Vindkraftverk

15 röster
24075 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Redan på 1890-talet startade utvecklingen av vindkraftverk genom dansken Paul la Cour.
Och På 1920-talet fanns flera hundra vindkraftverk i drift i Danmark. Men Sverige var lite senare, det var inte förrän 1978 som Sverige sina två första vindkraftverk. Fram till mitten av 1990-talet tillverkades vindkraftverk på 40 meters höjd som kunde räcka till 60 eluppvärmda villor. Nu på 2000 talet är ett vindtorn oftast omkring 90 meter höga och producerar själv el till 500 villor per år.
Vindtillgången är nästan oändlig, den kostar inget och skapar inga föroreningar.
Därför skapade man för ungefär 30 år sedan vindkraftverk som producerar el.
Ett modernt vindkraftverk fångar in ungefär en tredjedel av vindkraften i vindarna som träffar rotorn. Vindkraften förs via en växellåda till en generator som sedan producerar elektricitet.
Men för att vindkraftverkets rotorblad ska börja röra sig och producera el, så behövs det en vindstyrka på minst 5-25 m/s
Sverige ligger just nu på elfte plats i världen när det gäller produktionskapaciteten. Endast 0.4% utav elproduktionen i Sverige kommer från vindkraft.

Det finns över 700 vindkraftverk i Sverige för närvarande.
Ett typiskt vindkraftverk som byggs idag har en effekt på mellan 1 000 och 3 000 kW. Är mellan 60-90 meter högt, har en rotordiameter på ca 70 meter som snurrar 10-20 varv i minuten.
År 2006 förväntas Vattenvall ta över bygget av vindkraftsparken i Lillegrund, sydost om Öresundsbron. 2007 ska det finnas 48 vindsnurror i drift som ska producera 300 gigawattimmar el, vilket motsvarar eluppvärmning för omkring 17 000 villor på ett år.
Vindkraftverken kommer att bli mellan 60-65 meter höga, inklusive roterbladen kommer de att nå upp till ungefär hundra meters höjd.

Vindkraften kan begripligt nog bara utnyttjas samtidigt som det blåser.
I bra vindlägen producerar ett vindkraftverk el i upp till 6 000 av årets 8 760 timmar, men det varierar mycket med hur mycket det blåser. Vindkraften är ett bra, om än ett litet, komplement till vattenkraften. Dagar då det blåser bra kan vindkraften gå för fullt så att en del vatten i magasinen kan sparas.

Vindkraften utvecklas hela tiden. Olika storlekar på aggregat har prövats.
Jämfört med våra grannar Danmark och Tyskland är Sverige dock än så länge ett relativt litet vindkraftland.
Utvecklingen går mer och mer mot att bygga vindkraftverk till havs.
Danmark, som planerar att hälften av landets elproduktion år 2030 ska utgöras av vindkraft, har börjat bygga i allt större skala till havs.

Det blåser inte lika mycket överallt, bäst blåser det vid kusterna och ute till havs. Sverige är ett land med i genomsnitt goda vindförhållanden för vindkraft.
Vi har också långa kuststräckor där vindkraftverk skulle kunna placeras. Vindkraftverken börjar också bli allt större och intresset ökar för att undersöka möjligheterna till att bygga vindkraftanläggningar till havs.
Sveriges första havsbaserade vindkraftverk skapades i Gotland. Det började byggas i augusti 1997 och stod färdigt den 31 oktober samma år. För närvarande finns det fem vindkraftverk i havet med en produktion som ligger på ungefär 20 % högre än de bäst landplacerade vindkraftverken.
Man planerar även att bygga ungefär 20 vindkraftverk vid Gotlandskusten, där det är som mest vindstyrka i Sverige. Dom kommer tillsammans att ligga på ungefär 40 MW.

Fjällen öppnar nya möjligheter för elproduktion från vindkraft i Sverige.
Att driva vindkraftverk i kallt klimat ställer helt andra krav på tekniken än att driva vindkraftverk i varmare områden. Forskningen måste bland annat inrikta sig på produktionsförmåga, miljöpåverkan, ljudutbredning, vindförhållanden och islaster.
Sveriges nordligaste vindkraftverk byggdes av Vindkompaniet och ligger i Kiruna.
Verket heter Biegg-Ål´mai, vilket är Samiska och betyder Vindmannen. Har en rotordiameter 44 meter och tornet är 40 meter högt. Den har en årsproduktion på 1589 MWh, vilket är detsamma som att producera tillräckligt med elektricitet för 50 villor per år.

Fördelar med Vindkraftverk:
• Energiråvaran är ren, inte miljöförstörande eller smutsig som t.ex. kol.
• Moderna vindkraftverk går så tyst att man knappt hör dem.
• Det blåser mer under vinterhalvåret då elen behövs som bäst.
• Det gör ingenting att det inte blåser jämt. Vindkraft används tillsammans med vattenkraft. När det blåser mycket kan man spara vatten i kraftverksdammarna. När det blåser mindre kan man ta ut mer vatten ur dammarna och använda sig utav vattenkraften.
• Uranet, oljan, fossilgasen och kolet kommer att ta slut. Det gör inte vinden.
• Vindkraften bidrar inte till försurningen.
• Vindkraften bidrar heller inte till växthuseffekten.
• Mer arbetstillfällen
Nackdelar med Vindkraftverk:
• De i regel höga installationerna förändrar landskapsbilden.
• Eventuellt avger lågfrekvent brum.
• Ibland stör vindkraftverk fågellivet.
Jämförelse
Jag tycker kärnkraften är en mycket bra energikälla, och när det gäller producering av el är den en av dom bästa, men man får inte glömma bort vilka enorma risker det finns. Det är ett högt pris man får betala om något går snett. Människor och djur kommer och har drabbats oerhört hårt vid kärnkraftolyckor. Vindkraften är då mycket bra om man ser till miljön. Vindkraften är också mycket billigare, men då producerar den också för närvarande mycket mindre el.
Slutkommentar:
Vindkraftverk är någonting jag tycker vi ska satsa på i framtiden, då det är relativt billigt och inte förstör naturen. Intresset för vindkraft är på väg uppåt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vindkraftverk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-11-21

    tackar nu fick jag ett VG p[ G

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Vindkraftverk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4963 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×