Vänsterpartiets väg till väljarna

2668 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den här uppsatsen handlar om Vänsterpartiet, tidigare Vänsterpartiet Kommunisterna och vilka val de har gjort när det gäller relationen mellan ideologi och röstmaximering. Vänsterpartiet kommunisterna balanserade ofta strax ovanför 4 Procentspärren. Efter namnbytet 1990 kom Vänsterpartiet att öka sin andel av manskåren, för att 1998 göra sitt bästa riksdagsval någonsin. Vi har genom kvalitativa studier av partiprogrammen från 1987, 1996 och 2004 försökt att finna orsaker till denna framgång. Vid vår undersökning har vi fokuserat på vad i dessa partiprogram som kan sägas vara förenligt med rational choice teorin respektive marxism- leninism. Det senare anser vi motsäger rational choice och röstmaximering. Utifrån resonemanget har vi dragit konklusioner om hur partiet har agerat med avseende på rational choice teorin, vilken vi anser vara den normala teorin för ett politiskt parti att följa. Vi har funnit att partiprogrammet från 1987 är tydligt Marxist- Leninistiskt till sin karaktär. De som sannolikt skall attraheras av politiken i programmet är folk som anser sig tillhöra vänsterflygeln av arbetarklassen, samt en ideologiskt upplyst grupp som gillar Marx och Lenins budskap. Förhållandet är påfallande annorlunda i partiprogrammet från 1996. Vänsterpartiet anser sig då vara ett socialistiskt parti som breddat sin socialism med en feministisk inriktning. Programmet från 1996 har klara inslag av röstmaximering enligt rational choice. Partiet försöker tydligt attrahera nya väljargrupper. Vi kan konstatera att programmet 2004 riktar sig till ett flertal väljargrupper, nya likväl som gamla, enligt rational choice resonemanget. Samtidigt så uppfattar vi det som att förekomsten av marxist-leninistiskt retorik är mer framträdande än i partiprogrammet från 1996 och att partiet inte är lika röstmaximerande jämförelsevis. Partiprogrammet ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vänsterpartiets väg till väljarna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Vänsterpartiets väg till väljarna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13645 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×