Socialpsykologi

26 röster
136746 visningar
uppladdat: 2003-02-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Socialpsykologi

Socialpsykologi handlar om hur vi interagerar med andra, hur vi utvecklas och påverkas under andras inflytande.

Grupper
Vi formar automatiskt olika grupper runt om oss. Med begreppet ”grupp” menas ett begränsat antal människor som känner tillhörighet och ibland även samspelar. Grupperna delas i sin tur in i:
· Primär grupp – få personer, med täta relationer. Familjen räknas oftast till primär grupp.
· Sekundär grupp – något större än primärgruppen. Mer opersonliga och sakliga relationer. Man tillhör oftast en eller flera sekundärgrupper, exempelvis skolklassen, arbetskompisarna eller ett lag man tränar med.
· Referensgrupp – gruppen man vill tillhöra.
· Främling grupp – grupp som består av andra, främlingar.
· Formell grupp – har bestämda regler för hur relationerna i gruppen är ordnade, och olika personer har olika uppgifter Exempelvis en förening där en person är ordförande, en är kassör, och så vidare.
· Informell grupp – uppstår inom den formella gruppen. Folk som bestämmer sig för att umgås mer blir en informell grupp.

Roller
En persons ställning inom en grupp. Rollen kan vara bestämd av andra eller av individen själv. En person spelar olika roller i olika grupper – till exempel syster, dotter, arbetskompis, klasskompis, elev, och så vidare. Rollerna hjälper oss att veta hur vi bör agera i det sociala samspelet. Det gör det enklare.

Inom grupper finns det ofta olika roller som clownen, ledaren, den tyste, budbäraren, och så vidare.

Status
En persons position i en grupp – hög eller låg eller mittemellan.

Norm
Beteende regler, skrivna eller oskrivna. Beteende reglerna berättar för oss hur vi ska agera inom en grupp.

Värdering
En persons inställning till någon eller något. En värdering berättar för oss hur mycket vi tycker att någon eller något är värt och vad vi uppskattar. Värderingar skiljer sig mellan individer och mellan grupper, men det finns ett stort antal värderingar som de flesta i vårt samhälle delar.

Ledare/ledarskap
Ledaren kan vara vald eller inte, beroende på vilken grupp det handlar om. Inom den formella gruppen finns en vald ledare. Ledaren har stor betydelse för gruppen, och hur medlemmarna trivs.

Påverkan/lydnad
Vi påverkas av folk runt omkring oss från det att vi föds. Till en början har föräldrarna störst påverkan, men sedan kommer även massmedierna, olika grupper och andra.

Grupptryck
…är en form av påverkan.

Medias makt
Media påverkar oss hela tiden. Runt omkring oss finns det mängder med information och reklam som öses över oss. Vi påverkas naturligtvis av det.

Mobbning
En eller flera medlemmar i gruppen fryses ut. De utsätts ibland för psykiskt och/eller fysiskt våld. Detta kan ske eftersom någon i gruppen känner sig otrygg, eller för att en person vill stärka sin egen position inom gruppen. Det finns många olika förklaringar till mobbning.

Kommunikation
Vi kommunicerar med varandra hela tiden – det sociala samspelet skulle inte fungera om vi inte gjorde det. Det finns olika sorters kommunikation.

· Envägskommunikation – ett meddelande skickas från sändaren till mottagaren, men mottagaren skickar ingenting tillbaka. Exempelvis ett radioprogram.
· Tvåvägskommunikation – sändaren skickar ett meddelande till mottagaren, och mottagaren skickar tillbaka ett nytt meddelande, och blir på så vis sändare. Exempelvis ett samtal mellan två personer.
· Flervägskommun...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Socialpsykologi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-18]   Socialpsykologi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1668 [2022-10-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×