Naturreligionerna

7 röster
9389 visningar
uppladdat: 2006-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inom naturreligionerna dyrkas naturen och djuren. Naturfolken saknar i regel heliga skrifter, istället traderas religionsberättelserna, myterna. Myterna är heliga berättelser som på olika sätt förmedlar budskap som är viktiga inom religionen. Skapelsemyterna berättar om hur världen uppkom och varifrån människan kommer; på så sätt har naturfolken ibland kommit att kallas för de ”skriftlösa”. Naturfolken bor oftast ganska, ibland helt isoleradade i mindre civilisationer; stammar i afrika, indianer i syd-och centralamerika, lever fortfarande som man gjorde för hundratals år sedan.

Samerna är vårt nordiska naturfolk. De lever främst i de norra delarna av Finland, Norge, Sverige och närliggande ryska marker; Sapmí kallas detta stora landområde som också har en egen flagga. Samerna hade en animistisk tro, det vill säga att de trodde att allt var besjälat, innehade en egen ande. Genom att offra till andarna kunde man få något i utbyte, tillexempelvis kunde en ren offras till gudarna för att de skulle hjälpa en kvinna vid barnafödandet. Nåjden, samernas medicinman kunde genom att försätta sig i olika sinnesställningar kontakta andarna och kommunicera med dem, han kunde även spå och agerade huvudperson vid offerförrättningar. Samerna trodde också på tomtar, troll och onda andar som åstakom sjukdomar och skador; svart magi. För att skydda sig mot den svarta magin kunde man använda sig av amuletter. En amulett kunde utgöras av exempelvis ett tand eller en sten.

I början av 1600-talet bestämde den dåvarande svenska kungen Karl XI att kyrkor skulle upprättas i de samiska trakterna. Syftet var att utrota den samiska folktron och kristna samerna. Jojken förbjöds, de heliga trummorna brändes och olika hot om straff utövades mot de som inte följde kyrkans vilja.

Varför man ville bekämpa sameriterna framgår väldigt otydligt i faktatexter. Den orsak som uppges i vår religionsbok är att man trodde att sametron var något djävulskt och farligt. Det känns som en aningen lam förklaring och det verkar sannolik att även andra faktorer var påverkande; makt, pengar och kontroll kan ha varit några, men sakliga frågor kan självklart också ha varit inblandade. Religion har ofta förknippats med kontroll eftersom att de ofta inkluderar ett eller fler ultimatum: lev som det står i bibeln, annars hamnar du i skärselden!

Ett tabu är en handling eller ett samtalsämne som inom en religion, en kultur eller rent allmänt är känsligt eller förbjudet. Inom kulturer kan det finnas olika förteelser som anses väldigt opassande att tala om, så som ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Naturreligionerna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-12]   Naturreligionerna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7319 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×