Drömtiden

3 röster
12677 visningar
uppladdat: 2003-03-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
historien om australiernas ursprung

Introduktion och bakgrund
Man vet inte riktigt när de första människorna anlände till Australien. Man tror att det var för åtminstone 53000 år sedan men det kan vara längre tillbaka än så. Invandrarna kom i små grupper under en lång tid, de sista kan ha kommit så sent som 3000 f Kr. Fram till för ungefär 10000 år sedan då de sista landbryggorna försvann kunde man vandra till Australien från Östasien, över den indonesiska övärlden, senare bosättare måste ha kommit över vattnet. Australierna har inte upptecknat sin historia och inte bevarat några minnen av sitt asiatiska ursprung. Istället har de bildat en mängd skapelsemyter för att förklara sin uppkomst och sitt ursprung. Vissa spår har färden från Asien dock satt. I många av australiernas legender berättas det t.ex. om långa resor i kanot.
Australierna levde som nomader, de färdades över landet och jagade, samlade och fiskade. Under sin färdväg skapade de underbara väggmålningar på heliga platser men de skaffade sig aldrig något skriftspråk. De var totalt avskurna från människor på andra kontinenter och kunde därför inte ta lärdom utifrån. De uppfann aldrig hjulet, odlade inga grödor, använde inga metaller och tillverkade inga lerkärl. Inga större byggnader eller städer eller vägar byggdes. Australierna bodde i hyddor under sin färd. Ändå är deras religion den utan jämförelse äldsta på jorden. De har också den äldsta oavbrutna traditionen som finns.

Drömtiden - skapelsen
Dreamtime, drömtiden, är australiernas mytologiska urtid. Landet skapades av heliga varelser som uppstod ur jorden. Urvarelserna var dubbelgestaler, de var både djur/växt och människa samtidigt. De vandrade genom Australien och genom sina handlingar skapade de landet med dess växtlighet, djurliv, naturformationer och människor. Urvarelsernas livskraft finns fortfarande kvar överallt där de har vandrat fram och landet och alla australierna är del av deras helighet. På må sätt kan man säga att australiernas religion är panteistisk.

När skapelsen var klar sjönk drömtidsvarelserna tillbaka ner i jorden. De platser där de blev ett med jorden igen är för evigt del av drömtiden och är mycket heliga. . En stenbumling kan vara en hopkrupen wombat, en dal kan vara fotspåret av en man och ett träd en förvandlad wallaby. Min fasters man Joe berättar att hans farmor (fast inte farmor bokstavligen, hon levde för många tusen år sedan) var del av de sju systrarnas stjärnbild. På den tiden var de åtta men Joes farmor bestämde sig för att komma till jorden. På vägen ner urinerade hon på månen och gav den dess blekgula färg.

Australiernas stammar är uppdelade efter vilken drömtidsvarelse man härstammar från. Man kan vara ”crocodile dreaming” eller ”brolga dreaming” t.ex. Dessa djur eller växter är extra heliga totems och dem har man ansvar för.

Viktiga personer i kulten
Den australiska religionen har inga präster eller hövdingar men det finns ändå skillnad i social status beroende på att de som vet mer om stammens kultur och drömtider och har genomgått fler riter är viktigast. Alla män har sin roll att utföra vid ceremonierna men de äldre som har mer kunskap och kan fler berättelser och roller har en framträdande roll. De är även väktare av de heliga trätavlor och stenar som har berättelserna inristade. Berättandet och kunskapen om historien är vad som styr stammarna och kuluren. Även lagar och uppfattningar om rätt och fel stammar tillbaka från drömtiden. Urvarelsernas handlingar visar oss hur vi borde leva.

Om de australiska männen är föhållandevis jämställda, utan överlägsna och underlägsna, hövdingar och tjänare utgör kvinnorna traditionellt underklassen.
De gör alla tunga och monotona arbeten, de får visserligen höra om sitt mytologiska ursprung men de får inte ta del av de religiösa riterna eller delta i återställanderiter. Kvinnorna har sina utformat sin egen religion med egna riter, bland annat för fruktbarhet men dem vet man mycket lite om.

Olika typer av riter och hur man har kontakt med andra makter
Australiernas religion är full av riter. De viktigaste av dem är Corroborees, återställningsriter. När man under sin vandring kommer till en helig plats berättar man om vad som hänt på här genom att sjunga och dansa. Platserna är så kallade totemplatser där en av drömtidsvarelserna har vandrat fram eller blivit ett med jorden. Varje släktgrupp har sina bestämda heliga platser som hör ihop med deras anfader bland drömtidsvarelserna. I hemliga grottor ligger speciella sten- eller trätavlor gömda. Stammens äldste plockar fram tavlorna vars mönster ska få honom att minnas och lära ut berättelserna. Det finns också symboler målade på en del grottväggar. Dessa tjänar samma syfte. Dansen, berättelserna och andra ceremonier, som kroppsmålning och iordningställande av den heliga platsen tjänar tillsammans två syften, dels att komma ihåg och föra berättelserna om drömtiden vidare och dels att än en gång bli del av denna tid. Vid ett fåtal av dessa Corroborees får kvinnor och män vara med men de flesta är bara för männen.
Andra viktiga riter är de unga pojkarnas initiationsriter som i vissa delar av landet betyder omskärelse. Giftermål är också viktigt och vem som kan gifta sig med vem bestäms av för oss väldigt komplicerade regler. T.ex. måste den som utför omskärelsen på en ung pojke hitta en gemål åt denne ur sin egen släktgrupp. Reglerna för giftermål har antagligen det praktiska syftet att undvika inavel i det glesbefolkade landet. Riter för att öka tillgången till mat eller för att få mer regn är också vanliga då Australien är världens torraste land där det ofta är ont om föda och vatten.

Vad händer efter döden?
Liksom hinduerna tror australierna att hela världen är förenad. Verkligheten är andlig och samma ande som finns i en människa finns också i hans totemdjur eller växt, i jorden, berättelserna, ceremonierna och släktgruppen. När man dör frigörs anden från kroppen och blir del av detta stora. Tron på detta samband hjälper människorna att acceptera verkligheten och inte vara rädda för framtiden.

Religionen idag
Européernas kolonisering innebar en katastrof för australierna. De såg som klart mindre världar och utpekades till och med som den förlorade länken mellan apa och människa. Det som australierna utsattes för kan kallas för folkmord. Människor dödades, våldtogs och tvingades framförallt bort från sina heliga platser och sitt gamla sätt att leva. Ännu på 50-talet togs många australiska barn ifrån sina biologiska föräldrar och blev placerade hos vita familjer. Detta var enligt staten för deras eget bästa. Fynden av dyrbara mineraler har skett på heliga platser och australierna har flyttats därifrån till reservat för att de vita ska kunna ”ta till vara”, det vill säga förstöra, platserna. Totemplatserna har också exploaterats på andra sätt, t.ex. är Ulúru (Ayers rock) en av australiernas allra heligaste ställen men idag har vem som helst tillträde dit för att klättra och ta bilder. Under lång tid fick inte ens Australierna komma in på området eftersom inträdet var för dyrt.

Idag lever många australier i fattigdom och alkoholism i ghetton. Tvånget att anpassa sig efter de vitas villkor har tagit hårt på dem. Ursprunget och de heliga berättelserna har gått förlorade när släkter har splittrats och barn tagits ifrån sina föräldrar. Australierna känner då ingen stolthet för sitt folk utan bara en sorg av att leva som andra klassens medborgare i sitt eget land.

Under de senaste åren har villkoren dock förbättrats. Australierna har fått tillbaka delar av landet och deras kulturella identitet har stärkts genom att omvärlden visar intresse för och sätter värde på deras kultur. Ekonomiskt bistånd har naturligtvis lett till bättre levnadsvillkor och detta, tillsammans med rättigheten att öppna egna skolar där australiska barn kan lära sig om förfäderna och drömtiden har gett tillbaka en medvetenhet och stolthet över ursprunget och kulturen och samtidigt lett till att man kunnat anpassa sig bättre till det moderna samhället. Fler och fler australier får universitetsexamen och bra jobb.

Några grupper i främst norra, västra och centrala delarna av Aust...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Drömtiden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-23]   Drömtiden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1861 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×