Gladiatorer

11 röster
17284 visningar
uppladdat: 2008-02-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innerhållsförteckning

1 Inledning 2
1.1 Bakgrund och syfte 2
1.2 Problemformuleringar 2
1.3 Hypotes 2
2 Litteraturstudie 3
2.1 Historia 3
2.2 Olika sorters gladiatorer 4
2.2.1 Samniterna 4
2.2.2 Gallerna 4
2.2.3 Trakerna 4
2.2.4 Retiarius 4
2.2.5 Secutor 4
2.3 Gladiatorskolor 4
2.3.1 Ludi i Rom 4
2.4 Colosseum 4
2.4.1 Arenan 4
2.4.2 En dag på Colosseum 4
2.4.3 Colosseums invigning 4
2.5 Gladiatorspel 4
2.6 Slutet för gladiatorerna 4
3. Diskussion och slutsatser 4
4 Sammanfattning 4
Källförteckning 4

1 Inledning
Vi i klass 8a på Freinetskolan mimer fick till uppgift att skriva ett projekt inom temat ”En kul tur genom kulturen”, så jag valde Gladiatorerna.
1.1 Bakgrund och syfte
Jag valde att skriva om gladiatorer för att jag tycker det är intressant och har stora intressen av forna Rom, speciellt Gladiatorspelen och arkitekturen.
1.2 Problemformuleringar

1. Vad i Gladiatorspelen roade folket?

2. Vart hölls spelen?

3. Vem blev gladiator?

4. Vilken status hade Gladiatorerna?

5. När var gladiatorspelen som störst?

1.3 Hypotes

Fr.1: Jag tror att folket blev roade när gladiatorerna inte bara dödade och dödade utan när dom slogs längre och mera ”nära träffar” Så det blev mer spännande.

Fr.2: Jag tror att gladiatorspelen hölls omkring Rom, men också lite överallt i Romariket.

Fr.3: Jag tror att det var slavar och lågt stående folk.

Fr.4: Om en gladiator hade ”vunnit folket” så tror jag att han var mäktigare än kejsaren.

Fr.5: i nuläget har jag ingen aning, men en ren gissning skulle jag nog fastna på de åren då kristendomen föddes.
2 Litteraturstudie
2.1 Historia

Gladiatorspelen utvecklades i samband med högt stående personers begravningar. Den första dokumenterade gladiatorkampen ägde rum i Rom år 264 f.Kr. när Marcus Junius Brutus Pera begravdes då tre par gladiatorer kämpade till döden på ett kreaturstorg i Rom.

Kreaturs torg i Rom. Kreaturs torg i Rom.


Under de närmaste 200 åren blev gladiatorspelen mer vanligare och hölls oftare. Folket var mycket lediga och blev lätt rastlösa så de ville ha lite spänning och våldsamheter in i sin vardag, dem var också ganska nertryckta till vardags och hade ingen större makt, men där på läktaren var det dom som bestämde.

År 150 f.Kr. blev gladiatorspelen offentligt och år 38 f.Kr. förbjöds riddare och senatorer att vara med i spelen undantag fanns dock, Nero beordrade 400 senatorer och 600 riddare att kämpa mot varandra.

De första gladiatorerna var slavar som oftast såldes av missnöjda ägare till gladiator tränarna, brottslingar och krigsfångar, dom blev tränade i speciella skolor för gladiatorer.

Det fanns även kvinnliga gladiatorer detta var mycket ovanligt och de förbjöds år 200 f.Kr. att delta i envig . Alla som skulle bli gladiatorer var tvungna att svära en ed "så svor vi en ed, förestavad av Eumolpos : att låta oss bli brända, fjättrade, pryglade, piskade, dödade med kallt stål eller vad annat Eumolpos befallde."(källa: "den antika staden" av Peter Connolly och Hazel Dodge) Denna ed var ungefär som ett kontrakt för att de skulle stanna och bli utbildade gladiatorer och för att dom skulle gå med på allt.

Det tog år för att träna upp en bra gladiator därför utkämpades inte så många strider till döds. när vältränade gladiatorer slogs mot slavar, så kunde de vara två eller flera gladiatorer som var tungt utrustade, de slogs mot slavar eller brottslingar som var mycket lätt utrustade.


2.2 Olika sorters gladiatorer

Från skriftliga källor och epigram så vet man att det har funnits ca 20 olika sorters gladiatorer, men endast ett fåtal kan beskrivas i detalj. Ibland kunde namnet på gladiatorn beskriva deras kunskap eller syfte, som T.ex. provocator(provocera) eller essedraii (körsvenner)
2.2.1 Samniterna

De samnitiska gladiatorerna kämpade på de Samntiska sättet och var troligen lätt beväpnade från början, men med tiden blev de allt tyngre beväpnade. under kejsartidens början fick de samnitiska gladiatorerna byta namn, hoplomachus (grekiska för tungt beväpnad) en hoplomachus var iförd en stor hjälm med kam och visir samt ett lårhögt benskydd på vänster ben, och han bar en fyrkantig sköld av den typ som Romerska legionärer hade. Han var beväpnad med legionärens raka svärd(Gladius hispaniensis)


2.2.2 Gallerna

Gallerna, liksom samniterna var lätt beväpnade till en början, men med tiden allt mer beväpnad. Gallerna fick byta namn i början av kejsartiden också namnet Murmillo kommer från grekiskan fisk(murmuros) som prydde deras hjälmar. Gallerna var utrustade med ett långt platt sköld med en sköldbuckla, och ett svärd med ett blad som var ungefär 60 cm långt. Under senrepubliken hade utrustats med hjälm som förövrigt inte hade nått visir.
2.2.3 Trakerna

Under andra århundradet f.Kr. så uppträdde Trakerna på arenan för första gången när Trakien (vilket ungefär motsvarar dagen Bulgarien) kom i kontakt med Rom för första gången. Trakerna hade en bredbrättad hjälm, en liten rund eller ibland fyrkantig sköld och lårhöga benskydd. Trakiska gladiatorer var beväpnade med ett slags kroksabel (sica) sin användes omkring Donau .
2.2.4 Retiarius

Retiarius eller såkallade nätmannen (från rete som är latin för nät) är troligen den mest kända av alla gladiatorer. En Retiarius hade skydd enbart på kroppens vänstra sida, skyddet täckte armen, axeln och oftast bålens vänstra del. Ibland hade han en stor metallsköld fäst vid axeln (galerus) för att skydda halsen och nedre delen av ansiktet. en Retiarius använde samma utrustning som en fiskare: ett nät och en treudd, han bar också en dolk.
2.2.5 Secutor

Secutorna var troligen den lättaste att identifiera ibland svärdskämparna, han hade en fyrkantig legionärssköld (scutum) och ett legionärssvärd (gladius) han bar vanligtvis ett långt armskydd av utvalsad metall (manica) den äggformade hjälmen med metallkam och utan brätte var unik. Denna hjälm verkade vara speciellt utformad för att inte fastna i nätet som svärdskämpens huvudmotståndare(retiarius) var beväpnad med.


2.3 Gladiatorskolor

De tidigaste och populäraste gladiatorskolorna låg i Capua (ludi ), de förmögna ägarna gjorde bra affärer på deras framgång och popularitet. Gladiatorerna var värdefulla och togs väl hand om. Gladiatorerna fick bra mat och de var bekväma baracker, träningen var dock mycket hård och brutal precis som bestraffningen.
2.3.1 Ludi i Rom

Det fanns fyra gladiatorskolor i Rom under kejsartiden, Ludus Magnus, Ludus Dacicus, Ludus Gallicus och Ludus Matutinus

Ludus Magnus hade en 60 meter lång tunnel från skolan till Colosseum. Ludus Magnus var den största gladiatorskolan i Rom. Söder om Ludus Magnus låg Ludus Matutinus, som nästan var lika stort som Ludus Magnus. Det var här man tränade Venatores som kämpade mot vilda djur. Ibland kallades denna gladiatorskola för Ludus Bestiarius, namnet Matutinus (på morgonen) kommer sig av att dessa uppvisningar hölls på morgonen under gladiatorspelen.

Ludus Gallicus låg troligen granne med Ludus Matutinus och hade fått namn efter Roms traditionella keltiska fiender, Gallerna. Ludus Dacicus låg mellan Ludus Magnus och Trajanus badhus, skolan var ungefär lika stor som Ludus Magnus och hade sitt namn efter Dakerna.
2.4 Colosseum


Colosseum
Vespascianus var en kejsare som låg bakom det flesta byggnader i Rom, och han största projekt var en amfiteater, Colosseum. Colosseum byggdes på en sjö(Neros Domus Aureus) dem ledde bort vattnet med hjälp avvattningskanaler sedan grävde de ut sjön och fraktade bort 30 000 ton jord. De lade en grund av betong och sten 3-4 meter under arenan. Den största delen av Colosseum var byggt av travertin som fästes med järn. Hela teatern är konstruerad så att pelare i sju koncentriska ringar ska bära uppe hela totalvikten, för att valvkonstruktionen under sittplatserna hålla bättre så stod pelarna en aning skevt. Colosseum var utsmyckat med marmor plattor.
2.4.1 Arenan

Arenan är 3600 kvm som skildes från läktarna med en 4 meter hög mur med 2 ingångar för gladiatorerna och 2 ingångar där kejsaren och hans följetåg gick in på, det fanns också små ingångar där man släpade ut döda. Djuren förvarades under arenagolvet i burar där de fick vara ett tag tills de blev riktigt ilskna av sig(upp till flera dagar). När det var dags för djuren att komma in på arenan drevs de in i hissburar där man hissade upp dem ett plan, sedan öppnade man luckor så djuren blev lockade ut på arenan. På liknande sätt hissade man upp dekor och annan utrustning som man behövde på arenan.

Colosseums arena
2.4.2 En dag på Colosseum

Ett normalt dagsprogram på Colosseum såg ut ungefär såhär:

Under förmiddagstimmarna: djurhetsningar direkt följda av venationernas jakt på djur

Tidig eftermiddag: Avrättningar av brottslingar och slavar som rymt, ibland avbrutet av lättare program punkter som friidrottstävlingar och komiska nummer.

På sen eftermiddag: huvudnumret Gladiatorkamperna

2.4.3 Colosseums invigning

År 80 f.kr. invigdes Colosseum, invigningen hölls i hundra dagar. Festivalen hölls bakom Tibern på ett öppet område där kejsaren hade gjort en konstgjord sjö, där man simulerade sjöslag och vattenuppvisningar, hästkapplöpningar i vatten förekom också.

Det sägs att det hölls vattenuppvisningar på Colosseums arena också, arkeologiska fynd tyder på att detta kan ha varigt sant. Många djurkamper och jakt uppvisningar höll under invigningen, 5 000 djur av varje slag dödas varje dag. Strider mellan tranor, elefanter, tigrar, noshörningar, lejon och björnar förekom också.
2.5 Gladiatorspel

Gladiatorerna presenterades offentligt ett par dagar tidigare på en offentlig plats där man sen fick veta mer om gladiatorn. Spelen började sen med en officiell inledning, då ett följe tågade ur de underjordiska gångarna, först gick två tågarklädda rättsbetjänter som tjänade spelets arrangör. Bakom dom gick tre trumpetare, som följdes av fyra män som bar på en bår med två smeder detta tror man är nån slags garanti för att gladiatorernas vapen var i ordning. Sedan följer två personer, en med en skrivtavla med upplysningar om kamperna och en med segrarens olivkvist bakom dem går arrangören själv följd av sex tjänare, tjänarna visar upp gladiatorernas sköldar och hjälmar. Sen kommer en man med ett horn, och så avslutas tåget med två tjänare som leder en ryttargladiators häst. Gladiatorerna går också med i denna parad.

Mitt på arenan gjorde paraden halt och man tror att de var för att gladiatorerna skulle beundras utan utrustning. Under intåget på arenan spelade en orkester, så snart paraden försvunnit ner i de underjordiska gångarna så började gladiatorernas uppvärmning. På signal från huvuddomaren bar de ut dom riktiga vapnen på arenan som godkändes offentligt. Orkestern spelade när gladiatorerna intog arenan, så fort som satte igång så ljöd publikens jubel. Om en gladiator gav upp genom att lägga sig på rygg och sträcka ut vänster arm(vilket är tecknet för att ge upp) så var det kejsaren som bestämde om han skulle leva eller inte, om kejsaren höll tummen neråt så skulle han dö och om han höll tummen uppåt fick han leva, men om hela publiken ville att han skulle dö så kunde kejsaren inte gärna skona honom.

2.6 Slutet för gladiatorerna

När Rom fick slut på pengar så passade ett flertal länder på att invadera Rom där av många kristna. När regeringen i Rom blev kristna så försvann gladiatorspelen för att de kristnas trosuppfattning var bl.a. att man inte skulle döda människor,
de kristna var inte heller så glada på gladiatorspelen eftersom deras förfäder blev mördade där.

År 315 var den första gången myndigheten vände sig mot gladiatorspelen tidigare var det svårt att protestera mot spelen för att de var de samma som att protestera mot kejsaren.
3. Diskussion och slutsatser

Likheterna mellan hypotesen och litteraturstudien var ganska många. Från början trodde jag att Gladiatorspelen hölls omkring Rom och lite varstans i Romariket vilket stämde överens med de fakta jag fick fram.

Det var lite halvsvårt att få fram när spelen var som störst, men från den fakta jag fick fram så kan man tänka sig att de var störst mellan århundradet före Kristus till århundradet efter Kristus, just för att de va då gladiatorskolorna grundades och Colosseum invigdes, Så helt fel ute var jag inte när jag gissade på året runt Kristus födelse.

På frågan ”vem blev gladiator” så trodde jag att det var slavar och lågt stående folk, enligt den fakta jag fick fram så var det för det mesta bara lågt stående folk som slavar, brottslingar etc. men i början av det hela så fick mycket högt stående folk vara med också som t.ex. Senatorer och riddare. Vilket jag inte anade är att det faktiskt fanns kvinnliga gladiatorer med i striden.

De gladiatorer som vann sin frihet blev inte bara fria utan fick en mycket hög status och kunde tjäna mycket pengar på det. Om dom nu överlevde så kunde de leva ett fritt och lugnt liv i framtiden. På denna fråga hade jag lite fel, Gladiatorn fick aldrig högre makt än kejsaren, men på arenan kunde han ”vinna folket” och på det viset överleva och få sin frihet lättare.

Folket kom till arenan för att inte bara se på när gladiatorerna slogs utan också för att känna makten och delvis för att fördriva tiden, dom kom också dit för att umgås och prata politik. Jag trodde att dom ville se spännande och våldsamma strider, det ville dom också, men sen var det en hel del annat också som t.ex. avrättningar, kapplöpningar etc. Många kom dit för att spela skulle jag tro.

4 Sammanfattning

Historia
Gladiatorernas blev offentliga år 150 f.kr och den första kampen hölls 260 f.kr
År 38 f.kr förbjöds senatorer och riddare från att vara med, men Nero beordrade Senatorer och riddare att gå med i ett stort slag mellan senatorer och riddare.

Olika sorters gladiatorer
Det fanns flera olika gladiatorer men bara ett fåtal kan beskrivas några av dom är Samniterna, Gallerna, Trakerna, Retiarius och Secutor.

Gladiatorskolor
Gladiatorskolorna bildades och ägare blev förmögna på dessa fyra skolor (Ludi Magnus, Ludi Dacicus, Ludi Gallicus, Ludi Matutinus) som låg i Rom, och gladiatorerna hade de ganska bra där för dem var värdefulla och togs hand om, men träningen var hård och brutal.

Colosseum
Colosseum byggdes av Vespascianus och invigdes år 80 f.kr., med 100 dagars gladiatorspel och vattenkamper för att fira. Många djurkamper utfördes också under dessa dagar.

Gladiatorspelen
Gladiatorerna presenterades på en offentlig plats några dagar före spelen började. Innan gladiatorerna började strida så tågade en parad fram på arenan, i paraden fanns alla gladiatorers rustningar och hjälmar, troligen för att man skulle få se gladiatorns yttre skönhet utan rustningar när de gick med i paraden.

Slutet för gladiatorer
Gladiatorspelen försvann när de kristna tog över regeringen i Rom, de kristna var emot gladiatorspel och satte därför stopp för de.Källförteckning

Bok- ”Gladiatoer” av: Fik Meijer

Bok- ”Den antika staden livet i det klasiska Athen och Rom” av: Peter connolly & Hazel Dodge

Bok- ”Vad Vet Man Om de forna Romarna?” av: Mike Corbishley

Bok- ”Forna Romarna” av: ’IPC bibliotek om forntidens folk’

Bok- ”Historia Forntidens folk” av: Hans Furuhagen

Bok- ”Romarna” av: Almqvi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Gladiatorer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2013-01-24

    det var ganska bra

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-14]   Gladiatorer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9253 [2021-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×