Chile

29 röster
40834 visningar
uppladdat: 2002-12-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
INLEDNING

República de Chile, en stat I Sydamerika med sina 756 945 km eller som hela Sverige och Norge. Chile blev självständig stat år 1818. Chile är mindre än 20 mil bredd I genomsnitt och är 430 mil långt och därmed tre gånger längre än Sverige och längst I världen. Chile når också längre söder ut än något annat land på jorden.
Chile har sin långa kust mot väst där stilla havet ligger, mot öst Argentina och mot norr Bolivia och Peru. Dessa länder och hav är Chiles granländer. Till Chile tillhör också Påskön I stilla havet och Juan Fernandezöarna, där förebilden Robinson Crusoe, Alexander Selkirk var strandsatta 1704-09. Chile har också delar av Antarktis.


FAKTA OM CHILEHuvudstad: Santiago

Statsskick: Republik

Antal Invånare: 14,4 milj ca

Yta: 756 945 km

Religion: Katoliker

Språk: Spanska

Nationalitetsbeteckning: Chilienare

Valuta: 100 Pesos =1,80 SEK (februari 1998)

Övriga större städer: Concepción, Viña del mar, Valparaíso


GEOGRAFI

Det mest utmärkande draget I Chiles geografi är landets långsmala form. Det sträcker sig längst Sydamerikas väst kust som en 430 mil lång landremsa. Genom Chile löper två bergskedjor I nor-sydlig rikning. Den ena utgörs av de chilenska Anderna längst östgränsen med höjder på mer än 5 000 meter I norr. Den andra bergskedjan löper längs stillahavskusten med toppar som är lägre än 2 000 meter över havet. De chilenska anderna som utgör en effektiv gränslinje mellan de båda länderna, Chile - Argentina, innefattar många slocknade vulkaner, som Llullailaco, 6 739 meter över havet och Ojos del Salado, 6 893 meter över havet, som också är Chiles högsta berg.

Mot söder avtar bergskedjan i höjd, topparna där är täckta av glaciärer och oftast slocknade vulkaner eller aktiva vulkaner. Bergskedjan består huvudsakligen av yngre mesozoiska och bertiära sediment. Under vulkanisk aktivitet kom ryoliter och daciter som skulle komma att ingå I bergskedjan, som därvid också erhöll rika förekomster av malmer som t ex koppar, silver, järn och mangan. Kustbergen löper som en hög rygg mellan fastlandet och kusten med toppar som I regel är under 2 000 meter över havet. I sin norra och mellersta del byggs bergen av paleozoiska och mesozoiska graniter samt av metamorfa berg arter som kom under den Alpina veckningen.

I den södra delen utgörs berggrunden av äldre paleozoikum. På grund av den topagrafiska uppbyggnaden sker avrinningen mot väster. Floderna är korta men rika på fall; I det norra delen ligger den längsta floden Loa som är 440 km lång, och I söder Bío Bío den, vatten rikaste, med en vattenföring på 480 m /s.


KLIMAT

Chiles fastland klimat kan delas in i fem zoner: ökenklimatet I norr från den Peruanska gränsen till Atacama öknen I centrala delen av det arida området. Medeltemperaturen för sommaren är omkring 30 grader och når på vintern nattetid ned till fryspunkten. Nederbörden saknas nästan helt eller faller endast enstaka år. Arica som ligger I detta område får bara 0,6 mm/år. Nederbörden ökar något mot söder, mellan copiapo och Illapel och detta område kallas för steppklimat.

I mellersta Chile härskar ett varmtempererat klimat av medelhavstyp. Under sommaren ger högtrycket vackra och soliga dagar, medan lågtrycket under vintern medför molnigt väder och frontnederbörd, 300 - 500 mm per år. Detta klimat är gynnsant för jordbruk av mediterran typ med produkter som vindruva, aprikos, melon och persika.

Södra delen av Chile står helt under inflytande av polar fronten och får därför ett fuktigt tempererat kust klimat. Medel temperaturen under sommaren I det sydligaste öarna är under 10 grader och under vintertid går den inte under 0 grader.
Den klimatregion som jag hittills inte har nämnt är den som tillhör Andernas huvudkedja och som kallas bergsklimat. Temperaturförhållandena bestäms här främst av höjdläget, liksom nederbörden, medelnederbörden håller sig på 2 500 mm per år men på vissa ställen når upp till
5 000 mm.


GEOGRAFI OCH KLIMAT

Angränsande länder: Peru, Bolivia Argentina
Tid: Svensk -5timmar
Huvudstad: Santiago
Medeltemperatur/dygn: Santiago 8 grader C. (juli), 19,5 grader C (jan)
Medelnederbörd/månad: Santiago 61mm (juli), 2mm
(jan)
Högsta Berg: Ojos del Salado (6 870 m.öh)
Lägsta flod: Loa (44 mil)
Största sjö: Lago Llanquihue (540 km)


Politik

Chile är en demokratisk republik, presidenten måste vara född I Chile och ha fyllt 40 år. Presidenten, som är både stats-och regeringschef, väljs I direkta val för en mandatperiod av fyra år och får inte väljas om omedelbart. Om ingen kandidat får absolut majoritet I en första valomgång blir det ytterligare en valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster. I presidentvalet I december 1989, det första demokratiska sedan 1970,segrade kristdemokraten Patricio Aylwin.

Parlamentet består av senat och deputeradekammare. Senatorerna, som väljs för perioder om åtta år, kan vara direkt valda (38 stycken) eller utnämnda av olika institutioner (9 stycken). Dessutom har de expresidenter vilka utövat ämbetet I minst sex år rätt att ingå I senaten. Deputeradekammaren består av 120 direkt valda ledamöter.

Det är obligatoriskt att rösta, för de som inte gör det måste betala böter. Rätt att rösta har alla chilenare som fyllt 18 år och som inte har dömts till fängelsestraff.Politiken som fördes före militärdiktaturen liknar den nuvarande demokratiskapolitiken med vissa förändringar.
Det kristdemokratiska partiet (Partido demócrata Cristiano,PDC, bildat 1957) är, som tidigare, Chiles största parti. PDC strävar efter ett samhälle inspirerad av kristna värderingar med en blandekonomi samt mindre klasskillnader.


HISTORIA

Spanjorernas erövring av landet Chile var en följd av erövringen av inkariket. En av Perus erövrare, Diego de Almagro som trodde att det fanns rika guldfyndigheter söder om Atacama öknen och marcherade dit med en väl rustad expedition. Efter lång tid och hårt arbete kom de till Chile 1536 men fann ej de rikedomar som de förväntade sig och avbröt försöket efter några månader. Chile var då befolkat av omkring 1 miljon indianer, som tillhörde många olika stammar men talade till större delen samma språk, Mapuche. Drygt halva Chile hade tillhört inkariket om det inte hade varit för de krigiska Araukanerna skulle inka folket erövrat hela Chile. År 1540 gjorde Pedro de Valdivia ett nytt försök att etablera sig I landet. Vid Mapochofloden, grundade Pedro och hans män år 1541 Santiago och de kommande åren skulle det byggas fler städer som La Serena, Concepción ochValdivia. Det var lätt att kolonisera Centrala Chile men I söder möte spanjorerna motstånd av araukanerna som tidigare hade stoppat inka folket. Spanjonerna fick aldrig riktigt kontroll där.

Spanien ockuperades av Frankrike (1808-14), då kolonierna lämnades och Chile befrias. Men spanien får åter kontrollen över Chile år 1814. Fyra år senare 1818 besegras spanjorerna av en Argentinsk-chilensk armé under ledningen av den argentiske Generalen San Martín.
År 1818 utropades Chile som självständig stat. Chile gick igenom en kort period av inre strider som en ny stat, men redan 1830 hade det stabiliserat sig och vi fick en centraliserad och konservativ oligarkisk regim till 1837 ledd av Diego Portales. Det som gjorde Chile till ett undantag I latinamerika var ett snabbt fungerande statsapparat.


BEFOLKNINGEN

Drygt 91% av befolkningen bor I städerna, ungefär 1/3 av Chiles befolkning bor I Santiago med förstäderna. Chiles befolkning är väldigt ung; 1/3 är 15 år eller yngre. Landets födelsetal (22%) och dödstal (6%) är låga men den naturliga folk ökningen är 1,6% per år.

Befolkningen består mest av mestiser, 60-70% dvs personer av blandad europeisk och indisk härkomst, men de som enbart kommer från Europa är 1,5%, främst vita.

Medellivslängden I Chile beräknas var 71 år för män och 78 år för kvinnor. Chile har en hög procent läskunniga (95%), jämfört med de andra länderna I latinamerika.


SPRÅK

Officiellt språk är spanska. Mapuche, som tillhör språkfamiljen araukiska, talas av de nutida ättlingarna till araukanerna. Denna språkliga minoritet, som uppgår till ca en kvarts miljon individer, lever I reservat I provinsen Cautin I södra Chile. I bergstrakterna I norra Chile vilka gränsar till Peru och Bolivia och en gång låg inom inkarikets gränser, talar indianbefokningen quechua.

Namnet Chile antas härstamma från ordet "Chilli", som på (det indianska) aymaraspråket betyder "där landet tar slut".


FLAGGAN

Flaggan fastställdes officiellt 1817. Till färgsättning och mönster påminner den om USA:s flagga. Förklaringen är att den komponerades av en amerikansk officer, Charles Wood, I frivillig tjänst I Chiles armé. Färgerna har även tradition från landets urbefolkning, araukanerna, som bar skärp i blått-vitt-rött. I en senare tids symboltolkning står det vita fältet för Andernas snö, det blå för himlen och det röda för frihetskampens blodsoffer. Stjärnan ses som symbol för framtiden.


RELIGION

Den stora majoriteten av chilenare är katoliker, 77%, men sedan 1970 har många fattiga till större delen gått över till protestantiska samfund, främst pingstkyrkor.
Redan på 1560 talet fastslog ett katolsk stift i Santiago.
Drygt 100 tusen indianer har motstått all form av kristen mission och håller fast vid sin traditionella religion, som är mycket lik
Schamanismen.

Staten och kyrkan samarbetade tills år 1925, då stat och kyrkan skyldes åt. Men den katolska kyrkan har fortfarande en stor inflyta I samhället. Katolicismen dominerar I skolans religion undervisning, kyrkan kont...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Chile

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-22

    Endast använt nationalencykope

  • Inactive member 2009-03-24

    kan inte nån skriva om Chile som republik?

  • Inactive member 2010-03-25

    DE HETER FANIMEJ CHILENARE!!!!!1111!!!ETT!!!111one!!!!

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-27]   Chile
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1466 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×