Japan

7 röster
11431 visningar
uppladdat: 2008-04-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den japanska delen har uppstått när Stillahavsplattan kolliderat med kontinentplattan Asien.
Detta har gjort så, att det finns många vulkaner i Japan och mycket jordbävningar.
Stenar med en ålder mellan 400 000 och 150 000 år har hittats i Kyushu och norra Honshu, men dessa fynd har ifrågasatts.
De äldsta säkra stenarna är ca 30 000 år gamla, och det står klart att Japan ganska tidigt var befolkat av paleolitiska jägare.

Enligt de äldsta japanska källorna, nedsteg kejsaren Jimmu Tennos från gudarnas värld cirka 660 före Kristus.
Kina ändrade Japan mycket i början av 600-talet. Buddhismen upphöjdes till statsreligion, japanska studenter sändes till Kina för att hämta kunskaper och kinesisk lag och skrift importerades.
Japan blev ett kejsardöme, då fungerade kejsaren som en levande länk till gudarna. Först 1945 efter andra världskriget avsade sig den japanske kejsaren sin gudomlighet.
Perioden 1192–1333 kallas Kamakurashogunatet. Japan styrdes då av en regent.

1894–95 besegrades Kina i ett krig och Taiwan blev japanskt. 1904–05 besegrades Ryssland i det rysk-japanska kriget.1910 attackerade japanerna Korea, och genom deltagande i första världskriget kunde Japan överta Tysklands områden i Kina och Mikronesien.

Under en kort tid efter kejsar Mutsuhitos död 1912 utvecklades Japan långsamt till en större parlamentarisk demokrati. Under 1930-talet förekom politiska mord på flera japanska parlamentariker.
År 1931 började japanska militärer en aggressiv politik i Kina, och året därpå förvandlades Manchuriet till det japanska lydkejsardömet Manchukuo. Japansk-kinesiska strider utbröt i stora delar av Kina 1937, och japanerna tog kontroll över betydande delar av landet. Den värsta enskilda händelsen var ”våldtäkten av Nanjing” i december 1937, varvid närmare en kvarts miljon civila kineser mördades.

Andra världskriget gjorde det möjligt att gå ännu längre. Den svaga franska Vichyregeringen kunde inte hindra japanerna från att ockupera Franska Indokina 1940–45.
Målet för Japan var att Öst- och Sydöstasien i skulles styras från Tokyo.
USA och Storbritannien försökte få Japan ge upp planerna.
Detta gjorde så japanska militärerna angrep den amerikanska flottbasen Pearl Harbor 1941.
Samtidigt erövrades de brittiska besittningarna på Malackahalvön och Singapore. Under loppet av bara några månader ockuperades även nuvarande Indonesien, Filippinerna och Burma. I mitten av 1942 gick USA till motattack.
Slutet på Japans militära stormaktstid kom när USA fällde atombomberna över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945.

Enligt ett avtal som skrevs på 1947 förbjöds Japan att inneha väpnade styrkor.
När ockupationen upphörde 1952 trädde ett japansk-amerikanskt säkerhetsavtal i kraft, vilket fortfarande gäller.

Målmedvetna satsningar i industrier ledde till att Japan på kort tid förvandlades från en sönderbombad förlorare till en världsekonomisk motor. Redan i slutet av 1960-talet var Japan världens tredje största industriland. Landets ställning som ekonomisk stormakt har under 1980- och 1990-talen lett till växande motsättningar mot USA, som har ställt allt högre krav på att Japan ska öka sin importandel på varor.

- Klimat
Japan har monsunklimat.
I januari är temperaturen +4 till +6 °C på södra delen, Honshu.
Samtidigt kan det vara -6 och -10 °C på ön Hokkaido som är den norra delen av Japan.
I juli är det 24–26 °C i de tätbefolkade delarna av landet, men endast 16 °C på östra Hokkaido.

Nederbörden i japan är mellan 1 000 och 2 500 millimeter varje år.
På Hokkaido och på norra Honshu är det mycket skog med ekar, popplar, björkar för att nämna några.
I bergen är de mycket barrskog med granar. Längst i söder finns även flera tropiska arter.
I Japan finns 28 nationalparker och mer än tusen naturreservat. Japan är rädd om sin natur.

Djurgeografiskt tillhör Japan den palearktiska regionen, landet har ungefär samma djur som Kina och Manchuriet. Här finns t.ex. brunbjörn och kragbjörn, mårdhund, och flera fasan- och hägerarter.
Japan har även många djur som bara finns i Japan, Japansk jättesalamander (Andrias japonicus), ett 30-tal fågelarter och talrika insekter och andra lägre djur.
Trots flera insatser i naturen har några arter dött ut och en del andra är svårt hotade.

- Befolkningen
Befolkningen i Japan – världens sjunde folkrikaste stat – består till drygt 99 % av japaner, övriga har mest koreanskt ursprung.
Födelsetalen har minskat för varje år och folkökningen har därigenom blivit allt långsammare. Ursprungsbefolkningen heter ainu och lever i området Hokkaido. Under 1800-talet tog Korea över Japan och cirka 25 000 ainu dog.
Mer än en tredjedel av Japans befolkning, dvs. ca 40 milj. människor, bor i de tre största storstadsregionerna Tokyo, Osaka och Nagoya.

- Religion
Japan har från och med 1947 religionsfrihet. Tre religioner har historiskt och kulturellt inflytande: shinto, buddhism och konfucianism. Shinto har varit Japans största religion och var den enda religionen man fick ha fram till efter andra världskriget. Kristendomen kom till i Japan av katoliker på 1500-talet men var förbjuden 1637–1947.
Under efterkrigstiden har det utvecklats många nya religioner, de största så som skapades då är shinko shukyo och bidragit att Japan har fler religioner än något annat land i världen.
Undersökningar visar att varje medborgare känner sig trogen till fler än en religion.

1995 startade i Japan en debatt om religiösa sekternas rättigheter sedan medlemmar av domedagssekten Aum Shinrikyo utfört flera terroraktioner med giftgas i Tokyo och andra bebodda områden. Samtidigt avslöjades det att flera politiker hade mottagit ekonomiskt stöd från buddhistiska sekten Rissho Kosei-kai, bland andra justitieministern, som tvingades avgå i oktober 1995.

- Lag & Rätt
Det japanska rättsväsendet utvecklades förhållandevis sent. Fram till det kejserliga maktövertagandet 1868 präglades samhället av konfucianismen och dess motvilja mot rättsliga lösningar av konflikter mellan människor. I stället betonades de moraliska, varför problemen ofta löstes genom förlikningar och kompromisser. Under slutet av 1800-talet skedde en modernisering av rättssystemet i västerländsk riktning. Framför allt hämtades inspiration från tysk rätt, som därmed kom att dominera rättsväsendet till 1945. Därefter har främst den anglosaxiska rätten med amerikansk förebild varit normbildande. Den traditionella synen på konfliktlösning genom förlikningar och kompromisser lever dock kvar, främst inom familje- och förmögenhetsrätten.

Domstolsväsendet följer den förvaltningsmässiga indelningen i Japan i 47 prefekturer. I var och en av dessa finns en distriktsdomstol (utom på Hokkaido där det finns fyra), därunder finns lokala brottmålsdomstolar samt domstolar för förmögenhetsrättsliga och familjerättsliga mål i första instans. Över distriktsdomstolarna finns åtta överdomstolar och en Högsta domstol för hela riket.

- Utbildning
Den första lagen om skolgång kom 1872.
Barnen börjar skolan vid sex års ålder.
Innan dess har de flesta barn gått i förskola i 1–3 år.
Den obligatoriska skolan inleds med en sexårig primärskola och följs av en treårig lägre del av sekundärskolan. Den allmänna skolan är avgiftsfri.
Privata skolor förekommer i liten omfattning.
Den högre delen av sekundärskolan, som även den omfattar nästan alla elever, är treårig och eleverna söker in på betyg och efter intagningsprov. Ca 60 % av eleverna studerar på allmänna, universitetsförberedande linjer, övriga på yrkesinriktade linjer.

Många föräldrar är ofta beredda att betala avgifter för att deras barn ska kunna gå i väl ansedda skolor. Det är också mycket vanligt att barn vid s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Japan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-28]   Japan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9743 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×