EU och Idrott

8849 visningar
uppladdat: 2003-02-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Att fördjupa mig inom något i EU var ingen lätt uppgift för mig. Jag vet inte så mycket om EU, mycket p.g.a. att jag inte är intresserad av det. Det bör jag egentligen vara. För om några år så ska jag vara med och rösta, uttrycka mina tankar och värderingar och till viss del vara med att bestämma. Om jag väljer att ta avstånd ifrån detta, så har jag inga rättigheter att påverka de beslut som tagits.

Men man kan inte alltid göra saker som är intressanta och roliga, utan måste även göra det som inte intresserar en. Men inget är tråkigare än man gör det, så om man söker upp något som har med ens intressen att göra är det lättare att förstå. Därför har jag valt att skriva om idrott.

Vad har EU med idrott att göra?

EU lägger sig inte i vanlig hederlig idrott, men utövas idrotten för att man ska tjäna pengar så måste EU ingripa.
Därför idrott anses vara så viktigt

I maj 1999 träffades representanter ifrån EU:s instutioner, medlemsländerna, idrottsförbund m.fl. för att diskutera idrottens roll i EU. De sammanställde några punkter, som jag sammanfattar i tre varför idrott är så viktigt och bör finnas.

 Det är bra för hälsan, det är viktigt att befolkningen mår bra.
 Det är uppfostrande, men kan samtidigt användas som lek och sysselsätter många på fritiden.
 Det är bra i kampen mot våld, droger, alkoholmissbruk m.m. och är bra när man ska lära sig umgås med andra sorters människor.

Det finns även en punkt som jag tycker är viktig och bör inräknas:
 Idrott ökar inlärningsförmågan, de flesta som idrottar blir piggare och kan vara mer aktiva i skolan.

Idrott ger även nya arbeten, vilket man också kan se som mycket positivt.


Den europeiska idrottsmodellen

För att förklara hur den europeiska idrottsmodellen fungerar har jag valt att ta min idrottsgren, simning, som ett exempel.
Den europeiska idrottsmodellen är organiserad efter ett förbundssystem. Längst ner i basen finns de lokala klubbarna (Ystad simsällskap) De olika klubbarna bildar gemensamt regioner, vanligtvis uppdelade efter landskapen, (Ystad ss ingår i Skåne simförbund) Senare bildar alla regionala klubbar ett nationellt förbund, (Svenska simförbundet) Denna ingår sedan i ett europeisk förbund, som ingår i ett internationellt förbund.
Detta system gör att man i princip kan vandra från lägsta nivå till den högsta, man har stora möjligheter att utvecklas. För att idrotten ska ha en lovande framtid måste basen på detta system vara bred, det behövs hela tiden nya idrottsutövare som ersätter de gamla. Detta gör att de rika klubbarna stödjer de fattigare för att de inte ska försvinna. Om klubbar försvinner så försvinner även konkurrensen, vilket man behöver för att kunna utveckla sig. Det är även så att rikare sporter t.ex. fotboll, där vadslagning drar in mycket pengar, skänker pengar till fattigare sporter.

Detta system är mycket unikt och måste bevaras, men det finns fyra saker som kan orsaka problem och ändra på den balans som nu finns:

 Överdriven kommersialisering, d.v.s. att idrotten inte utövas för att det är kul utan för pengarnas skull.
 Manipulation av ungdomar. Idag ställs inom vissa sporter alldeles för stora krav. Det utförs inte längre för att det är kul, utan för att man ska bli professionell. Alla ska få vara med, oavsett kunskap och förmåga.
 Dopning, då dopning blir inblandat är det ett tecken på att behovet av att vinna är stort. Då handlar det inte längre om att det är kul.
 Idrotten ska inte bli en ekonomisk inkomst för stat/kommun de pengar som kommer in, ska investeras i idrotten igen, allt ska gå runt.

EU:s inställning till idrott är mycket positiv, så länge man inte gör det endast för pengarnas skull.
Bosman-fallet

Jean-Marc Bosman var en mycket duktig, belgisk fotbollsspelare. Och när hans kontrakt i Belgien gick ut ville han börja spela i Frankrike. Men då uppstod problem, det fanns ingen fransk klubb som var villig att betala de höga summor de belgiska laget krävde för Bosman, som då ifrågasatte dessa övergångssummor.
EG-domstolen ansåg att Bosman hade rätt. En professionell fotbollsspelare räknades som en arbetstagare och för dem är de fritt att arbeta i ett annat land.

Idrott och konkurrenslagar

Idrotten liknar idag mer och mer en affärsverksamhet och därför måste EU:s lagar om konkurrens följas. En klubb får inte själv bestämma vem som ska sponsra, utan måste låta alla företag/privatpersoner få chansen att göra det. När det är riktigt stora sponsringar ska helst även EU godkänna dem. EU har inte så hård kontroll på detta, men om det berör flera EU-länder eller kan ha stor betydelse för framtiden, måste EU ingripa.
Bidrag till idrotten

Mellan 1995 och 1998 fanns ett projekt, Eurathlon, som innebar att EU skänkte pengar till idrotten för att få Europas medborgare att komma närmre varandra, och även för att utveckla bättre idrott för funktionshindrade. Tyvärr fick projektet fick avslutas p.g.a. att man inom EU inte får ge ut bidrag, utan att de finns en rättslig bakgrund. Men detta betydde inte att idrotten inte skulle få några bidrag. Idrotten har fortsatt att få bidrag bland annat p.g.a. att det finns så mycket positivt med idrotten.

Dopning

För att motverka dopning har EU gått med i WADA (World antidoping agency). WADA skapades för att motverka dopning, sammanställa listor över förbjudna preparat, testa idrottsmän/kvinnor på och utanför tävlingar samt att bestämma straff för de som har dopat sig. Utöver att ha gått med i WADA har EU beslutat att dopning ska bekämpas med hjälp av utbildning och information, samt ett utökat regerings- polis- och tullsamarbete.

Idrott och TV

Idag sänds allt mer idrott på TV, vilket gör att det blir mer uppmärksamhet åt idrotten. Det är positivt för idrottsklubbarna, men det får inte gå till överdrift. En tävling får inte anordnas bara för att vara en ursäkt för att göra reklam. Därför träffades idrottsministrarna och diskuterade detta. Man kom överens om att medierna inte skulle ha tillgång till hur och när olika idrottsevenemang anordnades. Utan istället ska förbunden få sälja ut dessa rättigheter. Då blir risken att det anordnas bara för reklamens skull inte lika stor.
Det är även så att några nationella evenemang ska hela befolkningen kunna se, vilka får medlemmsländerna själv bestämma. Det innebär att i Sverige får endast kanal 1 och 2 sända de viktiga evenemangen (alla som har TV har kanal 1 och 2).

Min kommentar

Jag tycker att det är helt rätt att det finns bestämmelser att idrotten inte få utövas bara för pengarnas skull, då har idrotten liksom tappat sin mening. Det är också mycket bra att dopning motarbetas, idrott och droger hör inte ihop. Idrott är viktigt och bra för oss alla och därför ska den bevaras.

Utvärdering

Det blev mer intressant än jag trodde att skriva detta arbete, nog mycket p.g.a att jag hittade ett ämne som har mycket med min fritid att göra. Det var mycket svårt att hitta fakta och trots att jag vara på bibliotket och även på internet länge och sökte, lyckades jag tyvärr inte hitta så mycket. Men eftersom jag så gärna ville skriva om idrott så fick jag nöja mig med den lilla fakta jag hade och göra det bästa av den.

Man får kanske en känsla av att det är mycket som är avskrivet ifrån internetsidan, men eftersom jag inte hade så många källor, så kommer nästan al...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EU och Idrott

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-04-12

    Mycket intressant att läsa! =)

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-21]   EU och Idrott
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1736 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×