Naturreligioner

18 röster
33233 visningar
uppladdat: 2005-12-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Religion. Varför har vi religion, i denna värld när nästan allting är vetenskapligt bevisat?
Gud. Varför tror vi på Gud, när det finns så många orättvisor?

Det finns inget riktigt svar, men jag tror att svaret är: Hopp. Det spelar ingen roll att religion av vissa anses ”onödigt” eller att Gud inte finns, det spelar ingen roll! Låt människorna ha sin religion, och sin tro. Tron har räddat många människors liv, det är människornas tro som håller hoppet vid liv. Det är oftast i mörka stunder, och i länder där folket har det svårast ställt som tron är som starkast, och då hoppet är som behövligast. Man vill ha någonting att stödja sig mot, någonting att skylla på. Religionen behövs än idag!

Jag har valt att göra det här arbetet om naturreligioner eftersom jag vill höja mitt betyg i religion, och att när du (Hanna) förklarade för mig vad naturreligioner vad för nånting så lät det intressant. Det första steget var att bestämma sig vilka naturreligioner jag skulle fördjupa mig i. Jag valde först indianerna och aboriginerna, indianerna valde jag eftersom jag alltid har fascinerats av dem, och aboriginerna för att min syster har berättat om när hon var i en sån by när hon var nere i Australien. Men sedan ändrade jag mig när jag kom på att det skulle vara intressant att lära sig mer om samerna, Nordens ursprungsfolk, och valde därför att välja bort aboriginerna. Jag ska ta reda på vad indianerna och samerna hade för gudar och ritualer, och sedan vad jag kan dra för paralleller. Jag ska främst använda mig av Internet för att hitta information.

VAD ÄR EN NATURRELIGION?

Ja, vad är en naturreligion? Jag visste inte riktigt, så jag gick in på wikipedia.org och sökte på naturreligion, och då kom detta fram: ”En naturreligion är en religion som framför allt dyrkar naturen. Exempelvis himlakroppar (ofta solen), djur och växter”
De mest kända platserna där det förekommer naturreligioner är i Sibirien, Australien, och Nordamerika. Andra platser är t.ex. i Sveriges norra delar, hos samerna.

Det är nästan omöjligt att kartlägga alla naturreligioner, eftersom det finns så många, och i olika former, och säkert många som fortfarande är helt okända för civilisationen och är gömda djupt inne i djungeln. Så därför har jag valt att begränsa mig till 2 stycken naturreligioner: Indianernas religion, och den samiska religionen.INDIANERNAS OCH SAMERNAS HISTORIA

Arkeologerna gissar att indianerna invandrade till Nordamerika för ungefär 12 000 – 40 000 år sedan, de har svårt att säga exakt när. Indianerna kom troligen från Asien och var i samma släkte som mongolerna. På den tiden så var området Berings sund mellan Alaska och Sibirien igenfruset, och det var på så vis som indianerna och djur kunde vandra mellan kontinenterna. En del tog till höger mot Berings sund och mot Amerika, medan andra svängde till vänster och hamnade i Nordens avkrok och blev våran ursprungsbefolkning, samerna.
En del menar att det redan fanns befolkning i Amerika när indianerna bosatte sig där, men det är ännu inte bevisat.

Indianerna (eller ursprungligen mongolerna) utvandrade antagligen från Asien till Amerika för att utforska nya jaktmarker. Till en början så höll indianerna till uppe i norr för att jaga säl och fiska, men sedan drog folket mer söderut, och sedan mer till öst och väst.

Det var mycket rika jaktmarker som indianerna bosatte sig i. På den tiden så fanns det många djurarter i Nordamerika, som inte längre finns idag, t ex jätteälgar, jättehjortar, sabeltandade lejon, jättelika landlevande sengångare, men framför allt mammutar och mastodonter som är en storvuxen släkting till elefanten. Det fanns också en art av bäver som hade en storlek lika som en björn!
Jakten på djuren tog hög fart samtidigt som människorna snabbt ökade i antal, och vid slutet av istiden så hade över hela 60 djurarter utrotats.
Det var alltså människan som ensam var orsaken till att alla 60 djurarter utrotats!

Indianerna kommunicerade på många olika sätt, talspråket självklart, men när stammar inte talade samma språk så använde man ofta teckenspråk. De använde också andra signaler som t ex röksignaler.

Indianerna är ett folk som har blivit bemött med många fördomar. Man kan se i många gamla amerikanska filmer där indianer framställs som ”onda vilddjur”. Men det är inte sanningen. Inte ens namnet ”Indianer” stämmer, eftersom det var Columbus som landsteg på Amerika men trodde att han hade kommit till Indien, och därför namnet ”Indianer”. Ett annat namn de hade var ”rödskinn”, och det uppkom när de vita landsteg vid Amerikas kuster och blev bemötta av rödmålade indianer. I verkligen är indianernas hudfärg ljusbrun.


Jag har haft stora problem med att finna samernas ursprung. Visst, det står mycket om att samerna kommer från Norra Sverige, Finland och Norge, men det jag vill ha reda på är var samerna kom från första början? De måste ha invandrat från någonstans någon gång i tiden!
Men när jag sökte efter indianernas ursprung så läste jag att samer har samma ursprung som indianerna, bara att de tog skilda vägar och hamnade på olika ställen i världen, så jag kör på det.


Samerna är ett jakt- och fångstfolk som lever nära naturen. De har precis som indianerna, aboriginerna och andra ursprungsfolk drabbats hårt av de nya moderna samhället. Men ett steg i rätt riktning är sametinget som startades 1993 för att samerna ska få mer inflytande i frågor som rör deras kultur och näring.

PRESENTATION AV DE OLIKA NATURRELIGIONERNA

Att gräva sig in i indianernas religion är en komplicerad röra, eftersom det fanns så många stammar som alla hade sin egen tro och sina egna uppfattningar.
Men för mig så framkommer det att rent allmänt så tror inte indianerna på någon ”Gud” som är den ende och övermäktige som vi kristna gör, utan de har flera andar som hela tiden finns överallt runtomkring oss, allt levande och dött har en ande och ett värde som respekteras och hedras av indianerna. Minsta lilla sten har en egen ande. Indianerna ber t.ex. alltid om ursäkt till anden innan de ska ut och jaga, och offrar sedan en del av bytet för att hedra och tacka anden. Vad än indianerna skulle göra så gjorde de ingenting förrän de hade rådfrågat och bett till andarna först. Ifall man bara struntade i det, så visade det att man inte tog hänsyn till andarna och det innebar att man riskerade hela stammens välmående eftersom man gjorde andarna upprörda.

De äldre var de mest respekterade i hela stammen eftersom det var de som behärskade religionen bäst, och också var visast. De var genom de äldre som berättelserna om skapelsen, andarna och jorden gick vidare i generationerna.

Ordet ”Manitou” har de vita ibland trott varit ”den store anden” för indianerna, men i själva verket så är ordet ett utryck för allt liv i universum.

Naturen var det viktigaste av allt för samerna, naturen hade en själ som vakade över landskapet och djuren. Varje djurart och område hade en egen ”gud” (rådare) som vakade över det/dem.
Lika viktigt som det var att hålla sig väl med sina medmänniskor, var det att ha en god relation med naturens gudar, eftersom det var gudarna som kunde dela med sig av sin rikedom i form av att ge sina bytesdjur t.ex., men de kunde också straffa människorna om de bröt mot reglerna och göra att jakten gick dåligt för människorna.

GUD/GUDAR/ANDAR

Också här är indianernas olika andar en komplicerad röra, men en röra av onda och goda väsen, gudar, halvgudar, monster och oknytt.
En del andar var små, samtidigt som andra andar var så respekterade att de nästan tar samma proportioner som de kristnas, eller muslimernas Gud.
Himlen, solen, vinden m.m. var också andar som dyrkades djupt.

En av de mest kända andarna inom indianernas religion är Åskfågeln (av indianerna kallad ”baa”), och ses ofta som avtecknad på tatueringar, sköldmotiv och sandmålningar.
Det var Åskfågeln som orsakade åskan, regnet och stormen med sina vingslag.
Stammarna i nordväst talade om att det var en jätte som tog på sig en fågeldräkt för att kunna flyga, medan prärieindianerna menade att Åskfågeln var en jätteörn och att åskan uppstod när det var kamp mellan Åskfågeln och en enorm skallerorm, Åskfågeln slogs för de goda, och skallerormen för de onda.

Samerna har betydligt fler gudar än vad indianerna har, och det är väldigt roligt och intressant att läsa om de olika gudarnas egenskaper.
Det som chockade mig var att männen och kvinnorna inte ber till samma gudar. Männen ber till de manliga gudarna, och de så kallade jaktgudarna, medan kvinnorna tydde sig till fruktbarhetsgudinnorna och hemmets beskyddargudinnor. Feministen inom mig grymtar till lite, att varför ska det hela tiden vara kvinnorna som är hemma och tar hand om barnen, och därmed bara be till hemmets gudinnor, men nu var det så och det är bara att acceptera.

Samernas religion är full av gudar, gudomliga väsen och naturfenomen, och även solen, månen, åskan och vinden ansågs vara gudomliga.
Naturen är gudomlig och otroligt livgivande, fast det har vi glömt bort idag och håller oss inne i stan med alla avgaser.

De samiska gudarna hör till tre olika världar: den himmelska, den jordiska och den underjordiska. Den himmelska världen hör till de högsta gudarna som skapat världen, i den jordiska världen levde också människorna och djuren, och i den underjordiska världen fanns de döda.

Här kommer en sammanställning av de samiska gudarna, det finns säker fler som inte står med men dom hittade jag i så fall ingen information om:

Värálda ráde / Rádienáhjttje och Rádienáhkká är gudparet som skapade världen. De är de så kallade ”övergudarna” eftersom dom är ursprunget till allt. De tillhör den himmelska världen. Det var Rádienáhjttje som skapade människobarnets själ som han sedan gav till Máttaráhkká.

Påssioakka var en av hemmets gudinnor och var en skyddsande över kåtans bakre heliga del. Hon gav tillåtelse till skytte och jakt.
Máttaráhkká tillhör också hemmets gudinnor. Hon bor i jorden under kåtan och är fruktbarhetsgudinnan och urmodern till alla människor. Det var hon som vakade över moderns graviditet, och över barnen. Máttaráhkká har tre döttrar: Sáráhkká, Uksáhkká och Juoksáhkká, som hjälpte till vid födseln och bestämde ifall barnet skulle bli en pojke eller flicka.
- Sáráhkká var en viktig gudinna som många samekvinnor identifierade sig själva med. Det var Sáráhkká som befrämjade födseln och renarna. Hon dyrkades av både män och kvinnor.
- Uksáhkká, även hon levde i jorden under kåtan, men hon levde precis under dörren och skyddade personer som gick in och ut i kåtan. Hon kallades därför för ”dörrgumman”.
- Juoksáhkka, hennes uppgift var att bestämma vilket kön barnet skulle få.

Biejvve. Solen. En central gudinna som gav ljus, värme, växtlighet och liv till alla varelser.
Tordöm / Horagalles / Dierpmis Åskan och regnets gud. Han gav regn till marken så den grönskade. Hans pilbåge – Regnbågen, användes till att driva bort onda andar och troll.
Han tillbads för att inte orsaka skogsbrand eller skada människorna eller renarna. Åskan kunde vara mycket ond och farlig.
Liejbbeålmáj Jaktens gud. Rådde över skogens vilda djur.
Tjasolmai / Tjáhtjeålmåj Han var sjöarnas, vattnens och fiskelyckans gud. Han rådde över vatten och sjöar och gav fiskelycka.
Mánno. Månen. Var en gudinna som dyrkades vid nymåne, särskilt vid jultiden. Då var det väldigt viktigt att man allt skulle vara stilla och tyst, och man fick absolut inte göra sådant som kunde orsaka buller.


SCHAMAN / NÅJDEN

En av de viktigaste personerna i indianstammen var shaman, också kallad medicinman. Det var han som var den starkaste länken mellan människorna och andarna. Det var shaman som människorna gick till för att vara med om komplicerade ceremonier, bota sjuka, driva bort onda andar, se in i framtiden och vägleda de unga till ett bra liv.

Precis som indianernas medicinman så var Nåjden (noajdde) en shaman och den viktigaste personen i det samiska samhället. Han hade utsetts av andarna och hans viktigaste uppgift var att hålla kontakten med de andliga världarna och gudarna, särskilt med de avlidnas värld.
Det var honom som människorna vände sig till vid olika kriser som svält eller sjukdom. När en människa var sjuk så trodde man att den sjukes själ hade blivit bortrövad av de döda, oftast av de döda släktingarna, och Nåjden var då tvungen att resa till underjorden och förhandla med dödsrikets härskarinna Jábbmeáhkko, för att få tillbaka själen, oftast mot löfte om ett offer till de döda. Om Nåjden misslyckades med att få tillbaka själen så avled den sjuke.
Nåjden fick hjälp av en fågel, en rentjur, en fisk och en orm, som var hans hjälpandar och vägvisare som beskyddade honom.

För att komma i kontakt med gudarna så försatte sig Nåjden i trance genom att jojka eller trumma. I trancen så reste Nåjdens själ till de andra världarna och förhandlade med gudar eller avlidna.

RITUALER

Den viktigaste av indianernas ritualer var Soldansen. Olika stammar utförde soldansen av olika syften, och på olika sätt.

Hos prärieindianerna så var syftet med soldansen att hedra solen och modet hos de dansande krigarna. De som dansade var endast unga män, som blev påmålade heliga symboler, och hade gröna kvistar runt midja, huvud och vrister. Dansarna bar en örnbens vissla som de spelade på medan de dansade.

Hos Crow-indianerna så utfördes soldansen som en hämndritual, eftersom man då fick råd från andevärlden om hur man bäst skulle slå till mot sina fiender.

Soldansen ägde rum under den första fullmånen i juni, och den kunde pågå i flera dagar framåt.
Ritualen fungerade så att man skulle utsätta sig för olika prövningar och lidanden, för att bevisa sin trohet till solen. En prövning var att fasta, samtidigt som man dansade våldsamma danser. Men en del stammar gick ännu längre än så… I en specialbyggd jättehydda så hängde man upp soldansarna med läderremmar i taket. Man trädde sedan i trästickor i skinn och muskler i bröstet, så att dansarna lyftes upp från marken och började snurra. Det var sedan mening att de skulle försöka slita sig loss och fortsätta dansen på marken. Detta händelseförlopp måste vara otroligt smärtsamt för dansarna, och det ledde till att de fick se alla möjliga syner, och det var sedan de synerna som tolkades som budskap från andarna.

I krigsdansen så dansar man runt en trädstam, sjungandes och dansandes, samtidigt som man stöter vapnen mot stammen. Man dansade för att höja stridsmoralen hos krigarna.

Fredspipa rökte prärieindianerna när männen återvände från ett krig eller en jakt. Man rökte för att man skulle rena sig, annars kunde andarna vända sig mot stammen.

När en indian föddes, kommer in i puberteten, blev krigare, gifte sig eller dog, så markerades detta med ceremonier.
När någon dog virades den döde in i skinn och lades sedan i ett högt träd. Efter det nämnde man aldrig mer den dödes namn.
Ett indianbröllop var aldrig invecklat, man brukade lova varandra trohet inför den samlade stammen, och äktenskapet godkändes sedan av hövdingen. Sedan startades en stor fest!
Ungefär samma sak skedde när ett barn föddes, hela stammen samlades och fick höra vad föräldrarna valt att kalla barnet.
När en man ville ta ut skilsmässa (kvinnor fick inte begära skilsmässa), så ställde sig mannen och slog på en trumma mitt i byn och skrek att äktenskapet var upplöst.
Även här är kvinnornas situation inte som den ska vara, eftersom kvinnorna inte fick begära skilsmässa. Jag trodde att indianerna var ett smart folk, som lärt sig att respektera allt och alla, men så var tydligen inte fallet inom alla frågor. Och det sorgligaste är att kvinnornas situation fortfarande är lika i vissa länder idag.

En av samernas ritualer var att de offrade till gudarna. De kunde offra av många olika anledningar, t.ex. att renarna skulle må bra, jakten skulle gå bra, bli frisk från sjukdomar, och att en graviditet och förlossning skulle gå bra. Offerplatserna låg oftast vid en sjö eller en älv eller på ett fjäll som ansågs som heliga platser.
Man offrade främst renar, men även andra djur som fåglar och fiskar.

Särskilda offringar: Till Rádienáhttjes (världens skapare) ära restes varje höst en offerpåle som skulle symbolisera världspelaren som bar upp himlavalvet och sträckte sig upp från jorden till polstjärnan.
Till solen offrades en vit ren.
Till jaktens gud, Liejbbeålmáj, offrade man för att få jaktlycka.

Nåjdens viktigaste redskap för att komma i trance och därmed komma i kontakt med gudarna var trumman och jojken. Men det var inte bara Nåjden som hade en trumma, i varje kåta fanns en trumma som familjens överhuvud använde till att spå med. Trumman försvarades längst in i kåtan, som var den heliga delen av kåtan.

IDAG

Indianerna levde ett gott liv i harmoni med naturen, men sen kom den vite mannen och krävde att ta landet ifrån indianernas befolkning. Detta ledde till otroligt många konflikter som än idag inte är uträttade. Ibland skrevs det fredsföredrag, och massa löften gavs från regeringen, men till slut så lärde sig indianerna att regeringen aldrig höll vad dom lovade.
Regeringen började starta så kallade ”utrotningskrig”.
Indianerna tvingades till reservat, för att lära sig att leva som den vite mannen, men det fungerade inte. De indianer som inte blev placerades på reservat, blev injagade i Kanada.
Reservaten fungerade som ett sorts fängelse, och jag tycker att de har liknelser med Hitlers koncentrationsläger.
Marken som reservaten blev placerade på, var på den tiden värdelös mark, men har nu visat sig vara den värdefullaste marken i USA då den är rik på kol och uran. USA:s regering kan nu inte ta tillbaka marken, eftersom den tillhör indianerna. Som man bäddar får man ligga!

"De gav oss många löften, fler än jag kan minnas, men de höll bara ett, de lovade och ta vårt land och det tog de."


Statistik:
60 % av de förflyttade indianerna, återvände hem från reservaten.
80 % av indianernas befolkning är idag arbetslös.
Ett av fem indianhus har tele och toa.
Över 65 % lever under existens minimum.
Idag lägger regeringen ned 2600 dollar på en vit mans hälsa, indianerna får endast 1300 dollar.

Soldansen var förbjuden från 1904 till 1935. Den utförs fortfarande en gång om året, men utan någon plågsam självtortyr.

Kort sagt, indianerna kommer aldrig få tillbaka sitt liv de hade förr. Och det är otroligt synd att vi har gått miste om en sån fin kultur.

I slutet av 1600-talet kom det så kallade Tvångskristnandet, när Sveriges myndigheter praktiskt taget tvingade samerna att bli kristna.
Samerna förbjöds att utöva sin tro och sina ritualer, och blev skyldiga att befinna sig i kyrkan vid särskilda helger och delta i kyrkans gudstjänster, undervisning och förhör. För de som höll fast vid sin gamla tro hotades med straff som böter, fängelse och t.o.m. dödsstraff.

Staten grundade också skolor för samebarn, där de viktigaste ämnena var kristendomskunskap och bibelläsning. Tanken var att samebarnen skulle sprida ut kristendomen i sina byar, men den metoden gav ingen vidare succé, och många samiska föräldrar tillät inte sina barn att gå till skolan.

Samerna kunde till stor del acceptera den kristna guden, men det var kristendomens syn på de döda som upprörde dom otroligt mycket. Samernas avlidna förfäder respekterades högt och ansågs som en del av familjen fast dom var döda, och dom uppfattade att kristendomen försökte ta ifrån en del av deras familj, och säga att dom inte existerar.
I den kristna världen fanns inte någon plats för den samiska föreställningen om de döda.
Länge levde den samiska religionen och kristendomen sida vid sida, eftersom de kristna kyrkorna låg långt bort samtidigt som man kunde göra de samiska ritualerna i hemmet. Men på 1800-talet grundade Lars Levi Laestadius ”laestadianismen” som var en kristen lära men som anpassats till den samiska religionen, och många anslöt sig till den.

PARALLELLER

Schaman – Präst
Schaman t ex fungerade som stammens doktor och präst. Det var han som man gick till för att komma närmare andarna, precis som man går till kyrkan och pratar med prästen för att förstå sig mer på Gud.
Ceremonier
Ungefär samma ceremonier finns i nästan alla religioner, när man föds, kommer in i puberteten, gifter sig, eller dör. Den enda ceremonin som indianerna hade, som inte vi i kristendomen har är när man blir krigare. Den tror jag inte har någon motsvarighet i kristendomen.
Åskfågeln – Tor
Förklaringen till varför det åskar vet vi idag, men när den vetenskapliga biten inte hade kommit så långt så ville man ha en förklaring till varför det åskade helt enkelt. Indianerna hittade på en figur som hette Åskfågeln, det var han som skapade åskmullret med sina vingslag, och han slogs mot den onda jätte skallerormen. Vikingarna skapade Tor som åkte fram och tillbaka med sin kärra uppe i himlen och slog med sin hammare.
Allt för att ha en förklaring till allt som händer i världen.


De samiska gudarna – De romerska gudarna
Jag kan inte hjälpa att jag hela tiden börjar tänka på de romerska gudarna när jag läser om den samiska religionen. Dödsriket, alla gudar och gudinnor, ”överguden” som skapade världen, allt detta finns både i den samiska och romerska religionen.

Reservat – koncentrationsläger. Utrotningskrig – Förintelsen.
Utrotningskrigen som infördes för att bli av med indianerna, påminner mycket om Förintelsen. Andra världskriget som leddes av Hitler som ville förinta alla judar, zigenare, homosexuella, handikappade m fl.
Hitler tog judarna till koncentrationsläger, USA:s regering placerade indianerna i reservat.
Varför gör människan så? Varför inte skipa fred med indianerna, judarna eller vilka det nu är istället för att starta ett fegt krig? Det är rädslan och makten som är orsaken till alla krig här i världen. Och så har det alltid varit. Hotet av något okänt som man inte vet så mycket om leder till rädsla, rykten, missförstånd, konflikter, och till slut krig.

Kvinnornas situation
Det känns konstigt att det inte alltid har funnits något som hetat ”feminist” eller prat om ”jämställdhet i samhället”… Och det känns fruktansvärt att kvinnorna alltid, alltid, alltid har ansetts som lägre stående människor mot männen och som bara ska vara hemma med barnen och sköta hemmet. Men kvinnorna i indianstammarna och samebyarna mådde nog inte dåligt av det eftersom det alltid hade varit så. Dom kunde nog inte tänka sig att dom kunde göra något annat. Och det känns nästan värst av allt, att dom inte visste att dom skulle behandlas bättre…

MINA TANKAR

Det har varit otroligt intressant att läsa och fördjupa sig om indianernas och samernas religion. När jag var liten så kollade jag på Doktor Quinn som sändes på TV 4, och ända sen dess så har jag fascinerats av indianernas respekt mot naturen och mot andra medmänniskor. Pocahontas är också ett exempel där man kan se indianerna i sin naturliga miljö, tecknat, men ändå verklighetstroget.
Ifall jag fick leva ett liv i en tidigare tid, så skulle jag helt klart tänka mig att välja att leva som indian på deras tid då de levde ostört. Tänk miljön, att leva i harmoni med naturen, och bara känna att man lever! Det skulle vara helt fantastiskt.

Det var spännande att lära sig mer om samer, för dom är ju trots allt Nordens urbefolkning! Jag har aldrig riktigt tänkt på samerna förut, dom har alltid funnits där uppe i Lappland bland massa renar, och så tänkte jag inte mer på det… Men nu har jag fått upp ögonen för samerna, och det är spännande.

För mig som inte är troende i någon religion, så är det roligt att läsa om så många människor som verkligen trodde på att det var t.ex. Åskfågeln som gjorde att det åskade, och att det var ens döda släktingar som tagit ens själ ifall man var sjuk.
Jag vet ju hur åskan uppkommer, och jag vet att ifall någon är sjuk så har den fått ett virus. Men på något sätt så är det roligare att tänka att det är Åskfågeln och Jätteskallerormen som slåss uppe i himlen när det åskar, än att tänka att det är varm och ka...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Naturreligioner

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-05]   Naturreligioner
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4898 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×