser lär sina ungar. Detta är ganska fascinerande. Att schimpanserna har känslor går inte av för hackor. När schimpanserna är glad så ler den och visar glädje kanske genom att hoppa runt och vid ilska så kanske den skriker och kastar stenar runt sig. Allt detta för att visa sina känslor. Något som man inte väntar sig av schimpanser är att pussar varandra och kramas för att visa att dem älskar varandra. Visst klarar sig schimpanserna på egen hand vid en tidig ålder, men för att överleva och inte bli dystra så krävs samhörighet och därför, tror jag, att dem lever i flock för att få känna kärlek och vänskap från varandra. Detta visar faktiskt att levnadsmönstret för dessa arter är likartade.
Lite jämförlig fakta mellan schimpansen och människa följer här nedan:

Schimpansen första/ Människa andra
Art: Pan Troglodytes/Homo Sapiens
Livslängd: ca 35 år/ca70-80 år
Vikt: 32-80kg/alltfrån 50-90 kg
Båda tillhör familjen människoapor
Lever: ända från Senegal till Tanzania/ På hela jordklotet i princip
Som människan så vill hanen bestämma och brukar ofta styra en schimpansflock.
________________________________________________________________

Människans dräktighetstid ligger runt 9 månader. Schimpansens dräktighetstid ligger runt 8,5 månader där man direkt kan se en likhet. Båda arternas avkommor lär sig gå vid ungefär 1 år, men schimpansens ungar kan klarar sig själv vid en ungerfärlig ålder av 4 år vilket inte människobarn gör. Anledningen till detta kan vara att vid födseln så har schimpansen en mer utvecklad hjärna och har därmed högre intelligens än ett människobarn. Nackdelen för schimpansen är att hjärnan inte kan bli så stor och därför begränsas intelligens så som fallet var för Homo Habilis. Anledningen till detta är att kraniet är mycket mindre än människans och stoppar hjärnans utveckling. Enligt mig är detta anledningen till att stora skillnader märks sett till den intelligenta biten. Närmare bestämt så är människans hjärnvolym runt 1400cm3 och schimpansens 400cm3. Detta visar ju att utveckling inte har gått framåt för schimpansen sedan splittringen, men desto mer människan utvecklas om man ser till hjärnans storlek. Det som under evolutionens gång gjort att människan kunnat utveckla en större hjärnvolym är svårt att svara på, men teorier finns om att människans barns kranium växte under en längre tid vid en ung ålder, vilket inte skedde för schimpansens ungar. Däremot har de inre organen utvecklas jämlikt och skiljer sig inte mycket gentemot respektive art.
Något som direkt kan kopplas som människans beteende är
Ja, vad är likheterna egentligen
Men varför utvecklades vi på olika sätt?
Som vi alla vet tillhör vi människor klassen däggdjur. Dessa tillkom för ungefär 140 miljoner år sedan. Inte förrän lite drygt 100 miljoner år senare hade familjen apor utvecklats. Utveckling fortgick och cirka 20 miljoner år sedan har överfamiljen människoapor utvecklats dit bland annat människan och schimpansen härstammar från. Människan och schimpansen tillsammans med gorillan och orangutangen kan ha gått åtskilda vägar alltså delat på sig och där med till slut fått de egenskaper de har idag. Just de egenskaper vi har fått eller utvecklas till kanske krävdes för att överleva i den omgivningen respektive befann sig. Nya egenskaper krävdes för att överleva. Man tror att det var för ungefär 7 miljoner år (det har spekulerats om att vi kan ha gemensamma förfäder så långt bak som 10 miljoner år sedan) sedan detta skedde. De som utvecklades till människan kan vara dem som bestämde sig för att klättra ner från träden och utforska miljön och anpassa till någon annan typ av miljön förutom den uppe i trädkronorna. Möjligtvis savannen. De teorier som finns om detta är ganska intressanta allt från savannapan till vattenapan där jag anser att teorin om att människan begav sig till savannen är ganska trolig. Men ju mer jag tänker på det, ju mer fundersam blir jag? Om man tidigare var van vid tropiska miljöer alltså lite fuktigare, hur klarar man sig då ute på savannen där hettan kan vara nästintill odräglig? Teorin om att en del vandrade ner mot vattnet och stannade där är också en teori som är trolig. Jag bollar mellan dessa två teorier vilket som kan vara den sanna. Jag börjar mer och mer tro på teorin om vattenapan som enligt en hemsidas innehåll har övertygat mig ganska märkbart. Länken återfinns längst ner i arbetet.

Genetikens utveckling för dessa två primater:
Som tidigare nämnt så är schimpansen vår närmaste besläktade art. Det är det inga tvivel om. Många år av studier har gjort att man uppmärksammat den egentliga likheten det finns mellan människan och schimpansen. Nyligen publicerades det i tidningar och ute på nätet att den totala likheten i generna kan uppkomma till 98.4 procent. Kort efter denna publicitet har forskare kommit fram till att möjligheten finns att likheterna inte alls är så stora utan närmare bestämt att det skiljer lite drygt 6-7 procent mellan människans och schimpansens arvsmassa. För mig låter det som att under de cirka 7 miljoner år vi har utvecklats åtskiljda inte har haft en så stor påverkan på själva generna ändå. Men de kromosomer som eventuellt har muterats på något sätt måste ha varit viktiga gener. Som jag nämnt i tidigare arbete så har den största skillnaden visat sig i kromosom 21. Men de studier som har varit på sista tiden visar att de skillnader man hittar till mestadels finns på arvsmassa som inte innehåller gener och därför inte har någon större påverkan. Man har också funnit skillnader i gener där DNA har antingen tillkommit eller försvunnit. Men beror skillnaderna mellan arterna enbart på gener som muterats? Nej, men troligtvis har skillnaden som uppstått i gener berott på mutationer. Skillnader som kraniets storlek och hjärnvolymen kan ha berott på anpassning. Att människor inte är lika...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Människan och schimpansen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-06]   Människan och schimpansen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8436 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×