Medea och Medeas Barn

14 röster
59307 visningar
uppladdat: 2004-05-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte och Metod
Syftet med uppgiften var att undersöka intertextuella kopplingar mellan olika litterära verk, jag valde att analysera sambanden mellan Euripides antika tragedi "Medea" och Lysanders ungdomspjäs "Medeas barn”. För att kunna jämföra verken genomförde jag en utförlig analys av "Medea" med kompendiet "för analys och tolkning av prosatexter" som utgångspunkt.
Jag utgick också från detta papper när jag undersökte intertextualiteten och "Medeas barn" eftersom att man oundvikligen berör verkets inspirationskälla när man analyserar det.

Analys och tolkning av "Medea"
Medea är en antik tragedi författad av den athenske dramatikern Euripides år 431 f. Kr. Euripides var en av de första författarna som intresserade sig för den kvinnliga själen och i många av hans pjäser är just kvinnan det centrala temat. Han var också influerad av sofistiken, en filosofisk lära som var populär i Grekland under 400-talet f. Kr.

Fabeln
En kvinna har blivit förälskad i en man som kommit till hennes hemland för att erövra en skatt som tillhör hennes far. Hon hjälper honom med uppdraget och flyr sedan, under flykten begår hon fruktansvärda dåd och har genom sina handlingar förrått sin familj och sitt land. Hon ger upp allt för sin kärlek till honom och mördar till och med sin egen bror. De slår sig till ro, gifter sig och får två barn. Men mannen är svekfull och överger hustru och barn och gifter in sig i en konungafamilj för att kunna bli tronarvinge. Läsaren får sedan följa hur den övergivna och desperata kvinnan offrar allt för att få sin bittra hämnd på mannen.

Tid och rum
Dramat är konsekvent vad gäller tid och rum. Allt sker i kronologisk order och utspelar sig i Jasons och Medeas hem på ön Korint i Grekland. Den är skriven ur den helt utanförstående observatörens perspektiv, detta är också relaterad till det faktum att eftersom det är en pjäs utspelar sig handlingen i nutid då skådespelaren kommunicerar direkt med publiken.

Personerna
"Medea" handlar som titeln indikerar om Medea i egenskap av kvinna. Det är hennes karaktär som är den enda viktiga, bikaraktärerna ifyller endast handlandets funktion och är i sig egentligen ointressanta.
Medea
Som jag tidigare nämnde är "Medea" en studie i det kvinnliga psyket, således är Medea dramats centrala person, både handling och rum är alltid bundna till henne. Faktum är att om man skulle spela Euripides drama så skulle Medeas rollinnehavare endast stiga av scenen en enda gång! Enligt den grekiska mytologin tillbad hon den mörka gudinnan Hekate och var både vis och trollkunnig. Hon är en komplex person; den älskande moder och hustrun, den hämningslösa häxan, självständiga kvinnan och den listiga och trollkunniga besvärjerskan. Hon är dotter till Kung Aeetes som lovar Jason det gyllene skinnet. När dramats samtida handling inleds är Medea redan förkrossad och reducerad till en hjälplös kvinna som ber om sin egen undergång. Trots det hon blivit utsatt för har läsaren svårt att känna empati, i alla fall upplevde jag det så, på grund av hennes grymma handlande. Under flykten från sitt land tillsammans med Jason dödar hon sin egen bror och hämnas på Jasons farbror Pelias genom att låta hans egna döttrar koka honom till dötts! Jasons svek fyller henne med ett outgrundligt hat och den djupaste förtvivlan. När Kungen av Korint, Kreon, förkunnar sitt beslut att landsförvisa henne och barnen inser hon att hon är utan asyl. Att vara landsförvisad från sitt eget land och inte erhålla amnesti från någon var under antikens Grekland det värsta som kunde drabba en människa. Hon är dessutom jagad för morden på sin bror och Jasons farbror Men när kungen av Athen, Aigeus, erbjuder henne en fristad, skiftar hennes karaktär från den förkrossade hustrun och modern till den hämningslösa besvärjerskan vars enda mål är hämnd. Medea inser genast att hon måste hämnas Jasons handlande genom att ta ifrån honom hans nya brud, mörda brudens far, Kungen av Korint, för att han landsförvisade henne och tvekar inte ens att ta livet av sina egna barn för att orsaka Jason den djupaste smärta. Medeas relation till Jason består av hat och åter hat, barnen ser hon inte och kung Aeetes landsförvisar henne. Hennes enda stöd är Amman och kvinnokören ifrån Korint som in i det sista försöker resonera vett med henne.

Jason
Jason kom enligt den grekiska mytologin till Medeas hemstad för att erövra det gyllene skinnet som tillhör Medeas far, Kung Aeetes. Historien om Jasons äventyr börjar i hans hemland där hans farbror Pelias tar över makten efter att ha störtat Jasons far Aeson från tronen. För att undanröja sin brorson Jason ur vägen skickar Pelias iväg honom på ett, till synes, omöjligt uppdrag. Det gyllene skinnet ägs av Kung Aeetes, Medeas far, som lovar Jason skatten om han först besegrar de två eldsprutande bronstjurarna som vaktar skatten och sedan sår en av drakarnas tänder och dödar krigarna som växer upp ur dessa. Med hjälp av Medeas magiska krafter klarar Jason proven. När de flyr och kommer hem till Jasons hemstad Iolchos, har Pelias fått Aeson att begå självmord vilket även förintar Jasons moder som dör av brustet hjärta. Som straff låter Medea Pelias döttrar tro att deras far kommer bli ung igen om de kokar honom, detta avskyvärda dåd upprör Iolchos invånare som jagar iväg dem. Jason gestaltar en svekfull och ärelysten prins som är villig att överge sin familj för makten efter att han tröttnat på sin hustrus bädd. Han är dramats syndare och samtidigt den yttersta symbolen för manlig fåfänga. Jason sviker Medea trots att hon begått fruktansvärda brott och blivit landsförvisad för att de skulle kunna leva tillsammans i frid. Han uppträder kyligt och likgiltigt emot Medea men visar under dramats gång samtidigt inget hat, med undantag för när hon mördar deras barn och hans brud. Han har mest ögon för sin nya brud och hennes far.

Kören
Som i alla antika pjäser finns en kör, i "Medea" utgörs den av kvinnor från Korint.
Kören agerar ofta som ett verktyg för att skapa diskussioner i "Medea" genom strofer och motstrofer, man kan se det som att den representerar den inre strid som pågår inom Medea mellan modersgestalten och hämnaren. Med andra ord agerar den som Medeas egen spegelbild, en motvikt, med vilken hon kan hålla långa diskussioner om beslut hon fattar.
Kvinnorna från Korint förstår Medeas lidande, men försöker ändå hindra henne ifrån att begå morden. Nedanför är ett exempel där Kören försöker uppmana Amman att hindra Medea från att mörda sina barn;
"Jag bjuder min vän i nöden
den redliga offerviljan.
Säg henne, att med öppen famn
Jag väntar din härskarinna.
Men skynda dig, innan hon utför sitt dåd
I en vrede, som gränsar till vanvett!" Sid.99, Medea

Barnen
Jason och Medeas barn har i princip inga repliker utan är endast bikaraktärer som i slutet blir ett verktyg för Medeas grymma hämnd.

Amman
Symboliserar tillsammans med Kören det kvinnliga förnuftet och är Medeas sista kontakt med sin modergestalt som hon själv förlorat. Amman är en enkel person och representerar den lägre samhällsklassen i dramat som förespråkar måtta.

"Den gyllene måttan är ytterst av allt,
det lär oss ett ordspråk som livet bestyrkt.
Men det som går utanför gränser och mått,
Aldrig i längden till människans gagn:
Ju större ett hus, desto större dess fall,
Om ödet vill slå det i spillror." Sid.96, Medea

Kung Auges
Kungen av Athen räddar Medea ur hennes desperata situation genom att erbjuda henne amnesti i sitt land. Han blir bestört när han hör hur Jason behandlat henne samtidigt som det kommer lägligt för honom själv då han inte har några arvingar. Han är storsint och förstående men samtidigt förslagen.
Stämning
Den psykosociala miljön och stämningen domineras totalt av Medeas sinnesstämning eftersom det är hennes själ som tragedin kretsar kring. Atmosfären är desperat, ångestfull, hatisk och döden är ständigt närvarande. Stämning beror på Jasons svek som ständigt gör sig påmint genom Medeas klagande stämma, men också på grund av Medeas egna handlingar. När kärleken för Jason övergår till hat inser hon vad hon har gjort mot sig själv genom att lämna sitt land och begå morden. Denna insikt gör henne inåtvänd och destruktiv.

"Åh,
jag arma som plågas av kval utan gräns.
Ve, ve mig! Åh, kunde jag bara få dö!" Sid.95, Medea
”Förbannade barn, må ni följa er far
och hela hans hus i fördärvet!” Sid.96, Medea
"Åh kunde mitt huvud av blixten från skyn
blott sprängas! Ty leva, vad tjänar det till?
För mig vore döden befrielsens stund,
min räddning ur tillvarons pina." Sid.97, Medea

Språk och stil
Stilnivån är, liksom i alla antika skådespel, hög och även om Euripides har fört ner språket till vardagen så är det något högtravande. Den antika känslan som präglar "Medea" uppstår då Euripides använder sig av den åldriga meningsuppbyggnaden och ord som ”skall”, ”ej” och ”ämna”. Ett exempel på hur meningsuppbyggnaden skiljer sig ifrån antik och modern text och även teatralisk och skönlitterär text, är när Euripides byter plats på verb och personliga pronomen. Till exempel på sidan 97 i "Medea" säger Amman;
"För vännernas tröstande ord hon vägrar att öppna sitt hjärta."
I en modern text skriver man givetvis det personliga pronomen efter verbet;
"...vägrar hon att öppna sitt hjärta"
Även Euripides frekventa användning av utrop och retoriska frågor bidrar väldigt mycket till den teatraliska känslan samt hans effektfulla och rikliga användning av bisatser.

"Vågspelet gäller: har en man av heder
Och ej en usling fallit på vår lott?
Skilsmässan gagnar ej en kvinnas rykte,
Hon har ej rätt att gå ifrån sin man." Sid.101, Medea

Det här stycket är representativt för språkets stilnivå och karaktär, det har den antika känslan och teatraliska atmosfären, de effektfulla bisatserna, den frekventa användningen av kolon och de ironiska frågeställningarna.
I Medea växlar författaren ständigt mellan de raka, vardagliga konversationerna och de nästan debattliknande, långa dialogerna där det ofta finns en tydlig gräns mellan agitatorn och försvararen. Euripides var något av en nyskapare och hade ett fritt förhållande till den jambiska trimetern som han använder sig av liksom alla hans samtida kollegor.
Språket är anpassat efter varje karaktär för att passa just deras personlighet och framhålla deras syfte.

Medeas språk kännetecknas av vemodiga och starka ord som till exempel ”pina”, ”fördärvet”, och ”begrava”.
Hennes klagan förstärks ofta av retoriska frågor och utrop;
”Förbannade barn, må ni följa er far
och hela hans hus i fördärvet!” Sid.96, Medea

Kören talar alltid i strofer eller vers skrivna på ett högtravande och teatralisk språk vilket kännetecknas av ord som ”smälek”, ”gudafödda” och ”fjärran”.
Talar ofta i frågor för att Medeas känslor och inre tankar ska framkomma.
Använder sig av olika stiliska figurer t.ex. anaforer och retoriska frågor.
”Jag hörde en stämma,
Jag hörde ett rop,
ett rop av förtvivlan.
Får kvinnan från Kolchis
Ej ro?” Sid. 5
Hör du, klara sol?
Hör du, jord,
den olycksaligas verop?
Vad är det för en vettlös längtan
du har till den mörka bädden?” Sid. 98, Medea.

Amman ställer upprepade gånger retoriska frågor till Medea;
”Ha gossarna del i det som fadern förbröt?
Ditt hat, skall det också gå ut över dem?” Sid.96, Medea

Övriga stilistiska figurer
Metaforer – ”Förryckt av kärleksgudens pil” Sid.92, Medea – Förblindad av kärlek
Liknelser ”Ögon och panna pressar hon mot jorden, döv som en klippa…” Sid.92, Medea
”Jag har ej moder, bröder eller släkt att fly till som en ankarplats i stormen.” Sid.92, Medea

Motiv och idéer
Medeas psyke är i centrum, från denna studie utgår man sedan för att också ta upp teman som hämnd, kärlek, kvinnans utsatthet och att vara ett offer för ödet. Euripides var inspirerad av sofistiken som hade något av en nihilistisk livsåskådning och ansåg att människan bara var ett offer för Gudarnas meningslösa nycker. Att vara ett offer för ödets makter är också ett centralt tema i ”Medea”. Kvinnans utsatthet blir som tydligast då hon räddas ur det djupaste mörker, av en man, Kung Aigreus. Trots detta representerar hon den självständiga kvinnan som trots allt inte finner sig i att bli respektlöst behandlad och förnedrad på grund av att hon tillhör det kvinnliga könet.

”Av alla väsen med förnuft och ande
är Kvinnan den mest beklagansvärd på jorden.
Vi köpa med vår hemgift som betalning
En make – en tyrann med envåldsmakt
Över vår kropp, vad ännu värre är.
Vågspelet gäller: har man en man av heder
Och ej en usling fallit på vår lott?
Skilsmässan gagnar ej en kvinnas rykte,
Hon har ej rätt att gå ifrån sin man.
Hon kommer till ett hus med nya vanor;
Själv får hon gissa – hemma har ju ingen
Lärt henne det – hur maken bäst behandlas.
Kan hon den konsten och ett människopar
Fromt böjer nacken under samma ok,
Är lyckan funnen. Annars hellre dö!
Trivs mannen ej i hemmet, går han ut
Och glömmer alla själens ledsamheter
hos någon ungdomsvän och god kamrat.
Men vi ha ingen annan än den ende.
Det sägs att kvinnans liv är utan fara,
Hon sitter hemma, mannen går i krig.
Falskt! Hellre vill jag stå i tre bataljer
bak skölden än blott en gång föda barn.”
Sid.101, Medea

Intertextuella samband med "Medeas barn"
Medeas barn
"Medeas barn" är en ungdomspjäs författad av Per Lysander och Suzanne Osten 1975 och är som titeln antyder baserad på Euripides "Medea"( 431 f.Kr.) Skillnaden är att i "Medeas barn" har tonvikten flyttas ifrån det kvinnliga väsendet och Medea, till hennes barns mentalitet och reaktioner. Det är samma bakgrunds historia, samma tid och samma rum, samma karaktärer men fokus är som sagt på barnen. Man får på nära håll följa barnens tankegångar och handlande genom deras dialoger sinsemellan och med amman som fungerar som deras port till vuxenvärlden. Samtliga av Medeas repliker i "Medeas barn" är tagna direkt ur "Medea". Lysander och Osten har enbart författat dialogerna som sker i barnens värld, när Medea träder in i handlingen är även Jason och Amman tilldelade repliker ur Euripides drama. Även slutet lyckas Lysander återknyta till "Medea".

Bakgrunds historien, prologen, är densamma som i "Medea", bara något avdramatiserat då Lysander strukit de blodigare delarna vilket är logiskt med tanke på att det är en ungdomsteater.
Fabeln
En konungadotter har blivit förälskad i en grekisk prins och som kommit för att erövra ett gyllene skinn. Prinsessan hjälper den grekiska prinsen att ta det gyllene skinnet men de tvingas fly eftersom hennes far, kungen, blir vred. De gifter sig, får barn och slår sig till ro. Men den grekiska prinsen är svekfull och lämnar fru och barn för en annan kvinna. Man får sedan under ett dygn följa barnens reaktioner och deras strävan efter att förstå och greppa det som händer runtomkring dem.

Dramat är otroligt skickligt omskrivet, perspektivbytet känns helt naturligt och författaren lyckas verkligen penetrera barnens innersta. Samtliga av Medeas repliker i "Medeas barn" är, med undantag för sista scenen, tagna ur "Medea" vilket i hög grad bidrar till trovärdigheten i "Medeas barn”. Handling och rum är i Euripides drama helt bundna till Medea, därför skiftar Lysander tillbaks till replikerna från ”Medea” varje gång hon träder in i handling och rum i "Medeas barn", på så sätt kan det som sker i Lysanders pjäs förefalla vara precis det som skedde i Medeas barnkammare.

Personer
Medeas barn är som jag tidigare nämnde har tonvikten flyttats ifrån Medeas karaktär till hennes barns karaktärer, Lilljason och Lillmedea. Temat i "Medeas barn" är därför inte kvinnans utsatthet utan barnens. Som ett resultat av detta temabyte skiljer sig karaktärernas vikt och roll markant från Euripides "Medea".

Medea
I "Medeas barn" är Medea en betydligt mer enkelspårig person, hon är endast den nedbrutna modern som inte ser en väg ut ur eländet. Hennes repliker är som jag tidigare nämnde tagna direkt från "Medea" men det är medvetna val som Lysander har gjort för att visa vilken Medea han framställer. Hon är lika desperat, lika fylld av hat som i "Medea", men fortfarande bara en vanlig tvåbarns mor som blivit sviken, knappast kapabel att mörda någon. Hon är så förkrossad och fylld av ångest att hon knappt märker barnen och inte heller Jason kan hon kommunicera med eftersom hon fylls av ilska när hon ser honom.

Jason
Jasons roll är reducerad till en fadersroll, han spelar en splittrad gestalt som slits mellan sin nya fru och Medea och deras barn. Även fast han förlorat sina känslor för Medea älskar han fortfarande barnen. Han är inte lika frånvarande som Medea men är ändå oförmögen att lyssna på barnen.
Kören
Körens strofer i "Medea" har i "Medeas barn" ersatts och delats upp i kortare sångstycken och lösryckta repliker framförda av Medea, Amman eller som bakgrundsång.
"Hör du klara sol,
hör du jord,
den olycksaligas verop" Medeas barn

Lilljason och Lillmedea
Jason och Medeas barn, Lilljason och Lillmedea, är huvudkaraktärer i Lysanders pjäs.
De är förvirrade över sina föräldrars beteende som inte heller tar sig tid att förklara för dem vad som sker. Resultatet blir då att barnen får skuldkänslor och blir till och med självmordsbenägna. Den enda vuxna de har en bra relation med är Amman, Medea är frånvarande till sinnet och ser inte barnen och Jason är större delen av tiden hos sin nya fru.

Amman
Då Jason och Medea är alltför upptagna blir Amman barnens enda koppling till vuxenvärlden.
Hon är snäll och förstående och gör sitt bästa för att lindra barnens lidande. Hon dock nog av Jasons och Medeas behandling av barnen i slutet av pjäsen och lämnar familjen. Hennes syfte i Lysanders pjäs påminner om Ammans roll i ”Medea” eftersom hon är den som förstår och försöker hjälpa barnen i Medeas barn och Medea i Euripides pjäs.

Språk och stil
Språket är anpassat för yngre människor både eftersom ”Medeas barn” riktar sig till en annan publik och för att pjäsen ska bli trovärdig. Den stilistiska nivån är låg och språket passande vårdslöst. Här är ett typexempel på hur Lysander konstruerar ett stycke av flera skilda verser från "Medea";
"För mig har detta oerhörda slag krossat
mitt hjärta. Jag vill dö. För mig har livet
ingen tjusning kvar, o väninnor. Han som var
allt för mig - o, ni förstår - förvandlad till en
skurk min egen make! Av alla väsen
med förnuft och ande är kvinnan mest
beklagansvärd på jorden. Vi köpa med
hemgift som betalning en make - en
tyrann med envåldsmakt.”
sidan 18, Medeas Barn

I ett stycke i ”Medeas barn” blir kontrasten mellan språket i "Medea" och "Medeas barn”, tydligt då Lysander väldigt skicklig har skrivit en sång vars text varje rad skiftar från att vara nykomponerad (fetstil) till den ursprungliga texten från "Medea”. Moderniseringen och den språkliga anpassningen blir också tydlig, jämför t.ex. "förskjuta" med "stuckit", eller "smaka" med "käka".

"Nu råder hat och ömma band har brustit." (Medea)
Dom gillar inte varandra längre
"Jason förskjuter både barn och hustru" (Medea)
Han har stuckit hemifrån
"och firar bröllop med sin nya brud"(Medea)
Glauke alltså
"dotter till Kreon, kungen i vårt land” (Medea)
Ja, det där förstod ni va?
"Medea hon smakar ingen föda"(Medea)
Hon har slutat käka
"Ligger bruten av sorg,
och smälter bort i hejdlös gråt"(Medea)
som en snögubbe
"...hon vrider sin bleka hals..."

En stor del av den texten i "Medeas barn" som är författad av Per Lysander och inte tagen från "Medea" är dialogen mellan Lilljason och Lillmedea. Deras språk är givetvis väldigt barnsligt och talspråksaktigt och karakteriseras av ord som "inge", "nähä", "nix",
De långa stroferna skrivna på vers i "Medea" har ersatts av enklare barnsliga verser med rim, som till exempel den på Sidan. 19.

”Du har det bra du som är hund och
inga föräldrar har,
du har det bra som är barn och inga
föräldrar har kvar
du har det bra du som är hund och
inga känslor har kvar,
du ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Medea och Medeas Barn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-09-01

    oerhört bra arbete!

  • Inactive member 2008-01-26

    Ger mig bra tips inför mitt ar

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-17]   Medea och Medeas Barn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2891 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×