Dödsstraff

4 röster
19695 visningar
uppladdat: 2005-02-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Dödsstraff innebär att en brottsling döms av domstol till döden, genom att bli avrättad. Dödsstraffet förekommer idag i många stater i världen. Enligt Amnesty International avrättades 1146 personer under 2003, 84% av dem i något av fyra länder: 726 i Kina, 108 i Iran, 65 i USA och 64 i Vietnam. 78 länder tillämpar dödsstraff, 23 länder har kvar straffet men har inte verkställt det på minst 10 år, 13 länder har kvar dödsstraff bara för vissa speciella brott (i allmänhet brott i krigstid). 81 länder har helt tagit bort straffet ur lagstiftningen.

Medlemsstater i EU tillåter inte dödsstraff, eftersom det strider mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Medlemskap i Europarådet har något mindre stränga regler i frågan - medlemmar där får ha kvar dödsstraffet i lag men får inte verkställa avrättningar. Sålunda är Ryssland medlem i Europarådet eftersom man har slutat avrätta dömda. Av de europeiska länderna är det bara Vitryssland som fortfarande utdömer och verkställer dödsstraff, och följaktligen är landet inte medlem i Europarådet. I övrigt är Europa fritt från verkställande av dödsstraff och till övervägande delen också från utdömandet av straffet. Turkiet har som led i anpassningen till EU och medlemsansökningsprocessen tagit bort dödsstraffet. Åtskilliga EU-länder hade dödsstraff i lagen så sent som i slutet på 1990-talet (Storbritannien 1998, Belgien 1996, Estland 1998, Grekland 1993, Italien 1994, Polen 1997, Spanien 1995 - övriga förbjöd dödsstraff 1990 eller tidigare. Vissa av länderna som räknades upp var inte EU-medlemmar vid tidpunkten).

De länder som först tog bort dödsstraffet ur lagstiftningen var Venezuela (1863), San Marino (1865), Costa Rica (1877), Panama (1903), Ecuador (1906), Uruguay (1907), Colombia (1910) och Island (1928). Irland blev världens första land att göra återinförande av dödsstraff olagligt i grundlagen, genom folkomröstning 2001.

I Sverige avskaffades dödsstraffet i fredstid 1921, och 1972 utvigdades förbudet till att även gälla i krigstid. Anton Nilsson var den siste personen som dömdes till döden i Sverige, vilket skedde 1908 som straff för Amaltheaattentatet samma år. Straffet verkställdes dock aldrig. Den sista avrättningen utfördes 1910 då Johan Alfred Andersson-Ander avr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dödsstraff

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-10]   Dödsstraff
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3555 [2024-07-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×