Danmark - ett vänligt sinnat grannland?

1 röster
9105 visningar
uppladdat: 2003-01-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1.Beskriv förhållandet mellan Danmark och Sverige från Kalmarunionen till freden i Kiel 1814.

De tusen senaste åren har unionstanken i Skandinavien ofta kommit att aktualiseras. I hednatid var regionen uppdelad i en massa småriken som ofta följde landskapens gränser, men i samband med kristnandet växte de första statsbildningarna fram. Språkligt och kulturellt stod de skandinaviska folken varandra nära så sammansmältningen blev inte svår. Inledningsvis handlade det inte om att underkuva andra folk till underkastelse. Vikingarnas maktövertagande i England och västra Ryssland var inte lika total som under korstågens tidevarv under medeltiden, då de ickeskandinaviska folken i österled inlämnades i den nordiska kultursfären.

Den första nordiska unionen bildades i Kalmar den 17 juni 1397 på danskt initiativ och då Danmark var den ledande makten i Norden sågs det väl naturligt både på den tiden och för eftervärldens historiker, men Danmarks dominans var också en brist i unionens möjligheter att fortleva. Den bildades inte på jämlika förutsättningar och därmed blev det lätt att en geografisk del av unionen dominerade och skapade missnöje i andra delar.
Förhållandet kan jämföras med kritiken i Sverige mot landets medlemskap i den nuvarande Europeiska unionen. Ett stort antal svenskar anser att makten sitter någon annanstans än i Sverige.
Teoretiskt skulle Kalmarunionen kunna ha hållit för kulturellt var man homogent interagerade i Norden, även Finland var en självklar del av denna nordiska enhet. Problemet var att man ansåg att Danmark använde sig av de gemensamma resurserna för att stärka sina intressen i söder. I 126 år höll Kalmarunionen stånd. Samtidigt genomgick man ständiga inbördeskrig som ibland beroende på maktförhållandena luckrade upp unionstanken i praktiken. I längden vann de danska aktörerna, men då man år 1520 manifesterade en kröning i Stockholm genom ett blodbad blev det början till slutet.
Tre år senare fanns det två riken i Norden – ett danskt och svenskt.
a) Danmark som dessutom bestod av Norge, Island och Färöarna. Den skandinaviska bosättningen på Grönland hade gått under i slutet av 1400-talet.
b) Sverige med nuvarande Finland.
Därtill hade dessa två stater eller kom ganska snart att förskaffa sig erövrade provinser runt Östersjön och i dess närhet. Ofta i kamp med varandra. Ännu i ett århundrade var Danmark den dominerande statsbildningen i Norden. Det påminns alla skolbarn i Sverige som måste lära sig att Älvsborgs lösen betalades två gånger, anno 1570 och 1613.

När Göteborgs grundare Gustav II Adolf kröns till konung förändras styrkeförhållandena och Sverige blir en stormakt i ett europeiskt perspektiv. Hans efterträdare lyckas genom blodiga krig tillförskaffa sig de dansknorska landskapen Blekinge, Skåne, Halland, Bohuslän, Härjedalen och Jämtland som ännu idag är en del av det svenska riket. Trots många försök lyckas inte dess forna härskare återta dessa delar, även om Trondheims län och Bornholm vinns tillbaka efter en viss svensk styrelsetid. Ösel som länge var en dansk provins blir överlämnat till Sverige under stormaktstiden som i sin tur förlorar ön till Ryssland efter freden i Nystad 1721.

En gemensam nordisk stat fanns nog som idé hos flera av de svenska och danska självhärskarna, men några unionstankar var det inte tal om, utan underkuvande av grannstaten. Sveriges militära position försämrades betydligt under 1700-talet, men Danmarks förbättrades inte. Ryssar och preussare bredde ut sig på bekostnad av de förra. Dessa utnyttjade våra konungars högmod och egenintressen för att bilda koalitioner mot varandra. Bägge nordiska staterna blev alltmer lika europeiska randstater.
I slutfasen av Napoleonkrigen i början av 1800-talet valde Sverige rätt sida med en ny viljestark konung, medan Danmark valde fel. Några år tidigare hade man varit i krig med varandra då Sverige angreps från öster, väster och söder, därefter hade Sverige skapat en ny krigsvan armé som hade skonats på sitt folk ute på kontinenten där man besegrade Napoleon för sista gången. År 1814 lyckades man genom en snabb krigsmanöver tvinga Danmark att överlämna Norge till Sverige och som fastställdes i freden i Kiel samma år. Norge kom inom kort att gå i personalunion med Sverige. En klen tröst för förlusten av Finland fem år tidigare. Denna svensknorska union var lika påtvingad som den år 1397 och var dömd att misslyckas, så den upplöstes 1905 utan några stridigheter.
Cirka ett halvt århundrade tidigare hade man under det tyska hotet söderifrån diskuterat om en ny skandinavisk union, men tyvärr gick planerna om intet på samma sätt som under andra världskriget. Tråkigt, då vi gemensamt skulle ha en starkare röst i internationella sammanhang, men den snart 50 år gamla nordiska pass- och rörelsefriheten mellan de nordiska länderna kanske ändå visar att vi strävar åt rätt håll.(1)


2.Beskriv den samhälleliga utvecklingen från 1945 och fram till idag.

Efter en tysk ockupation första hälften av 1940-talet stod Danmark rätt så oskadat då andra världskriget var slut. Danskarna hade en oförstörd infrastruktur och lyckades snabbt komma igång med produktionen som hade en god marknad i ett Europa i ruiner. Inledningsvis handlade det främst om matvaruprodukter, men under efterkrigstiden börjar Danmark alltmer framträda som en exportör av elektronik- och läkemedelsvaror, men även möbler, fartyg och avancerade metallindustrivaror såsom mätinstrument för rymdfärder, medicinsk utrustning och hörselapparater. Landet saknar naturtillgångar, bortsett från olja och naturgas i Nordsjön, därför har man inte haft de tunga industrigrenarna som kännetecknat Sveriges uppsving under samma tid. Istället har djurhushållningen och jordbruket gett de inkomster som landet har behövt. Ägg och bacon till England och julskinkor till Sverige har varit kända exempel, vid sidan av varumärkena Carlsberg och Tuborg, Det var en orsak till att Danmark följde sin engelska marknad för jordbruksprodukter in i EG år 1972.

Idag är Danmark lika industrialiserat, urbaniserat, kapitalistiskt och postmodernt som sina grannländer. Bondenationen existerar inte på samma sätt som förr, även om jordbruket fortfarande spelar en mycket stor roll. Ur ett politiskt perspektiv har Danmark varit ett föregångsland att våga ta steget in ett mer intensivt samarbete mellan de europeiska länderna. Först hade man hoppats på en nordisk koalition. Efter kriget ansåg sig Danmark inte vara i stånd att försvara sina gränser på egen hand och därför hoppades man på ett nordiskt försvarsförbund, men det bildades aldrig och i "Kalla krigets" skugga valde Danmark tillsammans med Norge att gå in i NATO 1955. EFTA-medlem var man fram till EG-anslutningen 1972, då landet alltid trott på öppna marknader på grund av sitt export- och importberoende.

Ifall danskarna handelsmässigt känt sig öppna för att slå dörrarna, har man kulturellt ställt sig avvisande. Finland som en ny EU-medlem är idag mer öppna för alla möjligheter EU erbjuder och står numera i fronten bland de nationer som allt mer integrerar sig med den gemensamma valutan Euro och så. Danmark har hittills valt att stå vid sidan av den monetära unionen.
För oss svenskar framstår Danmark som ett öppnare samhälle, med fler alternativ och experiment. Fristaden Christiania i Köpenhamn och pensionärernas och handikappades rätt att supa och idka älskog med bidragshjälp skrämmer många svenska sociala instanser. Annars har den nordiska modellens framväxt accelererat på ett liknande sätt som i Sverige. Kvinnorna inträdde ungefär samtidigt på arbetsmarknaden, även om man i Sverige i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Danmark - ett vänligt sinnat grannland?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-03]   Danmark - ett vänligt sinnat grannland?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1490 [2021-05-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×