Ideologierna

7 röster
27422 visningar
uppladdat: 2006-01-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Socialismen

Socialismen har sitt ursprung i det tidiga 1800-talet. Grundtanken med socialismen var att alla var lika mycket värd och att klasskillnaderna skulle bort.
Ca 100 år senare så började socialismen dela på sig och blev två olika ideologier om ändå med liknande grundtankar.

KommunismenKommunismen införs i en stat genom en revolution följt av att det blir en proletariatiskdiktatur och under denna fas då förstatligas alla industrier och företag för att sedan glida över i det helt klasslösa samhället.
Hittills har det aldrig funnits en äkta kommunistiskstat utan de har bara stannat på diktatur stadiet där ledarna har vägrat lämna över makten till folket och bara tänkt på sig själv.
Det fanns en person som inte föreslog det revolutionära vägen för att uppnå kommunism utan att man skulle ha en socialistisk stat där staten mer och mer gled mot kommunism för att tillslut bli fulländad, hans namn var karl Marx.

Reformistisk socialismInom den reformistiska socialismen är man inte lika radikal som kommunisterna utan förespråkar en mycket mer civiliserad version av maktövertagandet. De partier som förespråkar denna ideologi vill införa socialism genom reformer under ledning av folket.Feminismen


Feministerna kämpar för att ta bort könsrollerna och att kvinnorna ska ha lika mycket makt som männen. Sverige är det land i världen som ligger längst fram i den feministiska utvecklingen, här har kvinnorna lika mycket att säga till om i alla ämnen som männen men det finns fortfarande saker kvar att jobba med för feministerna t ex lika lön för lika arbete.
Liksom i socialismen finns det två grenar av feminismen: likhetsfeminismen och särartsfeminismen.


Likhetsfeminismen

Är den överlägset största av de två typerna av feminism.
Likhetsfeministerna påstår att skillnader i beteende och liknande mellan de båda könen beror på sociala skäl bland annat genom att uppfostras på helt olika sätt.Särartsfeminismen

Menar på att det inte är sociala utan biologiska skäl till att män och kvinnor agerar och tänker på olika sätt. De vill att de olika kvaliteterna som män och kvinnor har ska värderas lika på till exempel arbetsmarknaden. Det finns ingen som idag går ut öppet med att denne är denna typ av feminist.LiberalismenLiberalismen var störst på 1800-talet då dessa tankar var de som hördes tydligast i båda Europa och Nordamerika och den har börjat bli en av de största vi världen nu.
De liberala vill att individen ska ha makten och att man fritt ska få göra sina egna val i livet. De vill också att de flesta lagar med undantag för lagar som främjar människors rättigheter och frihet skulle avskaffas. Tidigare innan fri konkurrens och fri handel var ett faktum kämpade liberalerna för dessa mål


KonservatismenNär den konservativa ideologin grundades så var det först och främst för att en del människor, mest välbärgade människor som ville bevara det rikas privilegier och se till allt skulle förbli som förr. De hade en väldigt förlegad människosyn då de konservativa ansåg att människor var själviska, aggressiva, njutningslystna, lättledda och utan förnuft. Och sådana människor behövde ledas och kontrolleras av en intellektuellt och moraliskt adekvat elit. De konservativa erkände aldrig det demokratiska systemet förrän dess genombrott på tidigt 1900-tal. Statens makt är viktigare än den lilla människans krav enligt konservatismens anhängare. Dagens konservativa närmar sig mer och mer de liberalaFascismen & Nazismen


Fascismen förespråkar polis, makt och ordning, demokrati är mindre viktig i en fasciststat. Krig är en självklarhet för fasciststater eftersom genom krig kan de stärka den egna statens makt. Mussolini ville ju genom andra världskriget återge Italien sin forna glans som de hade erhålligt under romarrikets storhetstid.

Nazism är en förkortning för nationalsocialism och den tyska versionen av Italiens Fascism båda dyrkar våld och disciplin. Enligt nazismen så finns det raser av olika värde där den Ariska, härskarrasen, är den som står högst i rank medan judar och andra grupper som t ex romer, slaver mörkhyade människor anses lägre stående. Kampen för att förbättra tillvaron i staten är inte en kamp mellan samhällsklasserna och individerna utan mellan raserna, man ska alltså eliminera de svaga och främja de starka raserna. Enligt nazisterna så får endast utvalda psykiskt och fysiskt starka arier föröka sig för att inte sänka kvaliteten på befolkningen.

EkologismenEkologismen är en internationalistisk ideologi som inte bara vill främja den egna staten utan hela jorden och dess befolkning inklusive djur och växter.
Det perfekta ekologistiska samhället är självförsörjanden och endast använda ekologiskt anpassade varor sedan förespråkar ekologisterna även direktdemokrati så därför är decentraliseringen en hjärtefråga för att göra övriga mål möjliga. Ekologisterna kämpar emot diskriminering av alla slag.Anarkismen & syndikalismenAnarkismen påminner lite om kommunismen på det sättet att de inte vill ha någon som styr över någon annan man ska alltså organisera allt själv att det ska finnas någon som står över och säger aja baja så får man inte göra. Därför tror flera att kaos skulle utbryta om en stat blev anarkistisk. Ordet anarkism härstammar från grekiskans ord för utan härskare.

Syndikalismen är nästan som Anarkismen men är ett steg närmare kommunismenKällor: http://susning.nu/Feminism
http://www.sourze.se/default.asp?ItemID=10362443
http://susning.nu/Kommunism
http://susning.nu/Socialism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism
http://www.sac.se/hist/registret.html
ht...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ideologierna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-22

    Du beskriver fascismen genom a

  • Inactive member 2008-01-22

    tackar tackar.

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-23]   Ideologierna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5588 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×