Dödsstraff

51 röster
81790 visningar
uppladdat: 2005-12-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Historia

Dödsstraffet har en lång historia. Förr i tiden användes dödsstraffet väldigt ofta beroende på brottet den dömde hade utfört. Förr i tiden fick familjen till den dödade utföra straffet i Norden. Dock fanns det lagar som de anhöriga var tvungna att följa vid straffet.
I forntida norden var det allra viktigaste hämnden. Anledningen till dödsstraffet var inte att man skulle göra samhället säkrare att leva i, det var nämligen hämnden som var det enda viktiga. På detta sätt kunde hela släkter bli utplånade på grund av att mordet alltid skulle hämnas. Dödsstraff har funnits mycket länge, kanske lika länge som människan och det är inte förrän i vår tid man börjar fundera över om det är rätt eller fel. Förr i tiden använde man ofta regeln “öga för öga, tand för tand”, som menas att den som begått ett brott skulle straffas med vad den gjort eller lika starkt straff. Om någon hade dödat skulle denne då straffas med döden. Denna regel blev dock slappare och man började straffa folk med döden, många gånger bara för små saker.


Gamla metoder

Hängning – den dömde hängs med ett rep runt halsen. Att den dömde ska få ryggen knäckt när denne faller och dö direkt är meningen. Men det hände ofta att den dömde ströps ihjäl på grund av att fallet inte gjorde att dennes nacke knäcktes. Detta blev en smärtsam död för den dömde.

Halshuggning – den dömdes huvud huggs av. Man använde sig av antingen en giljotin som var den vanligaste metoden men man hade innan huggit av huvudet manuellt med en yxa eller ett svärd.

Stening – den som döms att stenas ihjäl dör på så sätt att den får en stor mängd stenar kastade på sig av folkmassor. Det finns en Iransk strafflag som säger “Stenarna får varken vara så stora att personen dör av en eller två stenar, och inte heller så små att de inte kan kallas för stenar”. Om man inte hade turen att bli träffad av en stor sten ganska fort och på så sätt bli medvetslös kunde denna död bli väldigt smärtsam.

Garrottering – den som döms till garrottering får sig en hemsk död till mötes. Personen spänns fast i en stol och sedan skruvas en slags skruv in mot nacken som trycks mer och mer framåt ju mer den skruvas och till slut så knäcks nacken.


Nyare metoder

Elektriska stolen – denna metod infördes i USA 1888 eftersom man ville avrätta folk på ett humanare sätt. Genom att man sätter fuktade (bättre kontakt till kroppen) elektroder på huvud och på ena benet och sedan låter en ström på mellan 500-2000 volt gå igenom kroppen, dör den dömde av att hjärtat stannar.
Kroppen är ofta mycket varm efter chocken och ibland kan personen börja brinna och vittnen uppger att man efteråt kan känna en lukt av bränt kött.

Arkebusering – Detta är helt enkelt att skjuta ihjäl den dömde.
I vissa fall tar skyttarna lång tid på sig för att öka lidandet.Dödlig injektion – Innebär att ge en spruta med en dödlig drog (en blandning av tre droger för att göra det så effektivt som möjligt). Den första gör den dömde medvetslös, den andra är muskelavslappnande så att mellangärdets muskel förlamas och sålunda upphör andningsrörelserna, och den tredje orsakar hjärtstillestånd.


Ihjälgasning – Fången spänns fast i ett lufttätt rum som sedan fylls med den giftiga gasen cyanidgas. Den dömde spänns fast i en stol under vilken man satt en skål med destillerat vatten. Över skålen hänger man en påse med natriumcyanid i pillerform som sakta utvecklas och blir till den giftiga gasen.


Världsreligionernas syn på dödsstraff

Hinduismen och Buddhismen är för dödsstraff.
Det anses vara orent att utföra brott och denna orenhet kan sedan överföras till personens barn.

Islam är för dödsstraff.
Vid brott så kan en person dömas till döden.
Det finns föreskrifter för straff i Koranen som måste följas när man ger en människa ett straff.

Judendomen är för dödsstraff vid grovt spionage och förräderi mot landet.
Dock är judar försiktiga med att dela ut dödsstraff för mord, vilket inte händer ofta.

Kristendomen har splittrade åsikter när det gäller dödsstraff.
• De som säger att Bibeln är för dödsstraff gör det utifrån att livet är heligt, och att den som tar en människas liv eller utsätter det för stor fara, måste betala med sitt eget liv.
• De som anser att Bibeln är emot dödsstraff menar att Kristi undervisning betonar behovet av förlåtelsen och att lida ont mer än att stå emot det onda med våld.
• Det finns också de som hävdar att Bibeln varken är för eller emot dödsstraff men att den tillåter det. De menar att Bibeln tillåter dödsstraff för grova brott.

Hedersmord definieras ofta som ett mord på en kvinna utfört av hennes far, bror, make eller annan släkting. Anledningen är att hon haft en påstådd eller verklig sexuell relation innan hon ingått äktenskap eller utanför äktenskapet. Man mördar alltså kvinnan för att behålla familjens och släktens heder. Hedersmord förekommer oftast i länder som domineras av muslimer.


Lagstiftning för dödsstraff

Dödsstraff var under medeltiden och framåt tillåtet och näst intill ett folknöje, stora människomassor samlades ofta när fångar skulle avrättas eller torteras offentligt.
Dödsstraffet började man kritisera under upplysningen i slutet på 1700-talet, och avrättningar humaniserades, bland annat med hjälp av giljotinen.
Moderna liberala och humana värderingar har fått stort genomslag och dödsstraffet har förbjudits i många länder.
Förr i tiden kunde man få dödsstraff för t ex mord, häxeri, blodsskam, bedrägeri, misshandel och tidelag.
År 1921 förbjöds dödsstraffet i fredstid och år 1972 blev det även förbjudet i krigstid.
Förbudet mot dödsstraff finns hos samtliga EU-länder då detta är ett krav för medlemskap, medan dödstraff används av bland annat Kina, USA, Japan och i många länder i tredje världen.
I Sverige är det den nuvarande grundlagen regeringsformen som säger att dödsstraff inte får förekomma.Argument för dödsstraff

• Livets okränkbarhet
Den som mördar en annan människa visar aktivt att denne inte respekterar idén om livets okränkbarhet.
Ömsesidig respekt är något vårt samhälle bygger på där respekten för liv, dvs. rätten att leva, är det vi värderar högst.
Om man mördar en annan människa visar man att rätten att leva inte har något värde.
Mördaren har därför ställt sig utanför samhällets skydd genom att ha förbrukat sin egen rätt att leva. Ett mord är inte bara en grov kränkning av en människa, utan också en kränkning av hela samhället.

• Straff och rättvisa
Anledningen till att en mördare bör straffas till döden är att det inte finns något annat straff som är nog för mord. Genom att mörda en människa har denne visat total respektlöshet för en annan människa genom att frånta den rätten att leva; han har utfört den största möjliga kränkningen. Den enda möjligheten till att rättvisa ska skipas är om mördaren själv dör. Vad är offrets liv värt om mördaren tillåts leva? Idag är ett människoliv värt 10 år i fängelse. Idag visar vårt samhälle att det tycker att ett antal oskyldiga offers liv är lika mycket värt som en enda mördares, inte att alla liv är lika mycket värda. Det är samhällets uppgift att tydligt visa att mord inte är accepterat, och samhället måste ställa sig på offrens sida, inte brottslingarnas.

• Instinkter
Känslan att en annan människa vore värd att dö har nästan alla någon gång känt. Det är oftast när något ohyggligt brott har begåtts mot försvarslösa människor, t ex barn. Avrättningsönskan är inte bara en primitiv "djurisk" drift, utan en instinktiv känsla att skipa rättvisa, för vi människor har svårt att känna oss tillfreds innan allt är rättvist. Ju mer vår inneboende instinkt om rättvisa sätts ur spel genom att brottslingar inte får rättvisa straff, ju mer tappar vi tron på samhället som rättsskipare. Det är inte barbariskt med avrättning, och känslan att någon förtjänar döden är inte heller det. Det är bara en fullständigt logisk skipning av rättvisa. De som föreställer sig avrättningar som en slags gladiatorspel som roar massorna ger inte en sann bild av hur dödsstraff kan fungera. Det är självklart en olustig känsla förknippad med avrättningar, men vi måste se dem som ett nödvändigt ont.

• Moral
Samhällets lagar är skapade utifrån en idé om moral: Lagarna visar gränserna för var vi tolererar. Hur hade en brottsling med hög moral resonerat?, är en fråga som vi bör ställa oss för att utdöma ett rättvist straff för ett brott. En människa med hög moral tycker att denne förtjänar samma kränkning som hon själv utfört. Möjligtvis kan man finna andra vägar att kompensera kränkningen om de väger jämnt. Skulle en människa med hög moral mörda en annan, skulle hennes ånger och förtvivlan vara total, och hon skulle tycka att hon förtjänar att dö. Inget annat kan vara rättvist.• Brottsbekämpning
Att avrätta en mördare är bra för samhället på så sätt att denne inte kan begå fler brott eller utgöra något hot mot samhället. Vid dödsstraffet kan det förekomma oskyldigt dömda precis som vid annan typ av straff, men dessa är få. Skillnaden är att samhället inte kan kompensera den dömde vid dödsstraff vilket det kan göra vid annan typ av straff. Det är olyckligt. Men för att förstå detta rätt kan man tänka så här: Ska vi riskera att ha mördare som går omkring i vårt samhälle bara pga. att någon få oskyldig person döms till döden? Detta talar alltså för dödsstraff. I vårt samhälle brukar vi på något underligt sätt värdera brottslingars liv högre än offrens. Det är dags att sluta göra det.

• Offren i fokus
Dödsstraffets fokus ligger på offren, inte mördarna, vilken är en mer sund inställning. Eftersom mördaren inte hindrats att begå ett mord av samhället är denne också på ett sätt ett offer. Men vi måste skilja på vad en myndig människa har för ansvar gentemot samhället, och vad samhället har för ansvar gentemot honom. Mord är en så utstuderat vidrig kränkning att den inte faller inom ramen för vad samhället ska dela ansvar för tillsammans med mördaren. Med andra ord: Vi kan inte döma mördare till lindriga straff på grund av vårt dåliga samvete över sociala brister i samhället. Ska vi ge vissa människor "alibi" att mörda på grund av deras bakgrund? Det är viktigt att alla blir dömda efter samma måttstock, och att tydligt markera hur allvarligt samhället ser på mord; det finns inte några förmildrande omständigheter. Varje mord och påfallande avrättning är en tydlig signal till samhället att vi misslyckats dubbelt: vi har i första hand misslyckats med att ge människor skydd mot våldsverkare, men vi har också misslyckats att ge en människa en bra uppväxt. Men vad vinner vi på att tycka synd om brottslingarna? Och vad vinner vi på att döva vårt samhälles samvete med ett lindrigt straff? Är det inte mycket viktigare att sätta offren i fokus och markera tydliga gränser? Den som brutalt har utsläckt en människas liv har ingen självklar rätt till sitt eget liv.


Passagen.se är en hemsida på Internet där det förekommer mkt diskussioner.
Argumenten för dödsstraff är hämtade därifrån.

Argument mot dödsstraff

• Dödsstraffet kränker rätten till liv. Rätten till liv och rätten att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, utgör grunden för arbetet mot dödsstraffet. Detta har varit framgångsrikt under de 50 år som gått sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen. Än återstår dock mycket att göra.

• Dödsstraffet förhindrar inte brott. Många länder som har kvar dödsstraffet brukar som argument framhålla att dödsstraffet är avskräckande, det vill säga att den som tänker begå ett brott som kan medföra dödsstraff, avstår från att begå brottet på grund av att han riskerar att avrättas. Många undersökningar har gjorts framför allt i USA. Ingen undersökning har visat att dödsstraffet som sådant har någon avskräckande effekt.

• Dödsstraffets grymhet. Dödsstraffet är ett grymt och omänskligt straff. Dödsstraffet innebär psykiskt lidande, att vara levande död, från det att domen avkunnas fram till avrättningen. Att sitta fängslad i väntan på att bli avrättad och att intensivt hoppas på att få straffet omvandlat, medför en enorm psykisk anspänning.

• Godtyckligt och diskriminerande. Dödsstraffet tillämpas godtyckligt i alla länder där det finns kvar. Ofta är det de som har svårast att försvara sig som löper störst risk att dömas till döden och kanske sedan avrättas.
• Oskyldiga avrättas. En avrättning är slutgiltig och går inte att upphäva. Många människor döms till döden och avrättas runt om i världen efter rättegångar som inte uppfyller internationella regler för en rättvis rättegång. I några länder förekommer det att avrättningar verkställs inom några timmar efter domen.


Amnesty International står bakom argumenten mot dödsstraff. De arbetar för att dödsstraffet ska avskaffas och anser att dödsstraffet är ett brott – inte ett straff.Mina egna argument angående dödsstraff

Efter vad jag läst och lärt mig av dödsstraff ska jag nu presentera mina argument angående detta.
Jag är både för och emot dödsstraff. Jag anser att det finns brott som man skulle kunna ge dödsstraff för men samtidigt anser jag också att man måste vara väldigt försiktig med att ge en människa ett så pass hårt straff.
Är det verkligen den rätte personen som döms? Vad gör man om man dömer en oskyldig människa till döden och inser att den är oskyldig efter att den fått sitt straff?
Det är många frågor som finns att ställa, men det finns också många frågor som går att besvara.
Man kan endast vara säker på att en människa är skyldig till ett brott genom att ha bevis.
Bevis är väldigt viktigt och måste sättas i centrum när man dömer någon till dödsstraff, enligt mig.
Självklart finns det också andra saker som man måste tänka på vid domen som t.ex. omständigheterna kring brottet, hur pass grovt brottet är mm.
Så jag tycker inte att man ska ge dödsstraff till en person som t.ex. oavsiktligt kör på någon som sedan avlider.
Alltså har jag en rätt så neutral åsikt när det gäller frågan om dödsstraffet.
Det som kan vara negativt med att ha en neutral åsikt är att man inte riktigt vet exakt vart man står, utan man känner sig mer som om man står mitt i smeten mellan alla argument för och emot som finns i massmedia och på nätet.
Det som skulle vara lättare om man hade en direkt åsikt för eller emot dödsstraff är att man skulle kunna propagera mer för sin åsikt.
För om man har splittrade åsikter så vet man inte om man i en diskussion ska stå på sidan som är emot dödsstraff eller på den sidan som är för dödsstraff.
Det är det argument som finns emot mina argument.
Jag får upp många olika frågor i mitt huvud när jag tänker på frågan om dödsstraff och jag försöker fundera ut hur den dömde känner sig i väntan på sitt dödsstraff.
Det måste vara en oerhört stark känsla av hopplöshet som den dömde får under väntan men samtidigt så kan man fråga sig hur familjerna till de mördade känner sig.
Hur känns det t.ex. för en mamma som uppfostrat sina barn, tagit hand om dem i alla år och alltid vart där för dem och som sedan förlorar sina barn pga. en mördare?
Media brukar ofta skriva artiklar som talar mot dödsstraffet; de skriver när det är protester mot dödsstraffet, de skriver när en person döms till dödsstraffet och de skriver hur hemskt det är för de dömda.
Ofta är det väldigt svårt för människor att acceptera att en person blir dömd till dödsstraff när det handlar om ”mordet på Barbro, 72”.
Men när det handlar om ”mordet på Amerikas president” så är det fler människor som accepterar att mördaren döms till dödsstraff.
Och där kommer det upp en till fråga; Är verkligen alla lika mycket värda?
Mitt svar är tyvärr, Nej. Vi brukar alltid ha en godtycklig åsikt om att alla människor ska behandlas lika och att alla människor har samma värde.
Men även fast vi har den åsikten så brukar många av oss ofta blunda när vi ser att alla inte behandlas likadant.
Det jag menar är att om inte vi människor ska stå starkt för vår åsikt om att alla människor är lika mycket värda så blir det svårt för andra att tro på oss, för det är inte lätt att lyssna på en person som säger en sak och gör annorlunda..

Vi människor tror oftast att ingenting kan hända oss, men när verkligen kommer inpå oss så kanske det inte är precis som vi hade tänkt oss.
Kanske blir vår syster eller vår bror mördad, och det är först då vi måste ta ställning till den stora frågan; är vi för eller mot dödsstraff?

Sammanfattning
• Dödsstraffet är ett straff som funnits kanske lika länge...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dödsstraff

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2006-07-13

  Bra skrivet! Själv är jag helt

 • Inactive member 2007-01-23

  Jättebra skrivet verkligen. Me

 • Inactive member 2007-05-17

  Riktigt bra skrivet ! Intressa

 • Inactive member 2007-09-18

  Väldigt bra skrivet ! (:

 • Inactive member 2008-02-05

  Ett riktigt bra arbete, du för

 • Inactive member 2009-01-14

  JÄTTE BRA SKRIVET !

 • Inactive member 2011-05-10

  Det var la skit bra men var har du din källförteckning? Jo, att du har hittat all info i böcker och på nätet v´fattar vi men du kan la länka en sida till nästa gång :D

 • Inactive member 2015-03-31

  sätt dit en källförteckning och skriv från fler vinklar!

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-05]   Dödsstraff
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4945 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×