BARNETS BÄSTA! Ett verktyg för pressen

1875 visningar
uppladdat: 2008-02-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Begreppet ”barnets bästa” har lite olika betydelser beroende från vilket perspektiv man väljer att betrakta det. Vi blev intresserade av pressens skildring av ”barnets bästa” i de fall där socialtjänsten är involverad då det är denna bild som kommuniceras till allmänheten. Såvitt vi känner till har inte detta undersökts tidigare och blir vetvärt för att det berör socialsekreterare och påverkar socialtjänstens arbete när det gäller barn. Påverkan sker, om inte direkt så i alla fall indirekt via opinionsbildning och attityder gentemot socialtjänsten och deras tolkning av ”barnets bästa” i enskilda ärenden. Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva hur och i vilka sammanhang begreppet ”barnets bästa” skildras i pressen i de fall där socialtjänsten är involverad. För att ta reda på detta har vi haft fyra frågeställningar till hjälp som lyder: Hur skildras barnets bästa? Vilket/vilka budskap finns i artiklarna? Vilka aktörer nämns i artiklarna och hur skildras de? samt Hur är artiklarna uppbyggda? Vi har använt oss av kvalitativ textanalys som metod. Vår förståelseram bestod av tolkningen av ”barnets bästa” utifrån olika perspektiv, en tolkning av pressen, journalistikens dramaturgi, dualism, social konstruktivism samt socialtjänstens sekretess. Urvalet av artiklar har skett med hjälp av Presstext och Mediesök, där fick vi sammanlagt 67 träffar på sökorden ”barnets bästa” och ”socialtjänsten” gällande perioden 2005 - 2007. Vi valde ut sex av tidningsartiklarna för vår analys. De utvalda artiklarna var nyhetsjournalistik. Vi valde bort debattartiklar och ledare för vi var intresserade av att se hur journalistkåren skildrade ”barnets bästa”. För att begränsa oss ytterligare valde vi också bort de artiklar som rörde boende, vårdnad och umgänge samt de som berörde flyktingärenden. Våra slutsatser är inte generaliserbara men vi kunde dock se flera mönster i artiklarna: • Begreppet ”barnets bästa” används som ett verktyg för att ge socialtjänsten kritik • Begreppet ”barnets bästa” står odefinierat i de flesta fall när det används i artiklarna • Artiklarnas huvudsyften är att förmedla att socialtjänsten inte sett till ”barnets bästa” • Begreppet ”barnets bästa” återfinns i våra artiklar i ett dramatiserat sammanhang • Merparten av arti...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: BARNETS BÄSTA! Ett verktyg för pressen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-06]   BARNETS BÄSTA! Ett verktyg för pressen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14386 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×