En skola för alla: verklighet eller utopi?

2 röster
2767 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under de senaste hundra åren har skolan förändrats från att ha varit en skola för vissa till att bli en skola för alla. I och med denna förändring har synen på elever förändrats, det inkluderande perspektivet ersatte det föregående som var segregerande. Det inkluderande perspektivet innebär att eleven i största möjliga utsträckning ska få sin undervisning individualiserad i sin ursprungliga miljö. Sociala effekter anses som mycket viktiga för barn och ungdomars lärande och utveckling. Vi kan se att utvecklingen har skett, frågan för oss blir då: Varför? Detta leder oss till rapportens syfte. Som är att undersöka varför inkludering har blivit ett eftersträvans mål samt att titta på hur implementeringen fungerar i verkligheten. Frågor vi avser svara på är (1) Varför har inkludering kommit att bli ett eftersträvansvärt mål? (2) Hur har implementeringen av en skola för alla och det inkluderande perspektivet fungerat i verkligheten? (3) Vilken ideologisk koppling finns till inkluderingsperspektivet? (4) Vilken människosyn är rådande? För att svara på den frågan stödjer vi oss på pedagogiska teorier såsom Piaget och det sociokulturella perspektivet men även Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Den andra delen av syftet ska besvara hur det gått att implementera detta i verkligheten. Policyanalysen ska där hjälpa oss att analysera bilden av verkligheten. För att uppfylla syftet ska vi genomföra litteraturstudier samt intervjuer. Det vi kunnat se vi vår studie är att det sociokulturella perspektivet har spelat en stor roll för inkluderingens utveckling, där ses gemenskap och det kulturella som viktiga byggstenar i utvecklingen. Implementeringen av det inkluderande perspektivet har haltat, lärare har fått dåliga direktiv samt för lite resurser. Den ideologiska koppling vi kunnat se är dels till liberalismen dels till reformistisk socialism. Den sistnämnda är den som främst stämmer överens med en skola för alla. Människosynen i skolan är starkt präglad av den rådande ideologins syn som menar att människor är jämlika och olikheter ska utjämnas. Slutsatser vi kunnat dra är att inkluderingen är en god tanke som syftar till att alla elever ska få samma möjligheter till att lyckas i skolan. Dock fungerar det inte som planerat. Lärarnas ansträngningar räcker in...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En skola för alla: verklighet eller utopi?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   En skola för alla: verklighet eller utopi?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13641 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×