Hinduismen

61 röster
82092 visningar
uppladdat: 2002-02-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ursprung – grundare - utveckling

Forskare har spårat Hinduismen tillbaka till år 3000 f.Kr. då den uppkom i Indus-dalen. Ordet Hindu tros komma från floden Indus, men det var först på 1200-talet ordet hindu började användas. Det uppstod då muslimer vandrade in i Indien och för att kunna skilja på sin egen tro och Indiernas.
En annan förklaring till hur ordet Hindu har uppkommit är då det kom invandrare från Persien som hade svårt att uttala S i Sindhu, som floden hette då. De sa istället Hindhu som senare utvecklades till just hinduismen.
Vad man känner till idag så har inte hinduismen någon speciell grundare eller trosbekännelse. Det är hur man lever som spelar någon roll, inte hur man tänker enligt hinduismen.

Idag räknar man med att cirka en miljard människor har hinduismen som religion. Främst är det i Indien, Sri Lanka, Nepal, Malaysia och Indonesien som hinduismen utövas. I Sverige idag finns det mellan fem- och tiotusen hinduer.


Heliga skrifter

Inom hinduismen finns det sex heliga skrifter som alla är skrivna på sanskrit, ett numera utdött talspråk men som ofta används då man skriver eftersom det är viktigt att alla ska kunna förstå, vilket kan vara svårt med alla olika språk som finns i främst Indien.
En av de heliga skrifterna är de fyra Vedaböckerna; Rigveda, Samaveda, Yajurveda och Atharveda.

Andra heliga skrifter är Upanishaderna, som innehåller filosofiska texter, och Bhadgavad-Gita, huvudkälla till den i moderna tiders hinduistiska tänkande t.ex. Krisnarörelsen.
Puranas som innehåller mytologiska och genealogiska berättelser.


Världsbild

Hinduernas världsbild utgår från att världen och universums utveckling är evig och att samma förlopp upprepas gång på gång. Med det menas att världen inte har någon början eller något slut, allt går bara runt i en cirkel med skapelse, uppbyggnad, förstörelse och undergång. För att sedan börja om på nytt med skapelse osv. Var och en av dessa perioder vara dock i miljontals år vilket gör att vi nu är inne i förstörelsen.


Gudsbild

Hinduerna har metsadels en polyteistisk gudssyn och det finns ca 330 miljoner gudar. Orsaken till att det finns många gudar är att varje liten by i Indien har en eller flera egna gudar som de dyrkar. De flesta gudar avbildas med fyra armar. Hinduerna tror även på panteism vilket innebär att gud finns i allt. Det finns dock några gudarna som dyrkas av alla. De största av de är:

Brahma brukar även kallas skaparen. Trots att det var han som skapade hela universum och att han är visare än alla andra gudar dyrkas han knappt alls längre. Brahma har en hustru, Sarasvati, som är vishetens och lärdomens gudinna.

Vishnu kan visa sig på jorden i flera olika personer, de mest framstående är Rama och Krishna. Han främsta uppgift är att upprätthålla världen och skapelsen, detta gör honom till en god och vänlig gud. Gudinnan Lakshami är Vishnus hustru, hon är rikedomens och lyckans gudinna.

Sihva är förstörarens gud, men även fruktbarhetens. Han avbildas ofta dansandes med många armar och ben av hinduerna. Tillsammans med Pavati har Sihva en son, Ganesha, som är skyddsgud för skola och studier. Han avbildas ofta med ett elefanthuvud.


Människosyn

Hinduernas människosyn bygger på att allt det vi uppfattar som materiellt med våra sinnen bara är ett sken. För att kunna förstå världen måste varje människa skaffa sig kunskap om denna. Denna kunskap kan man nå på olika sätt, bl.a. genom meditation, studier eller genom att leva på ett moraliskt, hängivet och kärleksfullt sätt.

Enligt hinduismen är den grundläggande sanningen om verkligheten: ALLT ÄR BRAHMAN. Brahman brukar vanligtvis översättas som ”det gudomliga” eller ”allsjälen” vilket visar att hinduismen är panteistisk, dvs. allt har gudomlighet. Inom sig har varje människa en själ, atman, som har en liten del av den andliga verkligheten brahman inom sig. Detta gör att allt levande är besjälat med varandra. Vår själ har funnits i många kroppar innan den vi har nu och kommer med största sannolikhet att fortsätta varandra från kropp till kropp, detta kallas reinkarnation. Detta kretslopp då själen fortsätter att leva beror på karmas lag som bestämmer hur du ska återfödas i ditt nästa liv beroende på hur många goda respektive dåliga sidor du visat under ditt nuvarande liv. I detta kretslopp, samsara, strävar en hindu efter att slippa återfödas till den materiella världen igen. Världen ses som en illusion i maya. När detta sker uppnås moksha vilket betyder att du har kommit till att nå den slutliga befrielsen och frälsningen som den medför.

Moksha kan uppnås på flera olika sätt, de vanligaste är dessa:
-Bhakti (hängivenhetens väg) – man sjunger sånger och dyrkar krishna väldigt starkt.

-De goda gärningarnas väg – man ska vara vänligt mot allt och alla runt omkring sig.

-Jainismen – tror på en värld helt utan våld, nästan ingen gudatro ingår alls här.

-Kunskapens (vishetens) väg – man studerar och lär sig så mycket som möjligt för att tillslut komma till insikt om moksha.

-Försakelsens väg – man väljer att leva ett liv som fattig och ägnar sig inte allas åt någon form av jordisk njutning.

-Yoga – man övar upp sina sinnen för att bli medveten om guds närvaro.


Kastsystemet

Det indiska kastsystemet är uppbyggt i fyra huvudkategorier där varje kast har så kallade underkast, jati. Allra lägst är de oberörbara vilka lever i slummen och utför de lägsta sysslorna i samhället. Det var för dessa personer Gandhi (1869-1948) kämpade. De fyra huvudkasten är:

Brahminer – präster
Kshatriyas – krigarna
Vaisyas – näringsidkare
Sundras – tjänarkasten

Varje person föds in i sin kasttillhörighet. Men vid ett giftemål mellan två personer från olika kast är det mannens kasttillhörighet som bestämmer vad hela familjen ska tillhöra.

Det är numera förbjudet att diskriminera någon på grund av dess kasttillhörighet i Indien. Men detta efterlevs väldigt sällan och speciellt på landsbygden är det vanligt med diskriminering. Trots att det förekommer diskriminering kan hinduerna inte ta bort sitt kastsystem. Detta beror på att karmas lag gäller. För att veta hur nära brahman varje person är behövs det i samhället. Har man levt ett bra liv hamnar man i ett högre kast.


Kvinnosyn

I Indien har kvinnorna i alla tider sätts som lägre stående än männen. Det är mannen som bestämmer inom hemmet och det är han som ska ta hand om sina föräldrar och tända likbålet vid deras död.
Något som också förekommer är s.k. brudbränning vilket innebär att mannen tänder eld på sin fru för att han får för lite hemgift. Antingen så dör kvinnan eller så blir hon svårt brännskadad. Vid båda fallen är det mycket svårt att fälla mannen eftersom kvinnan i de fall då hon överlever blir hotad att inte berätta hur det har gått till.
Något som också förekommer är mord på små bebisar, då främst flickor. Allt detta för att kvinnan är mindre värd än mannen.
Men man ska tänka på att det är långt ifrån alla hinduer som sysslar med sådan här saker, de flesta lever ett normalt liv med sin kvinna.


Kult

Den hinduiska religionen bygger inte sin religion på regelbundna gemensamma böner och andakter i tempel utan istället har man ett altare eller ett helt rum i hemmet som är gjort för böner, s.k. puja. På altaret finns bilder på just den eller de gudar som man dyrkar, rökelser, blommor och plats för att ställa mat och andra offergåvor på.

På morgonen startar man dagen med en andakt som går till på följande sätt:
Hindun stiger upp före gryningen, vänder ansiktet mot öster och uttalar namnet på sin speciella gud. Därefter skvätter han vatten runt kroppen, reglerar andningen och åkallar gudomligheten genom att beröra benen på olika ställen.

Genom att göra detta försöker han identifiera sig med gudarna, förverkliga sitt verkliga jag och få det onda han gjort att straffa honom mindre. Vid dessa andakter offrar man mat och klär gudabilderna i vackra kläder. Liknande andakter sker vid middagstid och senare på kvällen.


Etik

En hindu får inte döda något levande vilket gör att de flesta är vegetarianer. De som äter kött är de lågkastiga eftersom de redan är så långt ner i samsara att de inte kan komma lägre, men de kan inte heller ta sig uppåt.

Stjäla, dricka alkohol och ljuga är något av det värsta en hindu kan göra. Gör man något av detta straffas man hårt genom att backa ett steg på väg mot odödligheten.

Det viktigaste för en renlärd hindu är att älska och bry sig om alla i sin omgivning. Man ska hjälpa de som är svaga och visa respekt för sin föräldrar och åldringar. Det är även viktigt att delta i riter och fester runt gudarna och att offra till dessa.


Shanti Devi

1902 föddes Lugdi Devi i staden Mathura. 1925 födde hon en son men några dagar efter förlossningen avled hon. Cirka ett år senare föddes Shanti Devi i Delhi och hon säger sig ha varit Lugdi Devi i sitt tidigare liv. Hon minns sitt tidigare liv in i minsta detalj.

Detta gjorde att Mahatma Gandhi började intressera sig för lilla Shanti som vid det här laget var nio år. Han tillsatte en kommission som hade i uppgift att kontrollera huruvida Shanti talade sanning eller ej. De begav sig tillsammans med Shanti till Mathura och redan på tågperrongen kände Shanti igen en av sina bröder och hon började prata med denne. Under tiden i Mathura visa Shanti upp sitt hus och pratar med ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hinduismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2004-11-03

  Det var bra samling av faktan

 • Inactive member 2005-02-09

  Bra arbete.

 • Inactive member 2007-10-04

  Lätt läst. Jätte bra jobb..

 • Inactive member 2007-10-09

  Absolut ett bra arbete! Fakta

 • Inactive member 2012-12-06

  Bra arbete! Starkt jobbat!

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-15]   Hinduismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1065 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×