PAPPOR I KRIS-EN SAK FÖR VÅRDEN?

2029 visningar
uppladdat: 2007-06-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med föreliggande studie är att kartlägga och analysera pappors psykiska hälsa samt val av stress- och copingstrategier i samband med att deras barn insjuknat i långvarig kronisk sjukdom. Jag avser att göra jämförelser mellan papporna för att se om det finns skillnader i användandet av copingstrategier beroende på när sjukdomen uppträder, barnets ålder, pappornas utbildningsnivå, etnicitet osv. Mitt intresse är också att undersöka om dessa pappor känner sig nedstämda eller deprimerade utifrån att deras barn är sjukt eller om det finns andra faktorer som påverkar pappornas psykiska hälsa. Totalpopulationen bestod av 120 pappor till barn och ungdomar (födda 89- 06) diagnostiserade med inflammatoriska mag- tarmsjukdomar. 52 pappor deltog i studien. Alla barnen är aktuella på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Testbatteriet bestod av formulären Self Rated Health, Brief Cope samt Becks Depression Inventory. Resultatet av studien innebär att papporna inte verkar särskilt deprimerade utan att de till och med visar en lägre grad av depression än genomsnittet av medelålders personer i Sverige idag. De flesta av papporna verkar ha en god hälsa, hälften av papporna tycker att barnets sjukdom påverkar dem inget eller ganska lite, och hälften uppfattar tvärtom att det betyder ganska mycket för deras övergripande psykosociala situation. Papporna uppger vidare att det finns andra faktorer som påverkar deras livssituation, som arbetsliv, fysisk hälsa och relationer. Gällande copingstrategier är den mest anv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: PAPPOR I KRIS-EN SAK FÖR VÅRDEN?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-28]   PAPPOR I KRIS-EN SAK FÖR VÅRDEN?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12568 [2024-07-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×