FÖRROMANTIK OCH ROMANTIK

4 röster
39263 visningar
uppladdat: 2005-10-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


FÖRROMANTIK OCH ROMANTIK

Fördjupningsuppgift i svenska B

Av: Marianne JohanssonJohan Von Goethe

FÖRFATTAREN

JOHAN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832)
Goethe är den störste diktaren i tysk litteratur, men genom sin universalitet också en av de fullödigaste representanterna för begreppet "världslitteratur", som han själv skapat för att uttrycka vad han ansåg vara litteraturens väsentligaste funktion: att undanröja andliga gränser. Han bodde större delen av sitt liv i staden Weimar
Goethe undervisades i hemmet av fadern och informatorer. Han studerade juridik i Leipzig och Strassburg och avlade licentiatexamen 1771. Han påverkades av den förromantiska Sturm und Drang-rörelsen, och intresserade sig för folkpoesi, läste Shakespeare, "Ossians sånger", Homeros och Pindaros.
Inspirerad av Friederike Brion skrev han personligt färgad lyrik. Han gjorde de första utkasten till dramat Götz von Berlichingen (1773), som är influerat av Sturm und Drang och Shakespeare, och till Faust. Hans känslor för Charlotte Buff gav impulsen till brevromanen Die Leiden des jungen Werthers (1774), som grundlade hans världsberömmelse. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=183845).
En stor mängd av Goethes dikter och dramer har inspirerat kompositörer som Beethoven, Mendelssohn, Reichardt, Schubert och Schumann till tonsättningar. "Werther", "Egmont", "Tasso", "Hermann und Dorothea", "Faust" m.fl. Verk av Goethe. Dessa har också skrivits om till operor. (Nationalencyklopedin)

BOKEN
Den unge Werther lidanden
Boken är i formen av en brevroman skriven av Johann Wolfgang von Goethe som han skrev under fyra veckor år 1774 då han var 25 år gammal. Romanen handlar om Werther som blir olyckligt förälskad i Lotte. Hon är i sin tur förlovad med Albert. Werther som inte kan ge upp sin kärlek till henne blir successivt mer deprimerad vilket resulterar i en katastrof...
Boken består av brev som inte alls är skrivna som verkliga brev utan mer som dagboksanteckningar. Det är Werther som skriver (från Weimar) till sin vän Wilhelm som är kvar i staden. Han berättar hur han promenerar på landsbygden, läser sin älskade Homeros och tecknar i sitt block den vackra natur som omger honom. En dag tecknar han av ett par barn vid en åker. När han strax möter barnens storasyster Lotte blir han kär.
Hon är det ljuvaste, och sötaste man kan tänka sig, men också förlovad med Albert som hon håller mycket av. Werther hänger kvar i hennes kjolfåll så länge han kan, ja faktiskt ända tills hon gift sig med Albert och blivit som en riktig mor för sina småsyskon. Hon behandlar Werther som en vän till familjen och tycker om att prata med honom, men till slut inser hon att hon måste försöka säga ifrån. (www.wikipedia.se)
Albert, som också gillar Werther, börjar hålla sig undan och stämningen verkar ganska jobbig. Werther ber att få låna en pistol, han skriver avskedsbrev, gråter bittert - och skjuter sig i huvudet.
ANALYS OCH DISKUSSION
”Den unge Werthers lidanden” är vid sidan om “Faust“ Goethes mest välkända berättelse. Werther får i boken ikläda sig rollen som litteraturhistoriens kanske största ”förlorare”, en olycklig anti-hjälte vars situation ingen läsare rimligtvis vill befinna sig i. Werthers otillfredsställda önskningar, hindrade lycka, fullständig svartsjuka och intensiva smärta är känslolägen som är beskrivna intill fulländning.

Sorgen som uppkommer av den egna otillräckligheten och av kärlekens många orättvisor borde vara en känsla som är universellt för all mänsklighet och därför lika aktuell nu som när boken skrevs år 1774. Jag tror att det är av den orsaken som romanen överlevt så länge och kan kategoriseras som en klassiker. Jag tror också att handlingen, just därför, tilltalar läsare oavsett kön (även om huvudpersonen är en man).

Stilmässigt är ”Den unge Werthers lidanden” att betrakta som brevromanens arketyp; en roman som till övervägande delen består av fiktiva brev, ibland med inslag av dagboksanteckningar. Läsaren får undan för undan ta del av hur Werther fördärvas av en olycklig och i huvudsak obesvarad kärlek till den undersköna ljusgestalten Lotte som är förlovad med sin sympatiske fästman Albert.

Boken är mycket lättläst och på grund av att berättelsen till stor del är,
självupplevd. Känns beskrivningen av Werthers ömtåliga känslor, som växlar mellan tillstånd av fullständig lycka till avgrundsdjup depression, mycket autentisk. Kärlekens gud spelar honom ett spratt kan man säga.

Romanen speglar också på ett uttrycksfullt sätt 1700-talslitteraturens enorma sentimentalitets- och naturdyrkan och kan i så måtto sägas vara representativ för tidsepokens överdådiga litterära mode. Tyvärr, eller som tur är, sympatiserar jag inte alls med det sätt varmed huvudpersonen väljer att slutligt hanterar och ”bemästra” sin situation.

Litteraturhistoriens kanske mest välkända självmord känns därför inte bara oväntat utan även urbota dumt. Kan det oförmodade slutet möjligen förklaras av att Goethe helt enkelt inte lyckades knyta ihop sin list.
Klart står ju också det faktum att på grund av just detta slut blev boken känd och odödlig. Vad författaren tänkte när han skrev boken kan vi bara spekulera i. Vad som är klarare är att boken är läsvärd och tillhör klassikerna.

Att boken är skriven under enbart fyra veckor imponerar ju fast man kan ju undra varför han hade så bråttom. Kanske hade historien blivit ännu bättre om han lagt ned mer tid på den. Ja, det lär vi ju aldrig få reda på men för egen del tycker jag nog att slutet kunde ha varit annorlunda och mer oväntat.

En bra bok är det dock och jag rekommenderar alla att läsa den. Det är en av de böcker man bör ha läst enligt min mening. Dels för att den är bra och dels för att den är ett historiskt dokument och lär läsaren mycket om en svunnen tid och ett annat sätt att resonera.BOKENS PLATS I FÖRROMANTIKEN OCH ROMANTIKEN

Först kanske det kan vara aktuellt att försöka förklara vad "förromantiken" är. Detta skulle enkelt kunna göras genom att beskriva den som en litterär riktning vilken förebådar romantiken. Problemet är bara att det nästan är ännu svårare att förklara romantiken. Skillnaden mellan två romantiska författare kan vara minst lika stor som mot en förromantisk.

Det är lättare att se förromantiken likväl som romantiken genom att se på vad som skiljer dessa diktares verk från dess föregångare. Särskilt förromantiken skulle kunna förklaras som en reaktion mot det klassicistiska stilideal som rådde innan. Det är dock bara ett uppbrott i vissa delar, medan de i annat till mycket liknar de tidigare författarnas alster. (www.nationalencyklopedin.se). Det har framhållit att skillnaderna mellan olika länder och författaren är stora och att det som kallats förromantiken bara är en fortsättning av upplysningen.

Det man kan konstatera när man söker information i denna fråga är att det råder delade meningar om vad som är vad och hur det skall tolkas. Det bästa du kan göra är att själv ta del av verk från denna tid och på så sätt bilda dig en egen uppfattning om hur saker och ting är.

Själv tycker jag att denna tid inom litteraturen andas nyskapande. En liknelse kan vara musikbranschen på sextiotalet där producenterna nog inte alltid förstod vad de olika banden spelade och inte heller visste vad som var bra eller inte. De förstod dock att de inte visste detta vilket gjorde att de lät producera musik som var nyskapande och inte höll sig till det de hört innan. På så sätt har musikverk skapade i denna anda blivit odödliga. Det samma kan sägas om förromantiken och romantiken fast förhållanden naturligtvis är annorlunda vad gäller det praktiska.

EN DIKT AV GOETHE

Ett litet exempel på hur Goethe diktade:
Salig längtan
Säg det endast till de visa,
att det ej blir dårars gamman:
det som lever vill jag prisa,
då det trår till död i flamman.

Sänkt i kärleksn...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: FÖRROMANTIK OCH ROMANTIK

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-11-13

    Du kan inte använda Wikipedia som källa! Hahaha. Annars bra skrivet.

  • Inactive member 2009-02-28

    wikipedia och nationalencyklopedin...MY ASS! Passagen rakt igenom, bra info dock

  • Inactive member 2009-02-28

    nej förresten boksidan.net är alla analys hämtad från http://www.boksidan.net/bok.asp?bokid=2273 CHEATER!!! ne skoja ja gör samma sak ...ball att du försöker dölja o skriva i källor du inte använt, smart...

Källhänvisning

Inactive member [2005-10-15]   FÖRROMANTIK OCH ROMANTIK
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4837 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×