Romantiken

11 röster
11643 visningar
uppladdat: 2007-01-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Utveckling hör människan till. Vi förbättrar, eller kanske försämrar våra värderingar vi ärvt av våra föräldrar. Vi skaffar oss nya kunskaper, erfarenheter, tankar och uppfattningar. Allt förändras. Och det går snabbt. Det kallar vi för olika perioder genom livet, barndom, tonår, vuxenlivet och ålderdomen. Detta gäller inte bara den enskilda människan utan också mänskligheten, tiden, utvecklingen. Det kallar vi för olika tidsepoker. Vissa saker har haft större betydelse än andra, vissa har varit långa, och vissa har varit korta. Jag har läst om en stor tidsepok som på ett eller annat sätt alltid kommer att finnas kvar, romantiken.
Romantiken som epok föregicks av förromantiken, som sträckte sig från andra hälften av 1700-talet framåt till början av 1800-talet. Förromantiken innebar nya trender som sedan mynnade ut i romantiken. Romantiken, epoken som nu pendlade ut från förnuft till känsla är en epok inom litteraturen, konsten och musiken. Den vill ta upp känslolivets betydelse. Litteraturen skulle vara känslofull och sentimental, inte bara upplysa och utveckla människors intellektuella sidor. Romantiken är gränsöverskridande; tanken, känslan och fantasin är ett. Och konstnären står över alla med sina verk. Människan fick ett helt annat seende på saker och ting, man såg naturens skönhet, och ansåg att det fanns en levande själ i allting. Intresset för exotiska platser och orörd natur var stort, nästan lika stort som poesin som var väldigt betydelsefullt under denna tid. Människan ville leva ut sina känslor, drömma o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Romantiken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-04-02

    sexbomb <3 ,egna tankar xP aka.ngt du hitta på , tack för hjläpen ^^

  • Mi Lo 2019-05-09

    Tycker Din avslutning säger allt! Betyg: 4.

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-23]   Romantiken
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7463 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×