Konsthistoria

22 röster
63198 visningar
uppladdat: 2004-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Stenåldern: Den tid som sträcker sig från det att de första stenredskapen tillverkades för ca: 2,5 miljoner år sedan fram till ca: 4 000 år f.kr. kallas stenåldern. Den enda konsten som finns bevarad från den tiden är grottmålningar, de flesta troligen från tiden 20-12 000 f.kr. Många av grottmålningarna finns i och runt Sahara öknen samt i Norra Afrika och de allra flesta föreställer djur och vapen, pilbågar och spjut, från den tiden eftersom den tidens konst till största delen handlade om beskrivningar av djur och makt. Grottmålningarna målades av schamaner som gjorde färgen av olika sorters färgpulver som dom blandade i munnen med saliv och sprutade ut färgen över schabloner på grottväggen, ungefär på samma sätt som nutidens graffiti målare gör fast med sprayburkar.
En känd grotta med grottmålningar är Laskaux-grottan i Frankrike, som upptäcktes 1940 av två pojkar som hittade en grotta när de var ute och lekte. När dom kröp in genom öppningen, fann de en 8 m bred och 30 djup grotta med grottmålningar i. Grottans storlek gör den till den största grotta med grottmålningar i som någonsin hittats, åtminstone hittills. En av målningarna var ritad med kol och ritad ovanpå en gammal bild av en hjort och ett svin, det var nämligen vanligt att man målade över redan existerande målningar när det inte fanns någon mer plats att måla på kvar. När grottan hittades var det en världsnyhet, folk från hela världen kom resandes för att se den fantastiska grottan. Men när massor av människor trängdes och svettades i grottan så började färgen att rinna så man var tvungen att stänga grottan så att den inte skulle förstöras ännu mera.

En annan känd grotta är Altamira-grottan i Spanien men till skillnad från den franska Laskaux-grottan, upptäcktes den av vetenskapsmän. Den mest kända målningen i den grottan finns alldeles vid ingången och den föreställer en Bisonoxe, som rent tekniskt är mycket avancerat gjord, eftersom målaren har använt sig av grottans naturliga förhöjningar för att ge mer djup till målningen.

Egyptisk konst: Den egyptiska epoken är den som har varit likadan under längst tid, d.v.s., den har inte ändrats mycket på mer än 2000 år. Denna epok började ungefär 3300 f.kr. och sträckte sig ända till 1000 f.kr. Pyramiderna som började byggas 2700 f.kr. är utsmyckade på insidan med stora målningar föreställande religiösa ting, och ofta avbildas den farao för vilken pyramiden byggts för, tillsammans med någon av gudarna eller med någon annan religiös symbol. Till exempel så kan målningarna föreställa en farao som, tillsammans med sin hustru och något heligt djur, offrar till någon av gudarna. Men pyramiderna blev alltför attraktiva för gravplundrade redan under deras tid så de gravar som fanns, plundrades strax efter det att de uppförts och nästan ingenting finns därför kvar till eftervärlden. Men den tidens härskare förstod snart att gravarna riskerade att plundras och vandaliseras, och därför byggdes istället säkrare gravplatser, Konungarnas dal, där hantverkare och slavar grävde ut gravar ur dalens klippväggar som sedan utsmyckades både ut- och invändigt åt faraonerna. Konungarnas dal är belägen vid västra Nilstranden nära det forna Thebe, nuvarande Luxor, i Egypten.

Antika Greklands konst: antikens Grekland var ungefär 700 f.kr. – 300 f.kr. Det finns väldigt lite målad konst bevarad från den tiden. Den konsten som finns bevarad är den som är i form av statyer, skulpturer, krukor, krukskärvor samt mosaik på byggnader. Krukorna som heter Amfora, förvarade man exempelvis säd och olivolja i var utsmyckade med vackra målningar med personer ur den grekiska mytologin, vackra kvinnor, gudar och hjältar. Till exempel så har man återfunnit en kruka med en front föreställande Akilles spelande tärning om världen.
Tekniken som man använde vid den tiden kallas den svartfigurativa perioden och den var enkel men snygg och bygger på figurer som framträder i svart silhuett mot en ljusare bakgrund. Efter det att man hade bränt de röda krukorna så målade man dom svarta och sen ristade det man ville skulle synas. På 500 till 300 kom det en ny teknik som kallades den rödfigurativa perioden, då arbetade man tvärt om, man målade de svarta krukorna röda och ristade sen så att det svarta kom fram och blev till kontur för bilderna. Nu hade man även börjat kunna måla snyggare man ristade inte bara personerna i siluett som egypterna, utan nu hade man börjat lägga till linjer som gjorde att det såg ut som om personerna hade muskler, man ritade ibland ena foten framifrån och ibland även ansiktet så. En stil som oftast förknippas med grekisk konst är den geometriska stilen där dekoren består av geometriska mönster som bygger på skillnaden mellan ljusa och mörka färger, ofta i en skala där ljusbeige och mörkbrun eller svart kombineras.

Grekisk-romersk konst: Romarna föraktade alla utom grekerna som de nästan såg upp till istället. De utvecklade också många idéer av grekiskt ursprung och förbättrade dem. De blev väldigt duktiga på att måla porträtt och arbeta med mosaik. Romarna var inte bara duktiga på konst, utan även på att konstruera avancerade byggnader. Men när städerna Pompeji och Herkelanium täcktes av aska från Vesuvius utbrott 79 e.kr. så dog konsten ut för att inte bli använd igen på flera hundra år.


Tidig kristen konst: Den tidiga kristna konsten börjar ungefär när Romarriket föll det vill säga ca: 500 e.kr. Det var svåra tider, pest och kolera spred sig världen över. När kristendomen först kom var den förbjuden eftersom den lovade att alla skulle få komma till paradiset, något som inte prästerskapet tyckte om då det betydde att folket kunde bete sig hur som helst och ändå bli förlåtna och sedan få komma till paradiset. Denna tro var däremot väldigt välkomnad av fattiga och vanliga människor. Efterhand utvecklades de romersk-katolska och de ortodoxa kyrkorna, alla med (olika) stränga regler som kunde hålla folket i schack.
I kyrkorna utvecklade också egna konstinriktningar. Det som var mest populärt och som målades mest och var lidande, Jesus på korset, det skulle gärna vara mycket blod. Det gjordes också många ikoner, främst i det ortodoxa Östeuropa. Ikoner är små tavlor med vissa bestämda mått för storlek på huvud i förhållande till tavelramen och kropp. Ikonerna målades också på ett visst sätt, inte bara på det traditionella sättet på träplatta med temperafärg (olja, ägg och färgpulver) utan även på textil, mosaik, elfenben, metall eller sten – alla i lager på lager efter en speciell princip och samtliga med samma teologiska betydelse. De är ofta väldigt vackra med mycket guld och utsmyckningar. En ikonmålare ansågs ha ett heligt uppdrag som väl kunde jämföras med prästernas.

Medeltid: Medeltiden i Europa beräknas till tiden mellan 400 e.kr till 1050 e.kr, men i Sverige så varade den 1000 e.kr till 1500 e.kr. Under medeltiden grundlades mycket av den sociala, kulturella och ekonomiska strukturen som våra samhällen består av fortfarande idag. Många europeiska städer grundades på den här tiden och på landsbygden organiserades odlingslandskapet med byar och gårdar som bestått under flera århundraden. Det nedtecknades lagar som gällt ända fram i våra dagar. Själva basen för kultur och uppfostran var kristendomen och den formades av kyrkor, kloster och universitet. Det var alltså kristendomen som inspirerade mest, lidande och sjukdom var mycket vanligt på målningarna även under denna tid.
Det var svårt att leva, man fick kämpa för sin överlevnad och man glömde nästan bort de gamla, och vackra målningsmetoder som man använt under antiken. Nästan den enda konsten från den tiden var den som gjordes av munkar i klostren när de skulle illustrera sina handskrivna böcker. Då i stort sett den enda konst som existerade var den som munkar gjorde, så var medeltidens konst mycket kristen. Man målade evangelisterna och deras olika symboler och så målade man mycket Jesus på korset och lidande. Men eftersom alla bilder var handmålade och böckerna skrivna för hand så finns det inte så många böcker och målningar.
Men 1453 skedde det ett genombrott, uppfinnaren Johann Gutenberg uppfann ett revolutionerande sätt att massproducera skrifter med hjälp av en tryckpress. Tryckpressen användes inte bara till att trycka böcker utan man utvecklade även en teknik att trycka bilder, så från 1400-talets andra hälft och framåt trycktes hundratusentals bilder, ofta föreställande Jesus på korset och allt med hjälp av den nya tekniken.

Renässansen: ”Renässans” kommer från franskans la Renaissance och betyder pånyttfödelse. Renässansen är en av de mest omtvistade perioderna i historien och många historiker är oense om var och när den uppstod och till och med oense om det överhuvudtaget funnits någon avgränsad period som kan benämnas renässans. Det man oftast menar är i alla fall den epok som hade sitt säte i Italien och varade från mitten av 1300-talet till slutet av 1600-talet. Det tog ungefär 100 år för Renässansen att färdas från Italien till Nordeuropa, Holland och Tyskland. I och med Renässansen så växte städerna, handeln förbättrades och folk började studera mycket mera, allt detta ledde till att samhället blev bättre.
Renässanskonstnärerna tillhörde eliten i samhället. Det var välutbildade fysiker, matematiker och liknande som målade. En av de mer kända konstnärerna var Gioto, som ville bort från det dekorativa och platta målningarna så han började kolla på hur verkligheten skulle kunna beskrivas med perspektiv, djup, volym mm. Andra 1400-tals konstnärer är Botticelli och Mantegna. Botticelli blev otroligt populär när han målade vackra pastellmålningar. Han arbetade ofta med att försöka få fram skönheten, det vackraste verket var Venus födelse. Mantegna var, liksom Gioto, duktig på perspektiv.

Leonardo da Vinci, 1452 – 1519, är en av historiens största män. Inte bara var han skicklig konstnär, utan även kunnig på anatomi, i astronomi, mekanik, botanik och geologi. Några saker han har konstruerat som vi använder idag är helikopter, stridsvagn och fallskärm. Dessa föremål är ursprungliggen ritade av Leonardo da Vinci, men har blivit ändrade och förbättrade, men i grunden var det da Vinci som ritade dem. Leonardo målade med natur bakgrund och perspektiv på sina tavlor. Hans mest kända målningar är Mona Lisa, Nattvarden och Madonnan i Grottan. 1970 såldes en av hans tavlor för 32 miljoner, vilket var extremt mycket då, till en hertig i Lichtenstein.Leonardo da Vinci – Mona LisaMichelangelo Buonarroti föddes 1475 och dog 1564. Han var inte heller bara känd som konstnär, utan även som arkitekt och diktare. År 1498 utförde han sitt största och kanske mest kända verk, målningen av det 575 m2 stora taket i Sixtinska kapellet, i Rom.
Detalj från The Creation of Adam i Sixtinska kapellet

Barock: Ordet ”Barock” kommer från det franska baroque som betyder vidunderlig eller oregelbunden. Som stil så skiljer sig Barocken från antikens och renässansens harmoniska jämviktsideal och är därför väldigt ”ojämn” det vill säga att den inte har de där jämna och harmoniska formerna. Barocken varade under hela 1600- talet fram till början av 1700- talet. Barocken var starkt centrerad i Holland och det var till största delen borgarna som tyckte om den och eftersom borgarna tillhörde en grupp som hade ganska gott om pengar, kunde de beställa massor av konst för att visa sin rikedom och status. Man tyckte om tunga, svällande färger. Tavlor som det är målat runt och kurvigt, tydligt format. Att måla vardagliga saker som händer i vardagen var också omtyckt. Barocken är också en möbelstil som går i ungefär samma banor, svällande, runt och tungt. Mycket av målningarna under barocken innehöll starka budskap som förmedlades med invecklat symbolspråk och man kan läsa in massor bara av att se på hur folk avbildades, på hur de satt eller tittade och på vad de höll i exempelvis.
Peter Paul Rubens är en verklig barockkonstnär, men hans sätt att måla var speciellt, istället för att göra hela tavlan själv så lät han någon som var duktig på att måla fötter att måla fötter och någon som var duktig på händer göra det.
Rembrandt, eller Rembrandt van Rijn som han egentligen hette, är också en av de riktigt stora inom konsten. Hans förmåga att känna och måla hur en människa känner och mår är oöverträfflig. En dam som ofta satt modell åt honom, och som han sedan gifte sig med, var Saskia van Uylenburgh, som han ofta målade porträtt av med olika tekniker. En av hans höjdpunkter är konstverket Nattvakten, som det berättas om att den inte skulle ha varit uppskattad av beställaren något som andra säger bara är en myt. Rembrandt har också gjort väldigt många självporträtt, nästan ett om året, så man kan se honom åldras och även se hur han mår psykiskt år till år. Rembrandt har även gjort sig känd för sitt så kallade ”Rembrandtsljus”, det är när man har mycket ljus på ena sidan av föremålet man målar av och nästan ingenting på andra sidan så det nästan ser svart ut där. Hans tavlor innehöll oftast massor av symboler och det finns många olika tolkningar av hans olika målningar.
Detalj av Rembrandts Nattvakten


Rokoko: är en ”uppfinning” som uppkom i frankrike och varade under en kort period i början av 1700- talet. Då skulle det var ojämnt målat, mycket på ena delen av tavlan och lite på andra, en sorts obalans. Det är främst i hovet kring Frankrikes dåvarande kung Ludwig XV som stilen förknippas med. Kungen var nämligen trött på det tunga, kurviga och vardagliga barocken. Han ville att det skulle vara lättare till form och färg. Rockokon är också mer lekfull, idyllisk, erotisk och ofta mytologisk. En av de främsta företrädarna är Watteau. Bilderna som Watteau målade var mycket små och kläderna som personerna bar var mycket nätta och krusidulliga och målningarna var också väldigt harmoniska. Men Rokokon minskade när Watteau dog 1721 i TBC.

Nyklassicism: (nyantiken) Nyklassicismen varade 1750 – 1800. Den uppstod samtidigt som det blev revolution i frankrike och då skulle allt som hade med kungahuset och rokokon bort. Det var folket som skulle vara i fokus och det skulle vara stramt, rent och riktigt. Grekerna blev deras ideal och allt som målades och gjordes hade någon koppling till det gamla grekland eller dess mytologi. Den viktigaste av konstnärerna var Jaque Lous David, han blev som en ”konst diktator”, som bestämde vad som var rätt och fel, och hur det skulle se ut. Efter den franska revolutionen 1789 ville man bort från det lyxiga, orättvisa samhället, det skulle vara enkelt, doe ville att det skulle vara rent och oskuldsfyllt. Det målades kvinnor och män i klassiska, lätta, grekiska klädnader.

Romantiken: Romantiken pågick från slutet av 1700-talet till början av 1800- talet. Filosofen Jean-Jacques Rosseau sa; ”Det är viktigt med känslor, vi har rätt till känslor”. Han tyckte om när det var irrationellt, gamla tider och länder långt bort. Han kämpade även för konstnärernas rätt att måla fritt. Eugène Delacroix spelade en stor roll under romantiken då hans målningar ofta syftade på reformen i frankrike. Delacroixs stil inspirerades mycket av hans nära vän Théodore Géricault.
En känd konstnär under romantiken var William Turner, här med sin Rain, Steam and Speed
De senaste hundra årens konst: (Modern konst) Den moderna konstperioden räknas ungefär från 1800- talets mitt och fram till idag. Den moderna konsten har sin grund i romantiken och är indelad i många olika grenar: Impressionismen, Pointillismen, Expressionismen, Abstrakt expressionism, Naivt måleri, Fauvismen, Kubismen, Futurismen, Surrealismen, Abstrakt konst, Spontanismen, OP-konst, Pop-konst och Naivismen.
Impressionisterna var oftast fransmän och dom jobbade mycket med intryck, ljus, reflexer, nyanser och toner. Vatten var därför ett mycket vanligt motiv, därför att då kunde man lätt visa sina skickligheter i vattnets olika nyanser och reflektioner.
En väldigt skicklig impressionist, och faktiskt den som givit namn åt stilen med sin tavla Impression, soleil levant (Impression, soluppgång), var Claude Monet som föddes den 14 november 1840. Monet var väldigt duktig på att måla näckrosor på vatten och på nästan alla hans målningar så finns det en eller flera näckrosor. Monet, tillsammans med hans nära vän Frédéric Bazille, målade ofta motiv från vardagsomgivningar i klart dagsljus, något som sedan skulle känneteckna impressionismen.
Många av Monets motiv har hämtats från hans eget hem i Giverny, norr om Paris, och de trädgårdar med olika dammar som han lät göra där. Ett av de mest berömda motiven är den japanska bron över näckrosdammen. Monet experimenterade också med att måla samma motiv flera, flera gånger om i olika ljus vid olika tillfällen på dygnet och vid olika årstider. Detta gjorde han även med katedralen i Rom.

Claude Monet – Le Pont Japonaise


August Renoire var en av dom konstnärer som hade som vana att gå ut tillsammans med flera andra konstnärer och måla i grupp, och sedan diskutera och kritisera varandras konst. Renoire var även han en nära vän till Monet, och på en av Renoirs målningar så ser man just Monet som målar av blommor.
Vincent van Gogh föddes 30 mars 1853 i Holland och växte upp i en prästgård på landet. Man kan säga att han var en av den moderna konstens och expressionismens främsta föregångare. Vincent arbetade på många lika sätt, bland annat så åkte han runt till byar och kolgruvor och målade av vanligt folk. Bland annat så målade han tavlan Potatisätarna vid en kolgruva, tavlan föreställer en fattig gruvarbetar familj som sitter samlade i sitt mörka kök och äter det dom har råd med, potatis. Men inget köpte Vincents tavlor från början, vilket inte gjorde honom så mycket för han var inte ute efter pengarna.
Vincent van Gogh – Twelve Sunflowers in a Vase

Vincents bror däremot, ägde ett galleri och försökte hjälpa Vincent genom att ställa ut en del av hans verk där i hopp om att dom skulle säljas. Vincent begick självmord 1890 på en äng som han precis hade målat av. Han sköt sig antagligen på grund av att hade blivit förklarad sinnessjuk då han efter ett bråk med vännen och konstnärskollegan Gauguin rusat hemifrån och sedan skurit av och lämnat en bit av sitt öra till en prostituerad. Allt detta som ett tecken på sin kärlek till henne och i hopp om att hon skulle uppskatta det.
Paul Gauguin var som sagt god vän med Vincent van Gogh och tillsammans delade de drömmen om en konstnärskoloni långt bortom staden och civilisationen. Gauguin hade börjat arbeta med keramik, och det skulle sedan bli hans mest konkreta sätt att visa att han ville bort från den västerländska konststilen och istället fokusera mera på den primitiva konststilen med sitt klara formspråk. I hans jakt efter en primitivare livsmiljö så reste han till Martinique i Västindien, men stannade där bara några månader. Efter ett tag när han kommit tillbaka så blev han osams med Vincent (då han skar av sig örat) och Gauguin flydde därefter till Paris och sedan Tahiti där han gjorde sina största verk i den primitiva formen, bland annat så gjorde han Tre Tahitier.

Paul Cézanne påverkade otroligt många konstnärer. Han var föregångare till kubismen och funderade mycket över former, exempelvis frågande han sig; fanns det några grundformer?

Paul Cézanne – Big Bathers

Han använde ett osystematiskt perspektiv där föremålen i hans målningar studerades uppifrån, från sidan och framifrån, och han varierade även skalan, utan att bry sig om sakernas egentliga storlek. Han målade tavlan ”Storväxta badare”, ett exempel av många med olika former och blickpunkter. Cézanne försökte att hitta vackra former. Det blev mycket fel i vinklar och perspektiv i många av hans målningar när han experimenterade, men Paul Cézanne förblir ändå historiskt viktig.
Henri Matisse målade lyx, vällust och lugn han kallades för ”Fanvist”, och han menade att hans målningar ”skulle vara som en vilstol för ögat”. Han utarbetade stilen fauvism där de rena färgerna betonas (i motsats till impressionismen) och arbetade även med en ny teknik, découpage, som är en komposition av figurer som klippts ur pappersark, och därefter målade med gouache som sedan klistras upp på vit eller färgad bakgrund.

Edvard Munch kallas för den enda världskända skandinaven inom den moderna konsten. Munch tillhörde Expressionisterna och han har i de flesta av sina målningar skildrat den moderna människans ångest och dunkla driftsliv. Hans två mest kända verk är Skriket och Livets dans.Edvard Munch – Skriket


Pablo Picasso levde 1891 – 1973, han var, och är, den som skapade kubismen och är även dess främste företrädare. Han var otroligt energisk, helt inne på sitt, körde sitt eget race, struntade i allt annat. Han hade olika perioder i sitt liv som kallades till exempel för ”hans blå period”, då målade han bara blått, med många olika blå nyanser. Han hade även en rosa period då han målade nästan allt i olika rosa nyanser. Han reste runt till olika cirkusar och målade det konstiga, det som var annorlunda. Picasso levde och bodde i Frankrike, men var egentligen spanjor.

Han målade bland annat Fröknarna i Avignon ovan som är en av hans mest kända tavlor nu, men då på den tiden så uppskattade inte alltid folk hans konst.

Wassily Kandinsky är en av rysslands mest kända konstnärer. Hans stil var kubistisk. Georges Braque var en annan passionerad kubist. Han lade ofta in collage i sina målningar och delade upp dem i typiska skuggade hörn. Målningar som han har gjort , Kvinna med gitarr och stilebern i le joure. Ju mer kubism desto mindre kunde man se vad något föreställde.
Piet Mondrian var abstrakt konstnär (icke figurativt). Han bodde i Holland och målade bara med ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Konsthistoria

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-24]   Konsthistoria
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3109 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×