Kärnkraftverk

3 röster
12401 visningar
uppladdat: 2008-04-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ett kärnkraftverk innehåller en eller flera kärnreaktorer.
Elen i kärnkraftverk bildas med hjälp av fission av tunga atomkärnor, ofta används isotopen 235U. Fissionen uppstår i kärnbränslet. Kärnbränslet blir varmare i en reaktor genom att neutroner delar atomkärnor och då bildas nya neutroner och då utvecklas energi som vattenånga.

Det finns två sätt hur vattenångan kan bildas.
A. Via en kokvattenreaktor
B. Via en tryckvattenreaktor.

A. Kokvattenreaktor
Vatten värms upp i reaktortanken se*), och ånga bildas. Ångan leds till en turbin se**), det som blir över leds till kondensor som kyls med havsvatten. Från kondensor leds vattnet till reaktortanken igen.

B. Tryckvattenreaktor
I reaktortanken se*), värms vattnet upp men ånga bildas inte på grund av trycket är så högt. Vattnet leds till ånggeneratorn där ångan bildas. Ångan leds till en turbin se**), det som blir över leds till kondensor som kyls med havsvatten. Från kondensorn leds vattnet till ånggeneratorn igen.

Nästan 60 % av all energi som ska bildas, bildas inte utan försvinner som ånga. I Sverige används båda typerna.

*) I reaktortanken finns 235U. 235U är en uranisotop som innehåller 92 protoner och 143 neutroner. Det är i uranisotopen värmen bildas.
**) Turbinen är kopplad till en generator som bildar elektriskenergi.

- Kärnkraft i Sverige
Idag finns det i Sverige tre kärnkraftverk, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk. Förra året levererades 75 terawattimmar och det motsvara nästan 50 % av all el i Sverige, i Finland är motsvarande siffra 27 %.
Skulle all kärnkraft avvecklas idag skulle cirka 15 % av all el komma från Sverige,
resten skulle vi ha importerat från utlandet, vid en varm sommar.
Statens kärnkraftsinspektion och Statens strålskyddsinstitut är de som kontrollerar att kärnkraftverken fungerar som de ska. 64,9 % av Vattenfalls elproduktion kom från kärnkraften.

Här i Sverige har en folkomröstning skett 1980 om avveckling av kärnkraftverken,
en stor maritotet vill avveckla den.

Idag har inte avvecklingen blivit slutförd,
25 år efter omröstningen.
Nu har regeringen fattat ett beslut att 2010 ska kärnkraftverken vara avvecklad.
Nu återstår det att se om löftet kommer hållas.
Skulle detta inträffa idag skulle vi få betala 70-90 miljarder kronor för avvecklingen. I Sverige återanvänds inte det radioaktiva ämnet, för att minimera risken att skapa kärnvapen vilket innebär att uranet kommer snart att ta slut i Sverige.
Under somrarna stängs delar av de svenska kärnkraftverken för översyn.

Det behövs cirka 6400 vindkraftverk för att producera lika mycket som el som Barsebäcks två reaktorer gjorde. Barsebäck producerade 4 terrawattimmar under ett år. Barsebäck producerade under sin tid 201,5 terrawattimmar.
Barsebäck var det första kärnkraftverken som avvecklades helt. Detta skede 31 mars 2005.

- Kärnkraft i Världen
På morgonen den 26 april 1986 inträffade en explosion i Tjernobyl i Ukraina. Explosionen skedde i ett kärnkraftverk. Stora mängder radioaktivt försvann ut i atmosfären.
Det var i Sverige i Forsmark som man upptäckte att det radioaktiva hade spritt ut sig i atmosfären. Orsaken till explosionen inträffade efter ett kort stopp och en omstart av reaktorn.
År 1979 inträffade en explosion på Three Mile Island i Pennsylvania. Kärnkraftverket hade bara varit öppnat i tre månader.

I Belgien, Frankrike, Tyskland och Schweiz återanvänder man det radioaktiva avfallet.
Man upplöser då bränslet i en stark syra för att separera uranet och plutoniumet från övriga ämnen. Uranet kan användas en gång till och plutoniumet kan återanvändas tre gånger.
Idag finns det mer än 200 kärnkraftverk i världen. Idag finns det även planera på att byggas 127 nya kärnkraftverk runt om i landet.

- För och nackdelar
Det finns stora nackdelar med Kärnkraftverk.
Det utbrända kärnbränslet är miljöfarligt.
I Sverige förvaras det utbrända kärnbränslet i sluten bergrum. Det är viktigt att kärnbränslet inte kommer i kontakt med vatten. Elen från kärnkraftverken kostar ungefär 17 öre för en kilowattimme.

På en kilowattimme kan man diska 1 disk med en diskmaskin eller titta på tv cirka 5 timmar.
Det finns även en fördel med det som blir över från Kärnkraftverk för ångan som är kvar kan förvandlas till fjärrvärme.
5. Ställningstagande
Själv tycker jag att kärnkraftverken är miljöfarligt men ger mycket energi.
Jag anser att vi i Sverige borde långsamt avveckla kärnkraftverk men inte just nu.
Energin är billig men verkningsgraden är inte hög. Det är lite riskabelt med kärnkraftverk om man tittar på de två farliga olyckorna. Man får hoppas att det inte inträffar här.

Källor:
Henriksson, A. Naturkunskap A.
Vanlig och ovanliga engerikällor. Vattenfall
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=235484
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=235503
http://susning.nu/Folkomr%f6stning
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraftverk
http://susning.nu/K%E4rnkraftverk
http://diskutera.aftonbladet.se/WebX?14@87.BOCg2Jmpklh.0@.ee7a4a1/253
http://www.mimersbrunn.se/arbeten/1259.asp
http://www.mp.se/default.asp?mainframe=templates/template_78.asp_Q_avdnr_E_10895_A_number_E_68283
http://sv.wikiped...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärnkraftverk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-25]   Kärnkraftverk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9709 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×