Sigmund Freuds psykoanalys

21 röster
132199 visningar
uppladdat: 2001-09-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning:


Inledning

Avhandling:

Hur kom psykoanalysen till?

Vad är psykoanalysen?

Till vilket syfte finns psykoanalysen?

När och på vilket sätt använder man psykoanalysen?

Vad finns det för nackdelarna med psykoanalysen?

Sammanfattning

Avslutning


Inledning:

Det var en kall och blåsig höstnatt. Fönster skakade och dörrar på glänt slog hårt i dörrkarmarna. På BB i Stockholm föds en liten pojke efter en lång och hård förlossning, ur moderns synvinkel. Den unga modern är helt utpumpad och allt runtomkring henne har lugnat ner sig. Barnet ligger tryggt mot hennes arm och sover. Barnet håller hårt om moderns finger som han har i sin lilla hand. Höga röster hörs nu ute i korridoren och den lilla pojken vaknar. Det lilla gossebarnet börjar skrika. Han är hungrig. Den gälla lilla rösten är envis och bestämd, man kan höra att han inte tänker ge sig förrän han fått mat. Detta är skillnaden mellan en nyfödd människa och en mer livserfaren person. Varför skriker nyfödda barn när de vill ha mat? Det är på grund av att de inte kan kommunicera på ett annat sätt… Eller?

Moral är något människan lär in. Ett nyfött barn har inte fått moralen inlärd och vet därför inte vad det är. Det ända man vet är att man är hungrig. Man lär sig med tiden vad som är rätt och fel, barnets hjärna talar om för barnet att han är hungrig. Barnet sätter igång och skriker för att det har bara ett medfött undermedvetet och har inte hunnit få moralen inlärd.

I denna uppsats ska jag behandla ett ämne som handlar om varje enskild människa, nämligen människans beteende. Det finns en teori som ligger i grunden till nästan alla teorier om just det mänskliga beteendet och det är Sigmund Freuds psykoanalys. Nästan alla vetenskapsmän som forskat i detta ämne har utgått på något vis ifrån hans tankar om psykoanalysen och den är fortfarande accepterad. Det är klart det finns brister, det finns det i allt. Men ingen har kommit på en bättre lösning. Eftersom österrikaren Sigmund Freud föddes i mitten av 1850-talet och skapade psykoanalysen för drygt 100 år sedan, så kan man notera att hans tankar är äldre men håller än idag på en hög vetenskaplig nivå. Psykoanalysen går ut på att förklara människors handlingar, både goda och onda. Det kan också handla om drömmar tankar och varför man inte utför allt man skulle vilja/tänker på. Människornas fria associationer är ett intressant ämne och kommer i uppsatsen att diskuteras.

Varför drömmer man, om vad och varför är de ofta oanständiga? Varför utför vi inte alla handlingar vi tänker på? Vad stoppar oss? Ibland kan man undra varför folk gör saker som dom gör. Vad har en massmördare i huvudet, varför begår man fruktansvärda brott? Är det för denne tycker det är trevligt, är det hämnd eller vill man bevisa något? Alla undrar vad som cirkulerar i ett sådant huvud. Det kan inte finnas mycket vettigt därför är det bra att veta varifrån människans beteende kommer ifrån.

Dessa frågor och flera andra med liknande syfte vill människan veta för att kunna förbättra både sig själv, sina barn och medmänniskor men också att förstå andra. Denna uppsats kommer att behandla frågor som ger oss svaren till våra beteenden och de kommer att bli besvarade på bästa möjliga vis.

Psykoanalysen förklarar att det mänskliga beteendet kan förklaras med konflikter som uppstår i anknytning med behovstillfredsställelse. Sigmund Freud ansåg att allt beteende har en betydelse. Allt man gör är redan bestämt av den erfarenhet man har och omedvetna känslor. Det är också därför barn bör få en bra uppfostran eftersom det är då vi formar de unga till att bli ”bra människor”. Med det menar jag att moralen som präntas in i huvudet på människor, ska leda till att man handlar rätt.

Människan har själv ingen valfrihet till sitt beteende utan man är helt styrd av moral och något undermedvetet (kommer mer om det längre ner i texten). Det här bevisar t ex varför en bebis skriker när den är hungrig, eller varför ett barn gråter när de inte får godis varje gång man är i affären. De har ingen livserfarenhet och de har inte lärt sig att det är inte rätt att göra så. De har inte lärt sig vad som är rätt, fel, bra eller dåligt. Dessa saker reagerar inte vanliga människor på för det är helt normalt, alla barn gör på detta sätt. Men om en fullvuxen människa skulle börja gapa och skrika för att den inte fick mat eller godis skulle vi genast tycka att det är en knäppskalle. Vi kanske till och med skulle dra slutsatsen att det där är ett fyllo eller en knarkare.

Syftet med ämnesvalet är att ta reda på vad psykoanalysen innebär och vad den omfattar, t ex drömtydning och svaren på människans beteende. Att ta del i ämnet, förstå och lära sig något nytt om psykologifaderns tankar. Att ta del av grunden till psykologin som vetenskap.

De frågor som kommer att besvaras är:
 Vad är psykoanalysen?
 Till vilket syfte finns den?
 När och på vilket sätt använder man psykoanalysen?
 Vad är nackdelarna med psykoanalysen?

Jag kommer att besvara frågeställningen genom en diskussion där jag kommer argumentera för och emot Freuds psykoanalytiska metod för en så opartisk roll som möjligt.

Avhandling:

Hur kom psykoanalysen till?
Freud kom själv in i en emotionell kris efter att hans fader dog. Han led av dödsrädsla och ett flertal andra fobier. Under denna tid analyserade han sig själv i en så kallad självanalys. Han försökte tyda sina drömmar och han forskade i sina barndoms minnen och upplevelser efter vilket han skapade en teori, nämligen den psykoanalytiska teorin. Freuds utgångspunkter var:

 en del av psyket är omedvetet
 varje händelse har en orsak
 mänskliga handlingar har en mening
 själslivet är dynamiskt
 han ville ha en helhetssyn på människan.

Freud hade också en teori om människans utvecklingsfas. Människan har något som kallas Libido (-strävan efter lust driver människan. Han menade att även små barn har sexualitet men på olika stadium. Från 0-1 år har barn en oral period där de vill ha allt i munnen och suga på. Från 1-3 år har de en anal period där barnen kommer in i kiss och bajsåldern. I åldrarna 3-7 är de i den falliska perioden. Då blir barnet kär i den förälder av det motsatta könet, likt oidipuskomplexet. Från 7-12 så kommer man in i en latensperiod där förändringen inte är så stor men sedan kommer den genitala perioden mellan 13-19 du det vuxen sexuella beteendet utvecklas.

Vad är psykoanalysen?

Denna teori speglade mycket människans sjuka psyke men också det allmänna psyket. Psykoanalysen ägnar sig åt medvetandet och människans själ. Eftersom Freud var läkare så var neurotiska tillstånd väldigt intressant för honom. Psykoanalysen förklarar ångest och tvångstankar som chockupplevelser och liknande som fotspår från barndomen.

Sexuella fantasier ansåg Freud att alla hade inom sig som lagras i minnet i ett undermedvetet. En text som han till stor del intresserade sig för var ”Kung Oidipus”, den gamla grekiska myten. Varför han tyckte den var så intressant var för att utan att veta vad han gjort så hade Oidipus dödat sin pappa och gift sig med sin mamma. Freud menade att precis på detta sätt känner alla pojkar under sin utvecklingsfas.

Att pojkar känner dragning till mamman och att pappan är fienden. Det är en oanständig tanke som vilar i människans undermedvetna. Freud menade att vår psyke är uppbyggt på tre olika nivåer: medvetet, för- medvetet och omedvetet. Det för- medvetna innehåller alla handlingar och minnen som kan bli medvetna. Den har inget begär om konstant tillfredställelse. Det omedvetna bildas av viljan av oanständiga tankar. Önskningar, begär och impulser vill hela tiden tillfredställa sexuella behov av olika slag. Det medvetna sparar på alla dessa drifter och håller dem inom människan. Det är det medvetna som anpassar oss med andra personer och kontrollerar handlingarna.

För att göra detta lättare att förstå gjorde Freud en liknelse med ett isberg eller en cirkel om hur människans psyke fungerar.

Om vi har något lagrat i det för- medvetna kan vi föra över det till det medvetna. Låt säga att vi ser något föremål som vi vet att vi känner igen, det ligger alltså i det för- medvetna, då kan vi ”plocka fram det” och föra över det till det medvetna. Alltså vi får fram information om föremålet till det medvetna. Det omedvetna kan sedan i sin tur vara anledningen till felsägningar och felhandlingar i olika situationer i livet enligt Freud. Det kan även vara det omedvetna som påverkar oss då det gäller drömmar och vår attityd till saker och ting. Freud menar att det finns stora krafter som skiljer det omedvetna från det medvetna. Mellan de olika medvetandena så är det som en censurspärr som kontrollerar att tankar och handlingar utförs okontrollerat. Men det händer ibland att ett och annat ord kommer förbi och t ex en felsägning uppstår. Det kallas freudiansk felsägning/felhandling.

Varför barndomen är så viktig för en människas psyke är pga det bilderna visar. Man inte ska utföra handlingar som är oanständiga eller säga saker som inte är passande socialt. Moralen blir inlärd och man lär sig skilja på vad som är rätt, fel, bra och dåligt. Dåliga erfarenheter och händelser under barndomen kan leda till rädsla och oro hos en människa. T ex om ett barn blir slagen så får den antingen uppfattningen att man får slå människor eller så blir man skygg och rädd för människor. Under barndomen formas en människa och därför är uppväxten en viktig punkt i psykoanalysen. Det är människans barndom som bestämmer hur vi ska bli som vuxna. Det är då vi samlar på oss erfarenheter som styr oss med omedvetna känslor som förhoppningsvis leder till bra handlingar beroende på moralen. Vi gör alltså inget med fri vilja.

Freud brukade dela in ”psyket” i tre olika delar som han kallade; jaget, detet, och överjaget. Det fungerade som en ”personlighetsmodell”. De tre delarna går ut på ungefär samma sak och är Detet, Jaget och Överjaget.

Detet: psykets primitiva, omedvetna grund, dominerad av primära behov. Ett nyfött barn är ett primärt det. Enligt Freud skulle man kunna säga att detet är oorganiserat och känner inga begränsningar. Detet lyder inte några lagar utan handlar mycket om impulsivt handlande. Det behöver omdelbar tillfredställe. Vårt förnuft kan säga en sak men detet överväger och gör att vi kanske handlar på ett impulsivt sätt utan att tänka oss för. Man skulle kunna säga att för detet är drömmar lika verkliga som verkligheten. Därför kan det för psykotiska människor, som lever utifrån detet, kännas som om alla hallucinationer är verkliga. Men enligt Freud kan man inte bara leva efter detets principer för då skulle denne individ antingen hungra eller törsta ihjäl eftersom detet inte kan skilja på vad som är verklig näring eller vilken som bara är fantiserad.

Jaget: en vägvisare i verkligheten. Det kan förändra eller anpassa sig. Medveten uppfattningsförmåga hör till jaget. Det är en synpunkt av jaget som vänder sig inåt och som fungerar omedvetet. Så är t ex omedvetet bortträngande av detet, det är jagets försvarsfunktion. Alla dessa funktioner är omedvetna. Jaget är länken som förhandlar med omvärlden. Jaget kan till skillnad från detet skilja på verklighet och fantasi. Man skulle kunna säga att detet är handlar om känslor av olika slag medan jaget handlar om förnuft och omdöme. Detet kan hitta på vad som helst utan att tänka sig för medan jaget alltid handlar förnuftigt och rationellt. Hela tiden styrs vi av detets lustprincip och jagets förnufts princip. Ibland vinner detet och ibland jaget. En människa som styrs av jaget tänker sig ofta för en extra gång innan det gör något medan en som styrs av detet oftast ger sig in i saker utan att tänka sig för. Jaget är vårt ansikte utåt. Om jaget är tillräckligt starkt kan det klara av både detets och överjagets uppgifter. Jagets viktigast uppgifter är att koppla ihop våra sinnesfunktioner:

 Minne, tänkande och omdöme
 Språk
 Rörelseförmåga
 Kunskaper, erfarenheter och handlingar

Överjaget: är inte bara samvetet. Det är arvtagaren till oidipuskomplexet (modersbundenhet) som uppkommer under jagutvecklingsfasen mellan 3-5 år och kan senare bli ansvarig för mycket av omedveten skuld. Överjaget brukar kallas för individens ”högre jag”. Man brukar indela det i två delar; jagidealet och samvetet. Samvetet säger vad vi får och inte får och idealjaget säger hur vi bör vara. Jagidealet symboliserar alltså våra mål och ideal, allt som vi önskar och strävar efter att bli.

Med hjälp av jagidealet kan vi höja oss vi vissa situationer och klara av saker och ting vi inte trodde vi kunde. Samvetet fungerar som kontrollerande och bestraffande. Samvetet visar vilka gränser vi måste hålla oss inom. Det kväver våra drifter och hämmar våra drifter. Man skulle kunna säga att samvetet ser till att ha båda fötterna på jorden. Risken hos en depressiv människa där överjaget dominerar är att denne kan ta på sig all skuld till allt negativt som händer. Denne ser bara allt negativt som händer och förtränger allt positivt som händer.

Om man sammanfattar dessa tre delar kan vi dra slutsatserna att detet är där impulsiva tankar kommer ifrån. Detet vill ge oss tillfredställelse hela tiden. Men jaget säger ifrån och får kroppens impulsiva del (jaget) att inte göra på ett visst sätt tack vare en censurspärr som inte släpper förbi okontrollerade handlingar. Detet får nöja sig med våra drömmar där fantasin flödar och skapar ett fantasiland av sexuella upplevelser etc. Jaget kopplar våra sinnesfunktioner så att vi handlar på ett sätt, det rätta. Det ser till att vår moral styr över hur vi för oss utåt. Överjaget säger till jaget hur vi bör vara och det kan få oss att klara av saker vi inte trodde vi kunde göra. Även denna del ser till att vårt samvete tar över och kontrollerar våra handlingar.

Till vilket syfte finns psykoanalysen?

Sigmund Freud skapade psykoanalysen för att själv få veta hur varför han var rädd för döden och led av fobier. Han analyserade sig själv som sedan ledde till att han analyserade andra människor. Den är till för att visa varför människor beter sig på olika sätt. Det kan vara bra att veta varför man är höjdrädd, mörkrädd, rädd för spindlar etc. Det kan också vara bra att vad som ligger bakom kriminellas beteende, speciellt mördare. Onsdagen den 30:e maj 2001 så hittades en 11-årig pojke mördad.

Han hade blivit nerhuggen med en sax av en okänd person. Hur kan en människa bete sig på detta vis, kanske är det därför psykoanalysen finns. För att förklara människors beteende och varför en sådan handling utförs. Hade denna person dålig eller bra uppväxt? Fick man inte tillräckligt med uppmärksamhet och kärlek? En person som utför så idiotiska handlingar måste vara psykiskt störd och sinnesförvirrad och bör inte kunna gå fritt på gatorna.

Med psykoanalysen kan man också bedöma människors beteende och tankar i t ex texter, böcker och noveller.

När och på vilket sätt använder man psykoanalysen?

Sigmund Freud började med att behandla sina patienter med hjälp av kalla och varma bad, svaga elektriska strömmar och lite hypnos. Med hjälp av sin kollega, Breuer upptäckte han att bortträngda minnen kan ge symptom. Han började att utveckla omfattande psykologiska teorier och behandlings metoder.

Nu används inte psykoanalysen på samma sätt utan nu tillämpas den då människors beteende som handlingar, tankar och drömmar ska bli analyserat utifrån varför man gör eller tänker på just det sättet. Om man lider av fobier och hemska drömmar kan man gå till en psykolog för att prata ut om sina problem. Då får man också svar på vad som är anledningen till att man känner på det viset. För att kunna använda psykoanalysen måste man veta om bakgrunden till den personen man analyserar. Man måste hur barndomen såg ut hur man känner för personer som står en nära osv.

Det finns människor som trängt undan saker i flera år och inte vetat varför de mår dåligt. Därför är det bra att psykologer och psykoanalysen finns som kan ta reda på vad problemet är. Men då tillämpas också humanistiskanalys. Människan använder sig av vissa saker för att förvränga verkligheten, som bortträngning – Då försöker man tränga undan känslor eller minnen som väcker ångest. Det är sådant man psykologerna vill få fram för att kunna ställa diagnosen som talar om varför en människa mår så dåligt.

Vad finns det för nackdelarna med psykoanalysen?

Det främsta nackdelarna med psykoanalysen är att det är väldigt svårt att utvärdera behandlingsresultat. Behandlingen är också dyr och det tar lång tid att ställa diagnosen. Om det kommer motstånd från patienten tolkas det som bevis på att tolkningen är riktig. Psykoanalysen är för fixerad vid sexuella förklaringsmodeller vilket gör den lite orealistisk. Teorin tar inte hänsyn till olikheter könen emellan utan den bygger på manliga normer och därför är den kvinnofientlig. Teorin är utvecklad om normala människor medan studierna är analyserade om psykiskt sjuka. Det finns också andra drifter än aggression och sexualitet vilket Freud inte menar i sin psykoanalys.

Sammanfattning:

Sigmund Freuds psykoanalys ligger i grunden till psykologin som vetenskap. Uppsatsen handlar om vad Freuds psykoanalysen är för något, till vilket syfte den finns och om vilka nackdelar den har. Den handlar även om hur och när den används.

Psykoanalysen beskriver människans beteende och drömmar. Varje individ har ett medvetet, för- medvetet och ett undermedvetet.. Allt vi kommer göra i framtiden som människor har med vår barndom att göra och hur vi har blivit uppfostrade. Alla människor har olika drifter, enligt Freuds metod så är det ända som driver oss aggressioner och sexuella drifter. Jag tror dock att det inte är dessa som driver oss till våra handlingar. Vad är det i sådant fall som driver oss till familjekärlek och kärlek till vänner. Jag kan inte tro att det är sexuella drifter utan det måste vara något annat. Dessutom är man enligt Freud endast i den falliska perioden(- den om oidipuskomplexet) under åldern 3-7. De intressen man har kan inte heller drivas av dessa drifter. Det skulle väl vara aggressioner i sådant fall om man idrottar, att få sätta dit en tackling då och då. Men jag tror att det har att göra med en drift av där motionen är nödvändig.

Freud delade in människans psyke i tre olika delar: Jaget, detet, och överjaget. Jaget är den del som styr över våra sinnen och utför våra handlingar. Överjaget är samvetet och jagidealet. Det säger till jaget inom vilka saker vi måste hålla oss inom så inte detet tar över så våra handlingar blir sämre. Detet är vår oorganiserade del som hela tiden vill bli tillfredställd. Det är här de sexuella drifterna och aggressionerna fastnar och vill skjutas upp som signaler till jaget. Från detet kommer alla impulsiva handlingar som vi inte tänker på innan vi utför dem. Därför spelar moralen en stor roll, där har vi lärt oss vad som är rätt, fel, bra och dåligt. Det ska hjälpa oss från de dåliga impulsiva drifterna.

Det här skulle kunna stämma men att detet har inte bara obehagliga drifter utan även goda. Annars tror jag att mer onda saker...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sigmund Freuds psykoanalys

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-09-24]   Sigmund Freuds psykoanalys
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=803 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×