Islam VS Buddhismen

36 röster
56300 visningar
uppladdat: 2005-02-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Symboler.

Halvmånen är en symbol som är förknippad med islam. Men dess ursprung berättar legenden om. År 399 f.kr försökte Filip av Makedonien att inta Bysans, han avslöjades dock av en starkt lysande halvmåne när han försökte gräva tunnlar under muren. Kejsar Konstantin invaderade år 330 staden och döpte om den till Konstantinopel. Han behöll halvmånen som symbol för staden. På 1100-talet intog Osman landet och gjorde halvmånen till en symbol för sin tro islam. Stjärnan som finns bredvid månen står för suveränitet och gudomlighet.

Mecka är det ställe dit alla muslimer vänder sig minst fem gånger om dagen. Mecka kallas för den heliga staden. Området runt Mecka får endast beträdas av muslimer. Alla muslimer bör minst en gång i livet vallfärda d.v.s. man gör en religiös resa som kallas Hadj. Den är ett mål som varje muslim har i sitt liv. Vallfärden skall göras i den sista månaden på det islamiska året – vallfärdsmånaden. Det är ingen obligatorisk resa som muslimerna måste göra, men de flesta vill gärna göra en sådan resa.

Koranen även kallad den heliga skriften, är en bok som liknar våran Bibel. Muslimerna skall lära sig alla de 114 delarna, som kallas Sura, utantill. Det var Muhammed som fick den nedskriven efter att ha fått höra den från Allah och lärt sig den utantill.
Ängen Gabriel befallde honom att lära sig guds ord och förmedla detta till människorna. Detta gjorde senare att Koranen tillkom. Om man är en rättrogen muslim lär man sig koranen på Muhammeds och även Allahs språk- Arabiska. De muslimer som inte kan arabiska, läser den på något av de andra språken som den är översatt på.

Moské är ett ställe som muslimerna ber i. Den har ett torn som kallas Minaret där står en böneutropare och kallar till bön fem gånger om dagen. Innan de ber skall de tvätta sig för att uppnå renhet inför Allah och hans lärjungar, däribland Muhammed.

Riter.

Direkt barnet föds skall den höra trosbekännelsen. Man föds som muslim. På åttonde dagen hålls det en namns ceremoni ( ungefär som kristendomens dop)
Pojkar brukas omskäras även om detta inte står i Koranen. Det är en muslimsk tradition, som sker innan puberteten, i Afrika omskärs även flickor.

En av de viktigaste sakerna inom Islam är familjen. I gammal skrift står det att män och kvinnor skall vara jämlika, men kvinnorna gör fortfarande kvinnogöromål i hemmet, medan mannen får lön för det han gör i samhället. Maken bestämmer i familjen, men han tar råd av hustrun.
Makarna planerar barnens bröllop, men barnet bör ges dess samtycke.
Mannen huvudsyssla är att försörja familjen.
Muslimska män kan välja att gifta sig med en Jude eller Kristen kvinna, medan en muslimsk kvinna bara får gifta sig med en muslimsk man. Koranen medger att en man kan ha månggifte, d.v.s. att han kan mer än en fru.

En muslimsk flicka kan visa att hon har fått sin första mens genom att ta på sig en sjal som kallas Hijab. Ett annat sätt att visa att man är vuxen är att deltaga på fastan.
Barnen är inte skyldiga för sina handlingar förrän de kommit in i puberteten. De skall lyda sina föräldrar och föräldrarna skall ta hand om dem och välja en god partner.

När en människa dött skall den vila i tysthet och lugn. Därför samlas mycket folk runt den döende före denne går bort. Kroppen kläs i vita kläder, de kläder som den vallfärdat i. Inom 24 timmar skall begravningen helst ske. Huvudet på den döde vänds mot Mecka.
Graven skall vara upphöjd och kista skall helst inte användas.
Någon ber en bön vid graven, sedan är ceremonin över.


Livsåskådning.

Det man gör dagligen som muslim är att man ber de fem dagliga bönerna – Morgonbönen, middagsbönen, eftermiddagsbönen, kvällsbönen och nattbönen även fredagsbönen, i moskén.
Före man ber i moskén tvättar man sig och tar av sig skorna.
Varken kvinnor eller män skall klä sig utmanande eller skrytsamt.
En muslim bör varken dricka alkohol eller äta oren mat som tex. Griskött, blodmat eller skaldjur.
När de slaktar djuren som skall ätas är en korankunnig man närvarande som uttalar Gudsnamn. Huvudet på djuret vänds även mot Mecka. Det som är tillåtet att göra och äta kallas på Arabiska för Halal.

Tro – uppfattning.

De viktigaste grunderna för tron kallas för ”de fem pelarna” och de är:

• Med den första pelaren innebär det att man erkänner sin tro på Allah som den enda guden. Det budet är överlägset det viktigaste. Om någon ska övergå till Islam ska han i närvaro av minst två muslimska vittnen säga följande: ”Jag bekänner att det finns ingen Gud utom Allah och att Muhammed är hans tjänare och profet”.
Dem som är födda till muslimer ska en gång i sitt liv säga orden högt och förstå vad dem innebär.

• Den näst viktigaste plikten för en troende muslim är att fem gånger varje dag avbryta vad han håller på med och be. Han påminns då om behovet att lyda hans vilja.
De fem bönerna har olika namn:
Fjadr: Morgonbön (mellan gryning och soluppgång)
Dhuhr: Middagsbön (när solen just passerat sin högsta punkt på dagen)
Asr: Eftermiddagsbön (när ett föremåls skugga är lika långt som föremålet)
Maghrib: Kvällsbön (när solen försvunnit bakom horisonten)
Isha: Nattbön (när det blivit fullständigt mörkt)
Böneutroparen samlar människor till bön, från minareten på moskén. Bönerna bör ske vid bestämda tider, ibland får en bön utföras senare än det bestämda klockslaget, men aldrig före denna tid.Innan en muslim skall han ta av sig skorna så att inget damm från gatan kommer in på det heliga området. Huvud, ansikte, händer skall också tvättas. När en muslim sedan ber är han eller hon alltid vänd mot Mecka.

• Att hjälpa fattiga genom att ge dem gåvor är islams tredje pelare.
Koranen menar att alla muslimer ska ge delar av det dem äger till föräldralösa, behövande, resenärer och dem som ber om hjälp.

• Fastan är islams fjärdepelare och den infaller alltid under månaden Ramadan.
Att äta, dricka och röka mellan soluppgång och solnedgång är då förbjudet.
Muslimernas kalender följer månåret, istället för vår som följer solåret, därför förskjuts månaden Ramadan med tolv dagar varje år.
Muslimerna får varken äta eller dricka under Ramadan, och det kan bli ansträngande om Ramadan infaller under den varmare delen av året.

• Den femte pelaren innebär en pilgrimsfärd, till Mecka som muslimerna bör göra minst en gång i sitt liv. Den kallas Itadjdj.
Allah säger:
” Påbjud vallfärden för människorna… de ska komma till fots eller på några magra kameler, de kommer från alla de djupa ravinerna…”
Mer än 2 miljoner muslimer gör vallfärden varje år, och många måste resa mycket långt.
Det är världens största religiösa samling.
Dem flesta vallfärdar för att visa sin lydnad inför Allah och för att känna sin samhörighet med andra muslimer. Varför går vallfärden till just Mecka? Därför att Muhammed föddes där. I staden Mecka (som ligger i Saudiarabien) finns en utsedd kommitté som ska ta ansvaret att allt fungerar så bra som möjligt.
För att visa alla människor lika inför Allah, ska alla tvätta sig och sedan ska männen vara barhuvade, medan kvinnorna klär sig i enkla kläder och döljer sina huvuden.
För att inte kränka Allahs skapelse får man inte: klippa naglar eller hår, inte använda parfym, inte ha samlag, inte jaga eller plocka vilda blommor.

Likheter:

Båda religionerna har en praktisk symbol, de skiljer sig ifrån varandra men de har ändå varsin. I Islam har de halvmånen och den femuddiga stjärnan, som jag tidigare skrivit om. Medan Buddhismen har det åttafaldiga hjulet, som jag tror har större betydelse för buddhisternas livsåskådning än vad den Muslimska symbolen har. Buddhisternas symbol betydelse leder till duhkas upphävande:

• Rätt insikt
• Rätt beslut
• Rätt tal
• Rätt handling
• Rätt liv
• Rätt strävan
• Rätt minne
• Rätt försjunkenhet

Båda religionsgrupperna har ett speciellt ställe de ber på, men man behöver inte be i de ställena i någon av de två religionerna.
Bön ställena heter olika, i buddhismen heter det tempel medan det heter moské i Islams religion.
I templet har de även offerfester medan moskén används både som skola och samlingsplats.

Båda religionerna har allmosegivande, om man är muslim menas det att man ger gåvor och mat till de bättre behövande. Om man är buddhist ger man dessa gåvor och denna mat till munkarna dels för att få en bättre karma och dels för att dem ska be för en.

Både Muhammed och Buddha predikade.
Predikor kan minst ha tio olika betydelser. Jag vet inte om de predikade på samma sätt,
men om samma saker predikade de i alla fall inte om.
Till den skillnaden att folket till en början lyssnade mer på Buddha och tyckte att hans ord
var mer visa eller att han hade den där otroliga talförmågan. Att säga samma
saker om och om igen, för att folket skulle hålla med, det gör man.
Om en person står och säger samma sak femton gånger, så håller man med vid den
femtonde gången. Inte sant?
Jag antar att både Buddha och Muhammed använde det sättet för att få folket att lyssna
minst en gång.
Men Muhammed var nog inte fullt lika omtyckt som Buddha var, i alla fall inte när de
precis hade börjat med sina predikor. Den slutsatsen drar jag på de grunderna att
Muhammed inte hade fullt lika många anhängare före han flydde till staden Medina
och blev ledare för många olika organisationer i Arabien.
Det var då han blev stor och hans religion Islam växte fram.

Båda religionerna har en trosbekännelse i Islam är det de fem pelarnas första pelare som
ungefär har samma betydelse som buddhisternas Triratna, ”de tre juvelerna” som lyder:
• Jag tager min tillflykt till Buddha.
• Jag tager min tillflykt till dharma.
• Jag tager min tillflykt till sangha.

Ingen av religionerna tillåter Alkohol.

Olikheter:

En sak som verkligen skiljer religionerna åt är att buddhismen är en cirkelreligion medan
Islam är en rak religion. Med detta menas att i buddhismen tror på något som kallas för på
nytt födelse.
Det är Karman som bestämmer ens existens i kommande liv.
Enligt buddhismen finns inte någon själ och när en människa dör finns bara hennes
karma och gärningar kvar. Dessa skapar en ny individ efter döden.
Men i Islam dömer Gud om man ska komma i helvetet eller paradiset efter döden.
Så i Buddhismen är det mer upp till dig som människa att bestämma ditt liv som individ
nu och efter döden. Medan muslimerna mer är tvingade att följa vad som står i Koranen.

Karma är det samlade resultatet av en människas liv på jorden.
För att få en bättre karma ger man gåvor och mat till munkarna, som då även kan be för
dem. Som också gör så att man får en bättre karma.
Man vill ha en så bra karma som möjligt, för att få ett skapa en så bra individ som möjligt
efter döden.
Målet är att uppnå Nirvana. Nirvana kommer av ett ord som betyder ”blåsa ut” eller
”släcka”. För en buddhist innebär Nirvana en frid då man varken önskar eller strävar efter
någonting.

Islams likheter med alla religioner

•Religionen Islam har samma grund som Judendomen i det gamla testamentet.
•Muhammed är Guds sändebud för Islam så som Jesus är det för Kristendomen.
•Levnadsregler i Islam är de fem pelarna, i Buddhismen är det den åttafaldiga vägen och i
Kristendomen är det de tio budorden.
•Enligt Islam sker frälsning genom underkastelse, medan det enligt Judendomen sker genom
att göra goda gärningar och enligt Kristendomen bör man lita och tro på Jesus Kristus för
att bli frälst.
•Omskärelse förekommer hos både judar och muslimer.
•Det finns tre raka religioner och de är: Judendomen, Kristendomen och Islam.
Medan Hinduismen och Buddhismen är cirkelreligioner.

Reflektioner.

Att be tror jag är en bra sak för vårat samhälle. Om hela världens befolkning skulle be säg
fem gånger om dagen så skulle vi nog inte bli utbrända, i den omfattande mängden som vi
faktiskt blir.
Islam har fått mycket större betydelse i världspolitiken. Många muslimska länder har även
blivit självständiga efter tidigare tagit befäl av europeiska länder.
Olja har gjort så att flera arabiska länder blivit rika och fått stort inflytande.
Islam har ofta spelat en stor roll i politiska konflikter.

Terrorattacken den 11 september mot World Trade Center och försvarshögkvarteret
Pentagon i USA gav inte Islam ett bättre omdöme. Många anser att det var Bin laden som
var hjärnan bakom den attacken och han är en muslim och då drar man ofta slutsatsen, att
alla muslimer är som han.
Efter den händelsen tror jag att det är många föräldrar som är mer vaksamma om vilka
personer deras barn umgås med, i alla fall i storstäderna, där det finns många invandrare.
Jag ser egentligen ingen mening med att förbjuda sina barn att umgås med muslimer.
Även efter den 11 september. Fast Bin laden är muslim betyder inte det att alla
muslimer är som han, för han är ju terrorist ledare. Finns det över huvudtaget några
sådana terroristgrupper här i Sverige?
En annan fråga jag har ställt mig är: Vad är positivt i religionen?
Jag tycker att det finns mycket som är positivt i religionen men inte så mycket för kvinnor,
nästan inget. Det sägs att religionen skall vara jämställd mellan kvinnor och män, men
enligt mig finns det nästan ingen jämställdhet. Som jag läste någonstans ”Mannen bestämmer i hushållet, men bör ta råd av sin hustru”, bara en sådan sak....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam VS Buddhismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-05-26

  ditt arbete var bra, men du sk

 • Inactive member 2005-12-05

  och en annan sak.. kvinnlig om

 • Inactive member 2007-02-21

  skaldjur. alltså är det riktig

 • Inactive member 2009-01-08

  Att flickor omskärs i Afrika har ju inte någonting att göra med islam direkt...

 • Inactive member 2012-11-28

  Väldigt bra skrivet hörru! Men på vissa frågor är du helt ute och cyklar som att männen bestämmer mycket och att vissa föräldrar skulle helst föredra att deras barn undviker att umgås med muslimska barn allltså herregud säger jag bara !!

 • Inactive member 2014-04-03

  Oerhört bra. Jag gillade framför allt dina reflektioner och åsikter samt argumentet! Mycket bra fakta! :)

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-10]   Islam VS Buddhismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3520 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×