Genetik arbete

12 röster
54650 visningar
uppladdat: 2001-01-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Genetik/Evolution


Av: Cecilia Bylander Sp1e, Wargentinskolan
2000-02-23Innehållsförteckning: Sid:
Titelsida, genetik/evolution...................................................................1
Innehållsförteckning..............................................................2
Inledning................................................................................3
Utvecklingen av arter....................................................….4-6
Jean Baptiste De Lamarck.....................................................4
Darwin och hans teori.........................................................4-6
Djur- och växt förädling................................................…....7
Genbanker...................................................…......................8
Genteknik, Hybrid-DNA-tekniken..................................9-10
Källförteckning....................................................................11

Inledning
I det här arbetet ska jag berätta lite om genetik och evolution. Om vad Charles Darwin hade för teorier. Jag har även tagit upp lite om Hybrid-DNA-tekniken som är en slags genteknik.


Arters utveckling/Lamarck/Darwin och hans teori
De flesta religioner har länge försökt förklara hut livet på jorden uppstått. Enligt bibeln skapade Gud himmel, jord och alla levande varelser. Det höll sig människorna fast vid ända tills 1800 talet då andra uppfattningar spreds bland västerlandets naturvetenskapsmän. Fransmannen Jean Baptiste De Lamarck och engelsmannen Charles Darwin trodde båda på att arterna utvecklas, däremot hade de skilda meningar om evolutionens drivkraft.
Lamarcks teori var att djur och växter utvecklar sig efter miljön de lever i. T.ex. trodde han att giraffer som måste sträcka sig högt för att beta föda från träden hade utvecklat sin långa hals just därför. Det skulle ju innebära att arterna kunde ändra form hux flux bara på en generation efter sin omgivning. Dessutom trodde han att giraffen med lång hals födde ungar med lång hals. Men vi vet ju alla att tyngdlyftare inte föder muskelknuttar till barn och inte heller föder mammor som solar, bruna barn(förutsett att de inte har mörk hy redan förstås).Egentligen sker arternas utveckling efter två linjer. Dels genom naturligt urval, dels genom mutation.


Charles Darwin föddes år 1809 i Shrewsbury i Storbritannien. Hans far var läkare och han ville även att hans son skulle bli det. Charles läste därför medecin men eftersom han inte hade något vidare intresse för det så hoppade han av skolan, till sin pappas stora besvikelse. Darwin sökte efter det plats på en brigg som skulle resa jorden runt och han fick jobbet!
Hans uppgift på resan var att ta prover och föra anteckningar för varje plats de la till på. En av platserna de stannade på var Galapagosöarna. På Galapagosöarna lade han märke till en mycket speciell grupp av små guldbruna fåglar. Varje art av fåglarna hade en mycket speciell form på näbben. Orsaken till det var att de skulle kunna äta den mat som fanns på ön. Charles började då fråga sig om djuren hade utvecklat sig. Det var då evolutionsteorin började ta form. När Charles kom hem från sin resa igen var det dags att börja sortera sina prover av växter och djur, stenar och fossiler. Han kunde efter det dra slutsatsen att djuren utvecklats olika. Det kunde han komma fram till med hjälp av fåglarna på Galapagosöarna som hade anpassat näbben efter födan.

När Darwins teorier publicerades blev han snart en av de ledande inom forskningen. 1859 kom hans första bok ut. Om arternas uppkomst genom naturligt urval.
I den påstod han att alla arter har samma ursprung. Att alla arter är släkt med varandra. Mer eller mindre. Det kom han fram till med hjälp av tanken på det naturliga urvalet. Djur parar sig alltid mer än nödvändigt och då blir det konkurrens mellan djuren om jordens resurser. De som klarar sig bäst är djuren med bäst egenskaper som är bäst anpassade till sin omgivning. T.ex. om det var en kaninfamilj där en av ungarna har bättre hörsel en resterande ungar i kullen så kommer den troligtvis klara sig bättre eftersom den hör bättre när en fiende närmar sig. Vi säger att just därför så överlever den här lilla kaninen men inte hans syskon. Då kan den kaninen lämna efter sig avkommor som ärver samma
egenskaper. I längden om man ser över en lång tidsperiod så kommer kaninerna med bättre hörsel att konkurrera ut de som har sämre. De har då anpassat sig efter naturen kan man säga. Ett s.k. ”naturligt urval”. Och allt det här kom den intelligenta Darwin på. Han blev dessvärre inte vidare omtyckt av folket. Religionen som människorna så starkt var fast vid var den bidragande orsaken. Darwin hade ju trotsat bibelns lära. Folket gillade att driva med honom och hans teori att människorna var släkt med aporna. Bl.a. klistrade man fast hans huvud på en bild av en apa. Nu vet man dock att Darwins teorier mycket väl kan stämma.


Människans utveckling från apa till dagens Homo sapiens sapiens


Utvecklingen av arter kan även ske genom mutation. En mutation uppstår när någonting i celldelningen blir tokigt. T.ex. kan det tillkomma någon extra kromosom eller att en kromosom hamnar fel etc. Mutationer är för det mesta negativa. Att avkomman föds med någon slags sjukdom eller är vanställd på något vis. Ibland händer det dock att mutationer är till det positiva. Att avkomman istället får bättre egenskaper. Då kan den avkomman föra vidare sina egenskaper när den förökar sig och på så sätt kan arten utvecklas.


Växt och djurförädling
Så länge människan har odlat växter och haft husdjur har man också bedrivit växt- och djur förädling. En metod som länge utnyttjats är urval. Långt innan man kände till ärftlighetslagarna använde man den metoden vid djuravel och växtodling. Tekniken går ut på att man väljer ut de växter/djur som man anser har bäst egenskaper. sedan låter man dom föröka sig. På det sättet får de nya plantorna/djuren liknande egenskaper. Eftersom förädlingen användes av den enskilde bonden så blev det så att det uppstod massor av olika sorter av samma art. På senare tid har man även använt sig av andra typer av förädling.
Metoden att korsa olika växt- eller djursorter för att kombinera önskvärda egenskaper kallas för korsningsförädling. T.ex. har man odlat fram en vetesort som har både stort ax och kort strå. På så sätt bryts inte strået av även fast vetet har stort ax.
Med hjälp av Genteknik kan man även korsa arvsanlag från olika arter som normalt inte förökar sig med varandra.

Insemination är en annan form av förädling.
Insemination innebär att man samlar in sperma från noggrant utvalda hanar. Sedan fryser man in sperman och använder för att befrukta olika honor (troligtvis med bra egenskaper de med) På det här viset kan man få fram flera tusen avkommor från ett och samma djur.
Det finns dock inte bara fördelar med förädlingsarbete. Djuren som avlas fram generation efter generation till människans tjänst mister till slut de egenskaper som behövs för att överleva i sin naturliga miljö. Bland annat för att bevara sådana egenskaper så har man börjat använda sig av genbanker.

Genbanker
Eftersom förädlingsarbete gör att det skapas nya växt och djurarter som har bättre egenskaper än dom förra så riskerar man att gamla raser dör ut. när de dör ut dör även anlagen för deras egenskaper ut. Eftersom man aldrig vet vilka egenskaper som djur och växter kan behöva i framtiden, så sparar man generna för många olika egenskaper. Det gör man i s.k. genbanker. I Alnarp i Skåne finns en genbank för växter. Där förvarar man frön från växter vars egenskaper man tror kan vara användbara i framtida bruk. Fröna förvaras frysta så att de ska hålla sig. Ibland odlar man fram nya (frön i det här fallet) för att förhindra att de blir gamla.


Genteknik
Genteknik innebär att man med olika metoder förändrar organismens arvsmassa genom att föra in arvsanlag från en donator av samma eller till och med av en annan art.

På 1970 talet kom forskarna på att man kunde använda speciella enzymer s.k. restriktionsenzymer, för att klippa av DNA-molekyler vid bestämda kombinationer av kvävebaser. Enzymernas egentliga uppgift var att förstöra främmande DNA som kommer in i cellen. Man fann även en ”bärare” som kunde föra in främmande DNA i bakterier. De kallas för plasmider. Tekniken att sammanföra arvsmassa från olika slags organismer i samma individ kallas för hybrid-DNA-teknik.

Tekniken att ta ut ägg ur livmodern på däggdjur och befrukta äggen i provrör har länge varit känd. När man klarade av det låg forskningen nära till hands att försöka införa nya arvsanlag i ägget. Det första sådana experimentet gjordes på möss år 1980.
*Genom att infoga mänskligt anlag för t.ex. insulintillverkning i bakterie DNA kan man få bakterier att tillverka detta hormon genom att dom kopierar sig könlöst. Därmed kan man utvinna medecin till diabetiker på ett relativt billigt och enkelt vis.

Man kan även införa mänskliga gener i däggdjur som grisar, får, kor etc. På så vis kan man t.ex. studera den mänskliga hjärnan.

Exempel:

1. Celler tas ur ett får.
2.Cellerna odlas sedan tills man får så pass många att man kan plocka ut en frisk och fin cell.
3.Nu plockas en befruktad äggcell från ett annat får.
4.Sedan tar man ur kärnan i den äggcellen och ersätter den med kärnan från den andra cellen.
5.Till sist injicerar man in den i livmodern på ett tredje får som därmed blir f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Genetik arbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-31]   Genetik arbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=410 [2023-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×